การรักษาเพื่อป้องกันการระคายเคืองผิวหนังมือในที่ทำงาน

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

ในการทบทวนนี้ เราตั้งเป้าที่จะประเมินหลักฐานที่มีอยู่เกี่ยวกับผลของครีมป้องกัน มอยส์เจอร์ไรเซอร์ ถุงมือและโปรแกรมการให้ความรู้สำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงต่อการระคายเคืองของผิวหนังบริเวณมือ เราพบการศึกษา 9 รายการ ไม่มีการศึกษาที่ตรวจสอบถุงมือป้องกัน ทบทวนหลักฐานตั้งแต่ปัจจุบันถึง 17 มกราคม 2018

ความเป็นมา

ผิวหนังมืออักเสบจากการทำงาน (OIHD) เป็นโรคผิวหนังที่เกิดกับมือของพนักงานในงานบางประเภท อาการแสดงแรกคือ ผิวแดงและมีสะเก็ดเป็นหย่อม ๆ ในง่ามนิ้วและที่บริเวณข้อนิ้วมือ มีอาการคันพุพอง รอยแตกที่เจ็บปวดและอาจเกิดการติดเชื้อและในที่สุดผิวหนังก็จะหนาขึ้น

การระคายเคืองผิวหนังที่มืออาจส่งผลต่อพนักงานที่สัมผัสกับน้ำผงซักฟอก สารเคมี และสารระคายเคืองอื่น ๆ เป็นประจำหรือผู้ที่สวมถุงมือในระหว่างวันทำงาน ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ ได้แก่ ช่างทำผม พยาบาล คนทำความสะอาด ช่างก่อสร้าง และผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมสีย้อม การพิมพ์ โลหะและอาหาร ภาวะนี้พบได้บ่อยและมีผลกระทบต่อคนงานประจำประมาณ 5 ถึง 20 คนจากคนทำงานเต็มเวลา 10,000 คนต่อปี การป้องกันไม่ให้เกิด OIHD เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะทำให้หายเมื่อเริ่มเป็นแล้ว

ลักษณะของการศึกษา

เรารวมการศึกษา 9 รายการในการทบทวนวรรณกรรมนี้ ซึ่งรวมคนงานชายและหญิง 2888 คนที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 67 ปี การศึกษาประกอบด้วยคนงานหลายประเภท: คนงานโลหะ คนงานโรงงานย้อมสีและพิมพ์ คนทำความสะอาดลำไส้ในโรงฆ่าสุกร คนทำความสะอาดและคนครัว พนักงานโรงพยาบาลและเด็กฝึกงานด้านการทำผม เราไม่สามารถทราบได้ว่ามาตรการป้องกันนั้นมีประสิทธิผลเท่าเทียมกันในทุกอาชีพเหล่านี้หรือไม่เนื่องจากมีการทดลองน้อยเกินไป การศึกษาใช้เวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ถึง 3 ปี

ผลการศึกษาที่สำคัญ

มาตรการป้องกันบางอย่างอาจลดความเสี่ยงต่อการระคายเคืองผิวหนังของมือ อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาน้อยเกินไปที่จะแน่ใจในเรื่องนี้ การศึกษามีความแตกต่างกันเกินกว่าที่จะรวมเข้าด้วยกันอย่างมีความหมายและผลลัพธ์ก็ไม่ชัดเจนเกินไป ผลลัพธ์ของเราจึงยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่

มีการตรวจสอบครีมป้องกันต่างๆ มอยส์เจอร์ไรเซอร์ และโปรแกรมการให้ความรู้เพื่อการป้องกันผิว เป็นไปได้ว่าครีมป้องกันผิวอาจลดความเสี่ยงในการเกิด OIHD ได้เล็กน้อย ผลลัพธ์นี้มาจากการศึกษา 4 รายการ ในการศึกษาเหล่านี้ 29% ของผู้ที่ใช้ครีมป้องกันผิวมีอาการระคายเคืองผิวมือ ในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ทาครีมป้องกันมีอาการระคายเคืองผิวมือ 33% ผลการศึกษา 3 รายการพบว่า มอยส์เจอร์ไรเซอร์อาจลดความเสี่ยงในการเกิด OIHD ได้ในปริมาณที่เป็นประโยชน์ ร้อยละ 13 ของผู้ที่ใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์มีอาการระคายเคืองผิวมือเทียบกับ 19% ของผู้ที่ไม่ได้ใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ ผลการศึกษา 3 รายการพบว่าการใช้ครีมป้องกันร่วมกับ มอยส์เจอร์ไรเซอร์อาจลดความเสี่ยงในการเกิด OIHD ได้ในปริมาณที่เป็นประโยชน์ ร้อยละ 8 ของผู้ที่ใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์และครีมป้องกันมีอาการระคายเคืองผิวมือเทียบกับ 13% ของผู้ที่ไม่ได้ใช้ จากการศึกษา 3 รายการ เราไม่แน่ใจว่าการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผิวจะลดความเสี่ยงในการเกิด OIHD ได้หรือไม่ ในการศึกษาเหล่านี้ 21% ของผู้ที่ได้รับความรู้ด้านการป้องกันอาการระคายเคืองต่อผิวหนังของมือเทียบกับ 28% ของคนในกลุ่มควบคุม

ความปลอดภัยและความทนทานของมาตรการเหล่านี้ไม่ได้รับการกล่าวถึงอย่างเป็นระบบในการศึกษาเหล่านี้ อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานปฏิกิริยาที่รุนแรงต่อการรักษา มีรายงานปฏิกิริยาที่ไม่รุนแรงเช่นอาการคันหรือผิวเป็นสีแดงในคนไม่กี่คนที่ทาครีมป้องกันหรือมอยส์เจอไรเซอร์ มาตรการป้องกันการระคายเคืองผิวหนังของมืออาจก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

คุณภาพของหลักฐาน

สำหรับครีมป้องกัน มอยส์เจอร์ไรเซอร์หรือทั้งสองอย่างผสมกันคุณภาพของหลักฐานต่ำเกี่ยวกับการป้องกัน OIHD ไม่มีข้อมูลเพียงพอและการประเมินโรคผิวหนังที่มือมีความแตกต่างกันในการศึกษาต่างๆ

สำหรับโปรแกรมการให้ความรู้ คุณภาพของหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการระคายเคืองผิวหนังของมือต่ำมาก ไม่มีข้อมูลเพียงพอ การอักเสบของผิวหนังมือได้รับการประเมินแตกต่างกันไปในการศึกษาต่างๆ และการศึกษายังมีการดำเนินการไม่ดีในประเด็นสำคัญบางประการ

สำหรับผลลัพธ์หลักอื่น ๆ ความปลอดภัยและความทนทานของการรักษา คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากมีเพียงผลลัพธ์ทางอ้อมเท่านั้น

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่ใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับครีมป้องกันอาจมีผลในการป้องกันที่สำคัญทางคลินิกทั้งในระยะยาวหรือระยะสั้นในการป้องกันเบื้องต้นสำหรับ OIHD ครีมป้องกันเพียงอย่างเดียวอาจมีผลในการป้องกันเล็กน้อย แต่ดูเหมือนจะไม่มีความสำคัญทางคลินิก ผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบทั้งหมดนี้ไม่ชัดเจนและคุณภาพของหลักฐานที่ต่ำหมายความว่าความเชื่อมั่นของเราในการประมาณการผลมีจำกัด สำหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผิวหนัง ผลลัพธ์ที่ได้นั้นแตกต่างกันอย่างมากในการทดลอง ผลที่ได้นั้นไม่ชัดเจนและการลดความเสี่ยงรวมไม่มากพอที่จะมีความสำคัญทางคลินิก คุณภาพของหลักฐานที่ต่ำมากหมายความว่าเราไม่แน่ใจว่าการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผิวจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิด OIHD ได้หรือไม่ วิธีการที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อป้องกัน OIHD อาจก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

เราสรุปได้ว่าในปัจจุบันมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะประเมินประสิทธิผลของวิธีการที่ใช้ในการป้องกัน OIHD เบื้องต้นได้อย่างมั่นใจ ในการนี้ไม่จำเป็นต้องหมายความว่ามาตรการปัจจุบันไม่ได้ผล แม้ว่าการปรับปรุงการทบทวนนี้จะรวมถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่สมเหตุสมผลมากขึ้น แต่ก็ยังมีความจำเป็นสำหรับการทดลองที่ใช้มาตรการมาตรฐานสำหรับการตรวจหา OIHD เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของกลยุทธ์การป้องกันที่แตกต่างกัน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ผิวหนังมืออักเสบเนื่องจากการระคายเคืองจากการทำงาน (OIHD) ทำให้เกิดผลเสียในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ การหยุดชะงักของการทำงานและความรู้สึกไม่สบายในประชากรวัยทำงาน มีมาตรการป้องกันที่แตกต่างกัน เช่น ถุงมือป้องกัน ครีมป้องกันและมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่อาจใช้ได้ แต่ยังไม่ชัดเจนว่ามีประสิทธิผลเพียงใด นี่คือการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ในปี 2010

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของวิธีการและกลยุทธ์เชิงป้องกันเบื้องต้น (ทางกายภาพและพฤติกรรม) ในการป้องกัน OIHD ในคนที่มีสุขภาพดี (ที่ไม่มีผิวหนังอักเสบของมือ) ที่ทำงานในอาชีพที่ผิวหนังมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายเนื่องจากการสัมผัสกับน้ำ ผงซักฟอก สารเคมีหรือ สารระคายเคืองอื่น ๆ หรือจากการสวมถุงมือ

วิธีการสืบค้น: 

เราได้ปรับปรุงการสืบค้นของเราตามฐานข้อมูลจนถึง มกราคม 2018 อันได้แก่ Cochrane Skin Specialised Register, CENTRAL, MEDLINE และ Embase เราได้สืบค้นจากฐานลงทะเบียนการทดลอง 5 แห่ง และตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงของการศึกษาทั้งหมดที่นำเข้าเพื่อให้ได้เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง เราค้นกระบวนการประชุม 2 ชุดด้วยมือ

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราได้รวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบแบบขนานและแบบไขว้กัน ซึ่งตรวจสอบประสิทธิผลของครีมป้องกัน ม้อยส์เจอร์ไรเซอร์ ถุงมือ หรือวิธีการให้ความรู้เปรียบเทียบกับการไม่มีวิธีการสำหรับการป้องกันเบื้องต้นของ OIHD ภายใต้สภาพการทำงานจริง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตราฐานตามเกณฑ์ของ Cochrane ผลลัพธ์หลักคืออาการแสดงและอาการของ OIHD ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดลองและความถี่ของการหยุดการรักษาเนื่องจากผลข้างเคียง

ผลการวิจัย: 

เราได้รวม RCT 9 รายการที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม 2888 คนที่ไม่มีโรคผิวหนังอักเสบของมือที่ระคายเคืองจากการทำงาน (OIHD) ไว้ก่อน การศึกษา 6 รายการซึ่งรวมถึงผู้เข้าร่วม 1533 คนได้ตรวจสอบผลของครีมป้องกันมอยส์เจอร์ไรเซอร์หรือทั้งสองอย่าง การศึกษา 3 รายการ ซึ่งรวมผู้เข้าร่วม 1355 คนได้ประเมินประสิทธิผลของการให้ความรู้การป้องกันผิวหนังในการป้องกัน OIHD ไม่มีการศึกษาใดที่ตรวจสอบผลของถุงมือป้องกัน ในวิธีการแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันในเกณฑ์ที่ใช้ประเมิน อาการและอาการแสดงของ OIHD ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และอาชีพ อคติในการเลือก อคติด้านการดำเนินการ และอคติในการรายงานมักไม่ชัดเจนในทุกการศึกษา พบว่าความเสี่ยงของอคติในการตรวจสอบต่ำใน 5 การศึกษาและสูงในการศึกษาเดียว ความเสี่ยงของอคติอื่น ๆ อยู่ในระดับต่ำใน 4 การศึกษาและสูงใน 2 การศึกษา

การทดลองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทำในผู้เข้าร่วมหลายประเภท รวมถึงคนงานโลหะที่สัมผัสกับของเหลวที่ใช้ตัด และคนงานสีย้อม และในโรงงานพิมพ์ น้ำยาทำความสะอาดลำไส้ในโรงฆ่าสุกร คนทำความสะอาดและคนงานในครัว พยาบาลฝึกงาน พนักงานโรงพยาบาลที่จัดการสารระคายเคืองและคนฝึกงานด้านการทำผม การศึกษาทั้งหมดดำเนินการในสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการศึกษาอยู่ระหว่าง 4 สัปดาห์ถึง 3 ปี อายุของผู้เข้าร่วมอยู่ระหว่าง 16 ถึง 67 ปี

Meta-analysis สำหรับครีมป้องกัน มอยส์เจอร์ไรเซอร์ การรวมกันของทั้งครีมป้องกันและมอยส์เจอร์ไรเซอร์ หรือการให้ความรู้ด้านการป้องกันผิว แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ไม่ชัดเจนของวิธีการ 29% ของผู้เข้าร่วมที่ใช้ครีมป้องกันมีอาการแสดงของ OIHD เทียบกับ 33% ของการควบคุม ดังนั้นความเสี่ยงอาจลดลงเล็กน้อยเมื่อใช้มาตรการนี้ (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 0.87, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.72 ถึง 1.06; ผู้เข้าร่วม 999 คน; การศึกษา 4 รายการ; หลักฐานคุณภาพต่ำ) อย่างไรก็ตามการลดความเสี่ยงนี้อาจไม่สำคัญในทางคลินิก อาจมีผลการป้องกันที่สำคัญทางคลินิกเมื่อใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์: ในกลุ่มที่ได้ 13% ของผู้เข้าร่วมมีอาการของ OIHD เทียบกับ 19% ของกลุ่มควบคุม (RR 0.71, 95% CI 0.46 ถึง 1.09; ผู้เข้าร่วม 507 คน; 3 การศึกษา; หลักฐานคุณภาพต่ำ). ในทำนองเดียวกันอาจมีผลการป้องกันที่สำคัญทางคลินิกจากการใช้ครีมป้องกันและมอยส์เจอไรเซอร์ร่วมกัน: 8% ของผู้เข้าร่วมในกลุ่มที่ได้มีอาการแสดงของ OIHD เทียบกับ 13% ของกลุ่มควบคุม (RR 0.68, 95% CI 0.33 ถึง 1.42; ผู้เข้าร่วม 474 คน; 2 การศึกษา; หลักฐานคุณภาพต่ำ) เราไม่แน่ใจว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผิวหนังจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการ OIHD ได้หรือไม่ (RR 0.76, 95% CI 0.54 ถึง 1.08; ผู้เข้าร่วม 1355 คน การศึกษา 3 รายการ หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) 21% ของผู้เข้าร่วมที่ได้รับความรู้ด้านการป้องกันผิวมีอาการแสดงของ OIHD เทียบกับ 28% ในกลุ่มควบคุม

ไม่มีการศึกษาใดที่กล่าวถึงความถี่ของการหยุดการรักษาเนื่องจากผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์โดยตรง อย่างไรก็ตามในการศึกษาครีมป้องกัน 3 รายการ สาเหตุของการถอนตัวจากการศึกษาไม่เกี่ยวข้องกับผลข้างเคียง ในทำนองเดียวกัน การศึกษา 1 รายการของมอยส์เจอร์ไรเซอร์และครีมป้องกันผิว และในการศึกษา 1 รายการของการให้ความรู้การป้องกันผิว สาเหตุของการออกกลางคันไม่เกี่ยวข้องกับผลข้างเคียง การศึกษาที่เหลือ (หนึ่งถึงสองในการเปรียบเทียบแต่ละครั้ง) รายงานการออกกลางคันโดยไม่ระบุจำนวนที่อาจเกิดจากอาการไม่พึงประสงค์ของวิธีการ เราตัดสินว่าคุณภาพของหลักฐานนี้อยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากเป็นผลทางอ้อม วิธีการที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อป้องกัน OIHD อาจก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31 สิงหาคม 2020

Tools
Information