การบำบัดด้วยความเย็นทั่วร่างกายเพื่อป้องกันและรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย

ความเป็นมาและจุดมุ่งหมายของการทบทวน

อาการปวดกล้ามเนื้อล่าช้า คืออาการปวดกล้ามเนื้อ ความกดเจ็บ และการตึงที่เกิดขึ้นหลังการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงหรือไม่คุ้นเคย มีการใช้การบำบัดหลายอย่างเพื่อป้องกันหรือลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายและเพื่อเพิ่มการฟื้นตัว การบำบัดล่าสุดวิธีหนึ่งที่มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นคือการบำบัดด้วยความเย็นทั้งร่างกาย (WBC) โดยการสัมผัสกับอากาศแห้งที่เย็นจัด (ต่ำกว่า -100°C ) เพียงครั้งเดียวหรือซ้ำๆ ในห้องเฉพาะเป็นเวลา 2 ถึง 4 นาทีต่อการสัมผัส 1 ครั้ง การทบทวนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาว่า WBC ช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูได้ดีขึ้น และปลอดภัยสำหรับผู้ที่สามารถใช้ WBC ได้หรือไม่

ผลลัพธ์ของการค้นหา

เราค้นหาฐานข้อมูลทางการแพทย์จนถึงเดือนสิงหาคม 2015 สำหรับการศึกษาที่เปรียบเทียบ WBC กับวิธีการควบคุม เช่น การพักผ่อนเฉยๆ หรือไม่มีการรักษา หรือด้วยการแทรกแซงอื่นๆ เช่น การแช่ในน้ำเย็น เราพบการศึกษาขนาดเล็ก 4 ฉบับ ผลลัพธ์เหล่านี้รายงานสำหรับคนหนุ่มสาวที่คล่องแคล่วทั้งหมด 64 คน ผู้เข้าร่วมทั้งหมดยกเว้น 4 คนเป็นชาย การศึกษามีความหลากหลายมาก เช่น ประเภท อุณหภูมิ ระยะเวลา และความถี่ของ WBC และการออกกำลังกายที่ใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ มีการเปรียบเทียบ 2 อย่าง: WBC เปรียบเทียบกับ control intervention และ WBC เปรียบเทียบกับการบำบัดด้วยอินฟราเรดระยะไกล (far-infrared therapy)

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

การศึกษาทั้ง 4 ฉบับ เปรียบเทียบระหว่าง WBC กับการพักผ่อนเฉยๆ หรือไม่ได้รับการรักษา และนี่เป็นหลักฐานว่า WBC อาจลดอาการปวดกล้ามเนื้อ (ปวดขณะพัก) ที่ 1, 24, 48 และ 72 ชั่วโมงหลังออกกำลังกาย อย่างไรก็ตาม หลักฐานยังรวมถึงความเป็นไปได้ที่ WBC อาจไม่ได้สร้างความแตกต่างหรืออาจทำให้ความเจ็บปวดแย่ลงอีกด้วย มีหลักฐานอ่อนว่า WBC อาจช่วยลดความเจ็บปวดได้ดีในน 24 ชั่วโมงแรก ไม่มีรายงานและอาจไม่มีการเฝ้าติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการศึกษาทั้ง 4 ฉบับนี้

การศึกษาขนาดเล็กมาก 1 ฉบับ ยังเปรียบเทียบ WBC กับการบำบัดด้วยอินฟราเรดระยะไกล และรายงานช่วบลดระดับความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อที่หนึ่งชั่วโมงหลังการรักษา

คุณภาพของหลักฐาน

การศึกษาทั้ง 4 ฉบับนี้ มีแง่มุมที่อาจลดความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ เราตัดสินว่าหลักฐานมีคุณภาพต่ำมากสำหรับผลลัพธ์ทั้งหมด ดังนั้น การค้นพบนี้จึงยังไม่แน่นอนมากนัก และการวิจัยเพิ่มเติมอาจให้หลักฐานที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อสรุปของเราได้

บทสรุป

หลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้ WBC เพื่อป้องกันและรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายในผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังไม่ทราบการสั่งที่ดีที่สุดของ WBC และความปลอดภัยที่ดีที่สุดของ WBC

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุว่าการบำบัดด้วยความเย็นทั้งร่างกาย (WBC) ช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อที่รายงานด้วยตนเอง หรือปรับปรุงการฟื้นตัวเองหลังการออกกำลังกายเมื่อเทียบกับการพักผ่อนเฉยๆ หรือไม่มี WBC ในผู้ชายวัยหนุ่มที่คล่องแคล่ว ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการใช้วิธีการนี้ในสตรีหรือนักกีฬายอดเยี่ยม การขาดหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมากทำให้เกิดอันตรายได้ จำเป็นต้องมีการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและมีการรายงานที่ดีในด้านนี้เพิ่มเติม และต้องจัดทำรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การฟื้นตัวมักใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันหรือลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย การบำบัดด้วยความเย็นทั่วร่างกาย ซึ่งรวมทั้งการสัมผัสเพียงครั้งเดียวหรือซ้ำๆ กับอากาศแห้งที่เย็นจัด (ต่ำกว่า -100 °C) ในห้องหรือห้องโดยสารพิเศษเป็นเวลา 2 ถึง 4 นาทีต่อการสัมผัส 1 ครั้ง กำลังได้รับการสนับสนุนให้เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผล (ประโยชน์และโทษ) ของการรักษาด้วยความเย็นทั่วร่างกาย (การสัมผัสอากาศเย็นจัด) ในการป้องกันและรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายในผู้ใหญ่

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นใน Cochrane Bone, Joint and Muscle Trauma Group Specialized Register, Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE, EMBASE, CINAHL, British Nursing Index และ Physiotherapy Evidence Database นอกจากนี้ เรายังค้นหารายการอ้างอิงของบทความ ทะเบียนการทดลองและการดำเนินการประชุม วารสารที่ค้นหาด้วยมือ และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการติดต่อ ดำเนินการค้นหาในเดือนสิงหาคม 2015

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรามีเป้าหมายที่จะรวมการทดลองแบบสุ่มและกึ่งสุ่มที่เปรียบเทียบการใช้การรักษาด้วยความเย็นทั้งร่างกาย (WBC) กับการแทรกแซงแบบฟื้นตัวเองหรือแบบควบคุม (การพักผ่อน ไม่มีการรักษาหรือการรักษาด้วยยาหลอก) หรือการแทรกแซงแบบแอคทีฟ เช่น การแช่น้ำเย็นหรือคอนทราสต์ การฟื้นตัวแบบแอคทีฟ และ การบำบัดด้วยอินฟราเรดเพื่อป้องกันหรือรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายในผู้ใหญ่ เรายังตั้งเป้าที่จะรวมการทดลองแบบสุ่มที่เปรียบเทียบระยะเวลาหรือปริมาณของ WBC ที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์เบื้องต้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของเราคืออาการปวดกล้ามเนื้อ การฟื้นตัวตามอัตวิสัย (เช่น ความเหนื่อยล้า ความเป็นอยู่ที่ดี) และผลที่ไม่พึงประสงค์

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวน 2 คนคัดกรองผลการค้นหาอย่างอิสระ เลือกการศึกษา ประเมินความเสี่ยงของอคติ และดึงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล เรารวบรวมผลลัพธ์ของการทดลองเปรียบเทียบตามความเหมาะสม ใช้ andom-effects model สำหรับการรวมผลที่มีความแตกต่างอย่างมาก เราประเมินคุณภาพของหลักฐานโดยใช้ GRADE

ผลการวิจัย: 

รวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมในห้องปฏิบัติการทั้งหมด 4 ฉบับ ผลลัพธ์ที่รายงานเหล่านี้สำหรับผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวที่ยังคล่องแคล่ว 64 คน (อายุเฉลี่ย 23 ปี) ผู้เข้าร่วมทั้งหมดยกเว้น 4 คนเป็นชาย การทดลอง 2 ฉบับ เป็นการทดลองแบบกลุ่มคู่ขนาน (ผู้เข้าร่วม 44 คน) และการทดลองแบบไขว้ 2 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 20 คน) การทดลองมีความแตกต่างกัน รวมถึงประเภท อุณหภูมิ ระยะเวลาและความถี่ของ WBC และประเภทของการออกกำลังก่อนหน้า ไม่มีการทดลองใดรายงานการเฝ้าระวังของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การทดลองทั้ง 4 ฉบับมีลักษณะการออกแบบที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอคติ ซึ่งอาจจำกัดความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย หลักฐานสำหรับผลลัพธ์ทั้งหมดจัดอยู่ในประเภทคุณภาพ 'ต่ำมาก' ตามเกณฑ์ของ GRADE

มีการทดสอบเปรียบเทียบ 2 อย่าง: WBC เทียบกับกลุ่มควบคุม (พักหรือไม่มี WBC) ทดสอบในการศึกษา 4 ฉบับ; และ WBC เทียบกับการบำบัดด้วยอินฟราเรดระยะไกล ซึ่งได้รับการทดสอบในการศึกษา 1 ฉบับ เช่นกัน ไม่มีการศึกษาใดที่เปรียบเทียบ WBC กับสิ่งแทรกแซงอื่นๆ เช่น การแช่ในน้ำเย็น หรือ WBC ประเภทต่างๆ และการใช้งาน

การทดลองทั้ง 4 ฉบับเปรียบเทียบ WBC โดยพักหรือไม่มี WBC มีหลักฐานคุณภาพต่ำมากสำหรับคะแนนอาการปวดกล้ามเนื้อที่รายงานด้วยตนเอง (ปวดขณะพัก) ต่ำกว่าหลัง WBC ที่ 1 ชั่วโมง (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) -0.77 ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) -1.42 ถึง -0.12 ผู้เข้าร่วม 20 คน, cross-over trials 2 ฉบับ); 24 ชั่วโมง (SMD -0.57, 95% CI -1.48 ถึง 0.33) และ 48 ชั่วโมง (SMD -0.58, 95% CI -1.37 ถึง 0.21) ทั้งคู่มีผู้เข้าร่วม 38 คน, cross-over trials 2 ฉบับ, การศึกษาแบบ parallel group study 1 ฉบับ; และ 72 ชั่วโมง (SMD -0.65, 95% CI -2.54 ถึง 1.24; ผู้เข้าร่วม 29 คน, การศึกษา parallel group study 1 ฉบับ, การศึกษาแบบ parallel group study 1 ฉบับ) ข้อสังเกตคือ 95% CIs ยังรวมถึงไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือผลประโยชน์ที่เอื้อต่อกลุ่มควบคุม การทดลองข้ามกลุ่มเล็ก ๆ 1 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 9 คน) พบว่าไม่มีความแตกต่างของความเหนื่อยล้า แต่มีอาการที่ดีขึ้นหลังจากทำ WBC ที่ 24 ชั่วโมงหลังออกกำลังกาย ไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

การทดลองแบบ cross-over ขนาดเล็ก 1 ฉบับ ที่ทดลองกับนักวิ่งที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี 9 คน พบหลักฐานที่มีคุณภาพต่ำมากเกี่ยวกับระดับความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อที่ลดลงหลังจาก WBC เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยอินฟราเรด ที่การติดตามผล 1 ชั่วโมง แต่ไม่ใช่ที่ 24 หรือ 48 ชั่วโมง การทดลองเดียวกันพบว่าอาการดีขึ้นไม่แตกต่างกัน แต่ความเหนื่อยล้าน้อยลงหลังจากทำ WBC หลังออกกำลังกาย 24 ชั่วโมง ไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ผู้แปล แพทย์หญิงชุติมา ชุณหะวิจิตร

Tools
Information