Colchicine เป็นยารักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่?

ใจความสำคัญ

○ ในผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19 ในระดับปานกลางถึงรุนแรง colchicineอาจมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีประโยชน์เลย เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลข้างเคียงของมัน

○ในผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่มีอาการหรือมีอาการของ COVID-19 เพียงเล็กน้อย เราไม่แน่ใจว่าโคลชิซินป้องกันการเสียชีวิตหรือผลข้างเคียงได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม อาจช่วยลดความจำเป็นในการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิต และผลข้างเคียงที่ร้ายแรงเล็กน้อย

○ การศึกษาในอนาคตควรประเมินคุณภาพชีวิตในผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการ COVID-19 เพียงเล็กน้อย และผลข้างเคียงที่ไม่ร้ายแรง และเปรียบเทียบ colchicine กับยาอื่นๆ สำหรับ COVID-19 เช่น คอร์ติโคสเตียรอยด์

Colchicine คืออะไร?

Colchicine เป็นยาที่ใช้ลดอาการบวมและอักเสบและอาจบรรเทาอาการปวดได้ มักใช้รักษาโรคเกาต์ ซึ่งเป็นภาวะที่ข้อต่อของคนจะบวมและเจ็บปวด ในทางกลับกัน colchicine อาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีภาวะสุขภาพบางอย่าง เช่น ปัญหาเกี่ยวกับไตหรือตับ หรือหากคุณรับประทานมากเกินไป

Colchicine สามารถรักษา COVID-19 ได้อย่างไร?

เนื่องจาก colchicine เป็นยาแก้อักเสบ นักวิจัยสนใจว่าอาจช่วยลดการอักเสบที่เกิดจาก COVID-19 ได้หรือไม่

เราต้องการทราบอะไร

เราต้องการทราบว่า colchicine สามารถรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เมื่อเทียบกับยาหลอก (การรักษาที่มีรูปลักษณ์และรสชาติเหมือนกับ colchicine แต่ไม่มีสารออกฤทธิ์) หรือการดูแลตามปกติเพียงอย่างเดียว เราศึกษาผู้ป่วยโรคระดับปานกลางหรือรุนแรงที่กำลังรับการรักษาในโรงพยาบาลหรือโรคไม่รุนแรงที่กำลังรับการรักษาในชุมชน เรามีความสนใจเป็นพิเศษในผลของ colchicine ที่มีต่อ:

○ จำนวนผู้เสียชีวิต;

○ สภาพของผู้ป่วยแย่ลงหรือดีขึ้น;

○ คุณภาพชีวิต

○ ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่เปรียบเทียบ colchicine ร่วมกับการดูแลตามปกติกับการดูแลตามปกติ (บวก/ลบด้วยยาหลอก) การศึกษาอาจเกิดขึ้นที่ใดก็ได้ในโลก และรวมถึงผูติดเชื้อ COVID-19้ ที่มีอาการไม่รุนแรงหรือไม่มีเลย ในระดับปานกลางหรือรุนแรง ไม่ว่าอายุ เพศ หรือเชื้อชาติใดๆ

เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาและให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีและขนาดการศึกษา

เราพบอะไร

เราพบ 4 การทดลองแบบสุ่มที่เข้าเกณฑ์ 3 การทดลองรวมผู้ป่วยในโรงพยาบาล 11,525 คนและอีก 1 การทดลองรวมผู้ที่ไม่อยู่ในโรงพยาบาล 4488 คน สำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อายุเฉลี่ย 64 ปี และสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อายุเฉลี่ยคือ 55 ปี 2 การศึกษาเปรียบเทียบ colchicine กับการดูแลตามปกติกับการดูแลตามปกติเพียงอย่างเดียว และ 2 การศึกษาเปรียบเทียบ colchicine กับการดูแลตามปกติและยาหลอก ไม่มีการศึกษาใดรายงานคุณภาพชีวิต นอกจากนี้เรายังพบว่ามี 17 การศึกษาที่กำลังดำเนินการและ 11 การศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์แต่ยังไม่ได้เผยแพร่

ผลลัพธ์หลัก

ผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีโรค COVID -19 ในระดับปานกลางถึงรุนแรง (3 การศึกษา 11,525 คน)

○Colchicine อาจไม่ลดการเสียชีวิตใน 28 วันหลังการรักษา (2 การศึกษา 11,445 คน)

○Colchicineไม่ได้ป้องกันอาการของผู้ป่วยที่แย่ลง (2 การศึกษา 10,916 คน) และอาจไม่ช่วยให้อาการดีขึ้น (1 การศึกษา 11,340 คน)

○เราไม่แน่ใจอย่างมากเกี่ยวกับผลของ colchicine ต่อผลข้างเคียงและผลข้างเคียงที่ร้ายแรง (2 การศึกษา 177 คน)

ผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งไม่มีอาการใดๆ หรือ COVID-19 ที่ไม่รุนแรง (4 การศึกษา)

○เราไม่แน่ใจว่า colchicine สามารถป้องกันการเสียชีวิตได้ภายใน 28 วันหลังการรักษาหรือไม่

○Colchicine อาจลดความเสี่ยงของการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตได้เล็กน้อย

○เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของ colchicine ต่อผลข้างเคียง แต่อาจช่วยลดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงได้เล็กน้อย

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

ความเชื่อมั่นในหลักฐานของเราต่ำมาก 2 การศึกษาไม่ได้ใช้ยาหลอก ทุกคนจึงรู้ว่าใครได้รับการรักษาด้วย colchicine ซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ มีเหตุการณ์น้อยเกินไปสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เช่น การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต เพื่อให้เชื่อมั่นเกี่ยวกับหลักฐาน การศึกษาใช้วิธีต่างๆ ในการประเมินและรายงานผลที่ไม่ต้องการ เราจึงไม่สามารถรวมการศึกษาเป็นผลลัพธ์เดียวเพื่อตัดสินได้

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน?

หลักฐานเป็นข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2021

หมายเหตุบรรณาธิการ: นี่คือการทบทวนอย่างเป็นระบบแบบ living เราค้นหาหลักฐานใหม่ทุกสัปดาห์และปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมเมื่อเราระบุหลักฐานใหม่ที่เกี่ยวข้อง โปรดเข้าไปที่ Cochrane Database of Systematic Reviews สำหรับการตรวจสอบสถานะปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรมนี้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

จากหลักฐานปัจจุบัน ในผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรค COVID-19 ในระดับปานกลางถึงรุนแรง การใช้ colchicine อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อการตายหรือความก้าวหน้าทางคลินิกเมื่อเทียบกับยาหลอกหรือการดูแลแบบมาตรฐานเพียงอย่างเดียว เราไม่ทราบว่า colchicine เพิ่มความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ร้ายแรง) หรือไม่

เราไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับหลักฐานของผลของ colchicine ต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุในผู้ที่ไม่มีอาการหรือเป็นโรคที่ไม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม colchicine อาจส่งผลให้การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตภายใน 28 วัน และอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยาหลอก

ไม่มีการศึกษาใดรายงานข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตหรือเปรียบเทียบประโยชน์และโทษของ colchicine กับยาอื่น ๆ หรือขนาดที่แตกต่างกันของ colchicine

เราพบว่ามี 17 RCTs ที่กำลังดำเนินอยู่และ 11 RCTs ที่เสร็จสิ้นแล้วแต่ไม่ได้เผยแพร่ ซึ่งเราคาดว่าจะรวมไว้ในรุ่นต่อๆ ไปของการทบทวนวรรณกรรมนี้เมื่อผลพร้อมใช้งาน

หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื่องจากแนวทางแบบ living ของงานนี้ เราจึงติดตามผลการศึกษาแบบ RCT ที่ตีพิมพ์ใหม่เกี่ยวกับ colchicine ทุกสัปดาห์ และจะปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมเมื่อหลักฐานหรือความเชื่อมั่นของเราในหลักฐานเปลี่ยนแปลงไป

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การพัฒนาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงและผลลัพธ์ทางคลินิกที่ไม่ดีนั้นเกี่ยวข้องกับการอักเสบมากเกินไปและความผิดปกติของการควบคุมที่ซับซ้อนต่อการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน Colchicine เป็นยาแก้อักเสบและคิดว่าจะปรับปรุงผลลัพธ์ของโรคใน COVID-19 ผ่านกลไกต้านการอักเสบที่หลากหลาย ผู้ป่วยและระบบการรักษาพยาบาลต้องการทางเลือกในการรักษาที่มากขึ้นและดีขึ้นสำหรับ COVID-19 และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ Colchicine เป็นทางเลือกในการรักษาสำหรับโรค COVID-19 เปรียบเทียบกับยาเปรียบเทียบเชิงรุก ยาหลอก หรือการดูแลมาตรฐานเพียงอย่างเดียวในทุกสถานการณ์ และเพื่อรักษากระแสของหลักฐานโดยใช้วิธีการ living systematic review

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane COVID-19 Study Register (ประกอบด้วย CENTRAL, MEDLINE (PubMed), Embase, ClinicalTrials.gov, WHO International Clinical Trials Registry Platform และ medRxiv), Web of Science (Science Citation Index Expanded and Emerging Sources Citation Index) และ WHO COVID-19 Global literature on coronavirus disease เพื่อค้นหาการศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์และกำลังดำเนินการโดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2021

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมเพื่อประเมิน colchicine สำหรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยไม่คำนึงถึงความรุนแรงของโรค อายุ เพศ หรือเชื้อชาติ

เราไม่รวมการศึกษาที่ศึกษาผลการป้องกันของ colchicine สำหรับผู้ที่ไม่มีการติดเชื้อ acute respiratory syndrome coronavirus 2 ที่รุนแรง (SARS-CoV-2) แต่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ SARS-CoV-2

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราปฏิบัติตามวิธี Cochrane มาตรฐาน เราใช้ Cochrane risk of bias tool (ROB 2) เพื่อประเมินอคติในการศึกษาที่รวบรวมมา และ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับหมวดหมู่ผลลัพธ์ที่จัดลำดับความสำคัญต่อไปนี้ โดยพิจารณาจากผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ในระดับปานกลางหรือรุนแรง: การตายจากทุกสาเหตุ การแย่ลง และการดีขึ้นของสถานภาพทางคลินิก คุณภาพชีวิต เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และสำหรับผู้ที่ไม่มีอาการติดเชื้อหรือโรคไม่รุนแรง: การตายจากทุกสาเหตุ การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิต การแก้ไขอาการ ระยะเวลาในการแก้ไขอาการ คุณภาพชีวิต เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ , เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง.

ผลการวิจัย: 

เรารวม 3 RCTs ที่มีผู้เข้าร่วมการรักษาในโรงพยาบาล 11,525 คน (ชาย 8002 คน) และ 1 RCT กับผู้เข้าร่วมที่ไม่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 4488 คน (ชาย 2067 คน) อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาลคือประมาณ 64 ปี และอายุ 55 ปีในการศึกษากับผู้เข้าร่วมที่ไม่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นอกจากนี้ เราพบ 17 การศึกษาที่กำลังดำเนินการ และ11 การศึกษาที่เสร็จสิ้นหรือยกเลิก แต่ไม่มีการตีพิมพ์ผล

Colchicine ร่วมกับการดูแลแบบมาตรฐานกับการดูแลแบบมาตรฐาน (บวก/ลบด้วยยาหลอก)

การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระดับปานกลางถึงรุนแรง

การตายจากทุกสาเหตุ : colchicine plus standard care อาจส่งผลให้การตายจากทุกสาเหตุแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยจนถึง 28 วัน เมื่อเทียบกับการดูแลแบบมาตรฐานเพียงอย่างเดียว (risk Ratio (RR) 1.00, 95% Confident interval (CI) 0.93 ถึง 1.08; 2 RCTs ผู้เข้าร่วม 11,445 คน หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

สถานภาพทางคลินิกแย่ลง : colchicine ร่วมกับการดูแลแบบมาตรฐานอาจส่งผลแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เมื่อประเมินว่าเป็นความจำเป็นใหม่สำหรับการช่วยหายใจแบบลุกล้ำหรือเสียชีวิตเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลแบบมาตรฐานเพียงอย่างเดียว (RR 1.02, 95% CI 0.96 ถึง 1.09; 2 RCTs, ผู้เข้าร่วม 10,916 คน หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

การดีขึ้นของสถานะทางคลินิก : Colchicine ร่วมกับการดูแลมาตรฐานอาจส่งผลให้สถานะทางคลินิกดีขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย โดยประเมินจากจำนวนผู้เข้าร่วมที่ออกจากโรงพยาบาลโดยยังมีชีวิตจนถึงวันที่ 28 โดยไม่มีการเสื่อมสภาพทางคลินิกหรือเสียชีวิตเมื่อเทียบกับการดูแลแบบมาตรฐานเพียงอย่างเดียว (RR 0.99, 95% CI 0.96 ถึง 1.01; 1 RCT, ผู้เข้าร่วม 11,340 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

คุณภาพชีวิต รวมถึงความเหนื่อยล้าและสถานะทางระบบประสาท : เราพบว่าไม่มีการศึกษาใดรายงานผลลัพธ์นี้

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ colchicine ต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก (RR 1.00, 95% CI 0.56 ถึง 1.78; 1 RCT ผู้เข้าร่วม 72 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง : หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ colchicine ร่วมกับการดูแลแบบมาตรฐานต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง เมื่อเทียบกับการดูแลแบบมาตรฐานเพียงอย่างเดียว (0 เหตุการณ์ที่สังเกตพบใน 1 RCT ผู้เข้าร่วม 105 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

การรักษาผู้ที่ไม่อยู่ในโรงพยาบาลที่มีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ไม่มีอาการหรือ COVID-19 ที่ไม่รุนแรง

การตายจากทุกสาเหตุ : หลักฐานไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของ colchicine ต่อการตายจากทุกสาเหตุที่ 28 วัน (Peto odds ratio (OR) 0.57, 95% CI 0.20 ถึง 1.62; 1 RCT, ผู้เข้าร่วม 4488 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตภายใน 28 วัน : colchicine อาจลดความจำเป็นในการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตภายใน 28 วันเล็กน้อย เมื่อเทียบกับยาหลอก (RR 0.80, 95% CI 0.62 ถึง 1.03; 1 RCT ผู้เข้าร่วม 4488 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

การแก้ไขอาการ : เราพบว่าไม่มีการศึกษารายงานผลลัพธ์นี้

คุณภาพชีวิต รวมถึงความเหนื่อยล้าและสถานะทางระบบประสาท : เราพบว่าไม่มีการศึกษาใดรายงานผลลัพธ์นี้

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : หลักฐานไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของ colchicine ต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก ผลลัพธ์มาจาก 1 RCTที่รายงาน เหตุการณ์เกี่ยวกับการรักษาในผู้เข้าร่วม 4412 คนเท่านั้น (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง : colchicine อาจช่วยลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงได้เล็กน้อย (RR 0.78, 95% CI 0.61 ถึง 1.00; 1 RCT ผู้เข้าร่วม 4412 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

Colchicine เทียบกับการรักษาอื่นๆ (เช่น corticosteroids, anti-viral drugs, monoclonal antibodies)

ไม่มีการศึกษาใดประเมินการเปรียบเทียบนี้

สูตร ปริมาณ หรือตารางเวลาที่แตกต่างกันของ colchicine

ไม่มีการศึกษาใดประเมินสิ่งนี้

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 พฤศจิกายน 2021

Tools
Information