Ivermectin สำหรับป้องกันและรักษา COVID-19

Ivermectin มีประสิทธิภาพกับ COVID-19 หรือไม่

ใจความสำคัญ

เราไม่พบหลักฐานสนับสนุนการใช้ Ivermectin ในการรักษา COVID-19 หรือป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ฐานหลักฐานดีขึ้นเล็กน้อยในการอัปเดตนี้ แต่ก็ยังมีจำกัด

การประเมินยา Ivermectin ยังคงดำเนินต่อไปในการศึกษาที่กำลังดำเนินการ 31 ฉบับ และเราจะปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมนี้เมื่อมีผลลัพธ์ออกมา

Ivermectin คืออะไร

Ivermectin เป็นยาที่ใช้รักษาปรสิต เช่นปรสิตในลำไส้ในสัตว์และหิดในมนุษย์ ยามีราคาไม่แพงและใช้กันอย่างแพร่หลายในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่พบโรคจากปรสิตได้บ่อย มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เล็กน้อย

หน่วยงานกำกับดูแลทางการแพทย์ยังไม่อนุมัติให้ใช้ Ivermectin สำหรับโรค COVID-19

เราต้องการทราบอะไร

เราต้องการทราบว่ายา Ivermectin ช่วยลดการเสียชีวิต, ความเจ็บป่วย และระยะเวลาในการติดเชื้อของผู้ป่วย COVID-19 ได้หรือไม่ หรือมีประโยชน์ในการป้องกันโรคหรือไม่ เรารวมการทดลองที่เปรียบเทียบยานี้กับยาหลอก (การรักษาหลอก) การดูแลตามปกติ หรือการรักษา COVID-19 ที่ทราบว่าใช้ได้ผลดีในระดับหนึ่ง เช่น Dexamethasone เราไม่รวมการทดลองที่เปรียบเทียบยาไอเวอร์เม็กตินกับยาอื่นๆ ที่ไม่ได้ผล เช่น ไฮดรอกซีคลอโรควิน หรือประสิทธิภาพในการต้าน COVID-19 ไม่แน่นอน

เราประเมินผลของยา Ivermectin ในผู้ติดเชื้อต่อ:

- คนใกล้จะตาย
– อาการของ COVID-19 ดีขึ้นหรือแย่ลง
- คุณภาพชีวิต;
- ผลที่ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงและไม่รุนแรง;
- การกำจัดเชื้อไวรัส

สำหรับการป้องกัน เราได้ค้นหาผลในการป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 และโรค COVID-19

เราทำอะไร

เราค้นหาการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบซึ่งตรวจสอบยาไอเวอร์เม็กตินเพื่อป้องกันหรือรักษา COVID-19 ผู้ที่รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยนอกต้องได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าติดเชื้อ COVID-19

ในการปรับปรุงนี้ เรายังตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการทดลองและรวมไว้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ทางจริยธรรมและวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนเท่านั้น

เราเปรียบเทียบและสรุปผลการทดลองและให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐาน โดยอิงตามเกณฑ์ทั่วไป เช่น วิธีและขนาดของการทดลอง

เราพบอะไร

เราไม่รวมการทดลอง 7 จาก 14 ฉบับที่รวมอยู่ในการทบทวนก่อนหน้านี้เนื่องจากการทดลองเหล่านี้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทางจริยธรรมและทางวิทยาศาสตร์ที่คาดหวัง ร่วมกับการทดลองใหม่สี่ฉบับ เรารวบรวมการทดลอง 11 ฉบับ โดยมีผู้เข้าร่วม 3409 คนซึ่งศึกษายาไอเวอร์เม็กตินร่วมกับการดูแลตามปกติใดๆ เมื่อเทียบกับการดูแลปกติแบบเดียวกันหรือยาหลอก

สำหรับการรักษา มีการทดลองผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ในระดับปานกลางในโรงพยาบาล 5 ฉบับ และผู้ป่วยนอกที่ป่วยด้วยโรค COVID-19 เล็กน้อยจำนวน 6 ฉบับ การทดลองใช้ Ivermectin ในขนาดที่ต่างกันและระยะเวลาในการรักษาต่างกัน

ไม่มีการศึกษาวิจัยใดๆ ที่ตรวจสอบ Ivermectin เพื่อป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2

นอกจากนี้เรายังพบการทดลองที่ดำเนินการอยู่ 31 ฉบับ และการทดลองเพิ่มเติมอีก 28 ฉบับยังคงต้องการคำชี้แจงจากผู้รายงานหรือยังไม่ได้เผยแพร่

ผลลัพธ์หลัก

การรักษาผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาล

เราไม่ทราบว่ายาไอเวอร์เม็กตินเทียบกับยาหลอกหรือการดูแลตามปกติ ที่ 28 วันหลังการรักษา:

– นำไปสู่การเสียชีวิตมากขึ้นหรือน้อยลง (3 การทดลอง, 230 คน);
– ทำให้อาการของผู้ป่วยแย่ลงหรือดีขึ้น โดยประเมินจากความจำเป็นในการช่วยหายใจหรือเสียชีวิต (2 การทดลอง 118 คน)
– เพิ่มหรือลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (2 การทดลอง, 197 คน)

Ivermectin เทียบกับยาหลอกหรือการดูแลตามปกติ ที่ 28 วันหลังการรักษา อาจทำให้แตกต่างเล็กน้อยหรือไม่ต่างเลยใน:

– อาการของผู้ป่วยดีขึ้น โดยประเมินจากการออกจากโรงพยาบาล (1 การทดลอง, 73 คน);
– เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง (3 การทดลอง, ผู้เข้าร่วม 228 คน)

เจ็ดวันหลังจากการรักษา ยาไอเวอร์เม็กตินอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับการลดการทดสอบ COVID-19 ที่ให้ผลลบ (การทดลอง 3 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 231 คน) เมื่อเทียบกับยาหลอกหรือการดูแลตามปกติ

การรักษาผู้ป่วยนอกด้วย COVID-19

Ivermectin เทียบกับยาหลอกหรือการดูแลตามปกติ ที่ 28 วันหลังการรักษา อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับคนที่กำลังจะตาย (6 การทดลอง, 2860 คน)

Ivermectin เปรียบเทียบกับยาหลอกหรือการดูแลตามปกติ 28 วันหลังการรักษา ทำให้คุณภาพชีวิตแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างเลย (1 การทดลอง, 1358 คน)

Ivermectin เทียบกับยาหลอกหรือการดูแลตามปกติ ที่ 28 วันหลังการรักษา อาจทำให้แตกต่างเล็กน้อยหรือไม่ต่างเลยใน:

– อาการของผู้ป่วยแย่ลง โดยประเมินจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต (2 การทดลอง 590 คน)
– เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (5 การทดลอง, 1502 คน);
– เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง (5 การทดลอง, ผู้เข้าร่วม 1502 คน);
– การดีขึ้นอาการของ COVID-19 ใน 14 วันหลังการรักษา (2 การทดลอง, 478 คน);
– จำนวนผู้ที่มีผลตรวจ COVID-19 เป็นลบ 7 วันหลังจากการรักษา (2 การทดลอง, 331 คน)

ข้อจำกัด ของหลักฐานคืออะไร

ความเชื่อมั่นในหลักฐานของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยนอก ดีขึ้นหลังการทบทวนครั้งล่าสุด เนื่องจากเราสามารถพิจารณาผู้เข้าร่วมจำนวนมากขึ้นที่รวมอยู่ในการทดลองคุณภาพสูง แม้ว่าเราจะค่อนข้างแน่ใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ของเราเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตและคุณภาพชีวิต แต่ความเชื่อมั่นในหลักฐานยังคงต่ำสำหรับผลลัพธ์ของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในอื่นๆ เนื่องจากมีการวัดเหตุการณ์เพียงไม่กี่เหตุการณ์ วิธีการแตกต่างกันระหว่างการทดลอง และพวกเขาไม่ได้รายงานทุกสิ่งที่เราสนใจ เช่น ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

การค้นหาวรรณกรรมอย่างเป็นระบบถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2021 นอกจากนี้ เราได้รวมการทดลองที่มีผู้เข้าร่วม > 1000 คนจนถึงเดือนเมษายน 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

สำหรับผู้ป่วยนอก ปัจจุบันมีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำถึงสูงว่ายาไอเวอร์เม็กตินไม่มีผลดีต่อผู้ป่วยโรค COVID-19 จากหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากสำหรับผู้ป่วยใน เรายังไม่แน่ใจว่ายาไอเวอร์เม็กตินป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการทางคลินิกที่แย่ลง หรือเพิ่มเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ในขณะที่มีหลักฐานความแน่นอนต่ำว่าไม่มีผลดีเกี่ยวกับการดีขึ้นทางคลินิก การกำจัดไวรัส และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับ Ivermectin ในการป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมนี้ ความแน่นอนของหลักฐานเพิ่มขึ้นจากการทดลองที่มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้เข้าร่วมจำนวนมากขึ้น ตามแนวทางการใช้ชีวิตของการทบทวนนี้ เราจะปรับปรุงการค้นหาของเราอย่างต่อเนื่อง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Ivermectin ซึ่งเป็นยาต้านปรสิต ยับยั้งการจำลองแบบของไวรัสในหลอดทดลอง สมมติฐานระดับโมเลกุลของโหมดการออกฤทธิ์ต้านไวรัสของ Ivermectin ชี้ให้เห็นถึงผลในการยับยั้งการจำลองแบบของไวรัสโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ในระยะแรกของการติดเชื้อ ปัจจุบัน หลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา Ivermectin ในการป้องกันการติดเชื้อซาร์ส-CoV-2 และการรักษาโรค COVID-19 นั้นขัดแย้งกัน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา Ivermectin บวกกับการดูแลมาตรฐาน เทียบกับการดูแลมาตรฐาน บวก/ลบ ยาหลอก หรือการรักษาอื่นที่พิสูจน์แล้วสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก และสำหรับการป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV -2 (การป้องกันหลังการสัมผัส)

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane COVID-19 Study Register, Web of Science (Emerging Citation Index and Science Citation Index), WHO COVID-19 Global เอกสารเกี่ยวกับโรค Coronavirus และฐานข้อมูล HTA ทุกสัปดาห์เพื่อระบุการทดลองที่เสร็จสิ้นและกำลังทำอยู่โดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2021 นอกจากนี้ เราได้รวมการทดลองที่มีผู้เข้าร่วม > 1000 คนจนถึงเดือนเมษายน 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการศึกษาวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ที่เปรียบเทียบยาไอเวอร์เม็กตินกับการดูแลมาตรฐาน ยาหลอก หรือการรักษาอื่นที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการรักษาผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยไม่คำนึงถึงความรุนแรงของโรคหรือสถานที่ให้การรักษา และสำหรับการป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 การรักษาที่ให้ร่วมจะต้องเหมือนกันทั้งใน 2 กลุ่มการศึกษา

สำหรับการปรับปรุงการตรวจสอบนี้ เราได้ประเมินการทดลองซ้ำอีกครั้งโดยดูที่ความถูกต้องสมบูรณ์ของการวิจัย: เฉพาะ RCT ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าในการลงทะเบียนการทดลองตามแนวทางของ WHO สำหรับการลงทะเบียนการทดลองทางคลินิกเท่านั้นที่นำมารวม

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราประเมิน RCT สำหรับอคติโดยใช้เครื่องมือ Cochrane RoB 2 เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์หลักในสถานที่รักษาและประชากรดังต่อไปนี้: 1) รักษาผู้ป่วยในที่ติดเชื้อ COVID-19 ในระดับปานกลางถึงรุนแรง 2) รักษาผู้ป่วยนอกที่ติดเชื้อ COVID-19 เล็กน้อย (ผลลัพธ์: การตาย อาการทางคลินิกแย่ลงหรือดีขึ้น เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ร้ายแรง) คุณภาพชีวิต และการกำจัดไวรัส) และ 3) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (ผลลัพธ์: การติดเชื้อ SARS-CoV-2 การเกิดอาการของ COVID-19 การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การตาย เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และคุณภาพชีวิต)

ผลการวิจัย: 

เราไม่รวมการทดลอง 7 ฉบับจาก 14 ฉบับที่รวมอยู่ในการทบทวนเวอร์ชันก่อนหน้านี้ 6 ฉบับไม่ได้ลงทะเบียนก่อนและอีกหนึ่งฉบับไม่มีการสุ่ม การทบทวนวรรณกรรมฉบับปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการทดลอง 11 ฉบับ โดยมีผู้เข้าร่วม 3409 คนตรวจสอบยาไอเวอร์เม็กตินร่วมกับการดูแลมาตรฐาน เทียบกับการดูแลมาตรฐานบวก/ลบด้วยยาหลอก ไม่มีการศึกษาใดที่ตรวจสอบ Ivermectin ในการใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือเปรียบเทียบ Ivermectin กับวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ การทดลองห้าฉบับศึกษาผู้เข้าร่วมที่เป็นโรค COVID-19 ในระดับปานกลาง (ผู้ป่วยใน); 6 ฉบับ ศึกษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่อาการไม่รุนแรง (ผู้ป่วยนอก) การศึกษา 8 ฉบับเป็นแบบปกปิดสองทางและควบคุมด้วยยาหลอก และ 3 ฉบับเป็นแบบเปิดฉลาก เราประเมินว่าประมาณ 50% ของผลการศึกษามีความเสี่ยงที่จะมีอคติต่ำ

เราพบการทดลองที่ดำเนินการอยู่ 31ฉบับ นอกจากนี้ยังมีการทดลองที่เข้าเกณฑ์ 28 ฉบับโดยไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลลัพธ์ หรือมีความไม่เท่าเทียมกันในการรายงานวิธีการและผลลัพธ์ ซึ่งจัดอยู่ใน 'กำลังรอการจัดหมวดหมู่' จนกว่าผู้รายงานการทดลองจะชี้แจงคำถามเมื่อมีการร้องขอ

Ivermectin สำหรับรักษา COVID-19 ในผู้ป่วยในที่มีโรคปานกลางถึงรุนแรง

เราไม่แน่ใจว่า Ivermectin plus standard of care เทียบกับการดูแลมาตรฐาน บวก/ลบ placebo ช่วยลดหรือเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่ 28 วัน (risk ratio (RR) 0.60, 95% Confident interval (CI) 0.14 ถึง 2.51; 3 การทดลอง, ผู้เข้าร่วม 230 คน หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก); หรืออาการทางคลินิกแย่ลง ประเมินโดยผู้เข้าร่วมที่มีความต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจใหม่หรือเสียชีวิตในวันที่ 28 (RR 0.82, 95% CI 0.33 ถึง 2.04; การทดลอง 2 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 118 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก); หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงระหว่างการศึกษา (RR 1.55, 95% CI 0.07 ถึง 35.89; 2 การทดลอง, ผู้เข้าร่วม 197 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก) Ivermectin บวกกับมาตรฐานการดูแลเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการดูแลร่วมกับยาหลอกอาจมีผลกระทบต่อการปรับปรุงทางคลินิกเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย โดยประเมินโดยจำนวนผู้เข้าร่วมที่ออกจากโรงพยาบาลทั้งเป็นในวันที่ 28 (RR 1.03, 95% CI 0.78 ถึง 1.35; 1 การทดลอง, ผู้เข้าร่วม 73 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ); กับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ระหว่างช่วงทดลอง (RR 1.04, 95% CI 0.61 ถึง 1.79; การทดลอง 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 228 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ); และจากการฆ่าเชื้อไวรัสที่ 7 วัน (RR 1.12, 95% CI 0.80 ถึง 1.58; การทดลอง 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 231 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่มีการทดลองใดที่ตรวจสอบคุณภาพชีวิตที่ช่วงเวลาใดก็ตาม

Ivermectin สำหรับรักษา COVID-19 ในผู้ป่วยนอกที่ไม่มีอาการของหรือมีอาการน้อย

Ivermectin บวกกับการดูแลมาตรฐานที่เปรียบเทียบกับการดูแลมาตรฐานบวก/ลบยาหลอกอาจมีผลกระทบต่อการตายจากทุกสาเหตุเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในวันที่ 28 (RR 0.77, 95% CI 0.47 ถึง 1.25; 6 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 2860 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง) และมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อคุณภาพชีวิต วัดด้วยมาตราส่วน PROMIS Global-10 (ความแตกต่างเฉลี่ยองค์ประกอบทางกายภาพ (MD) 0.00, 95% CI -0.98 ถึง 0.98 และองค์ประกอบทางจิต MD 0.00, 95% CI -1.08 ถึง 1.08; ผู้เข้าร่วม 1358 คน หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) Ivermectin อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่ออาการทางคลินิกที่แย่ลง โดยประเมินโดยการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตภายใน 28 วัน (RR 1.09, 95% CI 0.20 ถึง 6.02; 2 การทดลอง, ผู้เข้าร่วม 590 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ); เกี่ยวกับการดีขึ้นทางคลินิก ประเมินโดยจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีอาการเริ่มต้นทั้งหมดดีขึ้นถายใน 14 วัน (RR 0.90, 95% CI 0.60 ถึง 1.36; 2 การทดลอง, ผู้เข้าร่วม 478 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ); ในเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง (RR 2.27, 95% CI 0.62 ถึง 8.31; 5 การทดลอง, ผู้เข้าร่วม 1502 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ); เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ระหว่างช่วงทดลอง (RR 1.24, 95% CI 0.87 ถึง 1.76; 5 การทดลอง, ผู้เข้าร่วม 1502 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ); และเกี่ยวกับการกำจัดเขื้อไวรัสในวันที่ 7 เมื่อเทียบกับยาหลอก (RR 1.01, 95% CI 0.69 ถึง 1.48; 2 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 331 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่มีการทดลองใดๆ ที่รายงานระยะเวลาของอาการที่เข้าเกณฑ์สำหรับการวิเคราะห์เมตต้า

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว Edit โดย ผกากรอง 9 พฤศจิกายน 2022

Tools
Information