Moxibustion สำหรับกลับทารกในท่าก้น

ประเด็นคืออะไร

การมีก้นเป็นส่วนนำ (เมื่อก้นของทารกอยู่ด้านล่าง) พบได้บ่อยในไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ ทารกส่วนใหญ่หมุนหัวลงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดก่อนที่จะเริ่มมีอาการเจ็บครรภ์คลอด อย่างไรก็ตามบางคนไม่หมุน ทารกที่มีก้นหรือเท้าออกมาก่อนอาจคลอดยากขึ้น สิ่งนี้อาจทำให้เกิดปัญหากับแม่และทารก และทารกมีแนวโน้มที่จะเกิดจากการผ่าตัดคลอด

Moxibustion เป็นยาจีนประเภทหนึ่งที่อาจช่วยเปลี่ยนทารกที่มีก้นเป็นส่วนนำได้ เป็นการเผาสมุนไพร ( Artemesia spp.) ใกล้กับผิวหนังที่จุดฝังเข็มที่นิ้วก้อยเท้าเพื่อสร้างความรู้สึกอบอุ่นและกระตุ้นมดลูก สามารถทำได้โดยมารดาหรือสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน หลังจากที่พวกเขาได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีจัดการ moxibustion อย่างปลอดภัย

ทำไมเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ

การคลอดทางช่องคลอดเมื่อทารกอยู่ในท่าก้นสามารถทำได้โดยแพทย์และผดุงครรภ์ที่มีประสบการณ์และโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ครบครัน และการคลอดทางช่องคลอดโดยไม่ได้วางแผนอาจเกิดขึ้นได้นอกสถานพยาบาล อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลที่สามารถทำการคลอดทางช่องคลอดให้กับสตรีที่มีทารกที่มีก้นเป็นส่วนนำได้ และอาจมีการวางแผนการคลอดโดยการผ่าตัดคลอด ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและมารดาจำนวนมากต้องการหลีกเลี่ยงการผ่าตัดคลอดเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในปัจจุบันและอนาคต เราต้องการทราบว่าการรักษาด้วย moxibustion ซึ่งผู้หญิงหรือครอบครัวหรือเพื่อนของเธอสามารถดูแลได้เองที่บ้าน สามารถช่วยให้ทารกกลับตัวจนเป็นท่าหัวก่อนการคลอดได้หรือไม่

เราพบหลักฐานอะไร

เราค้นหาหลักฐานจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2021 สำหรับการศึกษาที่ทดสอบ moxibustion ร่วมกับการดูแลตามปกติ (อย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาอื่นๆ เช่น การฝังเข็มหรือการจัดท่านอน) กับการดูแลตามปกติ moxibustion หลอก (moxibustion ที่จุดที่ไม่เกี่ยวข้องกับท่าก้นเป็นส่วนนำ; ใช้เพื่อปกปิดผู้เข้าร่วมในการจัดสรรกลุ่ม) การจัดท่าทาง หรือการรักษาอื่นๆ เราประเมินการศึกษา 13 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง 2181 คนและทารกของพวกเธอ เราพบการทดลองใหม่ 7 ฉบับ เราตัดสินว่าหลักฐานสำหรับผลลัพธ์ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในระดับต่ำถึงปานกลาง

Moxibustion ร่วมกับการดูแลตามปกติอาจลดจำนวนทารกท่าก้นเมื่อแรกเกิดมากกว่าการดูแลตามปกติเพียงอย่างเดียวหรือ moxibustion หลอก ร่วมกับการดูแลตามปกติ มีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับผลของ moxibustion รวมกับการดูแลตามปกติเกี่ยวกับความต้องการกลับเด็กเป็นท่าหัวทางหน้าท้อง (ซึ่งแพทย์พยายามกลับตัวทารก) moxibustion ร่วมกับการดูแลตามปกติอาจไม่ลดจำนวนทารกที่เกิดจากการผ่าตัดคลอด (ไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติเพียงอย่างเดียว หรือการฝังเข็มหลอก รวมกับการดูแลตามปกติ) เราไม่เชื่อมั่นว่า moxibustion ร่วมกับการดูแลตามปกติสามารถลดโอกาสที่ถุงน้ำคร่ำจะแตกเร็วขึ้นหรือไม่ moxibustion ร่วมกับการดูแลตามปกติอาจลดการใช้ออกซิโทซิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการเริ่มต้นหรือปรับปรุงการหดตัวระหว่างการคลอด มีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับผลของ moxibustion และการดูแลตามปกติว่าเลือดจากสายสะดือเป็นกรดอย่างไร เราไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับผลลัพธ์เหล่านี้เนื่องจากผลการศึกษาแตกต่างกัน และผลลัพธ์ไม่ชัดเจน เราไม่เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า moxibustion ร่วมกับการดูแลตามปกติจะเพิ่มโอกาสของผลข้างเคียงหรือไม่ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาเดียวที่รายงานผลข้างเคียงตามการรักษาที่สตรีได้รับ และผลข้างเคียงทั้งหมดเกิดขึ้นในกลุ่มการรักษา (27/65 เทียบกับ 0/57)

ผลข้างเคียงที่รายงานบ่อยที่สุดคือการเพิ่มขึ้นของการดิ้นของทารกในครรภ์ การบีบตัวของมดลูก คลื่นไส้ ปวดศีรษะ และแผลไหม้จากการถือไม้ moxibustion ใกล้กับผิวหนังมากเกินไป

สิ่งนี้หมายความว่าอะไร

การเริ่มการรักษาด้วย moxibustion ก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์อาจลดโอกาสที่ทารกจะมีหัวอยู่ด้านบนเมื่อแรกเกิด แต่จะไม่ลดจำนวนทารกที่เกิดจากการผ่าตัดคลอด เราต้องการหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อระบุความเสี่ยงของผลข้างเคียงของ moxibustion

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราพบหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นในระดับปานกลางว่า moxibustion ร่วมกับการดูแลตามปกติอาจลดโอกาสของส่วนนำที่ไม่ใช่ศีรษะเมื่อแรกเกิด แต่หลักฐานที่ไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับความจำเป็นของ ECV หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลางจากการศึกษา 1 ฉบับ แสดงให้เห็นว่า moxibustion ร่วมกับการดูแลตามปกติอาจลดการใช้ oxytocin ก่อนหรือระหว่างการคลอด อย่างไรก็ตาม moxibustion ร่วมกับการดูแลตามปกติอาจส่งผลให้อัตราการผ่าตัดคลอดแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และเราไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับผลต่อโอกาสของpremature rupture of membranes และค่า pH ของเลือดจากสายสะดือน้อยกว่า 7.1

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้รับการรายงานอย่างไม่เพียงพอในการทดลองส่วนใหญ่

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ทารกที่มีก้นเป็นส่วนนำเมื่อครรภ์ครบกำหนดอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอดและเพิ่มโอกาสของการผ่าตัดคลอด moxibustion (ยาจีนประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเผาสมุนไพรใกล้กับผิวหนัง) ที่จุดฝังเข็ม Bladder 67 (BL67) (ชื่อจีน Zhiyin ) ซึ่งอยู่ที่ปลายนิ้วเท้าที่ 5 ได้รับการเสนอให้เป็นวิธีการเปลี่ยนทารกที่มีก้นเป็นส่วนนำกลับเป็นท่าศีรษะเป็นส่วนนำ นี่เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2005 และที่ตีพิมพ์ครั้งล่าสุดในปี 2012

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลและความปลอดภัยของ moxibustion ต่อการเปลี่ยนแปลงส่วนนำของทารกในครรภ์ในท่าก้น ความจำเป็นสำหรับการกลับส่วนนำเป็นศีรษะจากภายนอก (ECV) วิธีการคลอด และการเจ็บป่วยและการตายปริกำเนิด

วิธีการสืบค้น: 

สำหรับการปรับปรุงนี้ เราได้ค้นหา Cochrane Pregnancy and Childbirth's Trials Register (ซึ่งรวมถึงการทดลองจาก CENTRAL, MEDLINE, Embase, CINAHL และการดำเนินการประชุม), ClinicalTrials.gov และ WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) (4 พฤศจิกายน 2021) นอกจากนี้ เรายังค้นหา MEDLINE, CINAHL, AMED, Embase และ MIDIRS (เริ่มใช้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2021) และรายการอ้างอิงของการศึกษาที่ได้มา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เกณฑ์การคัดเลือกคือ ที่ตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ การทดลองแบบสุ่มหรือกึ่งสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ moxibustion เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับเทคนิคอื่นๆ (เช่น การฝังเข็มหรือเทคนิคการจัดท่า) กับกลุ่มควบคุม (ไม่มี moxibustion) หรือวิธีการอื่นๆ (เช่น การฝังเข็ม เทคนิคการจัดท่า) ในสตรีที่มีครรภ์เดี่ยวและทารกมีก้นเป็นส่วนนำ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คนประเมินการทดลองที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเข้าและประเมินคุณภาพ และคัดลอกข้อมูลอย่างเป็นอิสระต่อกัน ผลลัพธ์ ได้แก่ ส่วนนำของทารกเมื่อแรกเกิด ความต้องการ ECV วิธีการคลอด perinatal morbidity และ mortality ภาวะแทรกซ้อนของมารดาและความพึงพอใจของมารดา และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้วิธี GRADE

ผลการวิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมฉบับปรับปรุงนี้นำเข้าการศึกษา 13 ฉบับ (สตรี 2181 คน) ซึ่ง 6 การทดลองเป็นเรื่องใหม่ การศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีการที่เพียงพอสำหรับการสร้างลำดับแบบสุ่มและการปกปิดการจัดสรร การปกปิดผู้เข้าร่วมและบุคลากรเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับวิธีการรักษาแบบ manual อย่างไรก็ตาม การใช้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม หมายความว่าการขาดการปกปิดนั้นไม่น่าจะส่งผลต่อผลลัพธ์ การศึกษาส่วนใหญ่รายงานการสูญเสียการติดตามเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และมีโปรโตคอลการทดลองน้อย การศึกษา 1 ฉบับ ที่ยุติก่อนกำหนดถูกตัดสินว่ามีความเสี่ยงสูงสำหรับแหล่งที่มาของอคติอื่นๆ

Meta-analysis แสดงให้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติเพียงอย่างเดียว การรวม moxibustion กับการดูแลตามปกติอาจลดโอกาสของส่วนนำที่ไม่ใช่ศีรษะเมื่อแรกเกิด (การศึกษา 7 ฉบับ สตรี 1152 คน; risk ratio (RR) 0.87, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.78 ถึง 0.99, I 2 = 38%; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) แต่หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ moxibustion กับการดูแลตามปกติต่อความจำเป็นของ ECV (การศึกษา 4 ฉบับ สตรี 692 คน; RR 0.62, 95% CI 0.32 ถึง 1.21, I 2 = 78%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) เนื่องจาก CIs มีทั้งประโยชน์ที่มีคุณค่าและผลเสียปานกลาง การเพิ่ม moxibustion ในการดูแลตามปกติอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อโอกาสของการผ่าตัดคลอด (การศึกษา 6 ฉบับ สตรี 1030 คน; RR 0.94, 95% CI 0.83 ถึง 1.05, I 2 = 0%; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ moxibustion ร่วมกับการดูแลตามปกติต่อโอกาสของ premature rupture of membranes(การศึกษา 3 ฉบับ สตรี 402 คน; RR 1.31, 95% CI 0.17 ถึง 10.21, I 2 = 59%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) เนื่องจากมีข้อมูลน้อยมาก moxibustion ร่วมกับการดูแลตามปกติอาจลดการใช้ oxytocin (การศึกษา 1 ฉบับ สตรี 260 คน; RR 0.28, 95% CI 0.13 ถึง 0.60; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับโอกาสที่ค่า pH ของเลือดจากสายสะดือจะต่ำกว่า 7.1 (การทดลอง 1 ฉบับ สตรี 212 คน; RR 3.00, 95% CI 0.32 ถึง 28.38; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) เนื่องจากมีข้อมูลน้อยมาก เราไม่เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการใช้ moxibustion ร่วมกับการดูแลตามปกติจะเพิ่มโอกาสของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือไม่ (รวมถึงอาการคลื่นไส้ กลิ่นไม่พึงประสงค์ ปวดท้อง และมดลูกบีบตัว กลุ่มรักษา: 27/65 กลุ่มควบคุม: 0/57) เนื่องจากมีเพียงการศึกษาเดียวที่นำเสนอข้อมูลในลักษณะที่สามารถวิเคราะห์ซ้ำได้ (สตรี 122 คน; RR 48.33, 95% CI 3.01 ถึง 774.86; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

เมื่อเปรียบเทียบ moxibustion ร่วมกับการดูแลตามปกติกับการใช้ moxibustion หลอกร่วมกับการดูแลตามปกติ เราพบว่า moxibustion อาจลดโอกาสของส่วนนำที่ไม่ใช่ศีรษะเมื่อแรกเกิด (การศึกษา 1 ฉบับ สตรี 272 คน; RR 0.74, 95% CI 0.58 ถึง 0.95; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง ) และอาจส่งผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลเลยต่ออัตราการผ่าตัดคลอด (การศึกษา 1 ฉบับ สตรี 272 คน; RR 0.84, 95% CI 0.68 ถึง 1.04; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) ไม่มีการศึกษาที่เปรียบเทียบ moxibustion ร่วมกับการดูแลตามปกติกับการใช้ยาหลอกร่วมกับการดูแลตามปกติที่รายงานเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่สำคัญทางคลินิกของความต้องการ ECV ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนเวลาอันควร การใช้ oxytocin และค่า pH ของเลือดจากสายสะดือน้อยกว่า 7.1 และการศึกษา 1 ฉบับ ที่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รายงาน ข้อมูลสำหรับตัวอย่างทั้งหมด

เมื่อ moxibustion ร่วมกับการฝังเข็มและการดูแลตามปกติ มีหลักฐานน้อยมากเกี่ยวกับผลของการรวมต่อโอกาสของส่วนนำที่ไม่ใช่ศีรษะเมื่อแรกเกิด (การศึกษา 1 ฉบับ สตรี 226 คน; RR 0.73, 95% CI 0.57 ถึง 0.94) และเมื่อสิ้นสุดการรักษา (การทดลอง 1 ฉบับ สตรี 254 คน RR 0.73 95% CI 0.57 ถึง 0.93) และความต้องการ ECV (การทดลอง 1 ฉบับ สตรี 14 คน RR 0.45 95% CI 0.07 ถึง 3.01) มีหลักฐานน้อยมากเกี่ยวกับว่า moxibustion ร่วมกับการฝังเข็มและการดูแลตามปกติลดโอกาสของการผ่าตัดคลอด (การศึกษา 1 ฉบับ สตรี 240 คน; RR 0.80, 95% CI 0.65 ถึง 0.99) หรือภาวะครรภ์เป็นพิษ (การศึกษา 1 ฉบับ สตรี 14 คน; RR 5.00, 95% CI 0.24 ถึง 104.15) ไม่ได้มีการประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับการเปรียบเทียบนี้

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 22 พฤษภาคม 2023

Tools
Information