การปลูกถ่ายอุจจาระเพื่อรักษาโรคลำไส้อักเสบ

ใจความสำคัญ

• โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผล (UC) และโรคโครห์น (CD) เป็นโรคลำไส้อักเสบ (IBD) 2 รูปแบบ IBD เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองที่ส่งผลต่อลำไส้ เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะที่แข็งแรงโดยไม่ได้ตั้งใจ

• การปลูกถ่ายอุจจาระอาจเพิ่มสัดส่วนของผู้ที่มี UC ที่โรคเป็นอยู่สามารถควบคุมโรคได้ ซึ่งหมายถึงการทุเลาทางคลินิก (การควบคุมโรคที่กำหนดตามอาการทางคลินิก) และโรคสงบด้วยการส่องกล้อง (การควบคุมโรคกำหนดตามการค้นพบด้วยการส่องกล้อง) และอาจมีน้อยถึง ไม่มีผลต่ออัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ (เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล)

หลักฐานยังมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตเมื่อใช้ FMT เพื่อควบคุมให้โรค UC สงบ

• หลักฐานยังมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับการใช้การปลูกถ่ายอุจจาระเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีภาวะโรคสงบในผู้ที่มีภาวะ CD และการรักษาต่อเนื่องภาวะโรคสงบในผู้ที่มี UC หรือ CD

• การปลูกถ่ายอุจจาระเป็นวิธีการรักษาที่มีการพัฒนา และจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมินประโยชน์และความเสี่ยงทั้งในผู้ใหญ่และเด็กที่มี UC หรือ CD ที่ใช้เป็นอยู่ ตลอดจนศักยภาพในการใช้เพื่อควบคุม UC และ CD ในระยะยาว

โรคลำไส้อักเสบคืออะไร

UC และ CD เป็น IBD สองรูปแบบที่สามารถทำให้น้ำหนักลด ปวดท้อง และเสียเลือดเนื่องจากการอักเสบ (ปวดและบวม) ในระบบทางเดินอาหาร (GI) ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนประมาณ 6.8 ล้านคนทั่วโลก สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ผู้คนเป็นโรค IBD ยังคงต้องพิจารณา แต่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันที่ซับซ้อนระหว่างระบบภูมิคุ้มกัน เยื่อบุทางเดินอาหาร สิ่งแวดล้อม และไมโครไบโอมในลำไส้ ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองต่อการอักเสบที่ผิดปกติในบุคคลที่ความอ่อนแอทางพันธุกรรม หลักฐานบ่งชี้ว่าองค์ประกอบที่ไม่ดีต่อสุขภาพของจุลินทรีย์ในลำไส้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของ IBD และการแก้ไขอาจช่วยควบคุมการอักเสบที่พบใน IBD การบริหารอุจจาระจากผู้บริจาคที่มีสุขภาพดีไปยังผู้ป่วยที่เรียกว่าการปลูกถ่ายไมโครไบโอต้าในอุจจาระ (FMT) อาจคืนความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้และควบคุมการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับ IBD ทั้งในโรคที่กำลังดำเนินอยู่ (เรียกว่าการเหนี่ยวนำให้โรคสงบ) และในระยะยาว (เรียกว่าการรักษาต่อเนื่องให้โรคสงบ)

เราต้องการทำอะไร

เราต้องการประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของ FMT สำหรับการรักษา IBD (UC และ CD)

เราทำอะไร

เราค้นหาฐานข้อมูลหลายแห่งสำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ซึ่งเป็นการออกแบบการศึกษาที่พิจารณาว่าดีกว่าสำหรับการประเมินวิธีการทางคลินิก ซึ่งเปรียบเทียบ FMT กับการรักษาแบบควบคุมสำหรับ IBD เรารวมข้อมูลจากการศึกษาหลายฉบับเมื่อเป็นไปได้ และจัดอันดับความเชื่อมั่นของเราในหลักฐานโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษา การรับรู้ของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการรักษาที่ได้รับ และขนาดตัวอย่าง

เราพบอะไร

การศึกษา 10 ฉบับ (9 ฉบับ ศึกษาในผู้ใหญ่และอีก 1 ฉบับ ศึกษาในเด็ก) แสดงให้เห็นว่า FMT อาจเพิ่มอัตราการชักนำให้อาการทางคลินิกและโรคที่เห็นจากการส่องกล้องสงบลง และอาจส่งผลให้มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ในผู้ที่มี UC ที่เป็นอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมีความไม่แน่นอนอย่างมาก และไม่สามารถสรุปผลได้เกี่ยวกับผลลัพธ์เหล่านี้

การศึกษา 2 ฉบับรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ FMT เพื่อการรักษาระยะต่อเนื่องในผู้ใหญ่ที่มี UC แบบควบคุมได้ โดยรวมแล้ว หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับการใช้ FMT ในคงผลการรักษาทางคลินิกหรือการส่องกล้องใน UC ที่ควบคุมได้แล้ว เช่นเดียวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ FMT เพื่อควบคุม Active CD

การศึกษา 1 ฉบับ รายงานการใช้ FMT เพื่อการรักษาต่อเนื่องหลังจากเป็น CD ที่ควบคุมได้ และมีหลักฐานที่ไม่แน่นอนอย่างมากกี่ยวกับประโยชน์และโทษของ FMT เมื่อใช้รักษาต่อเนื่องสำหรับ CD ที่ควบคุมได้

การศึกษาแตกต่างกันไปในวิธีการ ปริมาณ และความถี่ของการบริหารให้ FMT เช่นเดียวกับประเภทของผู้บริจาคและความรุนแรงพื้นฐานของโรค วิธีการบริหารยา FMT ได้แก่ ยาแคปซูลทางปาก ท่อเข้าลำไส้ผ่านโพรงจมูก (ท่อที่เดินทางจากจมูกไปยังลำไส้เล็กผ่านกระเพาะอาหาร) การสวนทวารหนัก การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (ท่อที่สอดเข้าไปในลำไส้ใหญ่ผ่านทางทวารหนัก) และการผสมผสานวิธีการเหล่านี้

ข้อจำกัด ของหลักฐานคืออะไร

ความเชื่อมั่นในหลักฐานของเรามีจำกัดเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมจำนวนน้อย ความกังวลเกี่ยวกับวิธีดำเนินการศึกษา และความผันแปรของผลกระทบระหว่างการศึกษาในการวิเคราะห์บางส่วน จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อระบุถึงประโยชน์และความเสี่ยงของ FMT ในผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นโรค IBD

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นการปรับปรุงจากการทบทวนก่อนหน้าของเราที่เผยแพร่ในปี 2018 หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

FMT อาจเพิ่มสัดส่วนของผู้ที่มี UC ที่โรคที่เป็นอยู่ซึ่งมีโรคสงบที่วัดด้วยอาการทางคลินิกและการส่องกล้อง หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากว่าการใช้ FMT ในผู้ที่มี UC ที่ใช้งานอยู่ส่งผลต่อความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงหรือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตหรือไม่ หลักฐานยังมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับการใช้ FMT เพื่อการรักษาระยะต่อเนื่องที่โรคสงบผู้ที่มีภาวะ UC ตลอดจนการเหนี่ยวนำและการรักษาระยะต่อเนื่องให้โรคสงบในผู้ที่มีภาวะ CD และไม่มีข้อสรุปใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อระบุผลประโยชน์และโปรไฟล์ความปลอดภัยของ FMT ในผู้ใหญ่และเด็กที่มี UC และ CD ที่เป็นอยู่ รวมถึงศักยภาพในการส่งเสริมการรักษาต่อเนื่องให้โรคโรคอยู่ระยะสงบใน UC และ CD ในระยะยาว

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคลำไส้อักเสบ (IBD) เป็นโรคเรื้อรังที่กลับเป็นซ้ำของระบบทางเดินอาหาร (GI) ซึ่งคิดว่าเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันที่ซับซ้อนระหว่างระบบภูมิคุ้มกัน เยื่อบุทางเดินอาหาร สิ่งแวดล้อม และไมโครไบโอมในลำไส้ ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองการอักเสบที่ผิดปกติในบุคคลที่มีภาวะพันธุกรรมที่เสี่ยง องค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงไปของจุลินทรีย์ประจำถิ่นของลำไส้หรือที่เรียกว่า dysbiosis อาจมีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดโรคของลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผล (UC) และโรคโครห์น (CD) ซึ่งเป็น IBD 2 ชนิดย่อย มีความสนใจเพิ่มขึ้นในการแก้ไข dysbiosis พื้นฐานนี้โดยใช้การปลูกถ่ายจุลินทรีย์จากอุจจาระ (FMT)

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และความปลอดภัยของ FMT สำหรับการรักษา IBD ในผู้ใหญ่และเด็ก เทียบกับ FMT แบบ autologous, ยาหลอก, ยามาตรฐาน หรือไม่มีการแทรกแซง

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาใน CENTRAL, MEDLINE, Embase, ทะเบียนการทดลองทางคลินิก 2 แห่ง และส่วนอ้างอิงของการทดลองที่เผยแพร่จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมที่ศึกษาผู้ใหญ่และเด็กที่มี UC หรือ CD กลุ่มทดลองที่เข้าเกณฑ์ใช้ FMT ซึ่งหมายถึงการนำส่งอุจจาระของผู้บริจาคที่มีสุขภาพดีซึ่งมีจุลินทรีย์ในลำไส้ไปยังทางเดินอาหารของผู้รับ เพื่อรักษา UC หรือ CD

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

นักวิจัย 2 คนคัดกรองการศึกษาเพื่อนำเข้าและดึงข้อมูลอย่างอิสระต่อกัน ผลลัพธ์หลักของเราคือ: 1. การชักนำให้อาการทุเลาทางคลินิก 2. การคงอยู่ของอาการทุเลาทางคลินิก และ 3. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ผลลัพธ์รองของเราคือ: 4. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ 5. การทุเลาโดยการส่องกล้อง 6. คุณภาพชีวิต 7. การตอบสนองทางคลินิก 8. การตอบสนองด้วยการส่องกล้อง 9. การถอนจากการศึกษา 10. ตัวชี้วัดการอักเสบ และ 11. ผลลัพธ์ของไมโครไบโอม เราใช้วิธี GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษา 12 ฉบับกับผู้เข้าร่วม 550 คน มีการศึกษา 3 ฉบับ ในออสเตรเลีย สองเรื่องในแคนาดา และที่ละหนึ่งการศึกษาต่อไปนี้ จีน สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส อินเดีย เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา มีการศึกษา 1 ฉบับทำทั้งในอิสราเอลและอิตาลี FMT ถูกบริหารให้ในรูปแบบของแคปซูลหรือสารแขวนลอย และนำส่งทางปาก ท่อเข้าสู่ลำไส้ทางโพรงจมูก การสวนทวาร หรือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ การศึกษา 1 ฉบับให้ FMT ทั้งแคปซูลรับประทานและการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ การศึกษา 6 ฉบับมีความเสี่ยงของอคติโดยรวมต่ำ ในขณะที่การศึกษาอื่นๆ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอคติที่ไม่ชัดเจนหรือสูง

การศึกษา 10 ฉบับที่มีผู้เข้าร่วม 468 คน โดยในจำนวนนี้ 9 ฉบับมุ่งเน้นไปที่ผู้ใหญ่และ 1 เรื่องมุ่งเน้นไปที่เด็ก รายงานการชักนำให้ผู้ป่วยมีภาวะ UC สงบในการติดตามผลที่ยาวนานที่สุด (ช่วง 6 ถึง 12 สัปดาห์) และแสดงให้เห็นว่า FMT อาจเพิ่มอัตราการชักนำของการทุเลาทางคลินิกใน UC เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.79, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 1.13 ถึง 2.84; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) การศึกษา 5 ฉบับแสดงให้เห็นว่า FMT อาจเพิ่มอัตราการเหนี่ยวนำให้เกิด UC สงบโดยการตรวจส่องกล้องในการติดตามผลที่ยาวนานที่สุด (ช่วง 8 ถึง 12 สัปดาห์); อย่างไรก็ตาม CIs รอบการประมาณการโดยสรุปนั้นกว้างและรวมถึงผลกระทบที่เป็นโมฆะที่เป็นไปได้ (RR 1.45, 95% CI 0.64 ถึง 3.29; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) การศึกษา 9 ฉบับ ที่มีผู้เข้าร่วม 417 คนแสดงให้เห็นว่า FMT อาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในอัตราเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ (RR 0.99, 95% CI 0.85 ถึง 1.16; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (RR 1.77, 95% CI 0.88 ถึง 3.55; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) 15.34, 95% CI −3.84 ถึง 34.52 ; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) เมื่อใช้ FMT เพื่อชักนำให้โรคสงบใน UC

การศึกษา 2 ฉบับ ซึ่งหนึ่งในนั้นให้ข้อมูลสำหรับการเหนี่ยวนำการให้โรคสงบใน UC ที่เป็นอยู่ โดยประเมินการคงอยู่ของการที่โรคสงบในผู้ที่มี UC แบบควบคุมได้ที่การติดตามผลที่ยาวนานที่สุด (ช่วง 48 ถึง 56 สัปดาห์) หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับการใช้ FMT เพื่อการรักษาต่อเนื่องให้โรคสงบทางคลินิก (RR 2.97, 95% CI 0.26 ถึง 34.42; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก) และระยะโรคสงบโดยการส่องกล้อง (RR 3.28, 95% CI 0.73 ถึง 14.74; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หลักฐานยังมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตเมื่อใช้ FMT เพื่อรักษาระยะสงบใน UC

ไม่มีการศึกษาใดที่ประเมินการใช้ FMT เพื่อกระตุ้นให้โรคสงบในผู้ที่มี CD

การศึกษาหนึ่งเรื่องที่มีผู้เข้าร่วม 21 คนรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ FMT เพื่อการรักษาแบบต่อเนื่องเมื่อโรคสงบในผู้ที่มี CD หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับการใช้ FMT สำหรับการรักษาระยะโรคทางคลินิกในซีดีที่ 24 สัปดาห์ (RR 1.21, 95% CI 0.36 ถึง 4.14; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หลักฐานยังมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับความเสี่ยงของเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ เมื่อใช้ FMT เพื่อรักษาระยะสงบของโรค CD ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ FMT ในการรักษาระยะต่อเนื่องในผู้ที่โรคสงบโดยการตรวจส่องกล้องหรือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในผู้ที่มี CD

บันทึกการแปล: 

แปลโดย แพทย์หญิงวิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 1 ธันวาคม 2023

Tools
Information