การชักนำให้เกิดการเจ็บคลอดที่บ้านเปรียบเทียบกับในโรงพยาบาล

ปัญหาคืออะไร

เราต้องการทราบว่าจากการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ไม่ว่าจะเป็นหลังจากการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแล้ว สตรีตั้งครรภ์ชอบกลับบ้านหรืออยู่ในสถานบริการเพื่อรอการคลอด นอกจากนี้เพื่อให้ทราบว่ามีผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางคลินิกสำหรับสตรีตั้งครรภ์หรือทารกหรือไม่

ทำไมเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ

การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดจนสิ้นสุดการตั้งครรภ์เกี่ยวข้องกับการหดเกร็งของมดลูกเพื่อทำให้เกิดการคลอด มีความเสี่ยงสำหรับแม่และทารกจากการได้รับการชักนำ แต่บางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็มีมากกว่าความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ต่อไป

อย่างไรก็ตามการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดอาจเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายสำหรับสตรีตั้งครรภ์ เนื่องจากอาจรู้สึกอึดอัด ไม่ได้รับการดูแล และขาดการควบคุม การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดที่บ้านอาจทำให้ประสบการณ์ของสตรีดีขึ้น ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ความปลอดภัยของทั้งแม่และลูกเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณา การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอด เฉพาะบางรูปแบบเท่านั้นที่ถือว่าเหมาะสมสำหรับการทำที่บ้าน เช่น prostaglandins เหน็บช่องคลอด หรือสายสวนบอลลูน / สายสวนปัสสาวะ

ผู้วิจัยพบหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรบ้าง

เราค้นหาหลักฐานเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2020 และพบ การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCT) 7 เรื่อง ซึ่ง 6 เรื่องในนั้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับสตรี 1610 คนและทารกของพวกเขา การศึกษาเหล่านี้ดำเนินการในประเทศที่มีรายได้สูง ความแน่นอนของหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำมากสาเหตุหลักมาจากจำนวนการศึกษาที่จำกัด ซึ่งบางการศึกษามีขนาดเล็กและไม่มีความชัดเจนในการออกแบบการศึกษา

สตรีทุกคนได้รับการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์ด้วยความระมัดระวังในโรงพยาบาล จากนั้นสตรีในกลุ่มการเลี้ยงลูกด้วยนมที่บ้านสามารถกลับบ้านเพื่อรอให้คลอดออกมาทำงานได้หรือตามระยะเวลาที่กำหนด สตรีในกลุ่มผู้ป่วยในพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ด้วยการใช้พรอสตาแกลนดินในช่องคลอด (PGE2) สำหรับการชักนำเราพบการศึกษา 2 เรื่องในสตรี 1022 คนและทารกของพวกเขา ความพึงพอใจของสตรีอาจมีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างการรอให้เกิดการคลอดที่บ้านหรือในโรงพยาบาล แม้ว่าสตรีมักจะพอใจกับการกลับบ้านเพื่อรอ สำหรับสตรีอาจไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนในจำนวนที่มีการคลอดได้เองทางช่องคลอด การมบีบตัวของมดลูกมากเกินไปหรือได้รับการผ่าตัดคลอด สำหรับทารก อาจมีอุบัติการณ์ของการติดเชื้อและการเข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU) ที่คล้ายคลึงกัน ค่าใช้จ่ายอาจน้อยกว่าในบริบทของการทำที่บ้าน

สำหรับการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดด้วย prostaglandin (PGE2) ที่ปล่อยออกมาในช่องคลอดเราพบการศึกษาเพียง 1 เรื่อง ในสตรี 299 คนและทารกของพวกเขา แต่ผลการวิจัยบ่งชี้ว่าอาจแตกต่างกันเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างเลย

การใช้บอลลูนหรือสายสวนปัสสาวะในกลการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดเราพบการศึกษา 3 เรื่อง ในสตรี 289 คนและทารกของพวกเขา การศึกษา 2 เรื่อง รายงานเกี่ยวกับความพึงพอใจของสตรีและแสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะชอบการการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดที่บ้าน แต่วิธีการรวบรวมข้อมูลยังไม่ชัดเจน อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในเรื่องของจำนวนการคลอดทางช่องคลอดที่เกิดขึ้นเอง การหดรัดตัวของมดลูกมากเกินไป และทารกที่เข้ารับการรักษาใน NICU การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดที่บ้านอาจช่วยลดการผ่าตัดคลอดได้ แต่จำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งนี้หมายความว่าอะไร

การศึกษาไม่มีจำนวนสตรีและทารกที่เพียงพอที่จะแสดงความแตกต่างที่ชัดเจนของผลลัพธ์ระหว่างการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดที่บ้านและการนอนเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล และความแน่นอนของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำมาก จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและการศึกษาเพิ่มเติมกำลังดำเนินการอยู่ เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ของสตรีและมุมมองเกี่ยวกับการดูแลของพวกเขาตลอดจนความปลอดภัยและค่าใช้จ่าย

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผล ความปลอดภัย และประสบการณ์ของสตรีในการชักนำให้เกิดการเจ็บคลอดที่บ้านเปรียบเทียบกับในโรงพยาบาล มีความจำกัด และมีความเชื่อมั่นต่ำมาก เนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก ข้อมูลด้านความปลอดภัยจึงมีแนวโน้มที่จะมาจากการศึกษาตามกลุ่มประชากรเชิงสังเกตที่มีขนาดใหญ่มากแทนที่จะเป็นการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบขนาดเล็ก

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

บริบทของสถานที่ที่มีการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอด (ที่บ้านหรือการเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล) น่าจะมีผลต่อความปลอดภัย ประสบการณ์ของสตรี และค่าใช้จ่าย

การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดที่บ้านอาจเริ่มต้นที่บ้านโดยมีระยะการเกิดารคลอดเกิดขึ้นที่บ้านหรือในสถานพยาบาล (โรงพยาบาล ศูนย์การเกิด หน่วยการผดุงครรภ์) โดยปกติแล้วการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดที่บ้านจะเริ่มในสถานพยาบาล จากนั้นสตรีก็กลับบ้านเพื่อรอการเริ่มคลอด การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดที่ต้องเป็นผู้ป่วยใน เกิดขึ้นในสถานพยาบาลที่สตรีอยู่ระหว่างรอการเริ่มคลอด

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลต่อผลลัพธ์ของทารกแรกเกิดและมารดาของการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดที่บ้านในไตรมาสที่สามเปรียบเทียบกับการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดกรณีเป็นผู้ป่วยในโดยใช้วิธีการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดแบบเดียวกัน

วิธีการสืบค้น: 

ในการปรับปรุงครั้งนี้เราสืบค้น Cochrane Pregnancy and Childbirth’s Trials Register, ClinicalTrials.gov, WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) (31 มกราคม 2020) และเอกสารอ้างอิงของการศึกษาที่สืบค้นมาได้

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ที่เผยแพร่และไม่ได้เผยแพร่ ซึ่งเปรียบเทียบการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดที่บ้านและการเป็นผู้ป่วยใน เรารวมบทคัดย่อการประชุมไว้ด้วย แต่ไม่รวม quasi-randomised trials และ cross-over studies

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คนประเมินการนำเข้าการศึกษาอย่างเป็นอิสระต่อกัน ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คนทำการดึงข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของการเกิดอคติอย่างเป็นอิสระต่อกัน การประเมิน GRADE ถูกตรวจสอบโดยผู้ทบทวนวรรณกรรมคนที่ 3

ผลการวิจัย: 

เราได้รวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ 7 เรื่องโดยการศึกษา 6 เรื่อง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสตรี 1610 คนและทารกของพวกเขา การศึกษาได้ดำเนินการระหว่างปี 1998 ถึง 2015 และทั้งหมดอยู่ในประเทศที่มีรายได้สูงหรือปานกลาง สตรีส่วนใหญ่ถูกชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดเมื่อเกินกำหนดคลอดไปแล้ว การศึกษา 3 เรื่อง รายงานว่าได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล การศึกษา 1 เรื่อง รายงานว่าไม่มีเงินทุน และอีก 3 เรื่องรายงานเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน การประเมิน GRADE ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือต่ำมาก โดยส่วนใหญ่จะลดระดับเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอคติและความไม่แม่นยำที่ร้ายแรง

1. บริบทที่บ้านเปรียบเทียบกับการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดโดยการเป็นผู้ป่วยในด้วย prostaglandin E (PGE) ในช่องคลอด (2 RCTs, สตรี 1028 คนและเด็กทารก, ข้อมูลจาก 1022 คน)

แม้ว่าความพึงพอใจของสตรีอาจดีขึ้นเล็กน้อยในบริบทที่บ้าน แต่หลักฐานก็มีความไม่แน่นอนอย่างมาก (mean difference (MD) 0.16, 95% confidence interval (CI) -0.02 ถึง 0.34, การศึกษา 1 เรื่อง, สตรี 399 คน) หลักฐานมีความน่าเชื่อถือต่ำมาก

อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดที่บ้านและเป็นผู้ป่วยในสำหรับผลลัพธ์หลักอื่น ๆ โดยหลักฐานทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือต่ำมาก:

- การคลอดทางช่องคลอดเอง (average risk ratio (RR) [aRR] 0.91, 95% CI 0.69 ถึง 1.21, การศึกษา 2 เรื่อง, สตรี 1022 คน, ใช้วิธี random-effects method);

- ภาวะมดลูกหดรัดตัวมากเกินไป (RR 1.19, 95% CI 0.40 ถึง 3.50, การศึกษา 1 เรื่อง, สตรี 821 คน);

- การผ่าตัดคลอด (RR 1.01, 95% CI 0.81 ถึง 1.28, การศึกษา 2 เรื่อง, สตรี 1022 คน);

- การติดเชื้อในทารกแรกเกิด (RR 1.29, 95% CI 0.59 ถึง 2.82, การศึกษา 1 เรื่อง, ทารก 821 คน);

- การรับเข้าหออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU) (RR 1.20, 95% CI 0.50 ถึง 2.90, การศึกษา 2 เรื่อง, ทารก 1022 คน)

การศึกษาไม่ได้รายงานการเจ็บป่วยรุนแรงหรือการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด

2. ชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดที่บ้านเมื่อเทียบกับชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดโดยเป็นผู้ป่วยในด้วย controlled release PGE (1 RCT, ข้อมูลจากสตรีและเด็กทารก 299 คน)

ไม่มีข้อมูลที่สอบถามความพึงพอใจของสตรีที่มีต่อการดูแลการใช้เครื่องมือ แต่ผลการวิจัยที่นำเสนอไม่พบความแตกต่างโดยรวมในคะแนน

เราพบความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างกลุ่มสำหรับผลลัพธ์หลักอื่นๆ ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก:

- การคลอดเองทางช่องคลอด (RR 0.94, 95% CI 0.77 ถึง 1.14, การศึกษา 1 เรื่อง, สตรี 299 คน);

- ภาวะมดลูกหดรัดตัวมากเกินไป (RR 1.01, 95% CI 0.51 ถึง 1.98, การศึกษา 1 เรื่อง, สตรี 299 คน);

- การผ่าคลอด (RR 0.95, 95% CI 0.64 ถึง 1.42, การศึกษา 1 เรื่อง, สตรี 299 คน);

- การรับเข้าหออภิบาลทารกแรกเกิด NICU (RR 1.38, 0.57 ถึง 3.34, การศึกษา 1 เรื่อง, ทารก 299 คน)

การศึกษาไม่ได้รายงานเกี่ยวกับการติดเชื้อในทารกแรกเกิดหรือการเจ็บป่วยรุนแรงหรือการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด

3. ชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดที่บ้านเมื่อเทียบกับชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดโดยเป็นผู้ป่วยในด้วยบอลลูนหรือสายสวนปัสสาวะ (4 RCTs; การศึกษา 3 เรื่อง, ข้อมูลจากสตรีและทารก 289 คน)

ยังไม่ชัดเจนอีกครั้งว่าแบบสอบถามที่รายงานประสบการณ์ / ความพึงพอใจของผู้หญิงต่อเครื่องมือที่ใช้ในการดูแล โดย การศึกษา 1 เรื่อง (สตรี 48 คน, อัตราการตอบสนอง 69%) พบว่าสตรีมีความพึงพอใจในลักษณะเดียวกัน

การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดที่บ้านอาจลดจำนวนการผ่าตัดคลอด แต่ข้อมูลนี้ยังเข้ากันได้กับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและมีความน่าเชื่อถือต่ำมาก (RR 0.64, 95% CI 0.41 ถึง 1.01, การศึกษา 2 เรื่อง, สตรี 159 คน)

เราพบความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างกลุ่มสำหรับผลลัพธ์หลักอื่นๆ ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก:

- การคลอดเองทางช่องคลอด (RR 1.04, 95% CI 0.54 ถึง 1.98, การศึกษา 1 เรื่อง, สตรี 48 คน):

- ภาวะมดลูกหดรัดตัวมากเกินไป (RR 0.45, 95% CI 0.03 ถึง 6.79, การศึกษา 1 เรื่อง, สตรี 48 คน);

- การรับเข้าหออภิบาลทารกแรกเกิด NICU (RR 0.37, 95% CI 0.07 ถึง 1.86, การศึกษา 2 เรื่อง, ทารก 159 คน)

ไม่มีการติดเชื้อในทารกแรกเกิด ความเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดในการศึกษาหนึ่ง (เกี่ยวกับทารก 48 คน) ที่ประเมินผลลัพธ์เหล่านี้

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 20 กันยายน 2020

Tools
Information