Corticosteroids สำหรับ periorbital และ orbital cellulitis

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร
เรามุ่งหวังที่จะค้นหาว่า steroids มีประโยชน์ในการรักษาการติดเชื้อร้ายแรงบริเวณรอบดวงตาที่เรียกว่า periorbital and orbital cellulitis หรือไม่ การติดเชื้อเหล่านี้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นตาบอด ติดเชื้อในสมอง หรือเสียชีวิตได้ นอกจากนี้เรายังต้องการดูว่า steroids ได้ผลเหมือนกันหรือแตกต่างกันในเด็กและผู้ใหญ่

ใจความสำคัญ
เราไม่ทราบว่า steroids มีประโยชน์ในการรักษา periorbital and orbital cellulitis หรือไม่ เราพบการศึกษาเล็ก ๆ รายการเดียวที่ดูหัวข้อนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ steroids และยาปฏิชีวนะร่วมกันอาจมีประโยชน์ อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการศึกษาที่มีขนาดใหญ่และมีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อทำความเข้าใจหัวข้อนี้ให้ดีขึ้น

การทบทวนวรรณกรรมนี้ศึกษาอะไร
Periorbital และ orbital cellulitis คือการติดเชื้อที่ร้ายแรงในบริเวณรอบดวงตา การติดเชื้อเหล่านี้มักได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้ ปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้คือมีพื้นที่ จำกัดในโครงสร้างกระดูกที่ล้อมรอบดวงตา เมื่อช่องว่างเหล่านี้บวมเนื่องจากการติดเชื้อ ความดันภายในช่องว่างจะเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำลายดวงตาได้ Steroids เป็นยาที่สามารถลดอาการบวม แต่อาจส่งผลต่อความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับการติดเชื้อ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าควรใช้ steroids ในการรักษา periorbital และ orbital cellulitis หรือไม่ และมีความแตกต่างกันอย่างมากในวิธีการรักษาภาวะนี้ในหมู่แพทย์ในปัจจุบัน การทบทวนวรรณกรรมของเราใช้วิธีการมาตรฐานในการค้นหาการศึกษาที่กำหนดให้ผู้ป่วยได้รับ steroids หรือการรักษาแบบอื่นโดยใช้วิธีการสุ่มแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์

ผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร
เราพบการศึกษา 1 รายการที่เปรียบเทียบการใช้ยาปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียวกับการใช้ทั้งยาปฏิชีวนะและ steroids ในการรักษา periorbital และ orbital cellulitis การศึกษารวมผู้ป่วย 21 คน มี 7 คนที่ได้รับยาปฏิชีวนะเท่านั้นและ 14 คนที่ได้รับทั้งยาปฏิชีวนะและ steroids การศึกษานี้ศึกษาในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ได้ดูว่าเด็กและผู้ใหญ่ตอบสนองต่อ steroids อย่างไร จากการศึกษาพบว่าผู้ที่ได้รับ steroids และยาปฏิชีวนะร่วมกันจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะเป็นเวลาน้อยลงและมีอาการดีขึ้นเร็วกว่ากลุ่มที่ได้รับยาปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียว ไม่มีความแตกต่างของระยะเวลาในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลระหว่างผู้ที่ได้รับ steroids และยาปฏิชีวนะกับผู้ที่ได้รับยาปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการศึกษาขนาดเล็กเพียง 1 รายการ ในหัวข้อนี้ จึงยากที่จะบอกได้ว่าผู้ป่วยทุกรายที่เป็น periorbital and orbital cellulitis ควรได้รับ steroids ร่วมกับยาปฏิชีวนะหรือไม่ จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถให้คำแนะนำอย่างเป็นทางการได้

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นอย่างไร
เราค้นหาการศึกษาที่เผยแพร่จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2020

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสรุปผลการใช้ corticosteroids ในการรักษา periorbital และ orbital cellulitis เนื่องจากมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการใช้ corticosteroids ทางคลินิก จึงจำเป็นต้องมีหลักฐานคุณภาพสูงจากการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ การศึกษาในอนาคตควรสำรวจผลของ corticosteroids ในเด็กและผู้ใหญ่แยกกัน และประเมินขนาดยา และเวลาในการรักษาด้วย corticosteroides ที่แตกต่างกัน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Periorbital และ orbital cellulitis คือการติดเชื้อของเนื้อเยื่อด้านหน้าและด้านหลังของ orbital septum ตามลำดับ และอาจเป็นการยากที่จะแยกกันในทางคลินิก Periorbital cellulitis สามารถลุกลามกลายเป็น orbital cellulitis ได้

Orbital cellulitis มีอุบัติการณ์ค่อนข้างสูงในเด็กและผู้ใหญ่และอาจส่งผลร้ายแรงรวมถึงการสูญเสียการมองเห็น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และการเสียชีวิต ภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นส่วนหนึ่งเนื่องจากอาการบวมอักเสบจากการติดเชื้อทำให้เกิดกลุ่มอาการ compartment syndrome ของกระดูกเบ้าตา ซึ่งทำให้ความดันตาสูงขึ้น และการกดทับหลอดเลือดและเส้นประสาทตา Corticosteroids ใช้ในการติดเชื้ออื่น ๆ เพื่อลดการอักเสบและอาการบวม แต่อาจนำไปสู่การกดภูมิคุ้มกันและทำให้การติดเชื้อแย่ลง

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการเสริมยา corticosteroids สำหรับ periorbital และ orbital cellulitis และประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยในเด็กและผู้ใหญ่แยกกัน

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (ซึ่งมี Cochrane Eyes and Vision Trials Register) (2020, Issue 3); Ovid MEDLINE; Embase.com; PubMed; Latin American and Caribbean Health Sciences Literature Database (LILACS); ClinicalTrials.gov และ the World Health Organization (WHO) International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) เราไม่ได้ใช้การจำกัดวันที่หรือภาษาใด ๆ ในการสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการทดลอง เราสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2020

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราได้รวมการศึกษาของผู้เข้าร่วมที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น periorbital หรือ orbital cellulitis เราไม่รวมการศึกษาที่มุ่งเน้นเฉพาะผู้เข้าร่วมที่ได้รับการผ่าตัดส่องกล้องแบบนัดล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงการจัดการการติดเชื้อหลังการผ่าตัด และการศึกษาที่ดำเนินการเฉพาะกับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้น Randomized และ quasi-randomized controlled trials มีสิทธิ์ได้รับการรวมเข้าในการทบทวนนี้ การศึกษาใด ๆ ที่ให้ยา corticosteroids มีสิทธิ์รวมเข้า โดยไม่คำนึงถึงประเภทของ steroid, วิธีการให้, ระยะเวลาในการรักษา หรือเวลาที่รักษา ตัวเปรียบเทียบ ประกอบด้วย ยาหลอก, corticosteroids ตัวอื่น, ไม่มีการรักษา หรือใช้วิธีการอื่น ๆ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ขั้นตอนวิธีการมาตรฐานที่แนะนำโดย Cochrane

ผลการวิจัย: 

การค้นหาให้ผลลัพธ์ 7998 รายการ โดย 13 รายการถูกเลือกเพื่อการคัดกรองรายงานฉบับเต็ม เราพบการทดลอง 1 รายการ เพื่อนำเข้าในการทบทวนนี้ ไม่พบการทดลองอื่น ที่กำลังดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ที่มีสิทธิ์ได้รับการรวบรวมเข้า การศึกษาที่รวบรวมนำเข้า เปรียบเทียบการใช้ corticosteroids ร่วมกับยาปฏิชีวนะ กับการใช้ยาปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียวในการรักษา orbital cellulitis การศึกษานี้รวมผู้เข้าร่วมทั้งหมด 21 คนที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไปโดยผู้เข้าร่วม 14 คนได้รับการสุ่มให้ใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์และยาปฏิชีวนะและผู้เข้าร่วม 7 คนให้ใช้ยาปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียว ผู้เข้าร่วมที่สุ่มให้ corticosteroids และยาปฏิชีวนะได้รับ corticosteroids เสริมหลังจากการตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะครั้งแรก (เฉลี่ย 5.13 วัน) ในขนาดเริ่มต้น 1.5 มก. / กก. เป็นเวลา 3 วัน ตามด้วย 1 มก. / กก. อีก 3 วัน ก่อนที่จะลดลงในระยะเวลา 1 ถึง 2 สัปดาห์

เราประเมินการศึกษาที่รวมไว้ว่ามีความเสี่ยงที่ไม่ชัดเจนของอคติ สำหรับ allocation concealment การปกปิด (blinding) การเลือกรายงานผล และสาเหตุของอคติอื่น ๆ ความเสี่ยงของอคติจาก sequence generation และ incomplete outcome data อยู่ในระดับต่ำ

ความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์ทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำมาก โดยลดระดับลงสำหรับความเสี่ยงต่อการเกิดอคติ (-1) และความไม่แม่นยำ (-2) ระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียวเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาปฏิชีวนะและ corticosteroids (ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง (MD) 4.30, 95% ช่วงความเชื่อมั่น (CI) −0.48 ถึง 9.08; ผู้เข้าร่วม 21 คน) ไม่พบความแตกต่างของระยะเวลาการให้ยาปฏิชีวนะระหว่างกลุ่มที่รักษา (MD 3.00, 95% CI −0.48 ถึง 6.48; ผู้เข้าร่วม 21 คน) ในทำนองเดียวกัน การคงสภาพความชัดเจนของการมองเห็นที่ 12 สัปดาห์ของการติดตามผล ระหว่างกลุ่มก็ได้รับการประเมินเช่นกัน (RR 1.00, 95% CI 0.82 ถึง 1.22; ผู้เข้าร่วม 21 คน) คะแนนความเจ็บปวดถูกเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มในวันที่ 3 (MD −0.20, 95% CI −1.02 ถึง 0.62; 22 ตา) พร้อมกับความจำเป็นต้องผ่าตัด (RR 1.00, 95% CI 0.11 ถึง 9.23; ผู้เข้าร่วม 21 คน) Exposure keratopathy ถูกรายงานในผู้เข้าร่วม 5 คนที่ได้รับ corticosteroids และยาปฏิชีวนะและผู้เข้าร่วม 3 คนที่ได้รับยาปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียว (RR 1.20, 95% CI 0.40 ถึง 3.63; ผู้เข้าร่วม 21 คน) ไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของ orbital cellulitis ในกลุ่มรักษาหรือกลุ่มควบคุม ไม่มีรายงานผลข้างเคียงของ corticosteroids แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่ามีการประเมินผลข้างเคียงใด

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 พฤษภาคม 2021

Tools
Information