การป้องกันอาการปวดหลังผ่าตัดสมอง

ปัญหา

มีหลักฐานเพิ่มขึ้นว่าผู้ที่ผ่าตัดสมองมีอาการปวดอย่างมีนัยสำคัญ อาการปวดนี้ มีผลกระทบร้ายแรงรวมถึงความดันโลหิตสูง, ทุรนทุราย, ใช้เวลาฟื้นตัวนานและมีความเสี่ยงที่จะมีการปวดศีรษะระยะยาว การศึกษาวิจัยสนใจเกี่ยวกับยาที่จะลดความเสี่ยงของอาการปวดสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ ขณะนี้มีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเพื่อลดอาการปวดสำหรับผู้ใหญ่ที่ผ่าตัดสมอง แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนว่าอะไรเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

การทบทวนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหายาที่ดีที่สุดในการลดอาการปวดจากการผ่าตัดสมอง โดยการรวบรวมและรวมผลของการศึกษาเกี่ยวกับยาบรรเทาอาการปวดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องจึงรวบรวมเฉพาะการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงเท่านั้น ได้รวบรวมการศึกษาที่ตีพิมพ์ในภาษาและประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

นอกเหนือจากการพิจารณาว่ายาชนิดใดที่ดีที่สุดในการป้องกันหรือลดอาการปวดหลังการผ่าตัดสมอง การทบทวนนี้ยังพยายามที่จะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเช่น จำเป็นต้องใช้การรักษาบรรเทาอาการปวดเพิ่มเติมในการรักษามากเพียงใด ภายใต้การศึกษาว่า ความเจ็บปวดของผู้เข้าร่วมถูกควบคุมอย่างเพียงพอหรือไม่; ผู้เข้าร่วมง่วงนอนแค่ไหน พวกเขาได้รับผลข้างเคียงอะไรบ้าง และต้องใช้เวลานานเท่าใดในการดูแลผู้ป่วยหนักและระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาล การทบทวนนี้ยังพิจารณาว่าการรักษาได้ผลดีขึ้นเมื่อได้รับก่อนหรือหลังการผ่าตัด หรือสำหรับคนที่ใช้วิธีการผ่าตัดสมองที่แตกต่างกัน

ผลการศึกษา

รวบรวมการศึกษาทั้งหมด 43 เรื่อง (ศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว 42 เรื่อง อีก 1 เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ) พบว่า การศึกษา 42 เรื่อง เสร็จสิ้นแล้ว (ผู้เข้าร่วมการศึกษา 3548 คน), การศึกษา 10 เรื่อง ทำการฉีดยาชาที่หนังศีรษะ, การศึกษา 12 เรื่อง ทำการฉีดยาชารอบ ๆ เส้นประสาทของหนังศีรษะ, การศึกษา 8 เรื่อง ใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs), การศึกษา 4 เรื่อง ใช้ dexmedetomidine, การศึกษา 4 เรื่อง ใช้ acetaminophen aka paracetamol, การศึกษา 2 เรื่อง ใช้ opioid, การศึกษา 3 เรื่อง ใช้ gabapentin หรือ pregabalin (ยาป้องกันการชักที่ยังสามารถใช้สำหรับบรรเทาอาการปวด) และการศึกษาอีก 1 เรื่องใช้ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ, ฉีดยาชาที่ขากรรไกรและการใช้ flupirtine

ข้อมูลที่เพียงพอถูกออกแบบมาเพื่อคำนวณผลการป้องกันอาการปวดโดยรวมของสิ่งต่อไปนี้้: ฉีดยาชารอบแผลผ่าตัด, ฉีดยาชารอบ ๆ เส้นประสาทของหนังศีรษะ, การใช้ NSAIDs, acetaminophen, dexmedetomidine และ pregabalin หรือ gabapentin เมื่อการศึกษาที่มีคุณภาพสูงเท่านั้นได้รับการตรวจสอบ: NSAIDs ลดความเจ็บปวดได้ถึง 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด, dexmedetomidine และการฉีดยาชารอบ ๆ เส้นประสาทของหนังศีรษะลดอาการปวดใน 12 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัด, pregabalin หรือ gabapentin ลดอาการปวดใน 6 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัดและ การฉีดยาชาเฉพาะที่รอบแผลผ่าตัดลดอาการปวด 48 ชั่วโมงหลังการผ่าตัดได้อย่างมีนัยสำคัญ, แต่ไม่มีผลกระทบต่ออาการปวดในเวลาก่อนหน้านี้

เมื่อตรวจสอบช่วงเวลาฉีดยาชา, ฉีดยาชารอบ ๆ เส้นประสาทหนังศีรษะบรรเทาอาการปวดได้ดีในช่วงแรกหลังผ่าตัด (6 ชั่วโมงแรก) และการบรรเทาอาการปวดช่วงหลังได้ดีเมื่อฉีดหลังผ่าตัด (12 และ 24ชั่วโมง) เมื่อฉีดก่อนผ่าตัด

Interventions เพิ่มเติมต่อไปนี้ลดการใช้ยาบรรเทาปวด: ฉีดชารอบ ๆ เส้นประสาทหนังศีรษะและ dexmedetomidine Gabapentin หรือ pregabalin ลดความเสี่ยงของอาการคลื่นไส้และอาเจียนหลังผ่าตัด

ไม่พบว่า Acetaminophen ป้องกันอาการปวดหลังผ่าตัดสมอง หรือลดความต้องการยาบรรเทาอาการปวดเพิ่มเติม

หลักฐานไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบว่ายาเหล่านี้ทำให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาง่วงมากขึ้นหรือน้อยลง, ระยะเวลาที่ต้องรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ หรือยาที่แตกต่างกันมีผลดีสำหรับผู้ใหญ่ที่ผ่าตัดสมองหรือไม่

คุณภาพโดยรวมของหลักฐานนี้ได้รับการประเมินระดับสูง สำหรับผลของ NSAIDs ในการลดความเจ็บปวด, คุณภาพต่ำถึงปานกลางโดยใช้ dexmedetomidine, acetaminophen, pregabalin และ gabapentin และใช้ยาชาเฉพาะที่ฉีดรอบเส้นประสาทหนังศีรษะ และคุณภาพต่ำมากถึงต่ำโดยใช้ยาชาฉีดรอบแผลผ่าตัด, ความต้องการยาบรรเทาอาการปวดเพิ่มเติมและความเสี่ยงที่จะเกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียนหลังจากผ่าตัด

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานมีคุณภาพสูงพบว่า NSAIDs ลดปวดได้ถึง 24 ชั่วโมงหลังผ่าต้ด หลักฐานสำหรับการลดลงของความเจ็บปวดด้วย dexmedetomidine, pregabalin หรือ gabapentin, การฉีดยาชาที่หนังศีรษะและการฉีดยาชาที่เส้นประสาทของหนังศีรษะ มีความเชื่อมั่นต่ำ และเป็นหลักฐานที่มีคุณภาพต่ำมาก มีหลักฐานคุณภาพต่ำสำหรับการฉีดยาชาที่แผลผ่าตัด และ dexmedetomidine พบว่าอาจลดความต้องการยาบรรเทาปวดเพิ่มเติม มีหลักฐานที่มีคุณภาพต่ำพบว่า gabapentin หรือ pregabalin อาจลดอาการคลื่นไส้และอาเจียน โดยมีคำเตือนว่าจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดสำหรับการเปรียบเทียบนี้มีจำนวนน้อย

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อาการปวดจากการผ่าตัดสมองสามารถบรรเทาได้ การใช้ยาหลายอย่างถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันความเจ็บปวดหลัง craniotomy; อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังขาดหลักฐานเกี่ยวกับ interventions ที่มีประสิทธิผลที่สุด

วัตถุประสงค์: 

วัตถุประสงค์คือ เพื่อประเมินประสิทธิผลของยาเพื่อป้องกันความเจ็บปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัดสมองในผู้ใหญ่; เปรียบเทียบในแง่ความต้องการยาบรรเทาปวดเพิ่มเติม, อุบัติการณ์ของอาการปวดศีรษะเรื้อรัง, ผลของยากล่อมประสาท, ระยะเวลารเข้าพักในโรงพยาบาลและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์; และตรวจสอบว่ามีความแตกต่างกันในกลุ่มย่อยบางรายการหรือไม่

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นใน MEDLINE, Embase, CINAHL, CENTRAL, Web of Scienc และทะเบียนการทดลอง 2 แหล่ง ร่วมกับการตรวจสอบเอกสารอ้างอิง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2018

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวม blinded และ non-blinded, randomized controlled trials เพื่อประเมิน interventions ในการป้องกันอาการปวดเฉียบพลันในผู้ใหญ่หลังการศัลยกรรมประสาท ซึ่งมีการวัดผลคะแนนความเจ็บปวดอย่างน้อยหนึ่งรายการ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ระเบียบวิธีการวิจัยตามมาตรฐานของ Cochrane เราคำนวณผลลัพธ์หลักโดยใช้ค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างกลุ่มของคะแนนความเจ็บปวดใด ๆ ที่รายงานในระดับ 0 ถึง 100 โดยแปลงเป็น 0 ถึง 10

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการศึกษาที่เสร็จแล้ว 42 เรื่อง (ผู้เข้าร่วมการศึกษา 3548 คน) และการศึกษา 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยาแก้อักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด์ (NSAIDs)

ยาแก้อักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด์ (NSAIDs) ลดความเจ็บปวดได้ถึง 24 ชั่วโมง (0 ถึง 6 ชั่วโมง, MD −1.16, 95% CI −1.57 ถึง −0.76; 12 ชั่วโมง, MD −0.62, 95% CI −1.11 ถึง −0.14; 24 ชั่วโมง, MD −0.66, 95% CI −1.18 ถึง −0.13; การศึกษา 6 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 742 คน; หลักฐานทั้งหมดมีคุณภาพสูง) ผลการค้นหาสำหรับผลลัพธ์อื่นไม่ชัดเจน (ความต้องการยาบรรเทาปวดเพิ่มเติม: MD 1.29 mg, 95% CI −5.0 ถึง 2.46 การศึกษา 4 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 265 คน; อาการคลื่นไส้อาเจียน RR 1.34, 95% CI 0.30 ถึง 5.94 การศึกษา 2 เรือง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 345 คน; หลักฐาน่มีคุณภาพต่ำทั้งสองเรื่อง)

Dexmedetomidineลดความปวดได้ถึง 12 ชั่วโมง (0 ถึง 6 ชั่วโมง, MD −0.89, 95% CI −1.27 ถึง −0.51, หลักฐานมีคุณภาพปานกลาง; 12 ชั่วโมง, MD −0.81, 95% CI −1.21 ถึง −0.42, หลักฐานมีคุณภาพต่ำ) ไม่ได้แสดงผลที่ 24 ชั่วโมง (MD −0.08, 95% CI −0.32 ถึง 0.16; การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 128 คน; หลักฐานมีคุณภาพต่ำ) Dexmedetomidine อาจลดความต้องการยาบรรเทาปวดเพิ่มเติม (MD −21.36 mg, 95% CI −34.63 ถึง −8.1 mg การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 128 คน, หลักฐานมีคุณภาพต่ำ) ผลการศึกษาสำหรับผลลัพธ์อื่นไม่ชัดเจน (คลื่นไส้และอาเจียน RR−0.43, 95% CI 0.06 ถึง 3.08 การศึกษา 3 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 261 คน; ความดันโลหิตต่ำ RR 0.5, 95% CI 0.05 ถึง 5.28, การศึกษา 3 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 184 คน; หลักฐานมีคุณภาพต่ำทั้งสองเรื่อง)

การฉีดยาชาที่แผลผ่าตัด อาจลดอาการปวดได้ถึง 48 ชั่วโมง (0 ถึง 6 ชั่วโมง, MD −0.98, 95% CI −1.66 ถึง −0.3, การศึกษา 10 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 414 คน; 12 ชั่วโมง, MD −0.95, 95% CI −1.53 ถึง −0.37, การศึกษา 8 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 294 คน 24 ชั่วโมง, MD −0.78, 95% CI −1.52 ถึง −0.05, การศึกษา 9 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 433 คน, หลักฐานที่มีคุณภาพต่ำทั้งหมด, 48 ชั่วโมง, MD −1.34, 95% CI −2.57 ถึง −0.11, การศึกษา 4 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 135 คน, หลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก เมื่อคัดการศึกษาที่มีความเสี่ยงของการมีอคติสูงออกพบว่า ระยะเวลาในการลดปวดที่มีนัยสำคัญมีเพียง 12 ชั่วโมงเท่านั้น การฉีดยาชาที่แผลผ่าตัดลดความต้องการยาบรรเทาปวดเพิ่มเติม (SMD −1.11, 95% CI −1.97 ถึง −0.25 การศึกษา 7 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 314 คน) ผลการศึกษาสำหรับผลลัพธ์อื่นไม่ชัดเจน (คลื่นไส้และอาเจียน RR 0.66, 95% CI 0.33 ถึง 1.32, การศึกษา 4 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 165 คน, หลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก)

การฉีดยาชารอบ ๆ เส้นประสาทของหนังศีรษะ (Scalp Infiltration) อาจลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัดแต่ผลยังไม่แน่นอนที่ 12 และ 48 ชั่วโมง (12 ชั่วโมง, MD −0.71, 95% CI −1.34 ถึง −0.08, การศึกษา 7 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 309 คน, หลักฐานมีคุณภาพต่ำ; 48 ชั่วโมง, MD - 1.09, 95% CI -2.13 ถึง- 0.06, การศึกษา 3 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 128 คน, หลักฐานมีคุณภาพปานกลาง) ไม่พบประโยชน์ในช่วงเวลาอื่น (0 ถึง 6 ชั่วโมง, MD −0.64, 95% CI −1.28 ถึง −0.00, การศึกษา 9 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 475 คน, หลักฐานมีคุณภาพปานกลาง; 24 ชั่วโมง, MD −0.39, 95% CI −1.06 ถึง 0.27, การศึกษา 6 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 260 คน, หลักฐานมีคุณภาพต่ำ การฉีดยาชารอบ ๆ เส้นประสาทของหนังศีรษะอาจลดความต้องการยาบรรเทาปวดเพิ่มเติม MD −9.56 mg, 95% CI −15.64 ถึง −3.49, การศึกษา 6 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 345 คน, หลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก) เมื่อคัดการศึกษาที่มีความเสี่ยงของการมีอคติสูงออก ไม่พบประโยชน์ของการฉีดยาชารอบ ๆ เส้นประสาทของหนังศีรษะที่ 12 ชั่วโมงและผลต่อการลดความต้องการใช้ยาบรรเทาปวด แต่ยังคงมีประโชยน์ต่อการลดความปวดที่ 48 ชั่วโมง (MD −0.56, 95% CI −1.20 ถึง -0.32, การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 100 คน, หลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก) ผลการศึกษาสำหรับผลลัพธ์อื่น ๆ ไม่ชัดเจน (คลื่นไส้และอาเจียน RR 0.74, 95% CI 0.48 ถึง 1.41 การศึกษา 4 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 318 คน, หลักฐานมีคุณภาพต่ำ)

Pregabalin หรือ gabapentin อาจลดอาการปวดได้ถึง 6 ชั่วโมง (การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 202 คน), MD -1.15, 95% CI −1.66 ถึง −0.6, การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 202 คน, หลักฐานมีคุณภาพต่ำ) การศึกษา 1 เรื่อง พบว่าการให้ยาบรรเทาปวดได้ผลอย่างมีนัยสำคัญที่ 12 ชั่วโมง ไม่มียาบรรเทาปวดที่ได้ผลในช่วงหลัง (24 ชั่วโมง, MD -0.29, 95% CI -0.78 ถึง -0.19; 48 ชั่วโมง, MD - 0.06, 95% CI -0.86 ถึง 0.77 การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 202 คน, หลักฐานมีคุณภาพต่ำ) ความต้องการยาบรรเทาปวดเพิ่มเติมไม่มีนัยสำคัญ (MD −0.37 (95% CI −1.10 ถึง 0.35, การศึกษา 3 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 234 คน, หลักฐานมีคุณภาพต่ำ) ความเสี่ยงต่ออาการคลื่นไส้อาเจียนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (RR 0.51, 95% CI 0.29 ถึง 0.89,การศึกษา 3 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 273 คน, หลักฐานมีคุณภาพต่ำ) ผลการศึกษาสำหรับผลลัพธ์อื่น ๆ ไม่ชัดเจน (ความต้องการยาบรรเทาปวดเพิ่มเติม: MD −0.37, 95% CI −1.10 ถึง 0.35, การศึกษา 3 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 234 คน, หลักฐานมีคุณภาพต่ำ)

Acetaminophen ไม่ได้ลดปวด (0 ถึง 6 ชั่วโมง, MD −0.35, 95% CI −1.00 ถึง 0.30; 12 ชั่วโมง, MD −0.51, 95% CI −1.04 ถึง 0.03, การศึกษา 3 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 332 คน, หลักฐานมีคุณภาพปานกลาง; 24 ชั่วโมง, MD -0.34, 95% CI -1.20 ถึง 0.52, การศึกษา 4 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 439 คน, หลักฐานมีคุณภาพสูง) ผลการศึกษาสำหรับผลลัพธ์อื่น ๆ ไม่ชัดเจน (ความต้องการยาบรรเทาปวดเพิ่มเติม, MD 0.07, 95% CI −0.86 ถึง 0.99, การศึกษา 4 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 459 คน, หลักฐานมีคุณภาพสูง; ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล, MD −3.71, 95% CI −14.12 ถึง 6.7, การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 335 คน, หลักฐานมีคุณภาพปานกลาง)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กุมภาพันธ์ 2020

Tools
Information