Terapije za seksualne probleme nakon moždanog udara

Dosadašnje spoznaje

Jedna od najčešćih komplikacija moždanog udara je seksualna disfunkcija, pri čemu više od 50% osoba koje su preživjele moždani udar iskusi neki oblik gubitka seksualne funkcije. Ovo se stanje ne prepozna uvijek i vrlo se često loše liječi. Terapijske su mogućnosti široke i uključuju lijekove, savjetovanje i fizikalnu terapiju.

Istraživačko pitanje

Autori su željeli saznati jesu li neki načini liječenja bolji ili lošiji od drugih.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do 27. studenog 2019. godine.

Značajke uključenih istraživanja

Populacija: u ovaj sustavni pregled uključena su istraživanja u kojima su sudjelovale odrasle osobe koji su imale moždani udar.

Intervencija: intervencije su uključivale lijekove ili druge načine liječenja, poput rehabilitacije, koji se koriste za liječenje seksualnih problema nakon moždanog udara.

Usporedba: autori su usporedili intervencije poput lijekova i placeba koji ne sadrži aktivne tvari koje utječu na spolnu funkciju. Autori su usporedili intervencije poput rehabilitacije, edukacije ili terapije s uobičajenim ili alternativnim liječenjem.

Ishod: ishodi su podijeljeni na primarne i sekundarne ishode. Primarni su ishodi oni koji mjere seksualnu funkciju ili zadovoljstvo osoba koje su preživjele moždani udar i njihovih partnera. Sekundarni su ishodi oni koji mjere kvalitetu života, psihičko stanje (anksioznost, depresija, stres), zadovoljstvo intervencijom, znanje o seksu te zadovoljstvo bračnom ili partnerskom vezom (uključujući i zadovoljstvo partnera) u osoba koje su preživjele moždani udar i njihovih partnera. Autori su također izvijestili o neželjenim događajima.

Vrijeme / trajanje: autori su uključili istraživanja različitog trajanja: kratkog (≤ 6 mjeseci), srednjeg (između 6 i 18 mjeseci) i dugog (≥ 18 mjeseci).

Ključni rezultati

Autori su pronašli tri istraživanja koja su mjerila učinak različitih oblika liječenja na smanjenje seksualne disfunkcije nakon moždanog udara. U jednom se istraživanju usporedio učinak lijeka koji se zove sertralin s metilkobalaminom (vitamin B12) kako bi se spriječila prijevremena ejakulacija. U drugom se istraživanju usporedio učinak strukturiranog rehabilitacijskog programa (koji se sastojao od savjetovanja uživo i pisane edukacije) sa pisanom edukacijom; nije bilo jasnih razlika povezanih sa seksualnom funkcijom, raspoloženjem, stresom ili kvalitetom života. U trećem se istraživanju usporedio učinak treninga mišića zdjelice sa standardnom rehabilitacijom i nije bilo jasnih razlika povezanih s erekcijom ili kvalitetom života. Uključena su istraživanja bila mala i vrlo niske ili niske kvalitete pa je pouzdanost dokaza niska. Svako od uključenih istraživanja je usporedilo različite načine liječenja pa se rezultati nisu mogli kombinirati.

Neželjeni su učinci (najčešće mučnina ili proljev) zabilježeni kod sertralina (20 od 58 sudionika). Istraživanje o učinku treninga mišića dna zdjelice nije izvijestilo o štetnim događajima. U istraživanju učinka programa seksualne rehabilitacije nije bilo informacija o štetnim događajima.

Izvori financiranja istraživanja

Istraživanje koje je usporedilo učinak lijeka (sertralina) s vitaminom B12 nije izvijestilo o izvorima financiranja. Istraživanje koje je usporedilo trening mišića zdjelice sa standardom rehabilitacijom financirano je kroz programe financiranja Danske istraživačke zaklade fizioterapeuta, Udruženja fizioterapeuta Danske, Zaklade 12.12.1981., Programa financiranja Lykkefeldts, Zaklade Lundbeck (UCSF) te Odjela za fizioterapiju i radnu terapiju kliničke bolnice Glostrup, Sveučilišta u Kopenhagenu. Istraživanje koje je usporedilo strukturirani program rehabilitacije s pisanom edukacijom financirano je kroz program financiranja Victor Hurley za medicinska istraživanja i kroz istraživačku stipendiju AFRM Ipsen.

Kvaliteta dokaza

Autori nisu sigurni u rezultate jer su sva tri istraživanja bila mala i niske kvalitete. Nadalje, svako od istraživanja je usporedilo različite načine liječenja, što znači da nije bilo moguće kombinirati rezultate.

Zaključak

Sva tri pristupa liječenju (sertralin, strukturirana seksualna rehabilitacija i fizioterapija mišića dna zdjelice) treba ispitati u dodatnim istraživanjima. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se procijenila učinkovitost različitih terapijskih pristupa za liječenje seksualnih problema nakon moždanog udara.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Marin Viđak. Ovaj sažetak je preveden u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information