การบำบัดด้วยความดันทางเดินหายใจเชิงบวกแบบไม่ล่วงล้ำเพื่อปรับปรุงการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายที่มี obstructive sleep apnoea

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

วัตถุประสงค์ของการทบทวนนี้คือเพื่อประเมินประสิทธิภาพและการยอมรับของการบำบัดด้วยแรงดันทางเดินหายใจเชิงบวกแบบไม่ล่วงล้ำเพื่อปรับปรุงความผิดปกติทางการแข็งตัว erectile dysfunction (ED) ในผู้ชายที่มี obstructive sleep apnoea (OSAS)

ความเป็นมา

OSAS เป็นภาวะทางคลินิกที่มีสิ่งกีดขวางในลำคอซ้ำๆ เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ ซึ่งทำให้หยุดหายใจได้ Erectile dysfunction คือการที่ผู้ชายไม่สามารถบรรลุและรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศให้เพียงพอเพื่อให้มีกิจกรรมทางเพศที่น่าพอใจ ความเกี่ยวข้องของ OSAS และ ED นั้นพบได้บ่อยมากเกินกว่าจะพบโดยบังเอิญ

การบำบัดด้วยแรงดันทางเดินหายใจเชิงบวกแบบไม่ลุกล้ำเป็นอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับหน้ากากที่ส่งออกซิเจน อุปกรณ์ช่วยให้อากาศเข้าสู่ทางเดินหายใจและช่วยหายใจ มีอุปกรณ์หลายประเภท ได้แก่ ความดันทางเดินหายใจเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง (CPAP) ความดันทางเดินหายใจเชิงบวกระดับสองระดับ (BiPAP) หรือความดันทางเดินหายใจเชิงบวกแบบปรับได้ (VPAP) CPAP ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นการรักษาทางเลือกแรกสำหรับ OSAS อย่างไรก็ตาม ไม่เชื่อมั่นว่า CPAP หรืออุปกรณ์บำบัดความดันทางเดินลมหายใจเชิงบวกที่ไม่ลุกล้ำอื่น ๆ มีผลกระทบต่อ ED ที่ผู้ชายที่มี OSAS หรือไม่

วันที่สืบค้น

เราค้นหาหลักฐานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2021

ลักษณะของการศึกษา

เรารวม 6 การศึกษา ซึ่งรวมชาย 315 คนที่มี OSAS และ ED พวกเขาเปรียบเทียบการใช้ CPAP กับ: ไม่มี CPAP; ด้วยอุปกรณ์หลอก (อุปกรณ์ที่คล้ายกับ CPAP โดยไม่มีแรงกดดันในเชิงบวก เป็นยาหลอก); หรือใช้ phosphodiesterase type 5 inhibitors (ยารับประทานสำหรับการรักษาภาวะ ED เป็นอันดับแรก) เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือน ผลลัพธ์หลักคือการบรรเทาอาการของ ED และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง ผลลัพธ์รอง ได้แก่ คุณภาพชีวิตทางเพศ คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เล็กน้อย

ผลลัพธ์สำคัญ

อุปกรณ์ CPAP เทียบกับไม่มี CPAP

เราไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับผลของ CPAP ต่อภาวะ ED หลังผ่านไป 4 และ 12 สัปดาห์ และคุณภาพชีวิตทางเพศหลังผ่านไป 12 สัปดาห์ ไม่มีกลุ่มใดรายงานผลข้างเคียงที่ร้ายแรงหลังจาก 12 สัปดาห์

CPAP กับ CPAP หลอก

1 การศึกษา (ผู้เข้าร่วม 61 คน) เปรียบเทียบ CPAP กับอุปกรณ์หลอก แต่เราไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เนื่องจากการออกแบบและการรายงานของการทดลองนี้

CPAP กับ sildenafil (phosphodiesterase type 5 inhibitors)

Sildenafil อาจปรับปรุง erectile function และคุณภาพสุขภาพทางเพศมากกว่า CPAP หลังจาก 12 สัปดาห์เมื่อเปรียบเทียบกับ phosphodiesterase 5 inhibitors (sildenafil) ไม่มีกลุ่มใดรายงานผลข้างเคียงที่ร้ายแรง ทั้งสองกลุ่มรายงานผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงและเกิดขึ้นชั่วคราวหลังจากผ่านไป 12 สัปดาห์

คุณภาพของหลักฐาน

เราไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับผลลัพธ์ เนื่องจากวิธีการศึกษามีข้อจำกัด ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เล็ก และผลลัพธ์ที่ไม่แม่นยำ

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เมื่อเทียบกับไม่มี CPAP เราไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับประสิทธิผลและการยอมรับของ CPAP ในการปรับปรุง ED ในผู้ชายที่มี obstructive sleep apnoea เมื่อเปรียบเทียบกับ sildenafil มีหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่า sildenafil อาจช่วยปรับปรุงการทำงานของอวัยวะเพศได้เล็กน้อยที่ 12 สัปดาห์

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อาการหยุดหายใจแบบอุดกั้นขณะหลับ (OSAS) เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังหลายอย่าง รวมทั้งภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ED) ความเกี่ยวข้องของ OSAS และ ED นั้นพบได้บ่อยมากเกินกว่าจะพบโดยบังเอิญ การรักษา OSAS ด้วยการบำบัดความดันทางเดินหายใจเชิงบวกแบบไม่ล่วงล้ำนั้นสัมพันธ์กับอาการทางระบบทางเดินหายใจที่ดีขึ้น และอาจนำไปสู่การปรับปรุงสภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น ED

วัตถุประสงค์: 

การบำบัดด้วยความดันทางเดินหายใจเชิงบวกแบบไม่ล่วงล้ำเพื่อปรับปรุงการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายที่มีภาวะหยุดหายใจแบบอุดกั้นขณะหลับ

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นการศึกษาจาก Cochrane Airways Trials Register, CENTRAL, MEDLINE, Embase, PsycINFO, CINAHL, AMED EBSCO และ LILACS, the US National Institutes of Health ที่กำลังดำเนินการทดลองที่ลงทะเบียน ClinicalTrials.gov และ the World Health Organisation international clinical trials registry platform ถึง14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยไม่จำกัดวันที่ ภาษา หรือสถานะของสิ่งพิมพ์ เราตรวจสอบรายการอ้างอิงของการศึกษาต้นฉบับทั้งหมด และบทความทบทวนวรรณกรรมสำหรับการอ้างอิงเพิ่มเติม และเว็บไซต์ของผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลการศึกษา นอกจากนี้เรายังค้นหาการดำเนินการประชุมเฉพาะสำหรับ British Association of Urological Surgeons; the European Association of Urology; และ American Urological Association ถึง 14 มิถุนายน 2021

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราพิจารณาการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ด้วยการออกแบบแบบขนานหรือแบบไขว้ หรือ cluster-RCTs ซึ่งรวมถึงผู้ชายอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มี OSAS และ ED เราพิจารณา RCTs ที่เปรียบเทียบการบำบัดด้วยแรงดันทางเดินหายใจเชิงบวกแบบไม่ลุกล้ำใดๆ (เช่น ความดันทางเดินหายใจเชิงบวกแบบต่อเนื่อง (CPAP), ความดันทางเดินหายใจเชิงบวกแบบสองระดับ (BiPAP), ความดันทางเดินหายใจเชิงบวกแบบแปรผัน (VPAP) หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน) กับการทำหลอก ไม่รักษา รอรักษาหรือการรักษาทางเภสัชวิทยาสำหรับ ED ผลลัพธ์หลักคือการบรรเทาอาการของ ED และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง ผลลัพธ์รอง ได้แก่ คุณภาพชีวิตทางเพศ คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เล็กน้อย

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คนเลือกการศึกษา คัดลอกข้อมูล และประเมินความเสี่ยงของอคติอย่างเป็นอิสระต่อกัน ผู้ทบทวนวรรณกรรมคนที่ 3 เป็นผู้แก้ไขข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้น เราใช้เครื่องมือ Cochrane RoB 1 เพื่อประเมินความเสี่ยงของอคติของ RCTs ที่รวมไว้ เราใช้แนวทาง GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน ในการวัดผลการรักษาต่อผลลัพธ์แบบคู่ เราใช้ risk ratio (RR); สำหรับผลลัพธ์ต่อเนื่อง เราใช้ความแตกต่างเฉลี่ย (MD) เราคำนวณช่วงความเชื่อมั่น (CI) 95% สำหรับการวัดเหล่านี้ เมื่อเป็นไปได้ (ความพร้อมของข้อมูลและการศึกษาที่เป็นเนื้อเดียวกัน) เราใช้ random-effects model เพื่อรวมข้อมูลด้วย meta-analysis

ผลการวิจัย: 

เรารวม 6 RCTs (ทั้งหมดประเมิน CPAP เป็นอุปกรณ์บำบัดความดันทางเดินลมหายใจเชิงบวกแบบไม่ล่วงล้ำ) โดยมีชายทั้งหมด 315 รายที่มี OSAS และ ED RCTs ทั้งหมดมีความเสี่ยงที่สำคัญบางประการเกี่ยวกับอคติที่เกี่ยวข้องกับ selection, performance, assessment, or reporting bias. ไม่มี RCTs ใดที่ประเมินอัตราการหายของ ED และเราใช้คะแนนเฉลี่ย ED ที่ให้มาเป็นตัวแทน

CPAP เทียบกับไม่มี CPAP

มีความไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับผลของ CPAP ต่อคะแนน ED เฉลี่ยหลังจาก 4 สัปดาห์ โดยใช้ International index of erectile function (IIEF-5, สูงกว่า = ดีกว่า; MD 7.50, 95% CI 4.05 ถึง 10.95; 1 RCT; ผู้เข้าร่วม 27 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และหลังจาก 12 สัปดาห์ (IIEF-ED, ED domain; MD 2.50, 95% CI -1.10 ถึง 6.10; 1 RCT; ผู้เข้าร่วม 57 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก ถูกลดระดับเนื่องจากข้อจำกัดของระเบียบวิธีและความไม่แม่นยำ) มีความไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับผลของ CPAP ต่อคุณภาพชีวิตทางเพศหลังผ่านไป 12 สัปดาห์ โดยการใช้ the Self-esteem and relationship test (SEAR, สูงกว่า = ดีกว่า; MD 1.00, 95% CI -8.09 ถึง 10.09; 1 RCT; ผู้เข้าร่วม 57 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก ถูกลดระดับเนื่องจากข้อจำกัดของระเบียบวิธีวิจัยและความไม่แม่นยำ); ไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงหลังจาก 4 สัปดาห์ (1 RCT; ผู้เข้าร่วม 27 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก ถูกลดระดับเนื่องจากข้อจำกัดของระเบียบวิธีวิจัยและความไม่แม่นยำ)

CPAP กับ CPAP หลอก

RCT หนึ่งฉบับประเมินการเปรียบเทียบนี้ (ผู้เข้าร่วม 61 คน) แต่เราไม่สามารถแยกผลลัพธ์สำหรับการเปรียบเทียบนี้ได้เนื่องจากเป็น factorial design และการรายงานของการทดลองนี้

CPAP กับ sildenafil (phosphodiesterase type 5 inhibitors)

Sildenafil อาจปรับปรุงการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้เล็กน้อยที่ 12 สัปดาห์เมื่อเทียบกับ CPAP วัดด้วย IIEF-ED (MD -4.78, 95% CI -6.98 ถึง -2.58; 3 RCT; ผู้เข้าร่วม 152 คน; I² = 59%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ ปรับลดเนื่องจากข้อจำกัดด้านระเบียบวิธีวิจัย)

มีความไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับผลของ CPAP ต่อคุณภาพชีวิตทางเพศหลังผ่านไป 12 สัปดาห์ โดยวัดด้วย the Erectile Dysfunction Inventory of Treatment Satisfaction questionnaire (EDITS, สูงกว่า = ดีกว่า; MD -1.24, 95% CI -1.80 ถึง -0.67; 2 RCTs ผู้เข้าร่วม 122 คน I² = 0% หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก ถูกลดระดับเนื่องจากข้อจำกัดด้านระเบียบวิธีวิจัย) ไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงสำหรับทั้งสองกลุ่ม (2 RCTs; ผู้เข้าร่วม 70 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก ถูกลดระดับเนื่องจากข้อจำกัดของระเบียบวิธีวิจัยและความไม่แม่นยำ) มีความไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับผลของ CPAP เมื่อเปรียบเทียบกับ sildenafil สำหรับอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เล็กน้อย (RR 1.33, 95% CI 0.34 ถึง 5.21; 1 RCT; ผู้เข้าร่วม 40 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก ถูกลดระดับเนื่องจากข้อจำกัดของระเบียบวิธีและความไม่แม่นยำ) . ช่วงความเชื่อมั่นกว้างและไม่สามารถตัดการเพิ่มขึ้นหรือลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เล็กน้อยได้ด้วยการใช้ CPAP (ผู้ชาย 4/20 คนบ่นว่าจมูกแห้งในกลุ่ม CPAP และผู้ชาย 3/20 คนบ่นเรื่องร้อนวูบวาบชั่วคราว และปวดศีรษะเล็กน้อยในกลุ่ม sildenafil)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ตุลาคม 2021

Tools
Information