Opioids สำหรับการจัดการความเจ็บปวดในทารกที่สัมผัสกับการทำหัตถการที่เจ็บปวด

ใจความสำคัญ

• เนื่องจากขาดหลักฐานที่ชัดเจน ประโยชน์และความเสี่ยงของยากลุ่ม opioids ในการจัดการความเจ็บปวดในทารกที่ได้รับหัตถการที่เจ็บปวดนั้นไม่ชัดเจน

• เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก (การรักษาแบบ 'จำลอง' หรือการรักษาหลอกๆ ที่ไม่มียาใดๆ แต่มีลักษณะเหมือนกับยาที่กำลังทดสอบ) opioids อาจลดความเจ็บปวดที่ประเมินด้วยระดับที่กำหนดในระหว่างการทำหัตถการ แต่อาจไม่สร้างความแตกต่างในการวัดอื่น ๆ 1 ถึง 2 ชั่วโมงหลังจากการทำหัตถการ

• หลักฐานไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ opioids ต่อ: ความปวดที่ประเมินด้วยคะแนนความปวดอื่น ๆ หรือที่จุดเวลาต่างกัน ภาวะหัวใจเต้นช้า (อัตราการเต้นของหัวใจช้า) หรือความดันเลือดต่ำ (ความดันโลหิตต่ำ) Opioids อาจเพิ่มการเกิดการภาวะหยุดหายใจ

เหตุใดจึงให้ opioids เพื่อจัดการกับความเจ็บปวดระหว่างการทำหัตถการในทารก

ทารก (โดยเฉพาะในช่วง 4 สัปดาห์แรกหลังคลอด) มักเผชิญกับการทำหัตถการที่เจ็บปวดระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ พวกเขาต้องการการจัดการและควบคุมความเจ็บปวดอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำหัตถการเหล่านี้ Opioids เป็นกลุ่มยาบรรเทาอาการปวดที่ทำงานโดยโต้ตอบกับตัวรับ opioid ในเซลล์ของร่างกาย มักใช้ในทารก

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการค้นหาผลของ opioids ในทารกที่ได้รับการทำหัตถการที่เจ็บปวด เปรียบเทียบกับ:

• ไม่มีการรักษาหรือยาหลอก;

• การบำบัดโดยไม่ใช้ยา (เช่น สารละลายหวาน);

• ยาอื่นๆ;

• opioids ประเภทต่างๆ

• หรือ opioids ชนิดเดียวกันที่บริหารโดยวิธีอื่น เช่น ทางปากเทียบกับการฉีด

ผู้วิจัยได้ทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาโดยดูการเปรียบเทียบ 5 รายการที่อธิบายไว้ข้างต้น เราเปรียบเทียบและสรุปผล และให้คะแนนความเชื่อมั่นของเราในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาด

เราพบอะไร

เรารวมการศึกษา 13 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับทารกทั้งหมด 823 คน การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดคือในทารก 150 คน และเล็กที่สุดในทารก 12 คน การศึกษาทั้งหมดดำเนินการในโรงพยาบาล การศึกษา 4 ฉบับดำเนินการในอินเดีย 2 ฉบับ ในอิตาลีและสหราชอาณาจักร อย่างละการศึกษาในแคนาดา ฟินแลนด์ อิหร่าน และสหรัฐอเมริกา และอีกการศึกษาเป็นการศึกษาระดับนานาชาติที่ดำเนินการในฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา

การศึกษา 7 ฉบับเปรียบเทียบ opioids กับยาหลอก; การศึกษา 2 ฉบับเปรียบเทียบ opioids กับสารละลายหวานทางปากหรือการรักษาอื่นๆ เช่น การสัมผัสร่างกายของทารก และการศึกษา 5 ฉบับเปรียบเทียบ opioids กับยาตัวอื่น

เมื่อเทียบกับยาหลอก ยาในกลุ่ม opioids อาจส่งผลให้คะแนนความเจ็บปวดลดลงซึ่งประเมินด้วยระดับที่กำหนดในระหว่างขั้นตอน แต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างกลุ่มที่มีการวัดแบบอื่น ๆ 1 ถึง 2 ชั่วโมงหลังการทำหัตถการ หลักฐานไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ opioids ต่อความเจ็บปวดที่ประเมินด้วยคะแนนความเจ็บปวดอื่น ๆ หรือในช่วงเวลาที่ต่างกัน  หลักฐานไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบของ opioids ต่อภาวะหัวใจเต้นช้า ความดันเลือดต่ำ หรือหยุดหายใจซึ่งจำเป็นต้องได้รับการช่วยชีวิต Opioids อาจเพิ่มการเกิดการภาวะหยุดหายใจ ไม่มีการศึกษาใดรายงานความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการรักษาพยาบาล

หลักฐานไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ opioids ต่อผลลัพธ์ใดๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาอื่นๆ เช่น การสัมผัสร่างกายของทารกหรือการให้ยาอื่นๆ

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เราไม่มั่นใจในหลักฐานเนื่องจากมีการศึกษาไม่เพียงพอที่จะแน่ใจเกี่ยวกับผลของผลลัพธ์ของเรา เป็นไปได้ว่าผู้เข้าร่วมในการศึกษาทราบว่าพวกเขาได้รับวิธีการแบบใด นอกจากนี้ ไม่ใช่ทุกการศึกษาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เราสนใจ

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นอย่างไร

เราค้นหาการศึกษาจนถึงเดือนธันวาคม 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เมื่อเทียบกับยาหลอก opioids อาจลดคะแนนความเจ็บปวดที่ประเมินด้วยระดับ PIPP/PIPP-R ในระหว่างการทำหัตถการ อาจลด NIPS ในระหว่างการทำหัตถการ; และอาจส่งผลให้ DAN แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยหลังการทำหัตถการ 1 ถึง 2 ชั่วโมง หลักฐานไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ opioids ต่อความเจ็บปวดที่ประเมินด้วยคะแนนความเจ็บปวดอื่น ๆ หรือในช่วงเวลาที่ต่างกัน หลักฐานไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของ opioids ต่อภาวะหัวใจเต้นช้าหรือความดันเลือดต่ำ Opioids อาจส่งผลให้เกิดมีภาวะหยุดหายใจเพิ่มขึ้น ไม่มีการศึกษาใดรายงานความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดูแลใน NICU หลักฐานไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ opioids ต่อผลลัพธ์ใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการที่ไม่ใช้ยาหรือยาแก้ปวดอื่น ๆ เราไม่พบการศึกษาที่เปรียบเทียบ opioids กับ opioids อื่นหรือเปรียบเทียบเส้นทางที่แตกต่างกันของการบริหารให้ opioids เดียวกัน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ทารกแรกเกิดอาจต้องเผชิญกับขั้นตอนที่เจ็บปวดมากมายเนื่องจากเหตุผลในการวินิจฉัย วิธีการรักษา หรือขั้นตอนการผ่าตัด

ตัวเลือกสำหรับการรักษาความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด ได้แก่ opioids วิธีการที่ไม่ใช่เภสัชวิทยา และยาอื่นๆ Morphine, fentanyl, และ remifentanil เป็น opioid ที่ใช้บ่อยที่สุดในทารกแรกเกิด อย่างไรก็ตาม มีรายงานผลกระทบเชิงลบของ opioids ต่อโครงสร้างและการทำงานของสมองที่กำลังพัฒนา

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และโทษของยากลุ่ม opioids ในทารกแรกเกิดครรภ์ครบกำหนดหรือคลอดก่อนกำหนดที่สัมผัสกับความเจ็บปวดจากหัตถการ เปรียบเทียบกับยาหลอกหรือไม่ได้ใช้ยา วิธีการที่ไม่ใช่ทางเภสัชวิทยา ยาแก้ปวดหรือยาระงับประสาทอื่นๆ ยาแก้ปวดกลุ่ม opioids ชนิดอื่น หรือยากลุ่ม opioids ชนิดเดียวกันที่ให้โดยวิธีอื่น

วิธีการสืบค้น: 

เราใช้วิธีการค้นหาตามแบบมาตรฐานและครอบคลุมของ Cochrane วันที่ค้นหาล่าสุดคือเดือนธันวาคม 2021

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบที่ดำเนินการในทารกที่คลอดก่อนกำหนดและทารกที่คลอดครบกำหนดจนถึง 46 สัปดาห์และ 0 วันหลังประจำเดือน (PMA) ที่สัมผัสกับความเจ็บปวดจากหัตถการโดยเปรียบเทียบระหว่าง opioids กับ 1) ยาหลอกหรือไม่ได้ใช้ยา; 2) วิธีการที่ไม่ใช่เภสัชวิทยา 3) ยาแก้ปวดหรือยาระงับประสาทอื่น ๆ 4) opioids อื่น ๆ ; หรือ 5) opioid เดียวกันที่บริหารโดยเส้นทางอื่น

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเราคือการประเมินความปวดด้วยวิธีที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและอันตรายใดๆ เราใช้ fixed-effect model โดยใช้ risk ratio (RR) สำหรับข้อมูลแบบแบ่งขั้วและ mean difference (MD) สำหรับข้อมูลต่อเนื่อง และช่วงความเชื่อมั่น (CI) เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับแต่ละผลลัพธ์

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษา 13 ฉบับ (ที่ลงทะเบียนทารกแรกเกิด 823 คน): การศึกษา 7 ฉบับเปรียบเทียบ opioids กับการไม่รักษาหรือยาหลอก (การเปรียบเทียบหลักในการทบทวนวรรณกรรมนี้) การศึกษา 2 ฉบับเกี่ยวกับการให้สารให้ความหวานทางปากหรือวิธีการที่ไม่ใช่เภสัชวิทยา และการศึกษา 5 ฉบับ (ในจำนวนนี้มี 2 ฉบับคือ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเดียวกัน) กับยาแก้ปวดและยาระงับประสาทอื่นๆ การศึกษาทั้งหมดดำเนินการในโรงพยาบาล

Opioids เทียบกับยาหลอกหรือไม่มียา

เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก ยาในกลุ่ม opioids อาจลดคะแนนความเจ็บปวดที่ประเมินด้วยมาตราส่วนความเจ็บปวดของทารกเกิดก่อนกำหนด (PIPP)/PIPP-Revised (PIPP-R) ในระหว่างการทำหัตถการ (MD −2.58, 95% CI −3.12 ถึง −2.03; ผู้เข้าร่วม 199 คน, การศึกษา 3 ฉบับ หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง); อาจลดระดับความเจ็บปวดของทารกแรกเกิด (NIPS) ระหว่างการทำหัตถการ (MD −1.97, 95% CI −2.46 ถึง −1.48; ผู้เข้าร่วม 102 คน, การศึกษา 2 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ); และอาจส่งผลให้คะแนนความเจ็บปวดที่ประเมินด้วยมาตราส่วน Douleur Aiguë du Nouveau-né (DAN) 1 ถึง 2 ชั่วโมงหลังการทำหัตถการแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (MD −0.20, 95% CI −2.21 ถึง 1.81 ผู้เข้าร่วม 42 คน, การศึกษา 1 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) หลักฐานไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ opioids ต่อคะแนนความเจ็บปวดที่ประเมินด้วยมาตราส่วน PIPP/PIPP-R จนถึง 30 นาทีหลังการทำหัตถการ (MD 0.14, 95% CI −0.17 ถึง 0.45; ผู้เข้าร่วม 123 คน, การศึกษา 2 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หรือ 1 ถึง 2 ชั่วโมงหลังการทำหัตถการ (MD −0.83, 95% CI −2.42 ถึง 0.75; ผู้เข้าร่วม 54 คน, การศึกษา 2 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ opioids ต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นช้า (RR 3.19, 95% CI 0.14 ถึง 72.69; ผู้เข้าร่วม 172 คน, การศึกษา 3 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ยากลุ่มโอปิออยด์อาจส่งผลให้มีภาวะหยุดหายใจขณะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก (RR 3.15, 95% CI 1.08 ถึง 9.16; ผู้เข้าร่วม 199 คน, การศึกษา 3 ฉบับ; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ): โดยมีการศึกษาหนึ่งรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของภาวะหยุดหายใจขณะรุนแรง (RR 7.44, 95% CI 0.42 ถึง 132.95 ผู้เข้าร่วม 31 คน, การศึกษา 1 ฉบับ; ความเชื่อมั่นต่ำมาก) หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ opioids ต่อการเกิดภาวะความดันเลือดต่ำ (ไม่สามารถประเมินค่า RR ได้, risk difference 0.00, 95% CI −0.06 ถึง 0.06; ผู้เข้าร่วม 88 คน, การศึกษา 2 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีการศึกษาใดรายงานความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดูแลในหออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU)

Opioids เปรียบเทียบกับวิธีการที่ไม่ใช่เภสัชวิทยา

หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมาก เกี่ยวกับผลของ opioids ต่อคะแนนความปวดที่ประเมินด้วย Crying ต้องการออกซิเจน สัญญาณชีพที่เพิ่มขึ้น ระดับ Expression Sleep (CRIES) ในระหว่างการทำหัตถการ เมื่อเปรียบเทียบกับ facilitated tucking (MD −4.62, 95% CI −6.38 ถึง −2.86; ผู้เข้าร่วม 100 คน, การศึกษา 1 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หรือการกระตุ้นทางประสาทสัมผัส (MD 0.32, 95% CI −1.13 ถึง 1.77; ผู้เข้าร่วม 100 คน, การศึกษา 1 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีการรายงานผลลัพธ์หลักอื่น ๆ

Opioids เมื่อเทียบกับยาแก้ปวดหรือยาระงับประสาทอื่น ๆ

หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ opioids ต่อคะแนนความเจ็บปวดที่ประเมินด้วย PIPP/PIPP-R ในระหว่างการทำหัตถการ (MD −0.29, 95% CI −1.58 ถึง 1.01; ผู้เข้าร่วม 124 คน, การศึกษา 2 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก); ไม่เกิน 30 นาทีหลังการทำหัตถการ (MD −1.10, 95% CI −2.82 ถึง 0.62; ผู้เข้าร่วม 12 คน, การศึกษา 1 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก); และ 1 ถึง 2 ชั่วโมงหลังการทำหัตถการ (MD −0.17, 95% CI −2.22 ถึง 1.88; ผู้เข้าร่วม 12 คน, การศึกษา 1 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีการศึกษาใดรายงานถึงอันตรายใดๆ หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ opioids ต่อการเกิดภาวะหยุดหายใจ (RR 3.27, 95% CI 0.85 ถึง 12.58; ผู้เข้าร่วม 124 คน, การศึกษา 2 ฉบับ; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) และหลังขั้นตอน (RR 2.71, 95% CI 0.11 ถึง 64.96 ผู้เข้าร่วม 124 คน, การศึกษา 2 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และความดันเลือดต่ำ (RR 1.34, 95% CI 0.32 ถึง 5.59; ผู้เข้าร่วม 204 คน, การศึกษา 3 ฉบับ, หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีการรายงานผลลัพธ์หลักอื่น ๆ

เราไม่พบการศึกษาที่เปรียบเทียบ opioids ที่แตกต่างกัน (เช่น มอร์ฟีนกับเฟนทานิล) หรือแนวทางที่แตกต่างกันสำหรับการบริหารให้ opioid ชนิดเดียวกัน (เช่น มอร์ฟีนทางการรับประทานเทียบกับมอร์ฟีนทางหลอดเลือดดำ)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 เมษายน 2023

Tools
Information