การรักษาอาการคัดตึงเต้านม (เต้านมตึงแน่นเกินไป แข็งและเจ็บ) ในสตรีให้นมบุตร

เรื่องนี้มีปัญหาอย่างไร

การคัดตึงเต้านมคือการมีน้ำนมมากเกินไป ทำให้เต้านมบวม แข็งและเจ็บ การคัดตึงเต้านมเกิดมากขึ้นเมื่อมีการให้นมบุตรตามกำหนดเวลา เมื่อสตรีมีปัญหาในการให้นมบุตรหรือถูกแยกจากทารก ซึ่งทำใหเต้านมไม่ได้รับการระบายออกอย่างเพียงพอ

ทำไมเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ

การคัดตึงเต้านมเป็นเรื่องที่น่าวิตกและนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเช่นเต้านมอักเสบ หัวนมเจ็บ/แตก และปริมาณน้ำนมลดลง ดังนั้นสตรีอาจหยุดให้นมบุตร ขาดหลักฐานที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับรูปแบบการรักษาที่มีประสิทธิผล

ผู้วิจัยพบหลักฐานอะไรบ้าง

สำหรับการปรับปรุงครั้งนี้ เราสืบค้นการทดลอง (ในวันที่ 2 ตุลาคม 2019) เพื่อสำรวจวิธีการรักษาอาการคัดตึงเต้านมในสตรีให้นมบุตร เราพบการศึกษา 21 รายการ เกี่ยวกับสตรี 2170 คนและวิธีการที่แตกต่างกัน 17 แบบ

สำหรับอาการเจ็บเต้านม ใบกะหล่ำปลีเย็นอาจดีกว่าการดูแลตามปกติหรือเจลเย็น เราไม่แน่ใจว่าใบกะหล่ำปลีเย็นดีกว่าใบกะหล่ำปลีที่อุณหภูมิห้อง หรือใบกะหล่ำปลีที่อุณหภูมิห้องดีกว่าถุงน้ำร้อน หรือครีมสกัดจากใบกะหล่ำปลีดีมากกว่าครีมหลอก เพราะความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ สำหรับความแข็งของเต้านม ใบกะหล่ำปลีเย็นอาจดีกว่าการดูแลตามปกติ แต่เราไม่แน่ใจว่าจะดีกว่าเจลเย็นหรือไม่ สำหรับอาการคัดตึงเต้านม ใบกะหล่ำปลีในอุณหภูมิห้องอาจดีกว่าถุงน้ำร้อน เราไม่แน่ใจว่าครีมสกัดจากใบกะหล่ำปลีดีกว่าครีมหลอกหรือไม่เพราะความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ

สำหรับอาการเจ็บเต้านม การประคบสมุนไพรอาจดีกว่าการประคบร้อน และการนวดบำบัดบวกกับการประคบด้วยกระบองเพชร / ว่านหางจระเข้ อาจดีกว่าการนวดบำบัดเพียงอย่างเดียว เราไม่แน่ใจว่าการประคบกระบองเพชร / ว่านหางจระเข้ดีกว่าการนวดบำบัดหรือไม่ เพราะความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ การประคบด้วยกระบองเพชร / ว่านหางจระเข้อาจดีกว่าสำหรับการรักษาความแข็งของเต้านมเมื่อเทียบกับการนวดบำบัด การนวดและการประคบเย็นด้วยกระบองเพชร / ว่านหางจระเข้อาจช่วยรักษาความแข็งของเต้านมได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับการนวดเพียงอย่างเดียว เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของการประคบเต้านมในการรักษาอาการคัดตึงเต้านมและการหยุดให้นมบุตร เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก

Protease อาจดีกว่าสำหรับอาการเจ็บเต้านมและเต้านมบวมในขณะที่ Serrapeptase อาจดีกว่าสำหรับอาการคัดตึงเต้านมเมื่อเทียบกับยาหลอก เราไม่แน่ใจว่า Serrapeptase ช่วยลดอาการเจ็บเต้านมหรือบวมของเต้านมได้หรือไม่ หรือ oxytocin ช่วยลดอาการคัดตึงเต้านมได้เมื่อเทียบกับยาหลอก เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ

สำหรับอาการเจ็บเต้านม เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเจลเย็นเมื่อเทียบกับการรักษาแบบควบคุมเนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ สำหรับความแข็งของเต้านม เจลเย็นอาจดีกว่าการดูแลตามปกติ เราไม่แน่ใจว่ามสตรีจำนวนมากขึ้นหยุดให้นมบุตรหลังจากได้รับการรักษาด้วยเจลเย็นเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติเนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ

ในแง่ของความคิดเห็นของสตรีเกี่ยวกับการรักษา ความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ สตรีจำนวนมากพึงพอใจกับใบกะหล่ำปลีเย็นมากกว่าการดูแลตามปกติหรือเจลเย็น ความพึงพอใจของสตรีอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างเจลเย็นและการดูแลตามปกติ

มีการศึกษา 3 รายการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ไม่มีสตรีที่พบอาการไม่พึงประสงค์ในกลุ่มใด ๆ ที่ได้รับยา (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และสตรี 2/250 ที่ได้รับการประคบสมุนไพรมีอาการระคายเคืองผิวหนังเมื่อเทียบกับ 0/250 ในกลุ่มที่ได้รับการประคบร้อน (หลักฐานที่มีความความเชื่อมั่นปานกลาง)

หลักฐานนี้หมายความว่าอย่างไร

มีหลักฐานบางอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า การรักษาบางอย่างอาจได้ประโยชน์ในการรักษาอาการคัดตึงเต้านม เช่น ใบกะหล่ำปลี แพ็คเจลเย็น การประคบสมุนไพรและการนวด แต่จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบผลที่แท้จริงของวิธีการเหล่านี้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

แม้ว่าวิธีการบางอย่างอาจมีแนวโน้มที่ดีในการรักษาอาการคัดตึงของเต้านม เช่น ใบกะหล่ำปลี เจลเย็น การประคบสมุนไพรและการนวด แต่ความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ และเราไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลที่แท้จริง การทดลองในอนาคตควรมีขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น โดยใช้สตรี ไม่ใช่เต้านมของแต่ละคนเป็นหน่วยวิเคราะห์

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การคัดตึงเต้านม คือการมีน้ำนมมากเกินไปในเต้านม ซึ่งมักเกิดในช่วงแรก ๆ หลังคลอด ส่งผลให้เต้านมบวม แข็ง เจ็บปวด และอาจนำไปสู่การหยุดให้นมบุตรก่อนกำหนด การผลิตน้ำนมลดลง หัวนมแตก และเต้านมอักเสบ มีการศึกษาการรักษาหลายวิธี แต่พบหลักฐานที่สอดคล้องกันเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการที่มีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาที่แตกต่างกันสำหรับอาการคัดตึงเต้านมในสตรีให้นมบุตร

วิธีการสืบค้น: 

ในวันที่ 2 ตุลาคม 2019 เราได้ค้นหา Cochrane Pregnancy and Childbirth's Trials Register, ClinicalTrials.gov, WHO International Clinical Trials Registry Platform ( ICTRP ) และรายการอ้างอิงของการศึกษาที่รวมมา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมทุกประเภท และทุกรูปแบบของการรักษาอาการคัดตึงเต้านมถูกคัดเลือกเข้ามา

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรมสองคนประเมินการศึกษาเพื่อนำเข้า คัดลอกข้อมูล และประเมินความเสี่ยงของอคติ และความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยวิธี GRADE โดยอิสระต่อกัน

ผลการวิจัย: 

สำหรับการปรับปรุงครั้งนี้เราได้รวมการศึกษา 21 รายการ (สุ่มสตรี 2170 คน) ที่ทำขึ้นในบริบทที่หลากหลาย การศึกษา 6 รายการใช้แต่ละเต้านมเป็นหน่วยในการวิเคราะห์

การทดลองตรวจสอบวิธีการต่างๆ: ใบกะหล่ำปลี, การการประคบด้วยสมุนไพรต่างๆ (ขิง, กระบองเพชรและว่านหางจระเข้, ฮอลลี่ฮ็อก), การนวด (ด้วยมือ, เครื่องกลไฟฟ้า, Oketani), การฝังเข็ม, อัลตราซาวนด์, การกดจุด, การรักษาด้วยการขูด, ประคบเย็นและการรักษาโดยการให้ยา (serrapeptase, โปรตีเอส, ออกซิโทซิน). เนื่องจากความแตกต่างกันของแต่ละการทดลอง การวิเคราะห์อภิมานจึงไม่สามารถทำได้ และมีการรายงานข้อมูลจากการทดลองเพียงรายการเดียว ความเชื่อมั่นของหลักฐานถูกลดระดับลง เนื่องจากข้อจำกัดในการออกแบบการศึกษา ความไม่แม่นยำ และความไม่สอดคล้องของผล เรารายงานการค้นพบครั้งนี้จากการเปรียบเทียบที่สำคัญ

การบำบัดด้วยใบกะหล่ำปลีเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม

สำหรับอาการเจ็บเต้านม ใบกะหล่ำปลีเย็นอาจมีประสิทธิผลมากกว่าการดูแลตามปกติ (mean difference (MD) -1.03 points on 0-10 visual analogue scale (VAS), 95% confidence intervals (CI) -1.53 ถึง -0.53; สตรี 152 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หรือเจลเย็น (-0.63 VAS points, 95% CI -1.09 ถึง -0.17; สตรี 152 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) แม้ว่าหลักฐานจะไม่แน่นอนเป็นอย่างมาก เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับใบกะหล่ำปลีที่เย็นเมื่อเทียบกับใบกะหล่ำปลีที่อุณหภูมิห้อง ใบกะหล่ำปลีในอุณหภูมิห้องเมื่อเทียบกับถุงน้ำร้อน และครีมสกัดใบกะหล่ำปลีเมื่อเทียบกับครีมหลอกเนื่องจาก ช่วงความเชื่อมั่น (CI) กว้างและรวมการไม่มีผล

สำหรับความแข็งของเต้านม ใบกะหล่ำปลีเย็นอาจมีประสิทธิผลมากกว่าการดูแลตามปกติ (MD -0.58 VAS points, 95% CI -0.82 ถึง -0.34; สตรี 152 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับใบกะหล่ำปลีเย็นเมื่อเทียบกับเจลเย็นเนื่องจากช่วงตวามเชื่อมั่น (CIs) กว้างและรวมถึงการไม่มีผล

สำหรับอาการคัดตึงเต้านม ใบกะหล่ำปลีในอุณหภูมิห้องอาจมีประสิทธิผลมากกว่าถุงน้ำร้อน (MD -1.16 points on 1-6 scale, 95% CI -1.36 ถึง -0.96; สตรี 63 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับครีมสกัดจากใบกะหล่ำปลีเมื่อเทียบกับครีมหลอกเนื่องจากช่วงตวามเชื่อมั่น (CIs) กว้างและรวมถึงไม่มีผล

จำนวนสตรีพึงพอใจกับใบกะหล่ำปลีเย็นมีมากกว่าการดูแลตามปกติ (risk ratio (RR) 1.42, 95% CI 1.22 ถึง 1.64; สตรี 152 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) หรือเจลเย็น (RR 1.23, 95% CI 1.10 ถึง 1.38; สตรี 152 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

เราไม่แน่ใจว่าสตรีให้นมบุตรนานกว่าหลังจากได้รับการรักษาด้วยใบกะหล่ำปลีเย็นเทียบกับการดูแลตามปกติหรือไม่ เนื่องจาก CIs กว้างและรวมถึงการไม่มีผล

ไม่มีรายงานอาการบวมที่เต้านมและอาการไม่พึงประสงค์

การรักษาด้วยการประคบเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม

สำหรับอาการเจ็บเต้านม การประคบด้วยสมุนไพรอาจมีประสิทธิผลดีกว่าการประคบร้อน (MD -1.80 VAS points, 95% CI -2.07 ถึง -1.53; ผู้หญิง 500 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) การนวดบำบัดร่วมกับการประคบด้วยกระบองเพชรและว่านหางจระเข้อาจมีประสิทธผลมากกว่าการนวดบำบัดเพียงอย่างเดียว (MD -1.27 VAS points, 95% CI -1.75 ถึง -0.79 สตรี 100 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) ในการเปรียบเทียบการประคบด้วยกระบองเพชรและว่านหางจระเข้กับการนวดบำบัด CIs มีความกว้างและรวมถึงการไม่มีผล

สำหรับความแข็งของเต้านม การประคบเย็นด้วยกระบองเพชรและว่านหางจระเข้อาจมีประสิทธิผลมากกว่าการนวด (RR 0.66, 95% CI 0.51 ถึง 0.87; สตรี 102 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) การนวดร่วมกับการประคบเย็นด้วยกระบองเพชรและว่านหางจระเข้อาจลดความเสี่ยงของความแข็งของเต้านมเมื่อเทียบกับการนวดเพียงอย่างเดียว (RR 0.38, 95% CI 0.25 ถึง 0.58; สตรี 100 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของการประคบเต้านมในการรักษาอาการคัดตึงเต้านมและการหยุดให้นมบุตร เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก

ในกลุ่มสตรีที่ได้รับการรักษาด้วยการประคบด้วยสมุนไพร พบว่า 2/250 คน มีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังเมื่อเทียบกับ 0/250 คน ในกลุ่มการประคบร้อน (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

ไม่มีรายงานอาการบวมที่เต้านมและความคิดเห็นของสตรีเกี่ยวกับการรักษา

การรักษาด้วยยาเปรียบเทียบกับยาหลอก

Protease อาจลดอาการเจ็บเต้านม (RR 0.17, 95% CI 0.04, 0.74; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ; สตรี 59 คน) และเต้านมบวม (RR 0.34, 95% CI 0.15 ถึง 0.79; สตรี 59 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ในขณะที่ Serrapeptase อาจลดความเสี่ยงของการคัดตึงเต้านมเมื่อเทียบกับยาหลอก (RR 0.36, 95% CI 0.14 ถึง 0.88; สตรี 59 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

เราไม่แน่ใจว่า Serrapeptase ลดอาการเจ็บเต้านมหรือเต้านมบวมได้หรือไม่ หรือ oxytocin ช่วยลดอาการคัดตึงเต้านมได้เมื่อเทียบกับยาหลอก เนื่องจาก CIs กว้างและรวมถึงการไม่มีผล

ไม่มีสตรีที่ประสบกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มใด ๆ ที่ได้รับ serrapeptase, protease หรือ ยาหลอก (หลักฐาน่มีความเชื่อมั่นต่ำ)

ไม่มีรายงานการตึงตัว / ความแข็งของเต้านม ความคิดเห็นของสตรีเกี่ยวกับการรักษาและการหยุดให้นมบุตร

เจลเย็นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม

สำหรับอาการเจ็บเต้านม เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับประสิทธผลของเจลเย็นเมื่อเทียบกับการรักษาแบบควบคุมเนื่องจากความแน่นอนของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำมาก

สำหรับความแข็งของเต้านม เจลเย็นอาจมีประสิทธิผลมากกว่าการดูแลตามปกติ (MD -0.34 points on 1-6 scale, 95% CI -0.60 ถึง -0.08; สตรี 151 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่แน่ใจว่าสตรีให้นมบุตรได้นานกว่าหลังการรักษาด้วยเจลเย็นหรือไม่เมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติเนื่องจาก CIs กว้างและรวมถีงการไม่มีผล

ความพึงพอใจของสตรีที่มีต่อเจลเย็นอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ (RR 1.17, 95% CI 0.97 ถึง 1.40; สตรี 151 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ)

ไม่มีรายงานอาการบวมและคัดตึงของเต้านมและอาการไม่พึงประสงค์

บันทึกการแปล: 

Translation notes CD006946.pub4

Tools
Information