การรักษาเปลือกตาอักเสบเรื้อรัง (เปลือกตาบวมและคัน): ยาปฏิชีวนะ (ยาที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย) ทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อรับประทาน (ทางปาก)

ใจความสำคัญ
· เราไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงว่ายาปฏิชีวนะแบบกินสามารถรักษาเปลือกตาอักเสบเรื้อรังได้ดีเพียงใด

· ยาปฏิชีวนะหนึ่งตัวที่ทดสอบอาจทำให้ลักษณะทางคลินิกบางอย่างดีขึ้น (อาการและระยะของโรค) แต่เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับประโยชน์ของยาปฏิชีวนะในแง่นี้ และอาจทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์จำนวนมากขึ้นได้เช่นกัน

· เราไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงว่ายาปฏิชีวนะแบบกินสามารถรักษาเปลือกตาอักเสบเรื้อรังได้ดีเพียงใด

เปลือกตาอักเสบ่คืออะไร
เปลือกตาอักเสบเป็นภาวะที่พบบ่อยที่ส่งผลต่อดวงตา ทำให้เกิดอาการบวมและแดงที่ขอบเปลือกตาทำให้รู้สึกเจ็บและมีอาการคันหรือรู้สึกเคืองในดวงตา สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของเปลือกตาอักเสบ่เรื้อรัง คือการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวของดวงตา หรือสภาพผิว เช่น ผิวหนังอักเสบ

เปลือกตาอักเสบรักษาได้อย่างไร
เปลือกตาอักเสบ่มักจะรักษาโดยการทำความสะอาดเปลือกตาเป็นประจำ หรือใช้ครีมหรือยาหยอดตาที่มียาปฏิชีวนะ (ยาประเภทหนึ่งที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย) หากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผล ก็มักจะพยายามใช้ยาปฏิชีวนะแบบกิน (ทางปาก) อย่างไรก็ตาม ไม่มีแนวทางว่าควรให้ยาปฏิชีวนะชนิดใด ใช้ขนาดใด หรือรักษาได้นานแค่ไหน

เราต้องการทราบอะไร
เราต้องการทราบว่ายาปฏิชีวนะแบบกินสามารถรักษาเปลือกตาอักเสบเรื้อรังได้ดีเพียงใด

เราได้ทำอะไร
เราสืบค้นการศึกษาที่ทดสอบยาปฏิชีวนะแบบกินเพื่อรักษาเปลือกตาอักเสบเรื้อรัง

เราพบอะไร
เราพบการศึกษา 2 รายการในผู้ใหญ่ 220 คนที่มีเปลือกตาอักเสบเรื้อรัง การศึกษา 1 รายการเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและกินเวลานาน 3 เดือน ทดสอบยาปฏิชีวนะ doxycycline เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยาหลอก (การรักษา 'หลอก' ที่ไม่มียาใด ๆ แต่มีลักษณะเหมือนกับยาที่กำลังทดสอบ) การศึกษาอีก 1 รายการเกิดขึ้นในเกาหลีใต้และทดสอบผลของยา doxycycline ในปริมาณสูงหรือต่ำเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยาหลอก

การศึกษา 1 รายการได้รับทุนจากบริษัทยา การศึกษาอีก 1 รายการไม่ได้รายงานแหล่งเงินทุน การศึกษาได้วัดผลการรักษาด้วยวิธีต่างๆกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถรวมผลการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ร่วมกันได้

อะไรคือผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรมของเรา
เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของ doxycycline ต่ออาการต่างๆ เช่น อาการคัน แสบร้อน และน้ำตาไหล ซึ่งประเมินโดยผู้ที่มีส่วนร่วมในการศึกษา

การศึกษา 1 รายการวัดการเปลี่ยนแปลงว่าดวงตาที่เป็นต่อน้ำตามากเพียงใด (ผลิตน้ำตา) ก่อนและหลังการรักษา 1 เดือน Doxycycline ในขนาดสูงและต่ำอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตน้ำตา (หลักฐานจากการศึกษา 1 รายการใน 93 คนในแต่ละกลุ่มขนาดยา)

การศึกษา 1 รายการประเมินความแห้งของตาโดยการวัดเวลาที่จุดแห้งปรากฏบนผิวดวงตาหลังจากกะพริบตา ('เวลาสลายฟิล์มน้ำตา') การใช้ยา doxycycline (ขนาดสูงและต่ำ) เป็นเวลา 1 เดือนอาจช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแห้งได้ (หลักฐานจากการศึกษา 1 รายการใน 93 คนในแต่ละกลุ่มขนาดยา)

การใช้ยา doxycycline เป็นเวลา 1 เดือนอาจทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์มากกว่าการใช้ยาหลอก (หลักฐานจากการศึกษา 1 เรื่องใน 139 คน) จำนวนผลข้างเคียงที่รายงานสูงขึ้นในกลุ่ม doxycycline ขนาดสูง

ไม่มีการศึกษาที่วัด:

· จำนวนแบคทีเรียที่มีอยู่ในดวงตาก่อนหรือหลังการรักษา

· ความเป็นอยู่ที่ดี (คุณภาพชีวิต); หรือ

· ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการรักษาที่ทดสอบ

อะไรคือข้อจำกัดของหลักฐาน
เรามีความเชื่อมั่นต่ำมากในหลักฐาน เนื่องจากมีข้อจำกัดในวิธีการศึกษาวิจัย และเนื่องจากผลการศึกษามีความหลากหลายและไม่สอดคล้องกัน การศึกษา 1 รายการได้รับทุนจากบริษัทยา ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกแบบ ดำเนินการ และการรายงานการศึกษา การวิจัยเพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเชื่อมั่นใจในผลลัพธ์

หลักฐานนี้ทันสมัยแค่ไหน
หลักฐานเป็นปัจจุบันจนถึง 29 สิงหาคม 2020

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสรุปผลที่มีความหมายเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะแบบกิน สำหรับเปลือกตาอักเสบเรื้อรัง หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมากแสดงให้เห็นว่ายาปฏิชีวนะแบบกินอาจช่วยให้อาการทางคลินิกดีขึ้น แต่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มากขึ้น หลักฐานสำหรับผลของยาปฏิชีวนะแบบกิน ต่ออาการดีขึ้นตามอัตวิสัยยังไม่แน่นอนมาก จำเป็นต้องมีการทดลองเพิ่มเติมเพื่อให้มีหลักฐานคุณภาพสูงเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะแบบกินในการรักษาเปลือกตาอักเสบเรื้อรัง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

เปลือกตาส่วนหลังอักเสบเกิดได้บ่อยและทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวของลูกตาและหนังตารวมทั้งความรู้สึกไม่สบาย มีผลต่อ 37% ถึง 47% ของผู้ป่วยจักษุวิทยาทั้งหมด; อุบัติการณ์เพิ่มขึ้นตามอายุ เป็นโรคที่เกิดจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคอื่น ๆ เช่น rosacea, meibomianitis และการติดเชื้อ การรักษามักจะเน้นที่การบรรเทาอาการโดยใช้น้ำตาเทียม การฟอกเปลือกตา และการประคบร้อน ภาวะนี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะจัดการได้อย่างเพียงพอเมื่อกลายเป็นเรื้อรัง วิธีหนึ่งในการจัดการกับเปลือกตาอักเสบเรื้อรังคือการใช้ยาปฏิชีวนะแบบกิน จากคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านการอักเสบ ขณะนี้ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะแบบกิน รวมทั้งชนิดของยาปฏิชีวนะ ปริมาณการใช้ และระยะเวลาในการรักษา สำหรับการรักษาโรคเปลือกตาอักเสบเรื้อรัง

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และโทษของการใช้ยาปฏิชีวนะแบบกินสำหรับผู้เป็นเปลือกตาอักเสบเรื้อรัง

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (ซึ่งมี Cochrane Eyes and Vision Trials Register) (2020 ฉบับที่ 8); Ovid MEDLINE; Embase.com; PubMed; Latin American and Caribbean Health Sciences Literature Database (LILACS); ClinicalTrials.gov, และ the World Health Organization (WHO) International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) เราไม่ได้ใช้การจำกัดวันที่หรือภาษาใด ๆ ในการสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการทดลอง เราสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ครั้งล่าสุดเมื่อ 29 สิงหาคม 2020

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวม randomized controlled trials (RCTs) ที่เปรียบเทียบยาปฏิชีวนะแบบกินกับยาหลอกในผู้เข้าร่วมผู้ใหญ่ที่มีเปลือกตาอักเสบเรื้อรัง (รวมถึง Staphylococcal, seborrhoeic หรือ Meibomian Gland Dysfunction (MGD))

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีการมาตรฐานของ Cochrane และประเมินความเชื่อมั่นของเนื้อความของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์ 6 รายการโดยใช้วิธีการของ GRADE

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษา 2 รายการที่มีผู้เข้าร่วม 220 คน (จำนวนตาไม่ชัดเจน) RCT แบบคู่ขนาน 1 รายการที่เปรียบเทียบยา doxycycline แบบกิน (40 มก. วันละครั้ง) กับยาหลอก ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม 70 คนที่ เปลือกตาอักเสบ และโรค rosacea บนใบหน้าในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาติดตามผล 3 เดือน RCT แบบ 3 กลุ่ม จำนวน 1 รายการที่ดำเนินการในเกาหลีใต้ได้ตรวจสอบผลของการให้ยา doxycycline ขนาดสูง (200 มก. วันละสองครั้ง) และขนาดต่ำ (20 มก. วันละสองครั้ง) กับยาหลอก หลังจากใช้ยาในการศึกษา 1 เดือน มีผู้เข้าร่วม 50 คนที่เป็นโรค MGD เรื้อรังในแต่ละกลุ่มการศึกษา (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 150 คน)

การศึกษาทั้ง 2 ไม่ได้ประเมินการวัดผลลัพธ์เดียวกัน ซึ่งทำให้ meta-analysis ทำไม่ได้ หลักฐานสำหรับผลของยาปฏิชีวนะแบบกิน ต่ออาการดีขึ้นตามอัตวิสัยยังไม่แน่นอนมาก การศึกษา 1 รายการชี้ให้เห็นว่า doxtcycline แบบกินมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผล ต่ออาการโดยพิจารณาจากคะแนน Ocular Surface Disease Index (OSDI) ตั้งแต่ 0 ถึง 100 (คะแนนที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงสภาวะที่แย่ลง) (ความแตกต่างเฉลี่ย (MD) 3.55, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) −4.61 ถึง 11.71; n = 70) และภาวะเลือดคั่งของเยื่อบุตาที่ bulbar ซึ่งมีตั้งแต่ 0 (ชัดเจน) ถึง 4 (รุนแรง) (MD −0.01, 95% CI −0.38 ถึง 0.36; n = 70) ที่ 12 สัปดาห์ RCT แบบ 3 กลุ่ม แสดงให้เห็นว่ายา doxycycline แบบกิน อาจทำให้จำนวนอาการดีขึ้นเล็กน้อย (MD −0.56, 95% CI −0.95 ถึง −0.17; n = 93 (doxycycline ขนาดสูงเมื่อเทียบกับยาหลอก); MD −0.48, 95% CI −0.86 ถึง -0.10; n = 93 (doxycycline ขนาดต่ำเมื่อเทียบกับยาหลอก)) และสัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่มีอาการดีขึ้น (risk ratio (RR) 6.13, 95% CI 2.61 ถึง 14.42; n = 93 (doxycycline ขนาดสูงเมื่อเทียบกับยาหลอก); RR 6.54, 95% CI 2.79 ถึง 15.30; n = 93 (doxycycline ขนาดต่ำเมื่อเทียบกับยาหลอก)) ที่ 1 เดือน แต่หลักฐานมีความไม่แน่นอนมาก เราตัดสินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับอาการว่าต่ำมาก

การศึกษา 1 รายการประเมินการผลิตน้ำตาโดยการทดสอบของ Schirmer (มม./5 นาที) (คะแนนที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงสภาพที่ดีขึ้น) และความเสถียรของฟิล์มน้ำตาโดยการวัดเวลาการแตกของฟิล์มน้ำตา (TBUT) เป็นวินาที (คะแนนที่สูงกว่าบ่งชี้ถึงสภาพที่ดีขึ้น) ที่ 1 เดือน เราพบหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมากว่ายา doxycycline แบบกิน อาจช่วยให้อาการทางคลินิกดีขึ้นได้ MD ในคะแนนการทดสอบของ Schirmer หลังการรักษา 1 เดือน คือ 4.09 มม. (95% CI 2.38 ถึง 5.80; n = 93) ในกลุ่ม doxycycline ปริมาณสูงเทียบกับกลุ่มยาหลอกและ 3.76 มม. (95% CI 1.85 ถึง 5.67; n = 93) ในกลุ่ม doxycycline ขนาดต่ำเทียบกับกลุ่มยาหลอก MD โดยประมาณใน TBUT หลังจาก 1 เดือนคือ 1.58 วินาที (95% CI 0.57 ถึง 2.59; n = 93) เมื่อเปรียบเทียบกลุ่ม doxycycline ปริมาณสูงกับกลุ่มยาหลอก และ 1.70 วินาที (95% CI 0.96 ถึง 2.44; n = 93 ) เมื่อเปรียบเทียบกลุ่ม doxycycline ขนาดต่ำกับกลุ่มยาหลอก แม้ว่าคะแนนเหล่านี้จะมีการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัด แต่ความสำคัญทางคลินิกยังคงไม่แน่นอน

การศึกษา 1 รายการชี้ให้เห็นว่า doxycycline แบบกิน อาจเพิ่มอุบัติการณ์ของผลข้างเคียงที่ร้ายแรง: ผู้เข้าร่วม 18 คน (39%) ในกลุ่ม doxycycline ปริมาณสูง 8 (17%) ในกลุ่ม doxycycline ในขนาดต่ำ และ 3 (6%) จาก 47 คนในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกมีผลข้างเคียงที่รุนแรง (RR 6.13, 95 % CI 1.94 ถึง 19.41; n = 93 (doxycycline ขนาดสูงเทียบกับยาหลอก); RR 2.72, 95% CI 0.77 ถึง 9.64; n = 93 (doxycycline ขนาดต่ำเมื่อเทียบกับยาหลอก)) นอกจากนี้ งานวิจัย 1 รายการรายงานว่าพบผู้ป่วยปวดศีรษะไมเกรน 1 ราย และปวดศีรษะ 5 รายในกลุ่มยา doxycycline แบบกิน และพบผู้ป่วย non-Hodgkin's lymphoma 1 รายในกลุ่มยาหลอก เราตัดสินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ต่ำมาก

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 มิถุนายน 2021

Tools
Information