ดรรชนี

เด็กต้องการการรักษาภาวะขาดน้ำจาก Gastroenteritis การทบทวนนี้ไม่ได้แสดงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการให้สารน้ำทางปากเปรียบเทียบกับทางหลอดเลือดดำ
เทคนิคการป้องกันการลดลงของความดันโลหิตในระหว่างการผ่าตัดคลอดโดยวิธีการให้ยาระงับความรู้สึกผ่านไขสันหลัง
เทคนิคการเข้าช่องท้องในการผ่าตัดผ่านกล้อง
เทคนิคการเตรียมน้ำอสุจิสำหรับการฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์: ภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรม Cochrane
เทียบกับการคัดเลือกสเปิร์มปกติ (ICSI) เทียบกับ การเลือกด้วยการขยายกำลังสูง (IMSI) สําหรับการช่วยการเจริญพันธ์
เปรียบเทียบการรักษานิ่วในท่อน้ำดีระหว่างการผ่าตัดกับการส่องกล้อง
เปรียบเทียบใช้เครื่องจี้ Bipolar กับ Monopolar ในการตัดต่อมลูกหมากผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างที่เกิดจากต่อมลูกหมากโต
เป็น Cochrane peer reviewer
เป็นผู้ประพันธ์
แปลหลักฐานจาก Cochrane
โกนาโดโทรปิน (Gonadotrophins) สำหรับการเหนี่ยวนำการตกไข่ในสตรีที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่เล็กๆหลายใบ (polycystic ovary syndrome, PCOS)
โปรเจสตินเมื่อให้เป็นรอบมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับรักษาภาวะประจำเดือนออกมากเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยาอื่นๆหรือไม่
โปรเจสเตอโรนเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดที่เกิดขึ้นเองสำหรับสตรีตั้งครรภ์แฝด
โปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับผู้ปกครองเพื่อการจัดการภาวะโคลิกของทารก (infantile colic)
โปรแกรมการวางแผนครอบครัวสำหรับสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี
โปรไบโอติกเพื่อรักษาเชื้อราในช่องคลอดและปากช่องคลอดในสตรีที่ไม่ตั้งครรภ์
โยคะเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ไม่มีหลักฐานที่บ่งบอกว่าการกำจัดขนก่อนการเข้าผ่าตัดสามารถลดแผลผ่าตัดติดเชื้อได้

หน้า