การรักษาแบบกำหนดเป้าหมายของมะเร็งปอดชนิด non-small cell lung cancer with an anaplastic lymphoma kinase (ALK) gene mutation

ความเป็นมา

มะเร็งปอดชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือมะเร็งปอดชนิด non-small cell lung cancer (NSCLC) ประมาณ 5% ของ NSCLC จะถูกขับเคลื่อนโดยการกลายพันธุ์ของยีนที่เรียกว่า anaplastic lymphoma kinase ( ALK ) การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด ALK-mutated NSCLC ระยะลุกลาม(ไม่สามารถรักษาได้) ได้รับการพัฒนาและพบว่ามีประสิทธิผลมากกว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัด ALK inhibitor ตัวแรกที่พัฒนาขึ้นคือ crizotinib ยาALK ที่กำหนดเป้าหมายที่ใหม่กว่าได้รับการพัฒนาและรวมถึง ceritinib, alectinib, brigatinib, ensartinib, and lorlatinib ในการทบทวนวรรณกรรมนี้ เราพิจารณาการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงต่อ ALK-mutated NSCLC เพื่อดูว่าทำงานได้ดีเพียงใด

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักของการทบทวนวรรณกรรมนี้คือเพื่อค้นหาว่าผู้ที่มี ALK-mutated NSCLC ด้วย ALK ที่ได้รับการบำบัดที่มุ่งเป้าไปที่ ALK จะมีอายุยืนยาวขึ้นโดยไม่เกิดซ้ำและมีผลข้างเคียงน้อยกว่าผู้ที่รักษาด้วยเคมีบำบัดหรือไม่ นอกจากนี้เรายังวางแผนที่จะประเมินด้วยว่ายา ALK-targeted รุ่นใหม่ทำได้ดีกว่า crizotinib หรือไม่

ลักษณะการศึกษา

เราค้นหาฐานข้อมูลทางการแพทย์หลักและรายงานการประชุมจนถึงวันที่ 7 มกราคม 2021 เราพบ 11 การศึกษา (ผู้เข้าร่วม 2874 คน): 6 การศึกษา เปรียบเทียบยา ALK-targeted กับเคมีบำบัด และ 5 การศึกษา เปรียบเทียบยา ALK-targeted ที่ใหม่กว่ากับ crizotinib การศึกษาได้ดำเนินการในผู้ที่มี ALK-mutated NSCLC ระยะลุกลามโดยใช้ยาเหล่านี้เป็นการรักษาครั้งแรกหรือภายหลัง มีการใช้ ALK inhibitors ที่แตกต่างกันทั้งหมด 5 ชนิดในการศึกษา: alectinib, brigatinib, ceritinib, crizotinib และ lorlatinib

ผลการศึกษา

ผู้ที่รับการรักษาด้วยยา ALK ที่กำหนดเป้าหมายจะมีอายุยืนยาวขึ้นโดยไม่มีการเติบโตของมะเร็งมากกว่ายาเคมีบำบัด การปรับปรุงเหล่านี้ยังพบได้ในผู้ที่เป็นมะเร็งที่แพร่กระจายไปยังสมอง ผู้ที่ได้รับยา ALK ที่กำหนดเป้าหมายจะมีอายุยืนยาวขึ้น แม้ว่าบางคนจะได้รับเคมีบำบัดก่อนก็ตาม ยา ALK ที่กำหนดเป้าหมายทำให้เกิดผลข้างเคียงจำนวนมากเช่นเดียวกับเคมีบำบัด ยา ALK ที่กำหนดเป้าหมายทำให้เนื้องอกลดขนาดลงและส่งผลให้เวลาถึงการมีอาการแย่ลงนานขึ้นเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยเคมีบำบัด

ผู้ที่รับการรักษาด้วยยาALK ที่กำหนดเป้าหมายที่ใหม่กว่าจะมีอายุยืนยาวขึ้นโดยที่มะเร็งไม่เติบโตมากกว่ากลุ่มที่ได้รับ crizotinib ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีมะเร็งในสมองด้วย ผู้ที่รับการรักษาด้วยยากลุ่ม ALKที่กำหนดเป้าหมาย ที่ใหม่กว่า เป็นการรักษาครั้งแรกมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นโดยรวมโดยมีผลข้างเคียงโดยรวมใกล้เคียงกัน ยาALK ที่กำหนดเป้าหมายที่ใหม่กว่าทำให้เนื้องอกลดขนาดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ crizotinib

หลักฐานสำหรับมาตรการที่รายงานส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นปานกลางหรือสูง

ข้อสรุป

การรักษาครั้งแรกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งปอดชนิด ALK- mutated ที่รักษาไม่หายคือการใช้ ALK inhibitor ที่ใหม่กว่า เช่น alectinib, brigatinib, ceritinib หรือ lorlatinib จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่าทางเลือกใดดีที่สุดและควรใช้การรักษาแบบใดเมื่อมะเร็งเติบโตหลังจากได้รับยาเหล่านี้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ALK inhibitors รุ่นต่อไป ได้แก่ alectinib, brigatinib และ lorlatinib เป็นวิธีการรักษาแรกที่เป็นระบบที่ต้องการสำหรับผู้ที่มี ALK-rearranged NSCLC ระยะลุกลาม การทดลองเพิ่มเติมกำลังดำเนินอยู่ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบยา ensartinib เป็นวิธีการรักษาแรก สารยับยั้งรุ่นต่อไปไม่ได้ถูกนำมาเปรียบเทียบกัน และไม่ทราบว่าควรใช้ตัวใดก่อนและลำดับการรักษาใดจึงเหมาะสมที่สุด

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อยีนก่อมะเร็ง ได้ปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับคนที่เป็นมะเร็งปอดชนิด non-small cell ระยะลุกลาม (NSCLC) ประมาณ 5% ของ adenocarcinomas ในปอด ซึ่งเป็นชนิดย่อยทางจุลกายวิภาคที่พบบ่อยที่สุดของ NSCLC มีการจัดเรียงตัวใหม่ในยีน anaplastic lymphoma kinase ( ALK) ที่นำไปสู่กิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบของ ALK kinase Crizotinib เป็น tyrosine kinase inhibitor ตัวแรก (TKI) ที่แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพใน NSCLC ระยะลุกลาม ตั้งแต่นั้นมา ALK TKIs รุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาขึ้น รวมทั้ง ceritinib, alectinib, brigatinib, ensartinib และ lorlatinib และได้รับการเปรียบเทียบกับ crizotinib หรือเคมีบำบัดในการศึกษาแบบ randomised controlled trials (RCTs) Targeted therapy ALK เหล่านี้ปัจจุบันใช้ในการปฏิบัติทางคลินิกและได้รับการรับรองในแนวทางการรักษาด้านเนื้องอกวิทยาทางคลินิกหลายฉบับ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสารยับยั้ง ALK ที่ให้เป็นยาเดี่ยวเพื่อรักษา ALK-rearranged NSCLC ระยะลุกลาม

วิธีการสืบค้น: 

เราทำการค้นหาทางอิเล็กทรอนิกส์ใน Cochrane Lung Cancer Group Specialized Register, Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE และ Embase เรายังค้นหารายงานการประชุมจาก American Society for Clinical Oncology (ASCO), European Society of Medical Oncology (ESMO) และ International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) World Conference on Lung Cancer ตลอดจนรายการอ้างอิงของ บทความที่ได้มา การค้นหาทั้งหมดดำเนินการตั้งแต่ปี 2007 ถึง 7 มกราคม 2021

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวม RCTs ที่เปรียบเทียบสารยับยั้ง ALK กับเคมีบำบัดที่เป็นพิษต่อเซลล์หรือสารยับยั้ง ALK ตัวอื่นในบุคคลที่มี NSCLC ที่รักษาไม่หาย ที่ลุกลามเฉพาะทีหรือแพร่กระจายที่มีการยืนยันทางพยาธิวิทยา

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คน ประเมินการศึกษาเเพื่อคัดเข้า คัดลอกข้อมูลลักษณะการศึกษาและผลลัพธ์ และประเมินความเสี่ยงของการมีอคติในแต่ละการศึกษาที่นำเข้า โดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการมีอคติของ Cochrane อย่างอิสระต่อกัน เราได้ประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยวิธีการของ GRADE ผลลัพธ์หลักคือ progression-free survival (PFS) และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE); ผลลัพธ์รอง ได้แก่ การรอดชีวิตโดยรวม (OS) OS ใน 1 ปี อัตราการตอบสนองโดยรวม (ORR) ตามเกณฑ์ RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours) และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (HRQoL) เราทำ meta-analysis สำหรับผลลัพธ์ทั้งหมด ตามความเหมาะสม โดยใช้ fixed-effect model เรารายงาน hazard ratios (HR) สำหรับ PFS, OS และ HRQoL ของผลลัพธ์ชีวิต (เวลาถึงการแย่ลง) และrisk ration (RR) สำหรับ AE, ORR และ OS 1 ปี เรานำเสนอช่วงความเชื่อมั่น 95% (95% CIs) และใช้สถิติ I² เพื่อตรวจสอบความแตกต่าง เราวางแผนเปรียบเทียบ ‘ALK inhibitor กับเคมีบำบัด’ และ ‘ALK inhibitor รุ่นถัดไปเทียบกับ crizotinib’ และการวิเคราะห์กลุ่มย่อยตามประเภทของ ALK inhibitor แนวทางการรักษา และการลุกลามของระบบประสาทส่วนกลางตอนเริ่มต้น

ผลการวิจัย: 

11 การศึกษา (ผู้เข้าร่วม 2874 คน) ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก: 6 การศึกษา เปรียบเทียบ ALK inhibitor (crizotinib, ceritinib และ alectinib) กับเคมีบำบัด และ 5 การศึกษา เปรียบเทียบ ALK inhibitor รุ่นต่อไป (alectinib, brigatinib และ lorlatinib) กับ crizotinib เราประเมินหลักฐานสำหรับผลลัพธ์ส่วนใหญ่โดยมีความเชื่อมั่นปานกลางถึงสูง การศึกษาส่วนใหญ่มีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำในประเด็นดังต่อไปนี้ selection, attrition, และ reporting bias อย่างไรก็ตาม ไม่มี RCTs ใดที่มีการปิดบัง ส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงต่อการมี performance bias และ detection bias สำหรับผลลัพธ์ที่ขึ้นอยู่กับการวัดแบบ subjective

ALK inhibitor เทียบกับเคมีบำบัด

การรักษาด้วย ALK inhibitor ส่งผลให้ PFS เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเคมีบำบัด (HR 0.45, 95% CI 0.40 ถึง 0.52, 6 RCTs ผู้เข้าร่วม 1611 คน, หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) พบโดยไม่คำนึงถึงแนวการรักษา

ALK inhibitors อาจไม่ส่งผลให้อัตรา AE โดยรวมแตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับเคมีบำบัด (RR 1.01, 95% CI 1.00 ถึง 1.03, 5 RCT ผู้เข้าร่วม 1404 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

ALK inhibitors ทำให้ OS ดีขึ้นเล็กน้อย (HR 0.84, 95% CI 0.72 ถึง 0.97, 6 RCTs ผู้เข้าร่วม 1611 คน, หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) แม้ว่าการศึกษาที่รวบรวมไว้ส่วนใหญ่จะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากที่เปลี่ยนจากเคมีบำบัดมารับ ALK inhibitors หลังระยะเวลาการศึกษา

ALK inhibitors มีแนวโน้มเพิ่ม ORR (RR 2.43, 95% CI 2.16 ถึง 2.75, 6 RCTs, ผู้เข้าร่วม 1611 คน, หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) รวมถึงการแพร่กระจายของสมองที่ตรวจวัดตอนเริ่มต้น (RR 4.88, 95% CI 2.18 ถึง 10.95, 3 RCTs, ผู้เข้าร่วม 108 คน) เมื่อเทียบกับเคมีบำบัด ALK inhibitors ส่งผลให้การวัด HRQoL เพิ่มขึ้นอย่างมาก, time to deterioration (HR 0.52, 95% CI 0.44 ถึง 0.60, 5 RCT, ผู้เข้าร่วม 1504 คน หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) เมื่อเทียบกับเคมีบำบัด

ALK inhibitors รุ่นต่อไปเทียบกับ crizotinib

ALK inhibitors รุ่นต่อไปส่งผลให้มี PFS เพิ่มขึ้นอย่างมาก (HR 0.39, 95% CI 0.33 ถึง 0.46, 5 RCTs, ผู้เข้าร่วม 1263 คน, หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้เข้าร่วมที่มีการแพร่กระจายของสมองที่การตรวจวัดพื้นฐาน

ALK inhibitors รุ่นต่อไปน่าจะส่งผลให้ไม่มีความแตกต่างใน AE โดยรวม (RR 1.00, 95% CI 0.98 ถึง 1.01, 5 RCTs, ผู้เข้าร่วม 1263 คน, หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) เมื่อเปรียบเทียบกับ crizotinib

ALK inhibitors รุ่นต่อไปมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม OS (HR 0.71, 95% CI 0.56 ถึง 0.90, 5 RCTs, ผู้เข้าร่วม 1263 คน, หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) และเพิ่ม ORR เล็กน้อย (RR 1.18, 95% CI 1.10 ถึง 1.25, 5 RCTs, ผู้เข้าร่วม 1229 คน, หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) รวมทั้งการตอบสนองในการแพร่กระจายของสมองที่วัดได้ (RR 2.45, 95% CI 1.7 ถึง 3.54, 4 RCTs, ผู้เข้าร่วม 138 คน) เมื่อเปรียบเทียบกับยา crizotinib

การศึกษาเปรียบเทียบ ALK inhibitors ได้ดำเนินการในบริบทของวิธีการรักษาแรกทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 กุมภาพันธ์ 2022

Tools
Information