การรักษาทางจิตสังคมช่วยผู้ที่มีความผิดปกติในการใช้ยากระตุ้นหรือไม่

ใจความสำคัญ

• การรักษาทางจิตสังคมช่วยลดจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีความผิดปกติของการใช้สารกระตุ้นที่ออกจากการรักษาก่อนเวลาอันควร และอาจเพิ่มระยะเวลาในการงดเว้นจากสารกระตุ้น เมื่อเทียบกับการไม่ได้รับการรักษา
• เมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ การรักษาทางจิตสังคมช่วยให้คนอยู่ในการรักษาได้นานขึ้น แต่อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างในความถี่ในการใช้ยาเลย
• จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบแนวทางทางจิตสังคมที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มความเข้าใจว่าการรักษาแบบใดดีที่สุดสำหรับใคร เมื่อใด และในบริบทใด

ความผิดปกติของการใช้สารกระตุ้นคืออะไร

ความผิดปกติของการใช้สารกระตุ้นคือความผิดปกติทางจิตที่มีลักษณะเฉพาะโดยมีความต้องการใช้ยากระตุ้นจิตอย่างรุนแรง และไม่สามารถควบคุมการใช้สารได้ Cocaine, amphetamines, crack และ MDMA เป็นยากระตุ้นทางจิต ยากระตุ้นจิตเป็นยาผิดกฎหมายที่ใช้กันมากเป็นอันดับสองทั่วโลก รองจากกัญชา ความผิดปกติของการใช้ยากระตุ้นมีความเกี่ยวข้องกับผลที่ตามมาทางการแพทย์ที่ร้ายแรง รวมถึงอาการหลงผิดและภาพหลอน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบ และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้ยากระตุ้นมีความเสี่ยงสูงที่จะมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุทางรถยนต์ อาชญากรรม การล่วงละเมิดทางเพศ และความรุนแรงระหว่างบุคคล

ความผิดปกติของการใช้สารกระตุ้นได้รับการรักษาอย่างไร

ปัจจุบันยังไม่มียาใดที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้รักษาโรคที่เกิดจากการใช้ยากระตุ้นได้ การบำบัดทางจิตสังคมจึงถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสม การบำบัดทางจิตสังคมจะกระทำโดยอาศัยความทรงจำและการเรียนรู้ และมุ่งหวังที่จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะในการจัดการกับความผิดปกติของการใช้สารกระตุ้น การบำบัดทางจิตสังคมมีอยู่หลายประเภท และแต่ละประเภทก็มีทฤษฎีที่อธิบายว่ามันช่วยให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร การรักษาทางจิตสังคมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดสำหรับความผิดปกติจากการใช้สารกระตุ้นมีดังต่อไปนี้

• การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาพยายามช่วยให้รับรู้และเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ผิดปกติ ความคิดเชิงลบ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ผ่านงานด้านพฤติกรรมและทักษะการรับมือ
• ให้รางวัลการจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหรือ 'สนับสนุน' สำหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก โดยให้เงิน บัตรกำนัล หรือรางวัลอื่น ๆ เมื่อพวกเขาละเว้นจากการใช้สารกระตุ้น
• การสัมภาษณ์เชิงสร้างแรงบันดาลใจมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขความรู้สึกขัดแย้งของผู้คนเกี่ยวกับการใช้ยา และเพิ่มความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
• การบำบัดทางจิตเวชใช้ความสัมพันธ์ในการรักษาระหว่างนักจิตบำบัดและผู้รับบริการเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในจิตใต้สำนึกและพัฒนาความเข้าใจ
• การอำนวยความสะดวกสิบสองขั้นตอนคือการบำบัดที่ได้ปรับวิธีการและแนวคิดของ Alcoholics Anonymous

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าการรักษาทางจิตสังคมช่วยให้ผู้ที่มีความผิดปกติในการใช้ยากระตุ้นลดหรือหยุดใช้ยากระตุ้นทางจิตหรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่สุ่มคนเข้ากลุ่มบำบัด 1 ใน 2 กลุ่มหรือมากกว่านั้น ที่เปรียบเทียบการรักษาทางจิตสังคมใดๆ กับไม่มีการรักษาหรือการดูแลตามปกติ (การให้คำปรึกษา การให้ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยากระตุ้น) เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาและให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีและขนาดการศึกษา

เราพบอะไร

เราพบ 64 การศึกษา เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้สารกระตุ้นทั้งหมด 8241 คน การศึกษาเกือบ 3 ใน 4 เกี่ยวข้องกับผู้เสพ cocaine หรือ crack การศึกษาส่วนใหญ่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา และมี 4 การศึกษาในสเปน 3 การศึกษาในออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรอย่างละ 2 การศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์ บราซิล และอิหร่าน และ 1 การศึกษาในเนเธอร์แลนด์และแอฟริกาใต้ โดยรวมแล้ว การศึกษาให้การรักษาโดยเฉลี่ย 4 เดือน แต่โปรแกรมการศึกษาแตกต่างกันไปตั้งแต่เซสชันเดียวไปจนถึงโปรแกรม 12 เดือน การศึกษาวิจัยได้ตรวจสอบการรักษาทางจิตสังคมประเภทต่างๆ ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น

การศึกษาส่วนใหญ่เปรียบเทียบการรักษาทางจิตสังคมกับการไม่รักษา 12 การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาทางจิตสังคมกับการดูแลตามปกติ 14 การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาทางจิตสังคมประเภทหนึ่งกับอีกประเภทหนึ่ง

ผลลัพธ์หลัก

เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่รักษา การรักษาทางจิตสังคมจะช่วยลดจำนวนผู้ที่ออกจากการศึกษาก่อนเวลาอันควร และอาจเพิ่มระยะเวลาในการเลิกใช้ยากระตุ้น (กล่าวคือ ทำให้เลิกมากขึ้น) นอกจากนี้ยังลดความถี่ในการใช้ยาอีกด้วย อาจช่วยให้มีการงดเว้นเป็นระยะเวลานานขึ้นในระหว่างการรักษา แต่อาจทำให้การงดเว้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

เมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ การรักษาทางจิตสังคมจะช่วยลดจำนวนผู้ที่ออกจากการรักษาก่อนกำหนด อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลเลยในการช่วยให้มีระยะเวลางดเว้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างการรักษาและเพิ่มระยะเวลาในการเลิกสาร อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อความถี่ในการรับใช้ยา

5 การศึกษา ประเมินว่าการรักษาทางจิตสังคมมีผลด้านลบหรือไม่ จากการศึกษาทั้งหมด 4 การศึกษาระบุว่าไม่มีผลเสียเกิดขึ้น

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

ทั้งผู้ที่ให้การรักษาและผู้เข้าร่วมรู้ว่าตนได้รับการรักษาประเภทใด ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนในลักษณะที่จะส่งผลต่อผลลัพธ์ได้ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาส่วนใหญ่ ผลลัพธ์การใช้ยาที่รายงานโดยผู้เข้าร่วมได้รับการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ปัสสาวะ ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าการรับรู้ของผู้คนไม่ได้ส่งผลต่อผลลัพธ์อย่างมีนัยสำคัญ เราไม่สามารถแน่ใจได้ว่าการจัดสรรผู้เข้าร่วมเข้ากลุ่มทำได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากการศึกษาส่วนใหญ่ให้ข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับกระบวนการนี้ การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาทางจิตสังคมกับการดูแลตามปกติมีน้อยและมีขนาดเล็ก ดังนั้นเราจึงไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของเรา

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงวันที่ 26 กันยายน 2023

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ข้อค้นพบจากการทบทวนวรรณกรรมนี้ระบุว่าการรักษาทางจิตสังคมสามารถช่วยผู้ที่มีความผิดปกติจากการใช้สารกระตุ้นได้โดยการลดอัตราการออกกลางคัน ข้อสรุปนี้อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูงจากการเปรียบเทียบวิธีการทางจิตสังคมกับที่ไม่มีการรักษาและ TAU นี่เป็นการค้นพบที่สำคัญเนื่องจากคนจำนวนมากที่มีความผิดปกติของการใช้สารกระตุ้นออกจากการรักษาก่อนเวลาอันควร ความผิดปกติของการใช้ยากระตุ้นคือความผิดปกติทางจิตเรื้อรัง ตลอดชีวิต และกำเริบ ซึ่งต้องใช้ความพยายามในการรักษาอย่างมากเพื่อให้บรรลุการเลิกใช้สารกระตุ้น สำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถเลิกได้อย่างสมบูรณ์ การคงอยู่ในการรักษาอาจช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยากระตุ้น นอกจากนี้ วิธีการทางจิตสังคมลดการใช้ยากระตุ้นเมื่อเทียบกับการไม่รักษา แต่อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างเลยในการใช้ยากระตุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ TAU

แนวทางทางจิตสังคมที่ได้รับการศึกษาและมีแนวโน้มมากที่สุดคือการจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น มีการศึกษาค่อนข้างน้อยที่สำรวจแนวทางอื่นๆ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถแยกแยะความเป็นไปได้ที่ผลลัพธ์จะไม่แม่นยำเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ความผิดปกติของการใช้สารกระตุ้นเป็นภาระทางการแพทย์และสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มียาที่ได้รับการรับรองสำหรับการรักษา วิธีการทางจิตสังคมอาจเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการช่วยลดหรือหยุดการบริโภคสิ่งกระตุ้น นี่เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรม Cochrane ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2016

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวิธีการทางจิตสังคมสำหรับความผิดปกติจากการใช้สารกระตุ้นในผู้ใหญ่

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นใน Cochrane Drugs and Alcohol Group Specialized Register, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase, ฐานข้อมูลอื่นอีก 3 ฐานข้อมูล และทะเบียนการทดลอง 2 แหล่งในเดือนกันยายน 2023 การสืบค้นรวมถึงวรรณกรรมที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เราสืบค้นด้วยมือ หาเอกสารอ้างอิงของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และของการศึกษาที่รวบรวมนำเข้า

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) เปรียบเทียบวิธีการทางจิตสังคมใดๆ กับไม่ใช้วิธีการใด การรักษาตามปกติ (TAU) หรือวิธีการที่แตกต่างกันในผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติของการใช้สารกระตุ้น

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ระเบียบวิธีการมาตรฐานที่ Cochrane กำหนดไว้

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม RCTs ทั้งหมด 64 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 8241 คน) 73% ของการศึกษา ศึกษาในผู้เข้าร่วมที่มีความผิดปกติในการใช้ cocaine หรือ crack cocaine; 3.1% ศึกษาในผู้เข้าร่วมที่มีความผิดปกติในการใช้ amphetamine; 10.9% ศึกษาในผู้เข้าร่วมที่มีความผิดปกติในการใช้ methamphetamine; และ 12.5% ​​ศึกษาในผู้เข้าร่วมที่มีความผิดปกติในการใช้สารกระตุ้น ใน 18 การศึกษา ผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้รับการรักษาด้วย methadone

ในการเปรียบเทียบหลักระหว่างการรักษาทางจิตสังคมกับการไม่มีการรักษา เราได้รวมการศึกษาที่เปรียบเทียบวิธีการทางจิตสังคมร่วมกับ TAU กับ TAU เพียงอย่างเดียว ในการเปรียบเทียบนี้ มี 12 การศึกษาที่ประเมินการบำบัดพฤติกรรมการรับรู้ (CBT) มี 27 การศึกษาที่ใช้รูปแบบการดูแลโดยใช้สิ่งจูงใจ (contingency management) มี 3 การศึกษาที่ใช้การสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจ มี 1 การศึกษาใช้การบำบัดทางจิตพลศาสตร์ และ 1 การศึกษาที่ประเมิน CBT ร่วมกับใช้รูปแบบการดูแลโดยใช้สิ่งจูงใจ นอกจากนี้เรายังเปรียบเทียบวิธีการทางจิตสังคมกับ TAU ในการเปรียบเทียบนี้ มี 7 การศึกษา ประเมิน CBT มี 2 การศึษาที่ใช้รูปแบบการดูแลโดยใช้สิ่งจูงใจ มี 2 การศึกษาใช้ การสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจ และ 1 การศึกษาที่ประเมิน CBT ร่วมกับการสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจ มี 7 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการดูแลโดยใช้สิ่งจูงใจ (contingency management) ที่เกี่ยวข้องกับการงดการใช้สารกระตุ้นกับการใช้รูปแบบการดูแลโดยใช้สิ่งจูงใจ (contingency management) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการงดการใช้สารกระตุ้น สุดท้าย มี 7 การศึกษา เปรียบเทียบแนวทางทางจิตสังคม 2 วิธีที่แตกต่างกัน

เราตัดสินว่า 65.6% ของการศึกษามีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำในด้านการสร้างลำดับการสุ่ม และ 19% มีความเสี่ยงต่ำสำหรับการปกปิดการจัดสรร การปกปิดบุคลากรและผู้เข้าร่วมเป็นไปไม่ได้สำหรับประเภทของวิธีการที่ใช้ ดังนั้นเราจึงตัดสินว่าการศึกษาทั้งหมดมีความเสี่ยงของการมีอคติสูงด้านการปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมโครงการ (performance bias) สำหรับผลลัพธ์ที่เป็นนามธรรม แต่มีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำสำหรับผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เราตัดสินว่า 22% ของการศึกษามีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำในการวัดผลลัพธ์ที่เป็นนามธรรม เราตัดสินว่าการศึกษาส่วนใหญ่ (69%) มีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำในด้านการติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ (attrition bias)

เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้วิธีการใดๆ เราพบว่าการรักษาทางจิตสังคม: ลดอัตราการออกกลางคัน (risk ratio (RR) 0.82, 95% ช่วงความเชื่อมั่น (CI) 0.74 ถึง 0.91; 30 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 4078 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง); มีความแตกต่างเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างเลยในการเลิกใช้สารเมื่อสิ้นสุดการรักษา (RR 1.15, 95% CI 0.94 ถึง 1.41; 12 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 1293 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง); มีความแตกต่างเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างเลยในการเลิกใช้สารในการติดตามผลที่ยาวนานที่สุด (RR 1.22, 95% CI 0.91 ถึง 1.62; 9 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 1187 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง); อาจเพิ่มการเลิกสารอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดการรักษา (RR 1.89, 95% CI 1.20 ถึง 2.97; 12 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 1770 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง); อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างเลยในการเลิกสารอย่างต่อเนื่องในการติดตามผลที่ยาวนานที่สุด (RR 1.14, 95% CI 0.89 ถึง 1.46; 4 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 295 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ); ลดความถี่ในการใช้สารเมื่อสิ้นสุดการรักษา (standardised mean difference (SMD) −0.35, 95% CI −0.50 ถึง −0.19; 10 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 1215 คน หลักฐานความเชื่อมั่นสูง); และเพิ่มระยะเวลาการหยุดนานที่สุด (SMD 0.54, 95% CI 0.41 ถึง 0.68; 17 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 2118 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง)

เมื่อเปรียบเทียบกับ TAU เราพบว่าการรักษาทางจิตสังคมลดอัตราการออกกลางคัน (RR 0.79, 95% CI 0.65 ถึง 0.97; 9 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 735 คน หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) และอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างเลยในการเลิกสารเมื่อสิ้นสุดการการรักษา (RR 1.67, 95% CI 0.64 ถึง 4.31; 1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 128 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) เราไม่เชื่อมั่นว่าพวกมีความแตกต่างใดๆ ในการเลิกยาที่การติดตามผลที่ยาวนานที่สุดหรือไม่ (RR 1.31, 95% CI 0.86 ถึง 1.99; 2 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 124 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) เมื่อเปรียบเทียบกับ TAU การรักษาทางจิตสังคมอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการงดสารอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดการรักษา (RR 1.18, 95% CI 0.92 ถึง 1.53; 1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 128 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ); อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในความถี่ของการใช้สารเมื่อสิ้นสุดการรักษา (SMD −1.17, 95% CI −2.81 ถึง 0.47, 4 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 479 คน, หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง); และอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในช่วงเวลาของการใช้สารที่ยาวนานที่สุด (SMD −0.16, 95% CI −0.54 ถึง 0.21; 1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 110 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่มีการศึกษาใดสำหรับการเปรียบเทียบนี้ที่ประเมินการเลิกสารอย่างต่อเนื่องในการติดตามผลที่ยาวนานที่สุด

มีเพียง 5 การศึกษาเท่านั้นที่รายงานอันตรายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางจิตสังคม; 4 การศึกษาระบุว่าไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 เมษายน 2024

Tools
Information