Tai Chi สำหรับผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

นักวิจัยดำเนินการทบทวนผลของ Tai Chi สำหรับผู้ที่เป็นโรคไขข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA) การทบทวนวรรณกรรมจนถึงเดือนกันยายน 2018 พบการศึกษาเจ็ดเรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วม 345 คน อายุตั้งแต่ 16 ถึง 80 ปี ในประเทศจีน เกาหลีใต ้และสหรัฐอเมริกา บางคนเข้าเรียนที่โรงพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 8 ถึง 12 สัปดาห์ คนอื่น ๆ เข้าร่วมในโปรแกรม Tai Chi

โรคไขข้ออักเสบรูมาตอยด์คืออะไร

โรคไขข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำร้ายเนื้อเยื่อที่แข็งแรงของตัวเอง ทำให้เกิดผื่นแดง ปวด บวมและความร้อนบริเวณข้อต่อโดยเฉพาะที่มือและเท้า ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรค RA ดังนั้นการรักษามีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาอาการปวดและตึง และปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหว

Tai Chi คืออะไร

Tai Chi ผสมผสานการหายใจลึกและการผ่อนคลายด้วยการเคลื่อนไหวที่ช้าและนุ่มนวน ในผู้สูงอายุ Tai Chi ได้แสดงให้เห็นถึงการลดความเครียด เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบนร่างกายส่วนล่าง และปรับปรุงการทรงตัว ท่าทาง และความสามารถในการเคลื่อนไหว ไม่รู้ว่า Tai Chi ให้ประโยชน์เหมือนกันกับผู้ที่เป็น RA หรือไม่

เกิดอะไรขึ้นกับคนที่เป็นโรคไขข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ทำ Tai Chi

ความเจ็บปวด (วัดจาก a visual analog scale (VAS) ที่ 12 สัปดาห์)

- คนที่ทำ Tai Chi ให้คะแนนความเจ็บปวดของพวกเขาต่ำกว่า 2.15 คะแนน (ดีขึ้น) ในระดับ 0 ถึง 10 เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มควบคุม (22% absolute improvement) คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำมาก เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมจำนวนน้อยและมีความกังวลเกี่ยวกับการออกแบบการศึกษา (การศึกษา 2 เรื่อง มีผู้เข้าร่วม 81 คน)

- ผู้ที่ไม่ได้ทำ Tai Chi รายงานว่าอาการปวดเปลี่ยนไปโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.5 จนถึง 1.6 คะแนน

การกำเริบของโรค (วัดด้วย Disability Activity Scale (DAS-28-ESR) ที่ 12 สัปดาห์)

- ผู้ที่ทำ Tai Chi ได้คะแนนต่ำกว่า (ดีขึ้น) 0.4 คะแนน จากระดับ 0 ถึง 10 สำหรับการกำเริบของโรคเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (4% absolute improvement) คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำมาก เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการออกแบบการศึกษาและมีการออกจากการศึกษาจำนวนมาก (การศึกษา 1 เรื่อง มีผู้เข้าร่วม 43 คน)

- ผู้ที่ไม่ได้ทำ Tai Chi รายงานว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการกำเริบของโรค

การปฏิบัติหน้าที่ (วัดโดยแบบสอบถาม the Health Assessment Questionnaire (HAQ) ที่ 12 สัปดาห์)

- คนที่ทำ Tai Chi ได้คะแนนต่ำกว่า 0.33 (ดีขึ้น) ในระดับ 0 ถึง 3 สำหรับการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (11% absolute improvement) คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำมาก เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการออกแบบการศึกษาและการออกจากการศึกษาจำนวนมาก (การศึกษา 2 เรื่อง มีผู้เข้าร่วม 63 คน)

- ผู้ที่ไม่ได้ทำ Tai Chi รายงานการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จนถึง 0.1 คะแนนที่สูงขึ้น

การถอนตัวจากการศึกษา

- มีคนจำนวนน้อยกว่า 17/100 ถอนตัวออกจากกลุ่ม Tai Chi ที่ 12 สัปดาห์ (17% absolute improvement) คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมต่ำ และความกังวลเกี่ยวกับการออกแบบการศึกษา (การศึกษา 7 เรื่อง มีผู้เข้าร่วม 289 คน)

เราไม่พบการศึกษาใด ๆ ที่ดูเฉพาะ จากภาพถ่ายรังสี (radiographic progression) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระยะสั้นหรือระยะยาว แม้ว่าจะมีงานวิจัยสองเรื่องที่อธิบายถึงอาการปวดข้อและกล้ามเนื้อร่วมด้วย

อะไรคือส่วนที่สำคัญที่สุด

เราไม่แน่ใจว่า Tai Chi ช่วยลดความเจ็บปวด การกำเริบของโรค หรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่มีอาการ RA ยังไม่ชัดเจนเท่าไรว่าความรุนแรง และระยะเวลานานเท่าไรที่จะเห็นประโยชน์ของ Tai Chi

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ไม่แน่ใจว่า Tai Chi จะมีผลใด ๆ ต่อผลลัพธ์ทางคลินิก (อาการปวดข้อ, ข้อจำกัดในการประกอบกิจกรรม, การทำงาน) ในผู้ที่เป็น RA และผลที่สำคัญไม่สามารถยืนยัน หรือปฏิเสธได้ เนื่องจากผลลัพธ์ทั้งหมดมีหลักฐานคุณภาพต่ำมาก การถอนตัวออกจากการศึกษานั้นมีจำนวนในกลุ่มควบคุมมากกว่ากลุ่ม Tai Chi หลักฐานมีคุณภาพต่ำ แม้ว่าอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดูต่ำ ในกลุ่ม Tai Chi แต่เราไม่แน่ใจเนื่องจากการศึกษารายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ชัดเจน มีอาการไม่พึงประสงค์เล็กน้อยจำนวนเพียงเล็กน้อย (อาการปวดข้อ และ การเจ็บกล้ามเนื้อ และตะคริว) ได้รับการอธิบายเชิงคุณภาพในการศึกษาสองเรื่อง รีวิวที่ได้รับการปรับปรุงนี้ให้การเปลี่ยนแปลงน้อยในข้อสรุปจากรีวิวก่อนหน้านี้ คือผลของความเจ็บปวด

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคไขข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA) เป็นโรคเรื้อรัง, ทั่วร่างกาย, เกี่ยวกับการอักเสบ, แพ้ภูมิตัวเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของข้อต่อและการไม่สามารถเคลื่อนไหวของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เป้าหมายหลักของการรักษาคือ การบรรเทาอาการปวด ลดการอักเสบ ชะลอหรือหยุดความเสียหายต่อข้อ ป้องกันความพิการ และรักษาหรือปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีและความสามารถในการทำงาน Tai Chi หรือที่รู้จักกันในชื่อ Tai Chi Chuan เป็นรูปแบบศิลปะการต่อสู้เพื่อสุขภาพของชาวจีนโบราณที่ได้รับการยอมรับในประเทศจีนว่าเป็นการรักษาโรคข้ออักเสบที่มีประสิทธิผลมานานหลายศตวรรษ นี่เป็นการปรับปรุงรีวิวที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2004

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และอันตรายของ Tai Chi ในการรักษาผู้ที่เป็นโรคไขข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA)

วิธีการสืบค้น: 

เราปรับปรุงการค้นหาในฐานข้อมูล CENTRAL, MEDLINE, Embase และการลงทะเบียนการทดลองทางคลินิก ตั้งแต่ปี 2002 ถึงกันยายน 2018

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราเลือก randomized controlled trials และ controlled clinical trials เพื่อตรวจสอบประโยชน์ (การปรับปรุง ACR หรือความเจ็บปวด การดำเนินการของโรค การทำงาน และ radiographic progressionี) และอันตราย (เหตการณ์ไม่พึงประสงค์และการถอนตัว) ของโปรแกรมการออกกำลังกาย Tai Chi เรารวบรวมการศึกษาทุกระยะเวลา ที่มีกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการบำบัด หรือการรักษาทางเลือก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ระเบียบวิธีการวิจัยตามมาตรฐานของ Cochrane

ผลการวิจัย: 

เพิ่มการศึกษาสามเรื่อง (ผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม 156 คน) เข้ามาในรีวิวต้นฉบับ การปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการทดลองทั้งหมดเจ็ดเรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วม 345 คน ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นสตรีที่เป็น RA ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 16 ถึง 80 ปี ที่ได้รับการรักษาในผู้ป่วยนอกในประเทศจีน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา การทดลองส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่อการมีอคติสูงเรื่อง performance และ detection bias เนื่องจากไม่มีการปกปิดผู้เข้าร่วมหรือผู้ประเมินผล เกือบ 75% ของการศึกษาไม่ได้รายงานการสร้างลำดับเลขสุ่มและเราพิจารณาความเสี่ยงของกรมีอคติว่าไม่ชัดเจน สำหรับ allocation concealment ในการศึกษาส่วนใหญ่ ระยะเวลาของโปรแกรม Tai Chi อยู่ระหว่าง 8 ถึง 12 สัปดาห์

ไม่แน่ชัดว่าโปรแกรมการออกกำลังกายที่ใช้ Tai Chi ช่วยให้ความเจ็บปวดทางคลินิกดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มผู้เข้าร่วม Tai Chi เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยวิธีอื่นหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของความเจ็บปวดในกลุ่มควบคุมวัดจาก visual analog scale (VAS 0 ถึง 10 คะแนน, คะแนนที่ลดลงหมายถึงความเจ็บปวดน้อยลง) อยู่ในช่วงลดลงจาก 0.51 เป็นเพิ่มขึ้น 1.6 ที่ 12 สัปดาห์ ในกลุ่ม Tai Chi อาการปวดลดลงโดยค่าเฉลี่ยความแตกต่าง (MD) ที่ -2.15 (ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) -3.19 ถึง -1.11); 22% absolute improvement (95% CI, 11% ถึง 32% improvement); การศึกษา 2 เรื่อง มีผู้เข้าร่วม 81 คน; หลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก ถูกลดระดับเนื่องจาก imprecision, blinding and attrition bias

มีหลักฐานที่มีคุณภาพต่ำมาก ถูกลดระดับเนื่องจาก blinding และ attrition ซึ่งไม่สามารถสรุปได้สำหรับความแตกต่างที่สำคัญในการกำเริบของโรค วัดโดย Disease Activity Scale (DAS-28-ESR) scores (ระดับ 0 ถึง 10 คะแนนต่ำหมายถึง มีการกำเริบของโรคน้อย) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มควบคุมและ การลดลง 0.40 (95% CI -1.10 ถึง 0.30) ในกลุ่ม Tai Chi; 4% absolute improvement (95% CI 11% improvement ถึง 3% worsening); การศึกษา 1 เรื่อง มีผู้เข้าร่วม 43 คน

สำหรับการประเมินเรื่องการทำงาน การเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม Health Assessment Questionnaire (HAQ ระดับ 0 ถึง 3 คะแนน คะแนนที่ต่ำกว่าหมายถึงการทำงานได้ดีกว่า) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 0.1 ในกลุ่มควบคุม และลดลง 0.33 ในกลุ่ม Tai Chi (95% CI -0.79 ถึง 0.12); 11% absolute improvement (95% CI 26% improvement ถึง 4% worsening); การศึกษา 2 เรื่อง มีผู้เข้าร่วม 63 คน หลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก ปรับลดระดับเนื่องจาก imprecision, blinding และ attrition เราไม่แน่ใจในการปรับปรุงที่สำคัญ เนื่องจากผลลัพธ์ไม่สามารถสรุปได้

ผู้เข้าร่วมในโปรแกรม Tai Chi มีโอกาสน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มควบคุมที่จะถอนตัวจากการศึกษา ที่ 8 ถึง 12 สัปดาห์ (19/180 ในกลุ่ม Tai Chi เทียบกับ 49/165 ในกลุ่มควบคุม; risk ratio (RR) 0.40 (95% CI 0.19 ถึง 0.86); absolute difference ลดลง 17% (95% CI ลดลง 30% ถึง ลดลง 3%); การศึกษา 7 เรื่อง มีผู้เข้าร่วม 289 คน หลักฐานมีคุณภาพต่ำ ปรับลดระดับเนื่องจากความไม่แม่นยำ (imprecision) และ การปกปิด (blinding)

ไม่มีข้อมูลสำหรับภาพถ่ายรังสี (radiographic progression) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระยะสั้นไม่ได้รับการรายงาน แต่ในการศึกษาสองเรื่องมีคำอธิบายเกี่ยวกับอาการปวดข้อและปวดกล้ามเนื้อและตะคริว ไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระยะยาว

บันทึกการแปล: 

แปลโดย นางสาวน้ำเพชร จำปาทอง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2020

Tools
Information