การฉีด steroid เฉพาะที่สำหรับกลุ่มอาการ carpal tunnel

ข้อความสำคัญ

การฉีด corticosteroid เข้าที่ข้อมืออาจช่วยให้อาการของโรค carpal tunnel syndrome (การกดทับของเส้นประสาทในข้อมือ) และการทำงานของมือดีขึ้นได้นานถึง 6 เดือน การประเมินคุณภาพชีวิตและการทดสอบการนำกระแสประสาทที่วัดถึงสามเดือนหลังการฉีดอาจดีขึ้นเช่นกัน การฉีด corticosteroids อาจลดความจำเป็นในการผ่าตัด โดยประเมินเมื่อติดตามผล 1 ปี ผลข้างเคียงดูเหมือนจะพบน้อย อย่างไรก็ตาม อาการดีขึ้นเองโดยไม่ได้รับการรักษาอาจเกิดขึ้นได้ถึงหนึ่งในสามของผู้ที่มีกลุ่มอาการนี้

carpal tunnel syndrome คืออะไร

โรค carpal tunnel พบได้บ่อยทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คน และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่สำคัญสำหรับระบบสุขภาพ อาการต่างๆ เกิดขึ้นเมื่อ median nerve ที่ข้อมือเกิดการ 'ระคายเคือง' ซึ่งทำให้เกิดอาการปวด รู้สึกเสียวซ่า ชา และบางครั้งอาจอ่อนแรงและสูญเสียการทำงาน โดยส่วนใหญ่อยู่ที่มือและนิ้ว

โรค carpal tunnel รักษาอย่างไร

Corticosteroids เป็นยาที่ช่วยลดการอักเสบและบวม การฉีด corticosteroids เข้าไปในอุโมงค์ข้อมือ (ทางเดินแคบๆ ที่ล้อมรอบด้วยกระดูกและเอ็นที่ด้านฝ่ามือ) มีแนวโน้มที่จะใช้สำหรับอาการเล็กน้อยหรือปานกลาง และมีราคาถูกกว่าการผ่าตัดมาก แต่ประสิทธิผลและระยะเวลานานที่ได้ผลยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่

เราต้องการทำอะไร

เราต้องการทราบว่าการฉีด corticosteroids เฉพาะที่ ('steroid') เข้าไปในอุโมงค์ carpal ที่ข้อมือมีประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นโรค carpal tunnel หรือไม่ ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมรวบรวมและวิเคราะห์การศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อตอบคำถามนี้ และพบการศึกษา 14 ฉบับ

เราทำอะไร

เราค้นหาฐานข้อมูลทางการแพทย์สำหรับการศึกษาที่ประเมินผลของ corticosteroids เฉพาะที่ต่ออาการและการทำงานของมือ และการปรับปรุงการทดสอบทางไฟฟ้าสำหรับความเสียหายของเส้นประสาท (เรียกว่าการศึกษาการนำกระแสประสาท) จนถึง 6 เดือนหลังการฉีด นอกจากนี้เรายังดูความจำเป็นสำหรับการผ่าตัด คุณภาพชีวิต และผลข้างเคียงนานถึง 12 เดือน

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 9 ฉบับทำในคน 639 คน ดำเนินการในคลินิกในโรงพยาบาลทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง การศึกษาไม่รวมผู้ที่มีโรคประจำตัวที่มักเกิดร่วมกับกลุ่มอาการ carpal tunnel เช่น โรคข้ออักเสบและเบาหวาน และผู้เข้าร่วมทุกคนมีโรคที่ 'เล็กน้อย' หรือ 'ปานกลาง' ที่ carpal tunnel

การฉีด corticosteroids เฉพาะที่อาจช่วยให้อาการและการทำงานของมือดีขึ้นได้ถึงเวลา 3 เดือน การฉีด corticosteroids เฉพาะที่อาจช่วยเพิ่มการนำกระแสของเส้นประสาท คุณภาพชีวิตที่นานถึงสามเดือนอาจดีขึ้นและอาจมีความจำเป็นในการผ่าตัดลดลงที่ 1 ปี อัตราภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงต่ำมาก แต่มีเพียง 66% ของการศึกษาที่รายงาน

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

การฉีด corticosteroids อาจทำงานได้ดีขึ้นหรือแย่ลงในผู้ที่มีโรครุนแรงหรือมีภาวะอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน เราไม่สามารถพูดได้เพราะคนเหล่านั้นมักไม่รวมอยู่ในการศึกษา

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

ผู้ทบทวนวรรณกรรมค้นหาการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จนถึง 26 พฤษภาคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การฉีด corticosteroids เฉพาะที่มีประสิทธิภาพในการรักษา CTS ที่ไม่รุนแรงและปานกลางโดยให้ประโยชน์ยาวนานถึง 6 เดือน และลดความจำเป็นในการผ่าตัดนานถึง 12 เดือน เมื่อมีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงเกิดขึ้นพบได้น้อยมาก

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Carpal tunnel syndrome (CTS) เป็นกลุ่มอาการทางคลินิกที่พบได้บ่อยมาก โดยมีอาการและอาการแสดงของการระคายเคืองของ median nurve ที่ carpal tunnel ที่ข้อมือ ค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมของ CTS นั้นสูงมาก โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณสองพันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการผ่าตัด CTS ในสหรัฐอเมริกาในปี 1995 เพียงปีเดียว การฉีด corticosteroid เฉพาะที่ถูกนำมาใช้เป็นการรักษาแบบไม่ผ่าตัดสำหรับ CTS มาหลายปีแล้ว แต่ประสิทธิผลของมันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และโทษของ corticosteroid ที่ฉีดในหรือรอบๆ carpal tunnel เพื่อรักษาโรค carpal tunnel syndrome เทียบกับการไม่รักษาหรือฉีดยาหลอก

วิธีการสืบค้น: 

เราใช้วิธีการค้นหา Cochrane ที่เป็นมาตรฐานและกว้างขวาง การค้นหาคือวันที่ 7 มิถุนายน 2020 และ 26 พฤษภาคม 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) หรือการทดลองกึ่งสุ่มของผู้ใหญ่ที่มี CTS ซึ่งรวมอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มเปรียบเทียบของการฉีด corticosteroid (LCI) เฉพาะที่เข้าที่ข้อมือ และหนึ่งกลุ่มที่ได้รับยาหลอกหรือไม่ได้รับการรักษา

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเราคือ 1. อาการดีขึ้นเมื่อติดตามผลนานถึง 3 เดือน ผลลัพธ์รองของเราคือ 2. การปรับปรุงการทำงาน, 3. การดีขึ้นของอาการเมื่อติดตามมากกว่าสามเดือน, 4. การปรับปรุงพารามิเตอร์ทางประสาทสรีรวิทยา, 5. การปรับปรุงพารามิเตอร์ทางภาพ, 6. การต้องได้รับการผ่าตัด carpal tunnel, 7. การปรับปรุงใน คุณภาพชีวิตและ 8. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์แต่ละรายการ

ผลการวิจัย: 

เรารวมการทดลอง 14 ฉบับ ผู้เข้าร่วม/มือ 994 คนที่เป็น CTS มีการศึกษาเพียง 9 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม/มือ 639 คน) เท่านั้นที่มีข้อมูลเชิงปริมาณที่ใช้ประโยชน์ได้ และโดยทั่วไปแล้ว การศึกษาเหล่านี้มีความเสี่ยงของอคติต่ำ ยกเว้นการศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงเพียงการศึกษาเดียว การทดลองดำเนินการในคลินิกในโรงพยาบาลทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง การทดลองทั้งหมดใช้การวัดผลลัพธ์ที่ผู้เข้าร่วมรายงานสำหรับอาการ การทำงาน และคุณภาพชีวิต

อาจมีการดีขึ้นของอาการที่ 3 เดือนของการติดตามผลในกลุ่ม LCI มากกว่า (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) −0.77, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) −0.94 ถึง −0.59; RCTs 8 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 579 คน; หลักฐานเชื่อมั่นปานกลาง) จนถึง 6 เดือน ยังเห็นได้ชัดว่า LCI ได้ผลดีกว่า (SMD −0.58, 95% CI −0.89 ถึง −0.28; RCTs4 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม/มือ 234 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

อาจมีการดีขึ้นในการทำงานที่วัดได้ถึงสามเดือนโดย LCI (SMD −0.62, 95% CI −0.87 ถึง −0.38; RCTs 7 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 499 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) เราไม่แน่ใจว่ามีความแตกต่างใน DML ของ median nerve ที่ติดตามผลนานถึง 3 เดือนหรือไม่ (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) −0.37 ms, 95% CI −0.75 ถึง 0.02; 6 RCTs, ผู้เข้าร่วม 359 คน/มือ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก). ความจำเป็นสำหรับการผ่าตัดอาจลดลงเล็กน้อยในกลุ่ม LCI ที่ 1 ปี (อัตราส่วนความเสี่ยง 0.84, 95% CI 0.72 ถึง 0.98; RCT 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 111 คน, หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) คุณภาพชีวิต วัดที่การติดตามผลสูงสุดสามเดือนโดยใช้แบบสอบถามแบบย่อ 6 มิติ (มาตราส่วนตั้งแต่ 0.29 ถึง 1.0 ยิ่งสูงยิ่งดี) อาจดีขึ้นเล็กน้อยในกลุ่ม LCI (MD 0.07, 95% CI 0.02 ถึง 0.12 ; RCT 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 111 คน หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์พบได้น้อย (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) การศึกษา 1 ฉบับ รายงานว่าการฉีดยา 2/364 ครั้งส่งผลให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงซึ่งจะหายไปใน "หลายสัปดาห์" และการฉีดยา 1/364 ครั้งทำให้เกิด "ปฏิกิริยา sympathetic" โดยมือที่เย็นและซีดซึ่งหายได้หมดภายใน 20 นาที การศึกษา 1 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 111 คน) รายงานว่าไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง แต่ 65% ของผู้เข้าร่วมที่ฉีด LCI และ 16% ของผู้เข้าร่วมที่ได้รับยาหลอกมีอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลางซึ่งหายภายในน้อยกว่า 2 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมประมาณ 9% พบว่ามีอาการบวมเฉพาะที่ซึ่งหายภายในเวลาน้อยกว่า 2 สัปดาห์ การศึกษา 4 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 229 คน) รายงานว่าพวกเขาไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการศึกษาของพวกเขา การศึกษา 3 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 220 คน) ไม่ได้รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 กุมภาพันธ์ 2023 Edit โดย ผการกรอง 11 กุมภาพันธ์ 2023

Tools
Information