การรักษาแบบใดที่ได้ผลในการจัดการกลุ่มอาการปวดเฉพาะที่ที่ซับซ้อนในผู้ใหญ่

ใจความสำคัญ

ยังไม่มีหลักฐานคุณภาพสูงที่สำคัญสำหรับประโยชน์และความเสี่ยงของการรักษาส่วนใหญ่สำหรับผู้ใหญ่ที่มีกลุ่มอาการปวดเฉพาะส่วนที่ซับซ้อน (CRPS) จำเป็นต้องมีการศึกษาขนาดใหญ่ที่ออกแบบอย่างดีและการทบทวนที่มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อให้หลักฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงของการรักษาสำหรับผู้ใหญ่ที่มี CRPS

 

อาการปวดเฉพาะที่ที่ซับซ้อนคืออะไร

CRPS เป็นภาวะความเจ็บปวดเรื้อรังที่ทำให้เกิดความลำบากในชีวิตประจำวัน ผู้ที่มี CRPS จะมีอาการปวดอย่างต่อเนื่อง โดยมักจะเกิดที่มือหรือเท้า ซึ่งไม่ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของการบาดเจ็บใดๆ มักเกี่ยวข้องกับอาการอื่นๆ ในร่างกายที่ได้รับผลกระทบ เช่น บวม เปลี่ยนสี ตึง อ่อนแรง และการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพผิวหนัง 

 

เราต้องการค้นหาอะไร

มีการบำบัดที่หลากหลายที่ใช้ในการรักษา CRPS ผลกระทบของการรักษาเหล่านี้ได้รับการสรุปใน Cochrane และ non-Cochrane reviews จำนวนหนึ่ง เป้าหมายของเราคือการรวมข้อมูลจากบททบทวนเหล่านี้ไว้ในเอกสารเดียวที่เข้าถึงได้ เราต้องการทราบว่าการรักษาแบบใดมีประสิทธิภาพในการลดความเจ็บปวดและความพิการในผู้ใหญ่ที่เป็น CRPS เรายังต้องการทราบว่าการรักษาเหล่านี้ก่อให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่

 

เราทำอะไร

เราค้นหา Cochrane และ non-Cochrane review ในเอกสารทางการแพทย์โดยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเดือนตุลาคม 2011 ในเวอร์ชันก่อนหน้าของภาพรวมนี้ และระหว่างเดือนตุลาคม 2011 ถึงตุลาคม 2022 ในเวอร์ชันปัจจุบัน เรารวม reviews ที่ประเมินการรักษาใด ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อลดความรุนแรงของความเจ็บปวดและความพิการในผู้ใหญ่ที่มี CRPS เราตัดสินคุณภาพของบทวิจารณ์ที่รวมไว้และสรุปผล นอกจากนี้ เรายังให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐานที่รวมอยู่ในการทบทวน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาด

 

เราพบอะไร

เราได้รวบรวมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Cochrane 6 ฉบับ และ non-Cochrane systematic reviews 13 ฉบับในเวอร์ชันก่อนหน้าของภาพรวมนี้ และ Cochrane 5 ฉบับและ non-Cochrane reviews 12 ฉบับในเวอร์ชันปัจจุบัน reviews เหล่านี้รวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาที่หลากหลาย รวมถึงยา การผ่าตัด การฟื้นฟู และการรักษาเสริมและการรักษาทางเลือก สำหรับการรักษาส่วนใหญ่ มีการศึกษาที่ตีพิมพ์จำนวนน้อยและคุณภาพของการศึกษาเหล่านี้ต่ำ หลักฐานแสดงให้เห็นว่า:

     • เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาหลอก (หรือ 'หลอก') ยากลุ่ม bisphosphonates (กลุ่มยาที่ช่วยชะลอการสูญเสียมวลกระดูก) อาจลดความรุนแรงของความเจ็บปวดหลังการรักษาได้ไม่นาน แต่อาจเกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงบางอย่าง

   • เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยาหลอก (หรือยาหลอก) การปิดกั้นแขนงของระบบประสาทซิมพาเทติกด้วยยาชาอาจไม่ลดความรุนแรงของความเจ็บปวด

   • อาจไม่มีความแตกต่างใดๆ ในผลการลดความเจ็บปวดของครีมเฉพาะที่เรียกว่าไดเมทิลซัลฟอกไซด์ (DMSO) และสารเสริมกรดอะมิโนที่เรียกว่า N-acetyl cysteine ​​แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ผลหรือไม่

   • การปิดกั้นเส้นประสาทชนิดหนึ่งเรียกว่า brachial plexus block อาจลดความรุนแรงของความเจ็บปวดได้มากกว่าการปิดกั้นประเภทอื่นที่เรียกว่า bupivacaine stellate ganglion block

สำหรับการรักษาส่วนใหญ่ที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ยา การผ่าตัด การฟื้นฟู และการรักษาเสริมและทางเลือกสำหรับ CRPS เราพบเพียงหลักฐานที่มีคุณภาพต่ำมากหรือไม่มีหลักฐานเลย ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อความเจ็บปวดและความพิการใน CRPS  
 

ข้อจำกัด ของหลักฐานคืออะไร

non-Cochrane reviews ที่รวมอยู่ทั้งหมดได้ดำเนินการในลักษณะที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ค้นพบ การศึกษาที่รวมอยู่ในทั้งการทบทวนของ Cochrane และที่ไม่ใช่ของ Cochrane มีข้อจำกัดหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมจำนวนน้อย ผลลัพธ์ที่นำเสนอในภาพรวมนี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์และความเสี่ยงที่ไม่ชัดเจนสำหรับการรักษาส่วนใหญ่สำหรับผู้ใหญ่ที่มี CRPS
 

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

ภาพรวมของการทบทวนอย่างเป็นระบบนี้ปรับปรุงภาพรวมของการทบทวนอย่างเป็นระบบก่อนหน้าของเรา หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนตุลาคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

แม้จะมีหลักฐานรวมเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับฉบับก่อนหน้าของภาพรวมนี้ แต่เราไม่พบหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูงสำหรับประสิทธิผลของการบำบัดใดๆ สำหรับ CRPS จนกว่าจะมีการดำเนินการทดลองคุณภาพสูงที่มีขนาดใหญ่ขึ้น การกำหนดวิธีการตามหลักฐานเพื่อจัดการ CRPS จะยังคงเป็นเรื่องยาก non-Cochrane systematic reviews ในปัจจุบันสำหรับ CRPS มีคุณภาพระเบียบวิธีวิจัยต่ำ และไม่ควรใช้สรุปหลักฐานที่ถูกต้องและครอบคลุม

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อาการปวดเฉพาะส่วนที่ซับซ้อน (CRPS) เป็นอาการปวดเรื้อรังที่มักเกิดขึ้นในแขนขาหลังการบาดเจ็บหรือการผ่าตัด เป็นลักษณะอาการปวดต่อเนื่องที่มีความรุนแรงหรือระยะเวลาที่ไม่สอดคล้องกับอาการปวดทั่วไปหลังจากได้รับบาดเจ็บที่คล้ายคลึงกัน ขณะนี้ ยังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับการจัดการ CRPS ที่เหมาะสมที่สุด แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงมาตรการต่างๆและมีการใช้อย่างกว้างขวาง นี่เป็นการปรับปรุงครั้งแรกของการทบทวนต้นฉบับของ Cochrane ที่เผยแพร่ในฉบับที่ 4, 2013

วัตถุประสงค์: 

เพื่อสรุปหลักฐานจากการทบทวนอย่างเป็นระบบของ Cochrane และที่ไม่ใช่ของ Cochrane เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของวิธีการใดๆ ที่ใช้ในการลดความเจ็บปวด ความพิการ หรือทั้งสองอย่างในผู้ใหญ่ที่มี CRPS

วิธีการ: 

เราระบุ Cochrane review และ non-Cochrane review ผ่านการค้นหาอย่างเป็นระบบของ Ovid MEDLINE, Ovid Embase, Cochrane Database of Systematic Reviews, CINAHL, PEDro, LILACS และ Epistemonikos ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงเดือนตุลาคม 2022 โดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา เรารวมการทบทวนอย่างเป็นระบบของการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมซึ่งรวมผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น CRPS โดยใช้เกณฑ์การวินิจฉัยใดๆ 

ผู้เขียนภาพรวมสองคนประเมินคุณสมบัติ ดึงข้อมูล และประเมินคุณภาพของการทบทวนและความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยอิสระโดยใช้เครื่องมือ AMSTAR 2 และ GRADE ตามลำดับ เราดึงข้อมูลสำหรับผลลัพธ์หลักความเจ็บปวด ความพิการ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และผลลัพธ์รอง คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ และการให้คะแนนความพึงพอใจหรือการปรับปรุงจากการรักษาของผู้เข้าร่วมการศึกษา 

ผลการวิจัย: 

เราได้รวบรวมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Cochrane 6 รายการและที่ไม่ใช่ของ Cochrane 13 ฉบับในเวอร์ชันก่อนหน้าของภาพรวมนี้ และ Cochrane 5 ฉบับและ non-Cochrane reviews 12 ฉบับในเวอร์ชันปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือ AMSTAR 2 เราตัดสินว่า Cochrane reviews มีคุณภาพเชิงวิธีการที่สูงกว่า non-Cochrane reviews การศึกษาในการทบทวนวรรณกรรมโดยทั่วไปมีขนาดเล็กและส่วนใหญ่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอคติหรือคุณภาพของระเบียบวิธีวิจัยต่ำ เราไม่พบหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูงสำหรับการเปรียบเทียบใดๆ 

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำว่ายาบิสฟอสโฟเนตอาจลดความรุนแรงของความเจ็บปวดหลังการรักษา (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) -2.6, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) −1.8 ถึง −3.4, P = 0.001; I 2 = 81%; การทดลอง 4 ฉบับ, n = 181) และหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลางว่าอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เพิ่มขึ้นในลักษณะใดๆ (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 2.10, 95% CI 1.27 ถึง 3.47; จำนวนที่จำเป็นในการรักษาสำหรับผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายเพิ่มเติม (NNTH) 4.6 , 95% CI 2.4 ถึง 168.0; การทดลอง 4 ฉบับ, n = 181) 

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลางว่าการใช้ยาชาเฉพาำที่ (lidocaine local anaesthetic sympathetic blockade) อาจไม่ลดความรุนแรงของความปวดเมื่อเทียบกับยาหลอก และหลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำว่าอาจไม่ลดความรุนแรงของความปวดเมื่อเทียบกับอัลตราซาวนด์ของปมประสาท stellate ไม่มีการรายงานขนาดเอฟเฟกต์สำหรับการเปรียบเทียบทั้งสองอย่าง

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำว่ายาไดเมทิลซัลฟอกไซด์เฉพาะที่อาจไม่ลดความรุนแรงของความปวดเมื่อเทียบกับ N-acetylcysteine ​​แบบรับประทาน แต่ไม่มีรายงานขนาดผลกระทบ

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำว่า bupivacaine brachial plexus block อย่างต่อเนื่องอาจลดความรุนแรงของความปวดเมื่อเทียบกับ bupivacaine stellate ganglion block อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีรายงานขนาดผลกระทบ

สำหรับวิธีการแทรกแซงอื่นๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไป ความเชื่อมั่นในหลักฐานต่ำมากและให้หลักฐานไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนหรือหักล้างการใช้สิ่งเหล่านั้น การเปรียบเทียบหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำและต่ำมากควรได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังอย่างมาก เราไม่พบหลักฐานที่เป็น RCT ใดๆ สำหรับวิธีการทางเภสัชวิทยาที่ใช้เป็นประจำสำหรับ CRPS เช่น tricyclic antidepressants หรือ opioids

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย พญ ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 9 มกราคม 2024

Tools
Information