Botulinum toxin สำหรับรักษาอาการตาเหล่

ใจความสำคัญ
เนื่องจากขาดหลักฐานที่ชัดเจน หลักฐานเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการใช้โบทูลินั่มท็อกซินเมื่อเทียบกับการผ่าตัดสำหรับตาเหล่นั้นไม่แน่นอน

เราต้องการค้นหาอะไร
เราต้องการทราบว่า botulinum toxin ดีกว่าการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการตาเหล่หรือไม่ เรายังต้องการทราบว่าโบทูลินั่มท็อกซินเกี่ยวข้องกับผลที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่

ตาเหล่คืออะไร

ตาเหล่เกิดขึ้นเมื่อตาไม่อยู่ในแนวเดียวกัน โดยปกติตาข้างหนึ่งจะหันเข้าหรือออก ไม่บ่อยนักที่ตาข้างหนึ่งจะหันขึ้นหรือลง เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น 'ตาเข'

ตาเหล่อาจทำให้ตาพร่ามัวหรือเห็นภาพซ้อนได้ ในเด็กอาจส่งผลต่อการพัฒนาการมองเห็นในระยะยาวของดวงตาที่ได้รับผลกระทบ สาเหตุของตาเหล่มีหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่มักมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือเส้นประสาทรอบดวงตา

แพทย์สามารถใช้สารพิษโบทูลินั่มเพื่อหยุดการทำงานของกล้ามเนื้อรอบดวงตาได้ชั่วขณะ วิธีนี้อาจช่วยให้ดวงตาเรียงตัวกันมากขึ้นและอาจนำไปสู่การมองเห็นภาพเบลอหรือภาพซ้อนน้อยลง ปัญหาหนึ่งของการใช้โบทูลินัมท็อกซินคืออาจส่งผลให้หนังตาตก (หนังตาตก)

ผู้วิจัยได้ทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่ตรวจสอบการฉีดโบทูลินัมท็อกซินเปรียบเทียบกับการรักษาอื่นๆ เช่น การผ่าตัดในผู้ที่ตาเหล่ เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษา และให้คะแนนความเชื่อมั่นของเราในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่น วิธีการศึกษาและขนาดของการศึกษา

เราพบอะไร
เราพบการศึกษา 4 ฉบับที่มีผู้ใหญ่และเด็ก 242 คนที่ตาเหล่ การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดคือในเด็ก 110 คน และการศึกษาที่เล็กที่สุดคือ 30 คน การศึกษาดำเนินการในแคนาดา แอฟริกาใต้ และสเปน การศึกษาสองเรื่องใช้เวลา 6 เดือนและการศึกษาที่ยาวนานที่สุดกินเวลา 36 เดือน

การทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้

• การผ่าตัดตาเหล่อาจมีโอกาสฟื้นตัวดีขึ้นในการปรับแนวตาให้ถูกต้อง เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยโบทูลินั่มท็อกซินในคนที่ต้องการการรักษาเบื้องต้นหรือการรักษาซ้ำสำหรับตาเหล่

• ผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยสารพิษโบทูลินั่มอาจต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดซ้ำบ่อยกว่าผู้ที่ได้รับการผ่าตัด

• การใช้สารพิษโบทูลินั่มอาจไม่สร้างความแตกต่างใดๆ ในความสำเร็จของการมองเห็นด้วยสองตา (ความสามารถในการโฟกัสที่วัตถุด้วยตาทั้งสองข้างและมองเห็นภาพเดียว); และ
• หนังตาตก (เปลือกตาบนที่ห้อยลงมาเหนือตา) เกิดขึ้นบ่อยในผู้ที่รักษาด้วยสารพิษโบทูลินั่มในการศึกษาเหล่านี้ จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบมีตั้งแต่ 2 ถึง 4 ใน 10 คน ทุกคนหายเป็นปกติเมื่อหยุดการรักษา

ข้อจำกัของหลักฐานคืออะไร

เรามีความมั่นใจเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในหลักฐาน เนื่องจากมีการศึกษาไม่เพียงพอที่จะแน่ใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ของเรา การศึกษามีขนาดเล็ก และไม่ได้ออกแบบและดำเนินการอย่างดี

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน
นักวิจัย Cochrane ค้นหาการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จนถึง 6 กรกฎาคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ยังไม่ชัดเจนว่า botulinum toxin อาจเป็นทางเลือกแทนการผ่าตัดตาเหล่ในฐานะวิธีการรักษาแบบอิสระสำหรับตาเหล่บางประเภทหรือไม่ เนื่องจากเราพบหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือต่ำและต่ำมากเท่านั้นในการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมนี้

หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำบ่งชี้ว่าการผ่าตัดตาเหล่อาจดีกว่าการฉีดโบทูลินั่มท็อกซิน เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขตาเหล่เมื่อพิจารณาประเภทของตาเหล่และกลุ่มอายุต่างๆ ร่วมกัน เราพบหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำซึ่งบ่งชี้ว่าโบทูลินั่มท็อกซินอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อความสำเร็จของการมองเห็นด้วยสองตาเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดในเด็กที่มีภาวะ acquired or infantile esotropia เราไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะให้ข้อสรุปที่มีความหมายเกี่ยวกับความจำเป็นในการผ่าตัดเพิ่มเติม คุณภาพชีวิต และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง

เราพบการทดลองที่กำลังดำเนินอยู่ 3 การทดลองที่เปรียบเทียบโบทูลินั่มท็อกซินกับการผ่าตัดในตาเหล่ประเภทต่างๆ ซึ่งผลลัพธ์จะให้หลักฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับวัตถุประสงค์ที่เราระบุไว้ การทดลองในอนาคตควรได้รับการออกแบบอย่างเข้มงวด และผู้วิจัยควรวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์อย่างเหมาะสมและรายงานข้อมูลที่เพียงพอเพื่อแสดงหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง ควรตรวจสอบคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่านอกเหนือจากผลลัพธ์ทางคลินิกและความปลอดภัย

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การใช้ Botulinim toxin เป็นวิธีการทดลองและการรักษาสำหรับตาเหล่ซึ่งมีรายงานในเอกสารทางการแพทย์เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาตาเหล่ด้วยวิธีอื่นๆ

วัตถุประสงค์: 

วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการรักษาด้วย Botulinum toxin ในการรักษาอาการตาเหล่เมื่อเทียบกับทางเลือกการรักษาแบบอนุรักษ์นิยมหรือการผ่าตัด การทบทวนนี้พยายามค้นหาประเภทของตาเหล่ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้สารพิษโบทูลินั่ม เป็นทางเลือกในการรักษา (เช่น ตาเหล่มุมเล็กหรือตาเหล่ที่มีศักยภาพในการใช้ตา 2 ข้าง กล่าวคือ ศักยภาพในการใช้ตาทั้ง 2 ข้างพร้อมกันเป็นคู่) วัตถุประสงค์รองคือเพื่อศึกษาผลกระทบของขนาดยาและอัตราภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับสารพิษโบทูลินั่ม

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา CENTRAL, MEDLINE, Embase, LILACS และการลงทะเบียนการทดลองสามรายการในวันที่ 6 กรกฎาคม 2022 ร่วมกับการตรวจสอบการอ้างอิงเพื่อระบุการศึกษาเพิ่มเติม เราไม่ได้ใช้วันที่หรือข้อจำกัดด้านภาษาในการค้นหาทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการทดลอง

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราวางแผนที่จะรวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) เปรียบเทียบโบทูลินั่มท็อกซินกับการผ่าตัดตาเหล่ ทางเลือกอื่นของโบทูลินัมท็อกซิน (เช่น บูปิวาเคน) และการรักษาแบบอนุรักษ์ เช่น orthoptic exercises ปริซึม หรือการบำบัดด้วยเลนส์สำหรับคนทุกวัยที่มีอาการตาเหล่ RCTs ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ระบุในการปรับปรุงนี้เปรียบเทียบ botulinum toxin กับการผ่าตัดตาเหล่

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีการมาตรฐานที่ Cochrane คาดหวังและประเมินความแน่นอนของเนื้อหาหลักฐานโดยใช้ GRADE

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม RCTs สี่เรื่องโดยมีผู้เข้าร่วม 242 คนซึ่งรวมผู้ใหญ่ที่มีภาวะ esotropia หรือ exotropia เด็กที่มีภาวะ esotropia ที่เกิดทีหลัง และเด็กที่มีภาวะ esotropia ในวัยแรกเกิด ระยะเวลาติดตามผลตั้งแต่ 6 ถึง 36 เดือน การศึกษา 2 ฉบับดำเนินการในสเปน และในแคนาดาและแอฟริกาใต้ ประเทศละ 1 ฉบับ เราตัดสินว่าการศึกษาที่รวมเข้ามามีส่วนผสมของความเสี่ยงของอคติต่ำ ไม่ชัดเจน และสูง เราไม่ได้พิจารณาการศึกษาใด ๆ ที่รวมเข้ามาว่ามีความเสี่ยงต่ำของอคติสำหรับทุกโดเมน

การศึกษาทั้ง 4 ฉบับ รายงานสัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่อาการตาเหล่ดีขึ้นหรือได้รับแก้ไขโดยกำหนดเป็น ≤ 10 ปริซึมไดออปเตอร์ (PD) ที่หกเดือน (การศึกษาสองเรื่อง) หรือ ≤ 8 PD ที่หนึ่งปี (การศึกษา 2 ฉบับ) หลักฐานที่มีความแน่นอนต่ำบ่งชี้ว่าผู้เข้าร่วมที่ได้รับการผ่าตัดอาจมีแนวโน้มที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขอาการตาเหล่ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่รับการรักษาด้วยโบทูลินั่มท็อกซิน (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 0.72, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.53 ถึง 0.99; I² = 50%; การศึกษา 4 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 242 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ)

การศึกษา 1 ฉบับ ซึ่งมีเด็ก 110 คนที่มีภาวะ esotropia ในทารก แนะนำว่าการผ่าตัดอาจลดอุบัติการณ์ของการต้องผ่าตัดเพิ่มเติม แต่หลักฐานไม่แน่นอนมาก (RR 3.05, 95% CI 1.34 ถึง 6.91; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 101 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก)

การศึกษา 2 ฉบับที่ดำเนินการในสเปนเปรียบเทียบสารพิษโบทูลินั่มกับการผ่าตัดในเด็กที่ต้องได้รับการรักษาซ้ำสำหรับภาวะ Esotropia ที่เกิดขึ้นทีหลังหรือเกิดในทารก การศึกษาทั้ง 2 ฉบับนี้แสดงหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำว่าโบทูลินัมท็อกซินอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อการบรรลุประสาทสัมผัสหลอมรวม (RR 0.88, 95% CI 0.63 ถึง 1.23; I² = 0%; การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 102 คน) และภาวะ Stereopsis (RR 0.86, 95) % CI 0.59 ถึง 1.25; I² = 0%; การศึกษา 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 102 คน) เปรียบเทียบกับการผ่าตัด

การศึกษา 3 ฉบับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง ภาวะหนังตาตกชั่วคราวบางส่วน (ช่วง 16.7% ถึง 37.0%) และการเบี่ยงเบนแนวตั้งชั่วคราว (ช่วง 5.6% ถึง 18.5%) พบในกลุ่มผู้เข้าร่วมที่ได้รับการรักษาด้วยโบทูลินั่มท็อกซินในการศึกษา 3 ฉบับ ในการศึกษา 1 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 44.7% ในกลุ่มการผ่าตัดรู้สึกไม่สบาย ไม่มีการศึกษาใดรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงหรือคุณภาพชีวิตหลังการแทรกแซง

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 3 มิถุนายน 2023

Tools
Information