การรักษาปัญหาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหลังมีโรคหลอดเลือดสมอง

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นเรื่องที่พบบ่อยที่สุด แต่พูดถึงอย่างน้อยที่สุด โดยผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง 50% หรือมากกว่านั้นมีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในความรุนแรงระดับต่าง ๆ เรื่องนี้ไม่ได้รับการยอมรับอย่างดีและมักถูกจัดการไม่ดี ตัวเลือกในการจัดการมีความกว้างมาก อาจรวมถึงให้ยา ให้คำปรึกษาและการทำกายภาพบำบัด

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

เราต้องการทราบว่าการรักษาบางวิธีดีกว่าหรือแย่กว่าทางเลือกอื่น

ช่วงเวลาที่สืบค้น

หลักฐานงานวิจัยมีถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2019

ลักษณะของการศึกษา

ประชากร: เรารวมการศึกษาที่ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ใหญ่ที่มีโรคหลอดเลือดสมอง

การแทรกแซง: การแทรกแซงรวมถึงยาหรือการรักษาอื่น ๆ เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพที่ใช้ในการจัดการปัญหาสมรรถภาพทางเพศหลังโรคหลอดเลือดสมอง

การเปรียบเทียบ: เราเปรียบเทียบการแทรกแซง เช่น ยากับยาหลอก ซึ่งไม่มีสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศ เราเปรียบเทียบการแทรกแซง เช่น การฟื้นฟูการให้ข้อมูลหรือการบำบัดแบบการดูแลตามปกติหรือการรักษาทางเลือก

ผลการศึกษา: เราแบ่งผลลการศึกษาออกเป็นผลการศึกษาหลักและผลการศึกษารอง ผลการศึกษาหลักมุ่งเน้นไปทีสมรรถภาพทางเพศหรือความพึงพอใจทางเพศ ในผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและคู่ของเขา ผลการศึกษารองมุ่งเน้นไปที่คุณภาพชีวิต สุขภาพจิต (ความวิตกกังวลซึมเศร้าความเครียด) ความพึงพอใจต่อการแทรกแซงความรู้ทางเพศและความพึงพอใจในชีวิตสมรส/ความสัมพันธ์ (รวมถึงความพึงพอใจของคู่) ในผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและคู่ของเขา นอกจากนี้เรายังรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

เวลา/ระยะเวลา: เรารวมการศึกษาทุกระยะเวลา: ระยะสั้น (≤ 6 เดือน), ปานกลาง (ระหว่าง 6 ถึง 18 เดือน) และระยะยาว (≥ 18 เดือน)

ผลการศึกษาที่สำคัญ

เราพบการทดลอง 3 เรื่องที่ออกแบบมาเพื่อลดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหลังจากโรคหลอดเลือดสมอง หนึ่งการทดลองเปรียบเทียบยาที่เรียกว่า sertraline กับ methylcobalamin (วิตามินบี 12) เพื่อช่วยในการหลั่งเร็ว การทดลองที่สองเปรียบเทียบโปรแกรมการฟื้นฟูแบบมีโครงสร้าง (ซึ่งมีการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวและการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร) กับการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียวและไม่พบความแตกต่างอย่างชัดเจนในแง่ของสมรรถภาพทางเพศ, อารมณ์, ความเครียดหรือคุณภาพชีวิต การทดลองที่สามเปรียบเทียบการฝึกออกกำลังอุ้งเชิงกราน (การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน) กับการฟื้นฟูสมรรถภาพมาตรฐานและไม่พบความแตกต่างอย่างชัดเจนในแง่ของการแข็งตัวและคุณภาพชีวิต เราไม่แน่ใจในผลการศึกษา เพราะทั้งสามการทดลองมีขนาดเล็กและมีคุณภาพต่ำหรือต่ำมาก นอกจากนี้ การทดลองแต่ละครั้งยังเปรียบเทียบการรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถรวมผลการศึกษา์ได้

มีรายงานผลข้างเคียง (ส่วนใหญ่มีอาการคลื่นไส้หรือท้องเสีย) สำหรับ sertraline (ผู้เข้าร่วม 20 คนจาก 58 คน) ไม่มีรายงานเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายจากการฝึกออกกำลังอุ้งเชิงกราน และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ

แหล่งเงินทุนการวิจัย

การศึกษาที่เปรียบเทียบการให้ยา (sertraline) กับวิตามินบี 12 ไม่ได้อธิบายแหล่งเงินทุนใด ๆ การศึกษาที่เปรียบเทียบการฝึกออกกำลังอุ้งเชิงกรานกับการฟื้นฟูสภาพมาตรฐาน ได้รับทุนจากทุนวิจัยของสมาคมนักกายภาพบำบัดแห่งเดนมาร์ก, สมาคมการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดแห่งเดนมาร์ก, มูลนิธิ 12.12.1981, มูลนิธิ Lykkefeldts Grant, มูลนิธิ Lundbeck (UCSF) และภาควิชากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดโรงพยาบาล Glostrup มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน การศึกษาที่เปรียบเทียบโปรแกรมการฟื้นฟูที่มีโครงสร้างกับการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียวนั้น ได้รับทุนสนับสนุนจาก Victor Hurley Medical Research Grant-in-Aid และ AFRM Ipsen Open Research Fellowship

คุณภาพของหลักฐาน

เราไม่แน่ใจในผลการศึกษา เพราะทั้งสามการทดลองมีขนาดเล็กและมีคุณภาพต่ำหรือต่ำมาก นอกจากนี้ การศึกษาทั้งสามเรื่อง เปรียบเทียบการรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถรวมผลการศึกษาได้

บทสรุป

การรักษาทั้งสาม (sertraline, การฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศที่มีโครงสร้างและฝึกออกกำลังอุ้งเชิงกราน) จะต้องมีการทดสอบในการศึกษาต่อไป จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการรักษาสำหรับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหลังจากโรคหลอดเลือดสมอง

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การใช้ sertraline เพื่อรักษาอาการหลั่งเร็วต้องได้รับการทดสอบใน RCTs เพิ่มเติม การขาดข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศแบบมีโครงสร้างและการกายภาพบำบัดอุ้งเชิงกรานไม่ควรตีความว่าเป็นข้อพิสูจน์ถึงความไร้ประสิทธิภาพ การทดลองที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี มีการสุ่ม มีการปกปิดแบบ double-blinded การทดลองแบบควบคุมด้วยยาหลอกของการศึกษาระยะยาวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประสิทธิภาพของการแทรกแซงประเภทต่าง ๆ สำหรับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เป็นที่ทราบว่าว่า อาจไม่สามารถทำการทดลองแบบ double-blind ในการแทรกแซงที่ซับซ้อน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหลังจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นเรื่องปกติ แต่มักมีการจัดการไม่ดี ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหลังจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นเรื่องที่ควรตระหนักมากขึ้นว่าเป็นเรื่องสำคัญ จำเป็นต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนสำหรับการแทรกแซง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการแทรกแซงเพื่อลดปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศศหลังจากโรคหลอดเลือดสมอง และเพื่อประเมินเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงกับปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศหลังจากโรคหลอดเลือดสมอง

วิธีการสืบค้น: 

เราดำเนินการค้นหาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2019 เราค้นหาจาก Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; จาก มิถุนายน 2014), ใน Cochrane Library; MEDLINE (จาก 1950); Embase (จาก 1980); Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL; จาก 1982); Allied and Complementary Medicine Database (AMED; จาก 1985); PsycINFO (จาก 1806); Physiotherapy Evidence Database (PEDro; จาก 1999); และเพิ่มเติมอีก 10 ฐานบรรณานุกรม และการลงทะเบียนการทดลองที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ที่เปรียบเทียบการรักษาด้วยยา, ใช้อุปกรณ์หรือการรักษาด้วยยาเสริมเทียบกับยาหลอก นอกจากนี้ เรายังรวมการแทรกแซงทางเภสัชวิทยาอื่น ๆ (เช่น การให้ข้อมูลหรือการบำบัด) เปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติหรือรูปแบบการแทรกแซงที่แตกต่างกัน (เช่น ความเข้มที่ต่างกัน) สำหรับการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวน 2 คน คัดเลือกและดึงข้อมูลจากรายงานการศึกษาที่รวบรวมได้อย่างเป็นอิสระต่อกัน เรากำหนดความเสี่ยงของอคติสำหรับแต่ละการศึกษาและสังเคราะห์ 'หลักฐานที่ดีที่สุด' โดยใช้ GRADE

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการศึกษา 3 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 212 คน เราพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการแทรกแซง (ทางเภสัชวิทยาหนึ่งเรื่อง ทางการบำบัดหนึ่งเรื่อง และการให้ข้อมูลด้านจิตเวชหนึ่งเรื่อง ) และทั้งหมดเป็นการศึกษาแบบ RCTs มีขนาดเล็กและมีคุณภาพ 'ต่ำ' หรือ 'ต่ำมาก' จากข้อมูล RCTs เหล่านี้ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบ่งชี้ถึงประโยชน์หรือความเสี่ยงที่เชื่อถือได้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติทางคลินิกของการใช้ sertraline การฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศเป็นรายบุคคล

บันทึกการแปล: 

แปลโดย เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2020

Tools
Information