Pentoxifylline รักษา อาการปวดน่องเป็นพักๆ (Intermittent Claudication) ได้ดีเพียงใด

อาการปวดน่องเป็นพักๆ คืออะไร

อาการปวดน่องเป็นพักๆ คืออาการปวดตะคริวที่ขาส่วนล่าง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคุณเดินและมักจะหายไปหลังจากพักผ่อนไม่กี่นาที ขาทั้งสองข้างอาจจะเป็นในเวลาเดียวกัน แม้ว่าอาการปวดอาจแย่กว่าในขาข้างหนึ่ง มันเกิดขึ้นเนื่องจากมีเลือดไหลไปที่กล้ามเนื้อขาไม่เพียงพอ เป็นอาการของโรคหลอดเลือดส่วนปลาย ซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยเนื่องจากมีไขมันสะสมที่ผนังหลอดเลือดแดง (หลอดเลือด) และ จำกัดการไหลเวียนของเลือด

อาการปวดน่องที่เป็นพักๆ รักษาได้อย่างไร

อาการปวดน่องที่เป็นพักๆ มักจะรักษาด้วยการออกกำลังกายและยา ที่ช่วยลดโอกาสการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดที่อุดตันหรือลดอาการ และช่วยให้คนเดินต่อได้ ผู้ที่มีอาการอาการปวดน่องที่เป็นพักๆ อย่างรุนแรงอาจต้องได้รับการผ่าตัด

ทำไมเราถึงทำการทบทวนวรรณกรรมนี้

Pentoxifylline เป็นยาที่รับประทานทางปากซึ่งทำให้เลือดมีความข้นและเหนียวน้อยลง สิ่งนี้ช่วยให้เลือดไหลผ่านเส้นเลือดเล็ก ๆ เช่นหลอดเลือดแดงได้ง่ายขึ้นและช่วยให้ออกซิเจนเข้าถึงกล้ามเนื้อได้มากขึ้น Pentoxifylline ได้รับอนุญาตสำหรับการรักษาอาการปวดน่องเป็นพักๆ แม้ว่าจะต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของมันก่อนที่จะแนะนำให้ใช้ในแนวทางการรักษา

ผู้วิจัยได้ทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ pentoxifylline ในการรักษาอาการปวดน่องเป็นพักๆ เราต้องการทราบว่า pentoxifylline:

- สามารถช่วยให้ผู้คนเดินได้ไกลขึ้นโดยการวัดว่าพวกเขาเดินได้ไกลแค่ไหนก่อนที่จะรู้สึกปวดขา

- มีผลต่อความสัมพันธ์ของความดันโลหิตที่ข้อเท้าเมื่อเทียบกับที่แขน (ดัชนีความดันข้อเท้า - ข้อเท้า (ABI) - การวัดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย)

- ผลต่อคุณภาพชีวิต (ความเป็นอยู่); และ

- เกิดผลข้างเคียงใด ๆ

เรามองหาการศึกษาแบบสุ่มที่มีการควบคุม ซึ่งการรักษาที่ได้รับนั้นได้รับการตัดสินแบบสุ่ม การศึกษาประเภทนี้ให้หลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุดเกี่ยวกับผลของการรักษา

ช่วงเวลาที่สืบค้น

เรารวมหลักฐานที่เผยแพร่จนถึง 28 มกราคม 2020

สิ่งที่เราพบ

เราพบ 24 การศึกษา ใน 3377 คนที่มีอาการปวดน่องเป็นพักๆ ซึ่งดำเนินการส่วนใหญ่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา การศึกษา 17 รายการเปรียบเทียบการรักษา pentoxifylline กับการรักษาหลอก (ยาหลอก); 7 การศึกษา เปรียบเทียบ pentoxifylline กับยาอื่น การศึกษาใช้เวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ถึง 40 สัปดาห์

ความแตกต่างในวิธีดำเนินการศึกษาและวิธีการวัดผล ทำให้เราไม่สามารถรวมผลลัพธ์ทั้งหมดได้ เราประเมินผลลัพธ์จาก 17 การศึกษา เปรียบเทียบ pentoxifylline กับยาหลอก แต่เราไม่สามารถเปรียบเทียบ pentoxifylline กับยาอื่น ๆ ได้

ผลของการทบทวนวรรณกรรมคืออะไร

เมื่อเทียบกับยาหลอก การศึกษาส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วย pentoxifylline อาจช่วยให้คนเดินได้ไกลขึ้นโดยไม่เจ็บปวด: มี 11 การศึกษา มีผู้ร่วม 1890 คน วัดว่าพวกเขาเดินได้ไกลแค่ไหนโดยไม่เจ็บปวด; มี 14 การศึกษา มีผู้เข้าร่วม 2110 คน วัดว่าพวกเขาเดินไปได้ไกลแค่ไหน

สำหรับการวัด ABI ไม่พบความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการรักษาด้วย pentoxifylline และยาหลอก (5 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 902 คน)

มี 3 การศึกษา ในผู้เข้าร่วม 1179 คน ประเมินความเป็นอยู่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเดิน การศึกษาขนาดใหญ่ 2 รายการไม่พบความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการรักษาด้วย pentoxifylline และยาหลอกและการศึกษาขนาดเล็ก 1 รายการแสดงให้เห็นว่า pentoxifylline อาจทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าวัดอย่างไร

ผลข้างเคียงที่รายงานในการศึกษาแตกต่างกันมาก: บางการศึกษารายงานว่าไม่มีผลข้างเคียงที่สำคัญ และส่วนใหญ่รายงานว่าไม่มีผลข้างเคียงกับ pentoxifylline หรือยาหลอก (9 การศึกษา; 1837 คน)

ความน่าเชื่อถือจากผลที่ได้นี้เป็นอย่างไร

เราไม่มั่นใจในผลลัพธ์ว่า pentoxifylline ช่วยให้เดินได้ไกลขึ้นหรือไม่ หรือเกี่ยวกับผลข้างเคียง เนื่องจากเราพบข้อ จำกัดในวิธีการออกแบบและรายงานการศึกษา ผลลัพธ์เหล่านี้น่าจะมีเปลี่ยนแปลงหากมีหลักฐานเพิ่มเติม

เรามีความเขื่อมั่นระดับปานกลางว่าการรักษาด้วย pentoxifylline มีความคล้ายคลึงกับยาหลอก ในผลของความแตกต่างใน ankle-brachial pressure index และต่อความเป็นอยู่ ผลลัพธ์เหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีหลักฐานเพิ่มเติม

ใจความสำคัญ

Pentoxifylline อาจช่วยให้ผู้ที่มีอาการปวนน่องเป็นพักๆ สามารถเดินได้ไกลขึ้นโดยไม่เจ็บปวด แต่เราไม่แน่ใจว่าจะได้ผลดีกว่ายาหลอกหรือยาอื่น ๆ หรือไม่ เราไม่พบหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพียงพอเกี่ยวกับผลข้างเคียงใด ๆ

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ไม่มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง สำหรับผลของ pentoxifylline เมื่อเทียบกับยาหลอกหรือการรักษาอื่น ๆ สำหรับ IC มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำว่า pentoxifylline อาจทำให้ PFWD และ TWD ดีขึ้น เมื่อเทียบกับยาหลอก แต่ไม่มีหลักฐานว่ามีประโยชน์ต่อ ABI หรือ QoL (หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง) มีรายงานว่า Pentoxifylline สามารถทนได้ดีโดยทั่วไป (มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) เนื่องจากความแตกต่างระหว่างการศึกษาในระดับมาก บทบาทของ pentoxifylline สำหรับผู้ที่มี IC Fontaine class II ยังคงไม่แน่นอน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การปวดน่องเป็นพักๆ (Intermittent claudication (IC)) เป็นอาการของโรคหลอดเลือดส่วนปลาย (PAD) และเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตที่สูง Pentoxifylline หนึ่งในยาหลายชนิดที่ใช้ในการรักษา IC ทำหน้าที่ลดความหนืดของเลือด เพิ่มความยืดหยุ่นของเม็ดเลือดแดง และส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดในระดับจุลภาคและความเข้มข้นของออกซิเจนในเนื้อเยื่อ การศึกษาจำนวนมากได้ประเมินประสิทธิภาพของ pentoxifylline ในการรักษาผู้ที่เป็น PAD แต่ผลการศึกษาเหล่านี้มีความไม่แน่นอน นี่คือการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมที่เผยแพร่ครั้งแรก ในปี 2012

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ pentoxifylline ในการปรับปรุงความสามารถในการเดิน (เช่นระยะทางเดินที่ปราศจากความเจ็บปวด และระยะทางเดินทั้งหมด (ค่าสมบูรณ์ ค่าสูงสุด) ของผู้ที่มีภาวะ IC คงที่ Fontaine stage II

วิธีการสืบค้น: 

สำหรับการอัปเดตนี้ Cochrane Vascular Information Specialist ได้ทำการค้นหา Cochrane Vascular Specialized Register, CENTRAL, MEDLINE, Embase และ CINAHL databases และ World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform และ ClinicalTrials.gov ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 28 มกราคม 2020 โดยการสืบค้นดังกล่าวไม่จำกัดภาษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราได้รวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมแบบ double-blind ทั้งหมด (RCTs) เปรียบเทียบ pentoxifylline กับยาหลอกหรือวิธีการทางเภสัชวิทยาอื่น ๆ ในผู้ที่มี IC Fontaine stage II

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คนกระทำอย่างเป็นอิสระในการเลือกการศึกษา ประเมินการศึกษา เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ และแก้ไขความขัดแย้งโดยการอภิปราย ผู้เขียนการทบทวนวรรณกรรมประเมินคุณภาพของระเบียบวิธีของการศึกษาโดยใช้เครื่องมือ Cochrane 'Risk of bias' และรวบรวมผลที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่สนใจ ระยะทางที่เดินโดยปราศจากความเจ็บปวด (PFWD) ระยะทางที่เดินทั้งหมด (TWD) ankle-brachial pressure index (ABI ) คุณภาพชีวิต (QoL) และผลข้างเคียง การเปรียบเทียบการศึกษาขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณของ pentoxifylline เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ผลการวิจัย: 

เราไม่พบการศึกษาใหม่ที่มีสิทธิ์สำหรับการอัปเดตนี้ การทบทวนวรรณกรรมนี้รวบรวม 24 การศึกษา ผู้เข้าร่วมการศึกษา 3377 คน มี 17 การศึกษา เปรียบเทียบ pentoxifylline กับยาหลอก การศึกษาที่เหลืออีก 7 รายการเปรียบเทียบ pentoxifylline กับ flunarizine (1 การศึกษา), แอสไพริน (1 การศึกษา), สารสกัด Gingko biloba (1 การศึกษา), nylidrin hydrochloride (1 การศึกษา), prostaglandin E1 (2 การศึกษา) และ buflomedil และ nifedipine (1 การศึกษา) โดยทั่วไปความเสี่ยงของอคติสำหรับการศึกษาแต่ละรายการไม่ชัดเจน เนื่องจากไม่มีการรายงานระเบียบวิธีสำหรับการศึกษาหลาย ๆ การศึกษาที่รวมอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับวิธีการสุ่มตัวอย่างและการจัดสรร การศึกษาที่รวมอยู่ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้สามารถตัดสินการรายงานแบบคัดเลือกได้ และไม่ได้รายงานการปกปิดผู้ประเมิน ความแตกต่างระหว่างการศึกษาที่รวมอยู่นั้นมีความสำคัญอย่างมาก เกี่ยวกับตัวแปรหลายตัว รวมถึงระยะเวลาในการรักษา ขนาดของ pentoxifylline ระยะทางการเดินพื้นฐาน และลักษณะของผู้เข้าร่วม ดังนั้นการวิเคราะห์แบบรวมเพื่อเปรียบเทียบซึ่งรวมการศึกษามากกว่าหนึ่งครั้งจึงเป็นไปไม่ได้

Pentoxifylline เมื่อเทียบกับยาหลอก

จากการศึกษา 17 รายการที่เปรียบเทียบ pentoxifylline กับยาหลอก 11 รายการรายงาน PFWD และ 14 รายการรายงาน TWD; ความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์การปรับปรุงใน PFWD สำหรับ pentoxifylline เทียบกับยาหลอกอยู่ระหว่าง –33.8% ถึง 73.9% และใน TWD อยู่ระหว่าง 1.2% ถึง 155.9% ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลของการศึกษาได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอและข้อค้นพบจากการทดลองแต่ละรายการไม่ชัดเจน การศึกษาที่รวมไว้ส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นการปรับปรุงที่เป็นไปได้ใน PFWD และ TWD สำหรับ pentoxifylline เทียบกับยาหลอก (ทั้ง 2 ประการมีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ)

การศึกษา 5 รายการที่ประเมิน ABI ก่อนออกกำลังกายเปรียบเทียบ pentoxifylline กับยาหลอกพบว่าไม่มีหลักฐานของความแตกต่าง (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) 2 ใน 3 การศึกษาที่ประเมิน QoL ระหว่างผู้ที่ได้รับ pentoxifylline และยาหลอกเป็นการศึกษาขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องมือ QoL ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและโดยทั่วไปไม่พบหลักฐานความแตกต่างระหว่างกลุ่ม การศึกษาขนาดเล็กระยะสั้น 1 รายการที่ไม่ได้ระบุว่าใช้เครื่องมือ QoL ใดรายงานว่า QoL ที่ดีขึ้นในกลุ่ม pentoxifylline (หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง) Pentoxifylline โดยทั่วไปสามารถทนได้ดี ผลข้างเคียงที่รายงานบ่อยที่สุดประกอบด้วยอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นคลื่นไส้ (มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

ความเชื่อมั่นของหลักฐานจากการทบทวนนี้อยู่ในระดับต่ำหรือปานกลาง โดยมีการปรับลดเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของอคติ ความไม่สอดคล้องกันระหว่างการศึกษาและไม่สามารถประเมินความไม่แม่นยำได้เนื่องจากไม่สามารถท meta-analysis ได้

การศึกษาที่เหลืออีก 7 รายการได้เปรียบเทียบ pentoxifylline กับ flunarizine, aspirin, Gingko biloba extract, nylidrin hydrochloride, prostaglandin E1 หรือ buflomedil และ nifedipine ข้อมูลมีจำกัด เกินไปที่จะให้ข้อสรุปที่มีความหมายได้

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2020

Tools
Information