การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์สำหรับการบาดเจ็บของสมองในทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนด

ตรวจสอบคำถาม

การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์ช่วยชีวิตหรือปรับปรุงพัฒนาการระยะยาวของทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดที่มีหรืออาจมีเลือดออกในสมอง (เลือดออกในโพรงสมอง) หรือเนื้อสมองส่วน grey matter เสียหายหรือไม่

ความเป็นมา

ทารกแรกเกิดที่คลอดเร็วเกินไป ("คลอดก่อนกำหนด") โดยเฉพาะทารกที่เกิดก่อนอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ บางครั้งอาจมีเลือดออกในสมอง ทารกที่มีเลือดออกไม่รุนแรงอาจฟื้นตัวเต็มที่หรืออาจมีปัญหาเล็กน้อยเท่านั้น สำหรับทารกคนอื่นๆ ที่มีเลือดออกรุนแรงกว่านั้น หรือมีเนื้อสมองส่วน grey matter เสียหาย อาจนำไปสู่การเสียชีวิตหรือมีปัญหาในภายหลัง สมองเติบโตเร็วมากในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของการตั้งครรภ์ เซลล์ประสาทเคลื่อนที่ไปทั่วสมองไปยังบริเวณปลายทาง ซึ่งพวกมันจะเติบโตเต็มที่และเชื่อมต่อกันเพื่อดำเนินการกับข้อมูล นอกจากนี้ เส้นใยประสาทบางส่วนยังล้อมรอบด้วยชั้นฉนวนที่เรียกว่าไมอีลิน (myelin) และกระบวนการของฉนวนดังกล่าว – ไมอิลิไนเซชัน (myelinization) – เริ่มตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ 24 สัปดาห์ หากทารกคลอดก่อนกำหนด กระบวนการเหล่านี้ในสมองอาจมีการเปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยงสูงต่อพัฒนาการทางระบบประสาทที่ผิดปกติในระยะยาว ภาวะนี้เรียกว่า 'encephalopathy of prematurity' ตัวอย่างเช่น ทารกเหล่านี้บางคนพัฒนาความบกพร่องทางสติปัญญา ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาสมาธิ ปัญหาการเข้าสังคม และสมองพิการ ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางใดที่จะป้องกันหรือรักษาภาวะเลือดออกในสมองหรือความเสียหายของเนื้อสมองส่วน grey matter

เราต้องการค้นหาอะไร

จุดมุ่งหมายของการทบทวนนี้คือเพื่อประเมินว่าการรักษาด้วยสเต็มเซลล์สามารถลดการเสียชีวิตและปรับปรุงพัฒนาการระยะยาวของทารกแรกเกิดที่คลอดเร็วเกินไปได้หรือไม่ ในระหว่างการบำบัดโดยใช้สเต็มเซลล์นั้น จะมีการให้สเต็มเซลล์แก่ทารก เช่น ผ่านการฉีด สเต็มเซลล์เหล่านี้อาจมาจากมนุษย์หรือสัตว์ และอาจนำมาจากเลือดจากสายสะดือ ไขกระดูก หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เซลล์เหล่านี้จะซ่อมแซมเซลล์สมองที่ได้รับความเสียหายจากเลือดออกหรือความเสียหายของเนื้อสมองส่วน grey matter

เราทำอะไร

เราค้นหาฐานข้อมูลทางการแพทย์สำหรับการทดลองทางคลินิกที่มองหาการรักษาโดยใช้สเต็มเซลล์สำหรับการบาดเจ็บของสมองในทารกแรกเกิดที่เกิดเร็วเกินไป

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

เราไม่สามารถรวมการศึกษาใด ๆ ในการทบทวนของเรา เราพบการศึกษา 9 ฉบับ แต่เราแยกการศึกษาเหล่านี้ออกเนื่องจากวิธีการออกแบบ ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์ของการศึกษาไม่สามารถตอบคำถามทบทวนของเราได้

หลักฐานเป็นปัจจุบันแค่ไหน

บทวิจารณ์นี้อัปเดตและขยายบทวิจารณ์ก่อนหน้าของเราซึ่งเผยแพร่ในปี 2019 หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนเมษายน 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ในปัจจุบันไม่พบหลักฐานเพื่อประเมินประโยชน์และโทษของการแทรกแซงที่ใช้สเต็มเซลล์เพื่อป้องกันหรือรักษา GM-IVH และ EoP ในทารกคลอดก่อนกำหนด เราพบการศึกษาที่กำลังดำเนินการอยู่ 3 ฉบับ โดยมีขนาดตัวอย่างตั้งแต่ 20 ถึง 200 ในสองการศึกษา เซลล์โมโนนิวเคลียร์จากเลือดจากสายสะดือจะถูกบริหารให้กับทารกที่คลอดก่อนกำหนดอย่างมากผ่านทางหลอดเลือดดำ ในหนึ่งเรื่องมีการฉีด MSCs เข้าทางโพรงสมองโดยให้กับทารกที่คลอดก่อนกำหนดจนถึงอายุครรภ์ 34 สัปดาห์

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Germinal matrix-intraventricular hemorrhage (GMH-IVH) และ encephalopathy of prematurity (EoP) ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในหอผู้ป่วยบำบัดพิเศษทารกแรกเกิดทั่วโลก การรักษาในปัจจุบันเพื่อป้องกันหรือรักษาภาวะเหล่านี้มีจำกัด การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์เป็นวิธีการรักษาที่เป็นไปได้ในการซ่อมแซม ฟื้นฟู หรือสร้างเนื้อเยื่อสมองที่บาดเจ็บขึ้นใหม่ การค้นพบเหล่านี้ได้ถึงจุดสุดท้ายคือการศึกษาในคนในทารกแรกเกิดที่กำลังดำเนินอยู่ นี่เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมในปี 2019 ซึ่งไม่รวม EoP

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และโทษของการแทรกแซงที่ใช้สเต็มเซลล์เพื่อป้องกันหรือรักษา GM-IVH และ EoP ในทารกคลอดก่อนกำหนด

วิธีการสืบค้น: 

เราใช้วิธีการค้นหามาตรฐานของ Cochrane ที่ครอบคลุม การค้นหาล่าสุดคือเดือนเมษายน 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราพยายามที่จะรวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม การทดลองแบบกึ่งสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม และการทดลองแบบคลัสเตอร์ที่เปรียบเทียบ 1. การแทรกแซงที่ใช้สเต็มเซลล์กับกลุ่มควบคุม; 2. mesenchymal stromal cells (MSCs) ของชนิดหรือแหล่งที่มา เทียบกับ MSC ของชนิดหรือแหล่งอื่น; 3. การที่ใช้สเต็มเซลล์นอกเหนือจาก MSC ของประเภทหรือแหล่งที่มา เทียบกับการแทรกแซงที่มีสเต็มเซลล์เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ MSC ของประเภทหรือแหล่งที่มาอื่น; หรือ 4. MSCs เทียบกับการแทรกแซงจากสเต็มเซลล์ที่ไม่ใช่ MSC สำหรับการศึกษาการป้องกัน เรารวบรวมทารกที่คลอดก่อนกำหนดอย่างมาก (อายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์) อายุ 24 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า โดยไม่มีการวินิจฉัยอัลตราซาวนด์ของ GM-IVH หรือ EoP; สำหรับการศึกษาการรักษา เรารวบรวมทารกที่คลอดก่อนกำหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) ทุกช่วงอายุหลังคลอด ที่มีการวินิจฉัยด้วยอัลตราซาวนด์พบ GM-IVH หรือ EoP

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเราคือ 1. การเสียชีวิตของทารกแรกเกิดทุกสาเหตุ 2. ความพิการทางพัฒนาการทางระบบประสาทที่สำคัญ 3. GM-IVH, 4. EoP และ 5. การเพิ่มขึ้นของ GM-IVH หรือ EoP ที่ไม่รุนแรงที่มีอยู่แล้ว เราวางแผนที่จะใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับแต่ละผลลัพธ์

ผลการวิจัย: 

เราพบว่าไม่มีการศึกษาใดที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกของเรา การศึกษา 3 ฉบับได้ลงทะเบียนและกำลังดำเนินการอยู่ การทดลองระยะที่ 1 ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 'การศึกษาที่ไม่ถูกคัดออก'

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 30 พฤษภาคม 2023

Tools
Information