การตัดพาราไทรอยด์สำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะไฮเปอร์พาราไทรอยด์ส

Primary hyperparathyroidism คืออะไร

ภาวะพาราไทรอยด์ทำงานเกินปฐมภูมิ (PHPT) คือความผิดปกติที่ต่อมพาราไทรอยด์ (4 ต่อมที่อยู่ใกล้หรือบนต่อมไทรอยด์ที่คอ) ซึ่งขยายใหญ่ขึ้นและผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยด์มากเกินไป โรคนี้ส่งผลกระทบต่อ 1% ของผู้ใหญ่ การผลิตฮอร์โมนพาราไธรอยด์มากเกินไปจะรบกวนระดับแคลเซียมในร่างกาย ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่น โรคกระดูกพรุน (ภาวะสุขภาพที่ทำให้กระดูกอ่อนแอ) และกระดูกหัก โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด และความผิดปกติทางสติปัญญา (ความสามารถทางจิตลดลง) พร้อมกับคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ลดลง

Hyperparathyroidism รักษาอย่างไร

Parathyroidectomy (การผ่าตัดเอาต่อมพาราไทรอยด์หรือต่อมพาราไทรอยด์ที่ผิดปกติออก) เป็นทางเลือกการรักษาที่ได้รับการยอมรับอย่างดีสำหรับผู้ที่มี PHPT การผ่าตัดพาราไทรอยด์คาดว่าจะรักษา PHPT และปรับปรุงภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ต้องการของโรค

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าการตัดพาราไทรอยด์ดีกว่าการรักษาด้วยยาหรือการสังเกตอาการสำหรับการรักษา PHPT ที่ไม่รุนแรงโดยไม่มีอาการและทำให้ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโรคดีขึ้น เช่น กระดูกพรุน ความหนาแน่นของกระดูกต่ำ นิ่วในไต โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด (สภาวะที่ส่งผลต่อหัวใจและหลอดเลือด) และความผิดปกติทางปัญญา นอกจากนี้ เรายังต้องการทราบว่าการตัดพาราไธรอยด์มีผลที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้ที่มี PHPT หรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ที่ตรวจสอบการตัดพาราไธรอยด์เปรียบเทียบกับตัวเลือกการรักษาแบบไม่ผ่าตัดในผู้ใหญ่ที่มี PHPT เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาและจัดอันดับความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาด

เราพบอะไร

เราพบ RCTs เพียง 8 ฉบับ ซึ่งมีผู้ใหญ่ 433 คน โดยรวมแล้ว ผู้ใหญ่ 164 คนได้รับการผ่าตัดพาราไธรอยด์ และ 163 คน (99%) หายเป็นปกติหลังจาก 6 ถึง 24 เดือน เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยาหรือการสังเกตอาการ การตัดพาราไทรอยด์อาจส่งผลให้อัตราการรักษาหายเพิ่มขึ้นอย่างมาก เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลของการตัดพาราไธรอยด์ต่อโรคกระดูกพรุนหรือโรคหัวใจและหลอดเลือด อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่รวบรวมได้รายงานมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเงื่อนไขเหล่านี้ การตัดพาราไทรอยด์อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกของกระดูกสันหลังส่วนล่างและสะโพกหลังจากผ่านไป 1 ถึง 2 ปี แต่เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ หลักฐานเกี่ยวกับผลของการตัดพาราไทรอยด์ต่อส่วนของการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (ร้อยละของเลือดที่ออกจากห้องหัวใจด้านซ้ายในแต่ละการเต้นของหัวใจ) ก็มีความไม่แน่นอนเช่นกัน การตัดพาราไทรอยด์เมื่อเปรียบเทียบกับการสังเกตอาการ อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อเหตุการณ์รุนแรงที่ไม่พึงประสงค์หรือการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อแก้ไขระดับแคลเซียมในเลือดสูงผิดปกติ หลักฐานไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบของการตัดพาราไทรอยด์ต่อการตายจากสาเหตุใดๆ ในที่สุด RCTs 3 ฉบับรายงานผลลัพธ์สำหรับคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การค้นพบนี้แตกต่างกันอย่างมาก และเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลกระทบของการตัดพาราไทรอยด์ต่อคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเมื่อเปรียบเทียบกับการสังเกตอาการ

ข้อจำกัด ของหลักฐานคืออะไร

เรามีความมั่นใจในระดับปานกลางในหลักฐานเกี่ยวกับอัตราการรักษาหาย เนื่องจากรายงานของ RCT ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าวิธีการของพวกเขาเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม เรามีความมั่นใจเพียงเล็กน้อยหรือน้อยมากในผลลัพธ์อื่นๆ เนื่องจากวิธีการอาจไม่น่าเชื่อถือ การศึกษาไม่ได้วัดภาวะแทรกซ้อนของ PHPT โดยตรง และการศึกษามีผู้เข้าร่วมเพียงไม่กี่คน

หลักฐานทันสมัยแค่ไหน

หลักฐานมีถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

จากงานวิจัยพบว่า การตัดพาราไทรอยด์ออกเมื่อเปรียบเทียบกับการสังเกตอาการหรือการรักษาด้วยยา (etidronate) อาจส่งผลให้อัตราการรักษาหายของ PHPT เพิ่มขึ้นอย่างมาก (ทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดและฮอร์โมนพาราไทรอยด์เป็นปกติตามค่าอ้างอิงในห้องปฏิบัติการ) การตัดพาราไทรอยด์เมื่อเปรียบเทียบกับการสังเกตอาการ อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงหรือการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแคลเซียมในเลือดสูง และหลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของการตัดพาราไทรอยด์ต่อผลลัพธ์ระยะสั้นอื่นๆ เช่น BMD การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ และคุณภาพชีวิต ความไม่แน่นอนสูงของหลักฐานจำกัดการนำสิ่งที่พบของเราไปสู่การปฏิบัติทางคลินิก การทบทวนอย่างเป็นระบบนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับการตัดสินใจการรักษาสำหรับผู้ที่มี PHPT (ไม่แสดงอาการ) นอกจากนี้ ข้อจำกัดด้านระเบียบวิธีของการศึกษาที่รวบรวมไว้ และคุณลักษณะของประชากรที่ทำการศึกษา (ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสตรีผิวขาวที่มี PHPT ที่ไม่แสดงอาการ) จึงต้องระมัดระวังเมื่อคาดการณ์ผลลัพธ์กับประชากรกลุ่มอื่นที่เป็น PHPT

จำเป็นต้องมี RCTs ขนาดใหญ่หลายประเทศ หลายเชื้อชาติ และระยะยาว เพื่อสำรวจประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาวของการตัดพาราไทรอยด์ เปรียบเทียบกับตัวเลือกการรักษาแบบไม่ผ่าตัดเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนหรือโรคกระดูกบาง นิ่วทางเดินปัสสาวะ การรักษาตัวในโรงพยาบาลสำหรับภาวะไตเสื่อมเฉียบพลัน โรคหัวใจและหลอดเลือด และคุณภาพชีวิต

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ภาวะพาราไทรอยด์ทำงานเกินปฐมภูมิ (Primary hyperparathyroidism หรือ PHPT) เป็นโรคที่ต่อมพาราไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยด์ในปริมาณที่มากเกินไป พบได้บ่อยในผู้สูงอายุและสตรีวัยหมดประจำเดือน แม้ว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรค PHPT จะไม่มีอาการในขณะที่ได้รับการวินิจฉัย กรณีที่โรคแสดงอาการสามารถนำไปสู่ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง โรคกระดูกพรุน นิ่วในไต ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ และคุณภาพชีวิตที่ลดลง การผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อพาราไทรอยด์ที่ผิดปกติออก (parathyroidectomy) เป็นวิธีการรักษาที่ได้รับการยอมรับสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอาการ PHPT เพื่อป้องกันอาการกำเริบและรักษา PHPT ให้หายขาด อย่างไรก็ตาม ประโยชน์และความเสี่ยงของการตัดพาราไทรอยด์ออกเมื่อเทียบกับการสังเกตอาการหรือการรักษาโดยการให้ยาสำหรับ PHPT ที่ไม่แสดงอาการและไม่รุนแรงนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และโทษของการตัดพาราไทรอยด์ในผู้ใหญ่ที่มี PHPT เปรียบเทียบกับการสังเกตหรือการให้ยา

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา CENTRAL, MEDLINE, LILACS, ClinicalTrials.gov และ WHO ICTRP ตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้งจนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2021 เราไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) เปรียบเทียบการตัดพาราไทรอยด์กับการสังเกตอาการหรือการรักษาด้วยยาสำหรับการรักษาผู้ใหญ่ที่มี PHPT

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเราคือ 1. การรักษา PHPT ให้หายขาด 2. การเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับ PHPT และ 3. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ผลลัพธ์รองของเราคือ 1. การตายจากทุกสาเหตุ 2. คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และ 3. การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ภาวะไตวายเฉียบพลัน หรือตับอ่อนอักเสบ เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับแต่ละผลลัพธ์

ผลการวิจัย: 

เราพบ RCT ที่เข้าเกณฑ์ 8 ฉบับ ซึ่งรวมผู้ใหญ่ 447 คนที่มี PHPT (ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ); ผู้เข้าร่วม 223 คนได้รับการสุ่มให้เข้ารับการผ่าตัดพาราไทรอยด์ ระยะเวลาการติดตามแตกต่างกันไปตั้งแต่ 6 เดือนถึง 24 เดือน

จากผู้เข้าร่วม 223 คน (ผู้ชาย 37 คน) ที่สุ่มเข้ารับการผ่าตัด 164 คนรวมอยู่ในการวิเคราะห์ ซึ่ง 163 คนหายใน 6 ถึง 24 เดือน (อัตราการรักษาหายโดยรวม 99%) การตัดพาราไทรอยด์ออกเมื่อเทียบกับการสังเกตอาการอาจส่งผลให้อัตราการรักษาหายเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อติดตามผล 6 ถึง 24 เดือน: ผู้เข้าร่วม 163/164 คน (99.4%) ในกลุ่มที่ตัดพาราไทรอยด์และผู้เข้าร่วม 0/169 คนในกลุ่มสังเกตอาการหรือกลุ่มให้ยารักษา PHPT หาย (การศึกษา 8 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 333 คน ความเชื่อมั่นปานกลาง)

ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานผลของการแทรกแซงอย่างชัดเจนต่อความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับ PHPT เช่น โรคกระดูกพรุน โรคกระดูกบาง การทำงานของไตผิดปกติ นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ ความผิดปกติทางสติปัญญา หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ แม้ว่าการศึกษาบางชิ้นรายงานผลลัพธ์ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงโรคกระดูกพรุนและโรคหัวใจและหลอดเลือด การวิเคราะห์ที่ทำภายหลัง (post-hoc analysis ) พบว่าการตัดพาราไธรอยด์เมื่อเปรียบเทียบกับการสังเกตหรือการรักษาทางการแพทย์ อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยหลังจากหนึ่งถึงสองปีต่อความหนาแน่นของกระดูก (BMD) ที่กระดูกสันหลังส่วนเอว (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) 0.03 g/cm 2 , 95% CI −0.05 ถึง 0.12; 5 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 287 คน; ความเชื่อมั่นต่ำมาก) ในทำนองเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับการสังเกต การตัดพาราไธรอยด์อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อ BMD ของกระดูกต้นขาหลังจาก 1 ถึง 2 ปี (MD −0.01 g/cm 2 , 95% CI −0.13 ถึง 0.11; การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 216 คน ความเชื่อมั่นต่ำมาก) อย่างไรก็ตาม หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากสำหรับผลลัพธ์ BMD ทั้งสอง นอกจากนี้ หลักฐานยังไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของการตัดพาราไธรอยด์ต่อการปรับปรุงส่วนของการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (MD −2.38%, 95% CI −4.77 ถึง 0.01; การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 121 คน ความเชื่อมั่นต่ำมาก)

การศึกษา 4 ฉบับ รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ซึ่งการศึกษา 3 ฉบับนี้รายงานเหตุการณ์เป็นศูนย์ทั้งในกลุ่มแทรกแซงและกลุ่มควบคุม ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรวมข้อมูลจากการศึกษาทั้งสามนี้ในการวิเคราะห์แบบรวมผลลัพธ์ (pooled analysis) หลักฐานบ่งชี้ว่าการตัดพาราไธรอยด์เมื่อเปรียบเทียบกับการสังเกตอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (RR 3.35, 95% CI 0.14 ถึง 78.60; การศึกษา 4 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 168 คน; ความเชื่อมั่นต่ำ)

มีเพียง 2 การศึกษาเท่านั้นที่รายงานการตายจากทุกสาเหตุ ไม่สามารถรวมการศึกษา 1 ฉบับในการวิเคราะห์แบบรวมผลลัพธ์ได้เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์ใดที่สังเกตได้ทั้งในกลุ่มแทรกแซงและกลุ่มควบคุม การตัดพาราไทรอยด์ออกเมื่อเปรียบเทียบกับการสังเกตอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ แต่หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมาก (RR 2.11, 95% CI 0.20 ถึง 22.60; การศึกษา 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 133 คน ความเชื่อมั่นต่ำมาก)

การศึกษา 3 ฉบับ วัดคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยใช้แบบสำรวจสุขภาพแบบสั้น 36 รายการ (SF-36) และรายงานความแตกต่างที่ไม่สอดคล้องกันของคะแนนสำหรับโดเมนต่างๆ ของแบบสอบถามระหว่างการตัดพาราไทรอยด์และการสังเกต

การศึกษา 6 ฉบับ รายงานการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อแก้ไขภาวะแคลเซียมในเลือดสูง การศึกษา 2 ฉบับ รายงานเหตุการณ์เป็นศูนย์ทั้งในกลุ่มแทรกแซงและกลุ่มควบคุม และไม่สามารถรวมไว้ในการวิเคราะห์ pooled analysis การตัดพาราไทรอยด์เมื่อเปรียบเทียบกับการสังเกต อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อการรักษาในโรงพยาบาลสำหรับภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (RR 0.91, 95% CI 0.20 ถึง 4.25; การศึกษา 6 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 287 คน; ความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่มีรายงานการรักษาตัวในโรงพยาบาลสำหรับภาวะไตวายหรือตับอ่อนอักเสบ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 6 มิถุนายน 2023

Tools
Information