การสนับสนุนเชิงพฤติกรรมช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่หรือไม่?

ใจความสำคัญ

การสนับสนุนเชิงพฤติกรรมสามารถช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้มากขึ้นเป็นเวลาหกเดือนหรือนานกว่านั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์

การสนับสนุนบางประเภทดูเหมือนจะได้ผลดีกว่าประเภทอื่น จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อระบุวิธีที่ดีที่สุดในการสนับสนุนผู้ที่พยายามเลิกสูบบุหรี่และเพื่อระบุคนที่ดีที่สุดที่จะสนับสนุนพวกเขา

การหยุดสูบบุหรี่

สิ่งที่ดีที่สุดที่คนสูบบุหรี่สามารถทำได้เพื่อสุขภาพคือการหยุดสูบบุหรี่

คนส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่ต้องการที่จะหยุด แต่หลายคนพบว่ามันยาก ผู้ที่สูบบุหรี่อาจใช้ยาเพื่อช่วยให้หยุดได้ การสนับสนุนเชิงพฤติกรรมเป็นทางเลือกหรือทางเลือกเพิ่มเติมในการช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ บางครั้งการสนับสนุนเชิงพฤติกรรมสามารถใช้ร่วมกับการทดแทนนิโคตินหรือยาอื่น ๆ เพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้

ประเภทของการสนับสนุนเชิงพฤติกรรม ได้แก่ คำแนะนำและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุหรือวิธีการหยุด หรือรวมกัน การสนับสนุนเชิงพฤติกรรมสามารถให้ได้ในแบบกลุ่มหรือแบบตัวต่อตัว

ทำไมเราถึงทำการทบทวนวรรณกรรมนี้

เราต้องการที่จะรู้ว่า:

- การสนับสนุนเชิงพฤติกรรมประเภทใดได้ผลดีที่สุดในการช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่

- วิธีที่ดีที่สุดในการให้การสนับสนุนเชิงพฤติกรรม (รวมถึงคนที่ดีที่สุดที่จะให้การสนับสนุน) และ

- การสนับสนุนเชิงพฤติกรรมช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ในด้านใดบ้าง

เราต้องการทราบด้วยว่าการสนับสนุนเชิงพฤติกรรมอาจทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ต้องการหรือไม่

เราได้ทำอะไร

เราค้นหา Cochrane Reviews เกี่ยวกับการสนับสนุนเชิงพฤติกรรมเพื่อเลิกสูบบุหรี่เพื่อค้นหาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ จากนั้นเราได้เปรียบเทียบการศึกษาเพื่อดูว่าการสนับสนุนเชิงพฤติกรรมประเภทต่างๆช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้ดีเพียงใด

วันที่ค้นข้อมูล: เรารวบรวมหลักฐานที่เผยแพร่ถึง กรกฎาคม 2020

สิ่งที่เราพบ

เราพบ 33 Cochrane Reviews ซึ่งเราได้พบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 312 รายการในผู้ใหญ่ 250,503 คน (อายุ 18 ถึง 63 ปี) ที่สูบบุหรี่ การศึกษาได้ศึกษาวิธีการเลิกบุหรี่ที่แตกต่างกัน 437 วิธี

การศึกษาส่วนใหญ่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปตะวันตก การศึกษา 115 เรื่องเกิดขึ้นในสถานพยาบาลและ 195 เกิดขึ้นในชุมชน โดยเฉลี่ยแล้วผู้ที่เข้าร่วมการศึกษาได้รับการติดตามเป็นเวลา 10.5 เดือน

การศึกษาเปรียบเทียบผลของการสนับสนุนเชิงพฤติกรรมกับ:

-ไม่มีการสนับสนุนเชิงพฤติกรรม

- การดูแลตามปกติหรือมาตรฐาน

- รูปแบบการสนับสนุนเชิงพฤติกรรมที่เข้มข้นน้อยกว่า หรือแนวทางอื่น ๆ

เราเปรียบเทียบการรักษาทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าการวิเคราะห์อภิมานแบบเครือข่าย

ผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

เมื่อเทียบกับการไม่สนับสนุนเชิงพฤติกรรมเป็นที่ชัดเจนว่าการสนับสนุนเชิงพฤติกรรมบางประเภทช่วยเพิ่มโอกาสในการเลิกบุหรี่ของคนเป็นเวลา 6 เดือนหรือนานกว่านั้น รวมถึง: การให้คำปรึกษาและให้เงินแก่พวกเขาในการเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ คนจำนวนมากเลิกสูบบุหรี่ด้วยการสนับสนุนประเภทนี้ไม่ว่าพวกเขาจะรับประทานยาเพื่อช่วยให้เลิกสูบบุหรี่หรือไม่

การสนับสนุนเชิงพฤติกรรมด้วยข้อความ อาจช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่าการไม่สนับสนุน

เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่สนับสนุน การปรับพฤติกรรมสนับสนุนบุคคลหรือกลุ่มคน การพยายามเลิกสูบบุหรี่อาจเพิ่มจำนวนคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้เล็กน้อย เช่นเดียวกับการสนับสนุนที่มุ่งเน้นไปที่วิธีการหยุดสูบบุหรี่

การเพิ่มความเข้มข้นของการสนับสนุนที่ได้รับ เช่น การติดต่อบ่อยขึ้น หรือการมีช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น จำนวนคนที่เลิกสูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับ:

- ผลของการสนับสนุนพฤติกรรมประเภทอื่น ๆ รวมถึงการสะกดจิต การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย และการเข้าร่วมการแข่งขัน และ

- ผลของผู้ที่ให้การสนับสนุนเชิงพฤติกรรม

มีเพียงการศึกษาบางส่วนเท่านั้นที่รายงานผลสำหรับผลกระทบที่ไม่ต้องการ การสนับสนุนเชิงพฤติกรรมไม่ได้เพิ่มจำนวนของผลกระทบที่ไม่ต้องการ

เราเชื่อมั่นในผลการทบทวนนี้อย่างไร

เราเชื่อมั่นว่าการให้คำปรึกษาและรางวัลเป็นเงินช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ เราไม่คาดหวังว่าหลักฐานเพิ่มเติมจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์เหล่านี้

เราไม่ค่อยมั่นใจในผลลัพธ์ของการสนับสนุนเชิงพฤติกรรมประเภทอื่น ๆ และเกี่ยวกับผู้ที่ให้การสนับสนุนและวิธีการให้ เราพบข้อจำกัด ในการศึกษาบางส่วนรวมถึงวิธีการออกแบบ การดำเนินการ และรายงาน ผลลัพธ์เหล่านี้น่าจะมีเปลี่ยนแปลงหากมีหลักฐานเพิ่มเติม จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การสนับสนุนเชิงพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่สามารถเพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่ได้ในหกเดือนหรือนานกว่านั้นโดยไม่มีหลักฐานว่าจะเพิ่มอันตราย ไม่ว่าจะมีการให้เภสัชบำบัดเพื่อเลิกบุหรี่ด้วยหรือไม่ แต่ผลจะเด่นชัดกว่าเล็กน้อยในกรณีที่ไม่มีเภสัชบำบัด หลักฐานการได้รับประโยชน์มีความชัดเจนมากที่สุดสำหรับการให้คำปรึกษาในรูปแบบใด ๆ และการรับประกันสิ่งจูงใจทางการเงิน หลักฐานชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้ แต่จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมิน: การจัดเฉพาะสำหรับบุคคล; จัดส่งทางข้อความ อีเมล และการบันทึกเสียง การทำโดยที่ปรึกษาด้านสุขภาพธรรมดา และเนื้อหาวิธีการที่มีส่วนประกอบที่สร้างแรงบันดาลใจและมุ่งเน้นไปที่วิธีการเลิก เราพบการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ 23 รายการ หลักฐานไม่ได้ชี้ให้เห็นอย่างสม่ำเสมอว่าวิธีการทางพฤติกรรมประเภทหนึ่งเพื่อการเลิกบุหรี่นั้นคุ้มค่ากว่าอีกประเภท การทบทวนวรรณกรรมในอนาคตควรพิจารณาถึงอคติในการตีพิมพ์อย่างเต็มที่ จำเป็นต้องมีเครื่องมือในการตรวจสอบอคติในการตีพิมพ์และเพื่อประเมินความเชื่อมั่นใน CNMA

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคและการเสียชีวิตทั่วโลก ในผู้ที่สูบบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่สามารถฟื้นกลับความเสียหายได้มาก หลายคนใช้วิธีการเชิงพฤติกรรมเพื่อช่วยให้พวกเขาเลิกสูบบุหรี่ วิธีการเหล่านี้อาจแตกต่างกันอย่างมากในเนื้อหาและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์: 

เพื่อสรุปหลักฐานจาก Cochrane Reviews ที่ประเมินผลของวิธีการเชิงพฤติกรรม ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความพยายามในการเลิกบุหรี่ และทำการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย เพื่อให้ทราบว่าวิธีการดำเนินการ ผู้ดำเนินการ และลักษณะ จุดเน้น และความเข้มข้นของวิธีการเชิงพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรี่มีผลต่อโอกาสในการเลิกบุหรี่ได้ 6 เดือนหลังจากพยายามเลิกสูบบุหรี่ และผลของวิธีการเชิงพฤติกรรมนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะอื่น ๆ หรือไม่ รวมทั้งประชากร บริบท และการให้เภสัชบำบัด

เพื่อสรุปความพร้อมใช้งานและข้อค้นพบหลักของการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของวิธีการเชิงพฤติกรรม เพื่อการเลิกบุหรี่ในแง่ของค่าใช้จ่าย และความคุ้มทุนในรูปแบบของความเห็นทางเศรษฐกิจโดยย่อ

วิธีการ: 

งานนี้ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก 1. เราจัดทำ Cochrane Overview ของการทบทวนวรรณกรรม โดยใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane เราค้นหา Cochrane Reviews เกี่ยวกับวิธีการเชิงพฤติกรรม (รวมถึงวิธีการที่ไม่ใช่เภสัชวิทยาทั้งหมด เช่นการให้คำปรึกษาการออกกำลังกาย การสะกดจิต วัสดุเพื่อช่วยเหลือตนเอง) สำหรับการเลิกสูบบุหรี่โดยค้นหา Cochrane Library ในเดือนกรกฎาคม 2020 เราประเมินคุณภาพของวิธีการของการทบทวนวรรณกรรมโดยใช้ AMSTAR 2 และสังเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมแบบบรรยาย 2. เราใช้การทบทวนวรรณกรรมที่รวมไว้เพื่อหา การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมของวิธีการเชิงพฤติกรรมสำหรับการเลิกสูบบุหรี่เมื่อเทียบกับวิธีการเชิงพฤติกรรมอื่น ๆ หรือไม่มีวิธีการเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ การจะรวมนำเข้า การศึกษาจะต้องรวมถึงผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่และวัดการงดสูบบุหรี่ที่ 6 เดือนหรือนานกว่า การคัดกรอง การคัดลอกข้อมูล และของการประเมินความเสี่ยงของอคติ เป็นไปตามวิธีการมาตรฐานของ Cochrane เราสังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Bayesian component network meta-analysis (CNMA) เพื่อตรวจสอบผลของส่วนประกอบที่แตกต่างกัน 38 รายการเมื่อเทียบกับวิธีการเพียงเล็กน้อย ส่วนประกอบรวมถึง องค์ประกอบด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจ ผู้ให้บริการวิธีการ รูปแบบการให้วิธีการ ลักษณะ จุดเน้น และความเข้มข้นของวิธีการเชิงพฤติกรรม เราใช้ component network meta-regression (CNMR) เพื่อประเมินอิทธิพลของลักษณะประชากร การให้เภสัชบำบัด และความเข้มข้นของวิธีการต่อผลกระทบของส่วนประกอบ เราได้ประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานที่ได้โดยวิธีการของเกรด (GRADE) เราถือว่าผลกระทบเป็นการรวมของแต่ละส่วนประกอบ

ผลการวิจัย: 

เราได้รวมการทบทวนวรรณกรรมของ Cochrane 33 รายการซึ่งจากการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุม 312 รายการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 250,563 คน และกลุ่มการศึกษาที่แตกต่างกัน 845 กลุ่มตรงตามเกณฑ์สำหรับการรวมไว้ใน component network meta-analysis ของเรา มีชุดที่มีส่วนประกอบที่แตกต่างกัน 437 ชุด จากการทบทวนวรรณกรรม 33 รายการ ความเชื่อมั่นในผลการตรวจสอบอยู่ในระดับสูงใน 4 รายการ และปานกลางใน 9 รายการ ซึ่งวัดโดยเครื่องมือประเมินที่สำคัญของ AMSTAR 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เหลืออีก 20 รายการ มีความเชื่อมั่นต่ำหรือต่ำมาก เนื่องจากมีจุดอ่อนที่สำคัญอย่างน้อยหนึ่งข้อ ซึ่งส่วนใหญ่คือ การตรวจสอบหรือการอภิปรายไม่เพียงพอ (หรือทั้งสองอย่าง) ของผลของอคติในการตีพิมพ์ (publication bias) ข้อควรทราบ จุดอ่อนสำคัญที่พบ ไม่ได้ส่งผลต่อ องค์ประกอบการค้นหา การคัดกรอง หรือการคัดลอกข้อมูลของกระบวนการทบทวนวรรณกรรมซึ่งมีผลโดยตรงต่อ CNMA ของเรา จากการศึกษาที่รวมไว้พบว่า 125/312 รายการมีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดอคติโดยรวม 50 รายการมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติและส่วนที่เหลือมีความเสี่ยงที่ไม่ชัดเจน การวิเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมที่มีส่วนร่วม และจาก CNMA ของเรา แสดงให้เห็นว่าวิธีการเชิงพฤติกรรมสำหรับการเลิกบุหรี่สามารถเพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่ได้ แต่ประสิทธิผลจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของการสนับสนุนที่มีให้ มีหลักฐานที่เชื่อมั่นสูงว่าของประโยชน์สำหรับการให้คำปรึกษา (odds ratio (OR) 1.44, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CrI) 1.22 ถึง 1.70, 194 การศึกษา, n = 72,273) และรับประกันสิ่งจูงใจทางการเงิน (OR 1.46, 95% CrI 1.15 ถึง 1.85, 19 การศึกษา, n = 8877) หลักฐานการได้ประโยชน์ยังคงอยู่เมื่อเอาการศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอคติออก การค้นพบนี้สอดคล้องกับการวิเคราะห์อภิมานแบบคู่ (pair-wise meta-analysis) จากการทบทวนวรรณกรรมที่มีส่วนร่วม มีหลักฐานความเชื่อมั่นระดับปานกลางถึงประโยชน์สำหรับวิธีการที่ส่งผ่านข้อความ (ลดระดับเนื่องจากความแตกต่างทางสถิติที่ไม่สามารถอธิบายได้ในการเปรียบเทียบแบบคู่) และสำหรับองค์ประกอบต่อไปนี้ ที่การประเมิน point estimate แสดงถึงประโยชน์ แต่ CrIs รวมความแตกต่างที่ไม่มีนัยสำคัญทางคลินิก: การจัดเฉพาะสำหรับบุคคล; เนื้อหาของวิธีการรวมถึงองค์ประกอบที่สร้างแรงบันดาลใจ เนื้อหาของวิธีการมุ่งเน้นไปที่วิธีการเลิก องค์ประกอบของวิธีการที่เหลือมีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ ถึงต่ำมากโดยประเด็นหลักคือความไม่แม่นยำและเสี่ยงต่อการเกิดอคติ ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของอันตรายในกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรี่ ผลกระทบจากวิธีการไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยการปรับตามลักษณะประชากร แต่ข้อมูลมีจำกัด การเพิ่มความเข้มข้นของการสนับสนุนเชิงพฤติกรรมโดยวัดจากจำนวนครั้งของการติดต่อ ระยะเวลาของการติดต่อแต่ละครั้ง และความยาวของโปรแกรม มี point estimate ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการเลิกสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ CrIs รวมถึงการไม่มีความแตกต่าง ผลของการสนับสนุนเชิงพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรี่ปรากฏให้เห็นน้อยลงเล็กน้อยในคนได้รับเภสัชบำบัดเพื่อเลิกบุหรี่อยู่แล้ว

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มกราคม 2021

Tools
Information