Glasovni zapis: Psihosocijalne intervencije za osobe koje zlorabe psihostimulanse

Zloporaba psihostimulansa je rastući medicinski i društveni problem. Skupina Cochrane istraživača iz Italije pregledala je dokaze za psihosocijalne intervencije u novom Cochrane sustavom pregledu, iz rujna 2016. godine. Glavni autor Franco De Crescenzo s Katoličkog Sveučilišta Sacred Heart u Rimu objašnjava što su pronašli, a Helena Tomljenović s Medicinskog fakulteta u  Splitu prevela je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Zloporaba psihostimulansa je rastući medicinski i društveni problem. Skupina Cochrane istraživača iz Italije pregledala je dokaze za psihosocijalne intervencije u novom Cochrane sustavom pregledu, iz rujna 2016. godine. Glavni autor Franco De Crescenzo s Katoličkog Sveučilišta Sacred Heart u Rimu objašnjava što su pronašli, a Helena Tomljenović s Medicinskog fakulteta u Splitu prevela je razgovor i govorit će nam o tome..

Helena: Procjenjuje se da 1 od 90 ljudi u svijetu zlorabi psihostimulanse, od kojih su najčešći kokain i droge tipa amfetamina, kao metamfetamin, amfetamin i ecstasy. Međutim, ne postoji široko prihvaćena intervencija koja bi spriječila ili umanjila zloporabu psihostimulansa. Posljednjih godina brzo se razvijaju istraživanja o psihosocijalnim intervencijama, pošto su se farmakološki tretmani pokazali neučinkovitima. Stoga je važno objediniti dokaze na koje se odnosi ovo istraživanje. Autori su radili ovaj Cochrane pregled upravo zato te da bi istražili pridonose li psihosocijalne intervencije pridržavanju tretmana, apstinenciji ili barem umanjuju li zloporabu psihostimulansa – u nadi da će se pronaći onaj najučinkovitiji. Nažalost, postojeća istraživanja nisu omogućila zaključak jesu li neki oblici psihosocijalnih intervencija uspješniji od drugih. Međutim. općenito je nađeno da takve intervencije daju određene dobrobiti.
Psihosocijalni tretmani koriste različite načine da bi postigli svoj cilj, a to je da zadrže pacijente u tretmanu, ostvare apstinenciju ili smanje učestalost i količinu zloporabe, te da spriječe ponovno uzimanje droge.
Autore je posebno zanimalo koliko su tretmani dobri u smanjivanju korištenja sredstava ovisnosti i koliko pomažu pacijentima da ostanu u tretmanu. Tretmani mogu pomoći na više načina, primjerice, pružajući ljudima vještine da riješe trenutne probleme te prilagode neprilagođene i disfunkcionalne kognitivne i ponašajne obrasce, dajući trening vještina, poboljšavajući odnose, nudeći mogućnost zapošljavanja i savjetovanje o poslu, budeći i jačajući osobnu motivaciju za promjenom, te pomažući pacijentima da postignu svoje ciljeve. Tražili smo studije koje su uspoređivale standardnu njegu bez psihosocijalnih tretmana, sa strukturiranim i standardiziranim intervencijama, kao i izravne usporedbe različitih psihosocijalnih tretmana.
Autore su zanimali različiti tretmani, uključujući kognitivnu teoriju, osnaživanje iz zajednice, trening vještina nošenja s problemom, upravljanje pojedinim slučajem, motivacijsko intervjuiranje, interpersonalnu terapiju, psihodinamsku terapiju i pristup od 12 koraka. Međutim, budući da su upravljanje slučajem i savjetovanje uobičajeni u standardnoj njezi, njih nisi uključili u eksperimentalne intervencije.
Nakon pregleda 6500 radova, uključili su 52 randomizirana pokusa, s gotovo 7000 sudionika. Većina je studija iz SAD-a te 11 iz drugih zemalja, 4 iz Španjolske, 3 iz Australije, 2 iz Švicarske i 2 iz Velike Britanije. Sveukupno su kvalitetu dokaza ocijenili kao umjerenu do nisku, jer se mnogo sudionika osulo do ponovne procjene, a mnoge su studije izvijestile o suprotstavljenim rezultatima. Međutim, uspjeli su izvući neke zaključke te sveukupno, kada se uspoređuju sa standardnom njegom, psihosocijalne intervencije vjerojatno poboljšavaju ostanak u tretmanu, te povećavaju apstinenciju na kraju tretmana, ali taj učinak možda nestaje nekoliko mjeseci nakon kraja tretmana.

Irena: Ako želite pročitati više o nizu intervencija koje su se testirale u više od 50 pokusa ovog pregleda, možete ih naći na internetu u Cochrane knjižnici. Potražite na Cocharnelibrary.com s pretraživanjem 'zloupotreba psihostimulansa'.

Podcast translated by Helena Tomljenović
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Helena Tomljenović
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript