การรักษาแบบไม่ใช้ยาเพื่อป้องกันการเกิดอาการเวียนศีรษะจากไมเกรนได้ผลดีเพียงใด

ใจความสำคัญ

ยังไม่ชัดเจนว่ายาใดมีประสิทธิผลในการป้องกันการเป็น vestibular migraine

มีงานวิจัยเพียงไม่กี่ชิ้นที่ประเมินถึงประโยชน์และโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้การรักษาเหล่านี้เพื่อป้องกันการเกิดอาการ

การศึกษาพบว่ามีขนาดเล็กและผลลัพธ์ยังสรุปไม่ได้

Vestibular migraine คืออะไร

ไมเกรน (บางครั้งเรียกว่า 'ปวดศีรษะไมเกรน') เป็นอาการที่พบบ่อยที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะซ้ำ Vestibular migraine เป็นภาวะที่เกี่ยวข้องซึ่งอาการหลักคืออาการเวียนศีรษะรุนแรงหรือรู้สึกหมุน อาการเหล่านี้มักเกิดร่วมกับอาการปวดศีรษะหรืออาการคล้ายไมเกรนอื่นๆ (เช่น ไวต่อแสงหรือเสียง คลื่นไส้และอาเจียน) เป็นภาวะที่พบได้บ่อย ซึ่งพบได้มากถึง 1 ใน 100 คน และอาจส่งผลรุนแรงต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

Vestibular migraine รักษาอย่างไร

แผนการรักษาทั่วไปได้แก่การใช้ยาเพื่อพยายามหยุดอาการบ้านหมุนทันทีที่เริ่มมีอาการ หรือเพื่อให้อาการดีขึ้น นอกจากนี้ บางคนอาจใช้การรักษาที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เริ่มมีอาการ (การรักษาเชิงป้องกันหรือเชิงป้องกัน) ไม่มีการรักษาที่แนะนำกันอย่างแพร่หลายเพื่อป้องกันหรือจัดการกับอาการของการเป็น vestibular migraine บางครั้งผู้คนได้รับคำแนะนำให้ใช้ยาที่ใช้รักษาอาการปวดหัวไมเกรน สมมติฐานคือยาเหล่านี้อาจใช้ได้ผลกับ vestibular migraine บางครั้งผู้คนอาจลองใช้การรักษาโดยไม่ใช้ยาเพื่อช่วยป้องกันหรือปรับปรุงอาการของพวกเขา และพยายามลดความถี่ของอาการกำเริบที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนอาหาร (เช่น การกินเกลือให้น้อยลง) หรือการรับประทานอาหารเสริม (เช่น วิตามินหรือแร่ธาตุ) การรักษาอื่นๆ มีตั้งแต่การบำบัดด้วยการพูดไปจนถึงกายภาพบำบัด

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการที่จะรู้ว่า:

- มีหลักฐานว่ายาใด สามารถป้องกันการเกิดอาการของ vestibular migraine หรือลดอาการเมื่อเกิดขึ้นหรือไม่

- การรักษาอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาในผู้ใหญ่ที่เปรียบเทียบการรักษาประเภทต่างๆ กับไม่รักษาหรือรักษาด้วยยาหลอก (จำลอง) เราใช้วิธีมาตรฐานเพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน เราให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐานโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และความสอดคล้องของการค้นพบตลอดการศึกษา

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 3 ฉบับ ซึ่งรวมคนทั้งหมด 319 คน (เป็นเพศหญิง 84%) การศึกษาเหล่านี้พิจารณาการรักษา 3 ประเภทที่แตกต่างกัน เพื่อประเมินว่าอาจช่วยป้องกันการเกิด vestibular migraine หรือช่วยลดอาการเมื่อเกิดขึ้น

โปรไบโอติก

การศึกษาฉบับแรกศึกษาการใช้โปรไบโอติก ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถรับประทานเป็นอาหารเสริมในอาหารปกติได้ ไม่ชัดเจนว่าการรักษานี้สร้างความแตกต่างให้กับอาการบ้านหมุนในผู้ที่เป็นเวียนศีรษะจากไมเกรนหรือเปลี่ยนความถี่ของการเกิดอาการหรือไม่ การศึกษาไม่ได้รายงานข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นเราจึงไม่ทราบว่ามีความเสี่ยงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษานี้หรือไม่

การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT)

CBT เป็นการบำบัดด้วยการพูดคุยประเภทหนึ่งซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยปรับปรุงปัญหาโดยการเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมของผู้คน การศึกษาขนาดเล็กฉบับหนึ่งประเมินว่า CBT ช่วยป้องกันการเกิดอาการเวียนศีรษะจากไมเกรนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการรักษานี้ส่งผลต่ออาการของผู้คนหรือความถี่ของอาการรู้สึกหมุนหรือไม่ ไม่มีรายงานข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษา

การฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัว

การฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัวเป็นรูปแบบหนึ่งของกายภาพบำบัดที่มีการออกกำลังกายเฉพาะเพื่อพยายามปรับปรุงปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว การศึกษาขนาดเล็กอีกฉบับหนึ่งเปรียบเทียบการฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัวกับการไม่มีการรักษาในผู้ที่เป็นเวียนศรีษะไมเกรน อีกครั้ง ผลลัพธ์ยังสรุปไม่ได้ และเราไม่สามารถแน่ใจได้ว่าการรักษานี้มีผลใดๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงของอาการหรือความถี่ของการเกิดอาการหรือไม่ ไม่มีรายงานข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษา

ข้อจำกัด ของหลักฐานคืออะไร

เรามีความมั่นใจน้อยมากในหลักฐานที่รวมอยู่ในการตรวจสอบนี้ การศึกษาทั้ง 3 ฉบับที่ดำเนินการมีขนาดเล็กและมีปัญหาบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์อาจไม่น่าเชื่อถือ โดยรวมแล้วยังไม่ชัดเจนว่าการรักษาใด ๆ ที่ประเมินมีประโยชน์ในการรักษาโรควิงเวียนศีรษะจากไมเกรน ที่สำคัญ ไม่มีการศึกษาใดรายงานข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับอันตราย ดังนั้นเราจึงไม่สามารถบอกได้ว่ามีความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเหล่านี้หรือไม่

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันถึงกันยายน 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานไม่เพียงพอสำหรับวิธีการที่ไม่ใช่เภสัชวิทยาที่อาจใช้ในการป้องกันโรคเวียนศีรษะจากไมเกรน มีการประเมินวิธีการที่ใช้เพียงจำนวนจำกัดที่เปรียบเทียบกับไม่มีการใช้วิธีการใดหรือการรักษาด้วยยาหลอก และหลักฐานจากการศึกษาเหล่านี้ล้วนมีความเชื่อมั่นต่ำหรือต่ำมาก ดังนั้นเราจึงไม่แน่ใจว่าวิธีการเหล่านี้อาจมีประสิทธิผลในการลดอาการเวียนศีรษะจากไมเกรน และเรายังไม่แน่ใจว่าวิธีการเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หรือไม่

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Vestibular migraine (อาการเวียนศีรษะจากไมเกรน) เป็นรูปแบบหนึ่งของไมเกรนซึ่งหนึ่งในอาการแสดงหลักคือรู้สึกมีอาการบ้านหมุน อาการเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับลักษณะอื่นๆ ของไมเกรน เช่น ปวดศีรษะและไวต่อแสงหรือเสียง การมีอาการรู้สึกหมุนอย่างรุนแรงและคาดเดาไม่ได้เหล่านี้สามารถนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ลดลงมาก ภาวะนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประชากรเพียงไม่ถึงร้อยละ 1 แม้ว่าหลายคนจะยังไม่ได้รับการวินิจฉัย มีการใช้การรักษาทางเภสัชวิทยาจำนวนหนึ่งหรือมีการเสนอให้ใช้เป็นการป้องกันสำหรับภาวะนี้ เพื่อช่วยลดความถี่ของอาการ วิธีการที่ใช้หลายอย่างได้แก่การเปลี่ยนแปลงอาหาร วิถีชีวิต หรือพฤติกรรมมากกว่าการใช้ยา

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และโทษของการรักษาที่ไม่ใช่ทางเภสัชวิทยาที่ใช้ในการป้องกัน อาการเวียนศีรษะจากไมเกรน (vestibular migraine)

วิธีการสืบค้น: 

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล Cochrane ENT ค้นหา Cochrane ENT Register; การลงทะเบียนกลางของการทดลองควบคุม (CENTRAL); Ovid MEDLINE; Ovid Embase; Web of Science; ClinicalTrials.gov; ICTRP และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทดลองที่เผยแพร่และไม่ได้เผยแพร่ วันที่ค้นหาคือ 23 กันยายน 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) และกึ่ง RCTs ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเวียนศีรษะไมเกรนที่แน่นอนหรือน่าจะเป็นได้ โดยเปรียบเทียบการปรับเปลี่ยนอาหาร เทคนิคการปรับปรุงการนอนหลับ อาหารเสริมวิตามินและแร่ธาตุ อาหารเสริมสมุนไพร การบำบัดด้วยการพูดคุย การดูแลร่างกายและจิตใจ หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัวด้วยยาหลอกหรือ ไม่มีการรักษา เราไม่รวมการศึกษาที่มีการออกแบบแบบไขว้ เว้นแต่จะสามารถระบุข้อมูลจากระยะแรกของการศึกษาได้

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเราคือ: 1) อาการวิงเวียนบ้านหมุนรู้สึกดีขึ้น (ประเมินเป็นผลลัพธ์แบบแบ่งขั้ว - ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้น) 2) การเปลี่ยนแปลงของอาการการบ้านหมุน (ประเมินเป็นผลต่อเนื่อง โดยมีคะแนนเป็นตัวเลข) และ 3) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ผลลัพธ์รองของเราคือ: 4) คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเฉพาะโรค 5) อาการปวดศีรษะดีขึ้น 6) อาการไมเกรนอื่น ๆ ดีขึ้น และ 7) อาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ เราพิจารณาผลลัพธ์ที่รายงานในช่วงเวลาสามช่วงเวลา: < 3 เดือน, 3 ถึง < 6 เดือน, > 6 ถึง 12 เดือน เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์แต่ละรายการ

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษา 3 ฉบับในการทบทวนวรรณกรรมนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 319 คน การศึกษาแต่ละฉบับกล่าวถึงการเปรียบเทียบที่แตกต่างกันและมีการระบุไว้ด้านล่าง เราไม่พบหลักฐานใดๆ สำหรับการเปรียบเทียบที่เหลือที่เราสนใจในการทบทวนนี้

วิธีการทางอาหาร (โปรไบโอติก) เทียบกับยาหลอก

เราพบการศึกษา 1 ฉบับที่มีผู้เข้าร่วม 218 คน (เป็นเพศหญิง 85%) การใช้อาหารเสริมโปรไบโอติกถูกเปรียบเทียบกับยาหลอกและผู้เข้าร่วมได้รับการติดตามเป็นเวลา 2 ปี มีการรายงานข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความถี่และความรุนแรงของอาการบ้านหมุนในช่วงระยะเวลาของการศึกษา อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงอาการบ้านหมุนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง

การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT) เทียบกับการไม่แทรกแซง

การศึกษา 1 ฉบับเปรียบเทียบ CBT กับไม่มีการรักษาในผู้เข้าร่วม 61 คน (เป็นเพศหญิง 72%) ผู้เข้าร่วมได้รับการติดตามเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ข้อมูลได้รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอาการบ้านหมุนในระหว่างการศึกษา แต่ไม่มีรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนของผู้ที่มีอาการบ้านหมุนดีขึ้น หรือการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง

การฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัวเทียบกับการไม่แทรกแซง

การศึกษาที่ 3 เปรียบเทียบการใช้การฟื้นฟูการทรงตัวกับการไม่รักษาในกลุ่มผู้เข้าร่วม 40 คน (เพศหญิง 90%) และผู้เข้าร่วมถูกติดตามเป็นเวลา 6 เดือน การศึกษานี้รายงานข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอาการรู้สึกหมุนในระหว่างการศึกษา แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่มีอาการรู้สึกหมุนดีขึ้นหรือจำนวนที่มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง

เราไม่สามารถสรุปผลที่เป็นตัวเลขของการศึกษาเหล่านี้ได้ เนื่องจากข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบความสนใจแต่ละอย่างมาจากการศึกษาเดียว ขนาดเล็ก และความแน่นอนของหลักฐานต่ำหรือต่ำมาก

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 25 พฤศจิกายน 2023

Tools
Information