Terapie oparte na komórkach macierzystych w leczeniu uszkodzenia mózgu u noworodków urodzonych przedwcześnie

Pytanie badawcze

Czy terapie oparte na komórkach macierzystych ratują życie lub poprawiają rozwój w dłuższym horyzoncie czasowym u wcześniaków, u których wystąpiło lub może wystąpić krwawienie do mózgu (krwotok dokomorowy) lub uszkodzenie istoty szarej?

Wprowadzenie

U noworodków urodzonych przedwcześnie („wcześniaków”), zwłaszcza dzieci urodzonych przed 28. tygodniem ciąży, czasami dochodzi do krwawienia do mózgu. Jeśli krwawienie nie było poważne dziecko może w pełni wyzdrowieć lub doświadczać jedynie łagodnych problemów w przyszłości. W przypadku innych dzieci, z poważniejszym krwawieniem lub uszkodzeniem istoty szarej, może prowadzić do śmierci lub problemów w późniejszym życiu. Mózg rośnie bardzo szybko w II i III trymestrze ciąży. Komórki nerwowe przemieszczają się w mózgu do regionów docelowych, gdzie dojrzewają i tworzą połączenia między sobą w celu dalszego przekazywania informacji. Ponadto niektóre włókna nerwowe są otoczone specyficzną warstwą izolacyjną, zwaną mieliną, a proces tworzenia takiej izolacji – mielinizacja – rozpoczyna się około 24 tygodnia ciąży. Jeśli dziecko urodzi się przedwcześnie, te procesy w mózgu mogą ulec zmianie i istnieje większe ryzyko długotrwałego, nieprawidłowego rozwoju neurologicznego. Stan ten nazywany jest „encefalopatią wcześniaczą”. Na przykład u niektórych z tych dzieci rozwija się niepełnosprawność intelektualna, problemy behawioralne, trudności z koncentracją, problemy z socjalizacją, czy porażenie mózgowe. Obecnie nie są dostępne żadne metody zapobiegania lub leczenia krwawienia do mózgu lub uszkodzenia istoty szarej.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Celem tego przeglądu była ocena, czy terapie oparte na komórkach macierzystych mogą zmniejszyć liczbę zgonów i poprawić długoterminowy rozwój noworodków urodzonych zbyt wcześnie. Podczas terapii opartej na komórkach macierzystych, komórki takie podaje się dziecku, na przykład poprzez wstrzyknięcie. Te komórki macierzyste mogą pochodzić od ludzi lub zwierząt i mogą być pobrane z krwi pępowinowej, szpiku kostnego lub z innych części ciała. Komórki te następnie naprawiają komórki mózgu, które zostały uszkodzone przez krwawienie lub uszkodzenia w obrębie istoty szarej.

Co zrobiliśmy?

Przeszukaliśmy medyczne bazy danych by odnaleźć badania kliniczne dotyczące terapii opartych na komórkach macierzystych w leczeniu uszkodzeń mózgu u noworodków urodzonych zbyt wcześnie.

Najważniejsze wyniki

Nie odnaleźliśmy żadnych badań odpowiadających na zadane w naszym przeglądzie pytanie. Zidentyfikowaliśmy 9 badań, ale wykluczyliśmy je ze względu na sposób w jaki zostały zaprojektowane, co oznaczało, że ich wyniki nie mogły odpowiedzieć na nasze pytanie badawcze.

Jak bardzo aktualne są te dane?

Niniejszy przegląd aktualizuje i rozszerza poprzednią wersję, która została opublikowana w 2019 roku. Dane naukowe są aktualne do kwietnia 2022 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information