Tramadol สำหรับการรักษาอาการปวดเส้นประสาท

ส่วนสำคัญที่สุด

เราพบหลักฐานคุณภาพต่ำที่แสดงว่า tramadol แบบรับประทานมีประโยชน์ที่สำคัญต่อความเจ็บปวดในผู้ที่มีอาการปวดเส้นประสาทส่วนปลายระดับปานกลางหรือระดับรุนแรง มีหลักฐานน้อยมากที่จะสนับสนุนข้อสรุปเหล่านี้

ความเป็นมา

อาการปวดเส้นประสาทคือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเองหรือความผิดปกติจากเส้นประสาทที่เสียหาย ซึ่งแตกต่างจากการส่งสัญญานความเจ็บปวดผ่านเส้นประสาทที่แข็งแรงจากเนื้อเยื่อที่เสียหาย (การหกล้ม บาดแผล หรือแผลไหม้) ความเจ็บปวดจากเส้นประสาทมักได้รับการรักษาด้วยยา (ยา) ที่แตกต่างกันกับยาที่ใช้สำหรับความเจ็บปวดจากเนื้อเยื่อที่เสียหาย ซึ่งเราเรียกว่ายาแก้ปวด

ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ (ยาเช่นมอร์ฟีน) บางครั้งใช้เพื่อรักษาอาการปวดจากเส้นประสาท มอร์ฟีนสกัดมาจากพืช แต่โอปิออยด์หลายชนิดผลิตในห้องปฏิบัติการมากกว่าสกัดจากพืช tramadol เป็นยา opioid ที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการ

ลักษณะการศึกษา

ในเดือนมกราคม 2017 เราค้นหาการทดลองทางคลินิกซึ่งใช้ tramadol เพื่อรักษาอาการปวดเส้นประสาทในผู้ใหญ่ การศึกษา 6 ฉบับ เข้าเกณฑ์การคัดเลือก โดยสุ่มผู้เข้าร่วม 438 คนเพื่อรับการรักษาด้วยยา tramadol หรือยาหลอก ระยะเวลาการศึกษาอยู่ระหว่าง 4 ถึง 6 สัปดาห์ ไม่ใช่ทุกการศึกษารายงานผลลัพธ์ที่น่าสนใจ

คำจำกัดความของผลลัพธ์ที่ดีของเราคือผู้ที่รับการรักษาได้รับการบรรเทาความเจ็บปวดในระดับสูงและสามารถรับประทานยาต่อไปได้โดยไม่มีผลข้างเคียงที่ต้องทำให้หยุดการรักษา

ผลการศึกษาที่สำคัญ

การศึกษาขนาดเล็ก 3 ฉบับ รายงานว่าอาการปวดลดลงครึ่งหนึ่งหรือดีขึ้นในบางคน อาการปวดลดลงครึ่งหนึ่งหรือดีกว่านั้นพบได้ 5 ใน 10 เมื่อใช้ tramadol และ 3 ใน 10 เมื่อใช้ยาหลอก พบผลข้างเคียง 6 ใน 10 คนที่ใช้ยา tramamdol และ 3 ใน 10 ของยาหลอก และ 2 ใน 10 คนที่ใช้ยา tramadol และแทบไม่มีใครที่ใช้ยาหลอกหยุดใช้ยาเนื่องจากผลข้างเคียง

คุณภาพของหลักฐาน

คุณภาพของหลักฐานการศึกษาอยู่ในระดับต่ำหรือต่ำมาก ซึ่งหมายความว่าการวิจัยไม่ได้ให้ข้อบ่งชี้ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับผลที่เป็นไปได้ และมีความเป็นไปได้สูงที่ผลจะแตกต่างจากที่แสดงไว้ในการวิเคราะห์ของการทดลองเหล่านี้ การศึกษาขนาดเล็กจากการทบทวนนี้มีแนวโน้มที่จะประเมินผลลัพธ์ของการรักษาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับผลที่พบในการศึกษาขนาดใหญ่และดีกว่า นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่น ๆ ที่อาจมองผลลัพธ์ในแง่ดีเกินไป หลักฐานมีคุณภาพต่ำและการขาดประโยชน์ที่สำคัญ หมายความว่าเราต้องการการทดลองใหม่จำนวนมากก่อนที่เราจะทราบว่า tramadol มีประโยชน์สำหรับการจัดการความเจ็บปวดจากโรคระบบประสาทหรือไม่

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการใช้ tramadol ในอาการปวดเส้นประสาท ซึ่งมาจากการศึกษาขนาดเล็กที่ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอคติ อคตินั้นนั้นมักจะเพิ่มผลประโยชน์ที่ชัดเจนของ tramadol หลักฐานการได้รับประโยชน์จาก tramadol มีคุณภาพต่ำหรือต่ำมาก หมายความว่าไม่ได้ให้ข้อบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือของผลที่เป็นไปได้ และมีความเป็นไปได้สูงมากที่ผลจะแตกต่างอย่างมากจากการประมาณการในการทบทวนอย่างเป็นระบบนี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การทบทวนนี้เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ tramadol สำหรับรักษาอาการปวดเส้นประสาท ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2006; การปรับปรุงครั้งนี้เพื่อทำให้การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน ความเจ็บปวดจากโรคระบบประสาทซึ่งเกิดจากรอยโรคหรือโรคที่ส่งผลต่อระบบประสาทสัมผัสทางกาย อาจมีต้นกำเนิดจากเส้นประสาทส่วนกลางหรือส่วนปลาย อาการปวดเส้นประสาทส่วนปลายมักมีอาการต่างๆ เช่น รู้สึกแสบร้อนหรือปวดแปลบ ความไวผิดปกติต่อสิ่งเร้าที่ปกติไม่เจ็บปวด หรือความไวที่เพิ่มขึ้นต่อสิ่งเร้าที่ปกติเจ็บปวด อาการปวดเส้นประสาทเป็นอาการที่พบได้บ่อยในโรคต่างๆ ของระบบประสาทส่วนปลาย

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของยาแก้ปวด tramadol เทียบกับยาหลอกหรือวิธีการรักษาที่ออกฤทธิ์อื่นๆ สำหรับรักษาอาการปวดเรื้อรังของเส้นประสาทในผู้ใหญ่ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในการทดลองทางคลินิก

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นใน CENTRAL, MEDLINE และ Embase สำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเดือนมกราคม 2017 นอกจากนี้ เรายังค้นหารายการอ้างอิงของการศึกษาและบทวิจารณ์ที่ดึงมา และการลงทะเบียนการทดลองทางคลินิกออนไลน์

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มและปกปิดสองทางเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์หรือนานกว่านั้น โดยเปรียบเทียบ tramadol (ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามของการบริหารยา) กับยาหลอกหรือการรักษาที่ออกฤทธิ์อื่นสำหรับอาการปวดเส้นประสาท โดยมีการประเมินความเจ็บปวดแบบอัตนัยโดยผู้เข้าร่วม

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวน 2 คนแยกข้อมูลและประเมินคุณภาพการทดลองและอคติที่อาจเกิดขึ้นโดยอิสระต่อกัน ผลลัพธ์หลักคือผู้เข้าร่วมมีความเจ็บปวดลดลงอย่างมาก (อย่างน้อย 50% ความเจ็บปวดลดลงมากกว่าระดับพื้นฐานหรือดีขึ้นมากในระดับความประทับใจของผู้ป่วยทั่วโลกของการเปลี่ยนแปลง (PGIC)) หรือการบรรเทาความเจ็บปวดระดับปานกลาง (การบรรเทาความเจ็บปวดอย่างน้อย 30% มากกว่าระดับพื้นฐานหรือดีขึ้นมากมากใน PGIC) ในกรณีที่การวิเคราะห์แบบรวมเป็นไปได้ เราใช้ข้อมูลแบบแบ่งขั้วเพื่อคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยง (RR) และจำนวนที่จำเป็นสำหรับการรักษาสำหรับผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม (NNT) หรือผลลัพธ์ที่เป็นอันตราย (NNH) โดยใช้วิธีการมาตรฐาน เราประเมินคุณภาพของหลักฐานโดยใช้ GRADE และสร้างตาราง 'สรุปผลการวิจัย'

ผลการวิจัย: 

เราพบการศึกษาแบบปกปิดสองทางแบบสุ่ม 6 ฉบับ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 438 คนที่มีอาการปวดเส้นประสาทที่มีลักษณะเฉพาะอย่างเหมาะสม ในแต่ละครั้งจะเริ่มยา tramadol ที่ขนาดยาประมาณ 100 มก. ต่อวัน และเพิ่มขึ้นใน 1 ถึง 2 สัปดาห์จนถึงสูงสุด 400 มก. ต่อวันหรือขนาดยาสูงสุดที่ทนได้ และจากนั้นคงไว้ในช่วงที่เหลือของการศึกษา ผู้เข้าร่วมต้องมีอาการปวดเส้นประสาทส่วนปลายในระดับปานกลางหรือรุนแรงเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนเนื่องจากโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง โรคปวดเส้นประสาทหลังจากเป็นงูสวัด โรคปวดเส้นประสาทส่วนปลายจากเบาหวาน การบาดเจ็บไขสันหลัง หรือโรคเส้นประสาทหลายส่วน อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 50 ถึง 67 ปี โดยมีจำนวนผู้ชายและผู้หญิงเท่ากันโดยประมาณ การยกเว้นคือผู้ที่มีโรคร่วมที่สำคัญอื่น ๆ หรือความเจ็บปวดจากสาเหตุอื่น ระยะเวลาการศึกษาสำหรับการรักษาคือ 4 ถึง 6 สัปดาห์ และการศึกษา 2 ฉบับมีการออกแบบแบบไขว้กัน

ไม่ใช่ทุกการศึกษาที่รายงานผลลัพธ์ที่น่าสนใจทั้งหมด และมีข้อมูลจำกัดสำหรับผลลัพธ์เรื่องความเจ็บปวด มีรายงานการลดความรุนแรงของความเจ็บปวดอย่างน้อย 50% ในการศึกษา 3 เรื่อง (ผู้เข้าร่วม 265 คน เหตุการณ์ 110 เหตุการณ์) จากการวิเคราะห์ผลแบบสุ่ม 70/132 (53%) มีการบรรเทาอาการปวดอย่างน้อย 50% ด้วย tramadol และ 40/133 (30%) เมื่อใช้ยาหลอก อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) คือ 2.2 (ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 1.02 ถึง 4.6) NNT ที่คำนวณจากข้อมูลเหล่านี้คือ 4.4 (95% CI 2.9 ถึง 8.8) เราปรับลดระดับหลักฐานสำหรับผลลัพธ์นี้ลงสองระดับเป็นคุณภาพต่ำเนื่องจากการศึกษาขนาดเล็กและชุดข้อมูลที่รวบรวมไว้ เนื่องจากมีเหตุการณ์จริงเพียง 110 เหตุการณ์ การวิเคราะห์รวมถึงอาการปวดเส้นประสาทประเภทต่างๆ การศึกษาทั้งหมดมีอย่างน้อย มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอคติ และเนื่องจากระยะเวลาที่จำกัดของการศึกษา

ผู้เข้าร่วมประสบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ Tramadol มากกว่ายาหลอก รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใด ๆ จากการใช้ tramadol (58%) มากกว่ายาหลอก (34%) (การศึกษา 4 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 266 คน เหตุการณ์ 123 ครั้ง; RR 1.6 (95% CI 1.2 ถึง 2.1); NNH 4.2 (95% CI 2.8 ถึง 8.3) ). เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์การถอนตัวจากกลุ่มที่ยา Tramadol (16%) มากกว่ายาหลอก (3%) (การศึกษา 6 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 485 คน เหตุการณ์ 45 รายการ; RR 4.1 (95% CI 2.0 ถึง 8.4); NNH 8.2 (95% CI 5.8 ถึง 14)) มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงเพียง 4 เหตุการณ์เท่านั้น โดยไม่มีผลการรักษาอย่างชัดเจน และไม่มีรายงานการเสียชีวิต เราลดระดับหลักฐานสำหรับผลลัพธ์นี้ลงสองหรือสามระดับเป็นคุณภาพต่ำหรือต่ำมาก เนื่องจากขนาดการศึกษาที่เล็ก เนื่องจากมีเหตุการณ์จริงน้อย และเนื่องจากระยะเวลาที่จำกัดของการศึกษา

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล แพทย์หญิงชุติมา ชุณหะวิจิตร

Tools
Information