Psihosocijalne intervencije za liječenje zlouporabe kokaina i amfetamina

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su rezultati istraživanja o učincima psihosocijalnih terapija, koje obuhvaćaju široki raspon različitih strategija čiji je cilj promijeniti ponašanje i biti potpora odraslima koji su pogođeni štetnom upotrebom, zloupotrebom ili ovisnošću o kokainu i amfetaminu, uključujući MDMA (ecstasy).

Dosadašnje spoznaje

Kokain i amfetamini su dva glavna rekreacijska psihostimulansa na svijetu. Zadnje procjene pokazuju da je više od 0,35% odraslih u svijetu koristilo kokain, a 0,7% amfetamin bar jednom u prošloj godini. U smislu učestalosti korištenja, amfetamini su druga najčešća vrsta ilegalne droge nakon kanabisa diljem svijeta.

Ovisnost o kokainu i amfetaminu povezana je s negativnim socijalnim, tjelesnim i psihološkim posljedicama. To uključuje deluzijske poremećaje i halucinacije, srčano-žilne bolesti, AIDS i virusni hepatitis te spolno prenosive bolesti. Postoji bliska poveznica između upotrebe ilegalnih droga, uključujući crack kokain i amfetamin, i kriminala, seksualnog zlostavljanja i međuljudskog nasilja.

Liječenje pomoću lijekova nije se pokazalo učinkovitim u ovim stanjima i zato je iznimno važno otkriti mogu li psihosocijalne intervencije povećati suradljivost po pitanju uzimanja terapije i smanjuju li učestalost upotrebe tih sredstava.

Datum pretraživanja

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do studenog 2015.

Obilježja uključenih istraživanja

U ovom sustavnom pregledu literature uključili smo 52 randomizirana kontrolirana ispitivanja (kliničke studije gdje su ljudi raspoređeni nasumično u jednu, dvije ili više eksperimentalnih ili kontrolnih skupina).

Intervencije su prosječno trajale oko 16 tjedana, a ispitanici su još praćeni 6 do 12 mjeseci.

Studije su proučavale različite vrste psihosocijalnih intervencija: kognitivno bihevioralnu terapiju (19 studija), sustav nagrade i kazne (25 studija), motivacijski razgovor (5 studija), interpersonalnu terapiju (3 studije), psihodinamsku terapiju (1 studija) i programi u 12 koraka (4 studije).

Četrdeset jedna studija je provedena u Sjedinjenim Američkim Državama, četiri u Španjolskoj, tri u Australiji, dvije u Švicarskoj i dvije u Ujedinjenom Kraljevstvu. Uključena su ukupno 6923 ispitanika srednje dobi od 36 godina. Postotak muškaraca je bio 63%. Provedene usporedbe: bilo kakva psihosocijalna nasuprot nikakve intervencije (32 studije), bilo kakva psihosocijalna nasuprot uobičajene terapije (6 studija) i jedna psihosocijalna intervencija nasuprot druge psihosocijalne intervencije (13 studija). Pet uključenih studija nije opisalo korisne podatke za uključenje u statističkoj obradi.

Ključni rezultati

Pronađeno je da, u usporedbi s nikakvom intervencijom, bilo koja psihosocijalna intervencija vjerojatno poboljšava suradljivost u liječenju i može povećati apstinenciju na kraju liječenja; ipak, ljudi možda nisu u mogućnosti ostati čisti nekoliko mjeseci nakon završetka terapije. Utvrđeno je kako ljudi koji su išli na specifične psihosocijalne intervencije ostaju čisti dulje vrijeme bez upotrebe stimulansa. Ipak, većina pregledanih studija ispitala je specifičnu psihosocijalnu terapiju koja je dodana uz uobičajenu terapiju ili je uspoređena s drugim specifičnim psihosocijalnim terapijama ili liječenjem pomoću lijekova. Znači, kontrolne skupine nisu bile zapravo neliječene. Zbog toga je moguće podcjenjivanje pravog učinka psihosocijalnih intervencija.

Pronađeno je, da u usporedbi s uobičajenim liječenjem bilo koja psihosocijalna terapija vjerojatno poboljšava suradljivost u liječenju, ali ne mora poboljšati apstinenciju na kraju terapije ili pomoći ispitanicima da ostaju čisti dulje vrijeme.

Nije bilo moguće izvesti zaključke koja je najučinkovitija psihosocijalna terapija temeljem izravne usporedbe takvih vrsta liječenja. Većina studija je provedena u Sjedinjenim Američkim Državama i to bi moglo ograničiti značenje rezultata za cijeli svijet jer učinci psihosocijalnih terapija mogu biti pod snažnim utjecajem socijalnog okruženja i etniciteta.

Nijedno istraživanje nije ukazalo na štetne posljedice psihosocijalnih intervencija.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je bila srednja za suradljivost u liječenju, ali niska za apstinenciju.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Novak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr