opioids เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการความเจ็บปวดในทารกหลังการผ่าตัดหรือไม่

ข้อความสำคัญ

• เราไม่พบหลักฐานที่มีคุณภาพเพียงพอเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงของ opioids (กลุ่มยาบรรเทาอาการปวด) ในการจัดการความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดในทารก เราพบการศึกษาเพียง 4 ฉบับเท่านั้น และพวกเขาไม่ได้ศึกษาในทารกมากพอที่จะให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ

• จำเป็นต้องมีการศึกษาที่ใหญ่ขึ้นและมีการออกแบบมาอย่างดี เพื่อให้การประมาณประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก opioids ยาอื่นๆ และการรักษาที่ไม่ใช่ยาได้ดีขึ้น

เหตุใดจึงให้ opioids เพื่อจัดการกับความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดในทารก

ทารก (โดยเฉพาะในช่วง 4 สัปดาห์แรกหลังคลอด) มักจะต้องได้รับการผ่าตัด เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ พวกเขาต้องการการจัดการความเจ็บปวดอย่างต่อเนื่องหลังจากการผ่าตัดเหล่านี้ และยากลุ่มโอปิออยด์มักใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังการผ่าตัดในทารก

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบผลกระทบของการให้โอปิออยด์แก่ทารกที่ได้รับการผ่าตัด เปรียบเทียบกับ:

1) ไม่มีการรักษาหรือยาหลอก (การรักษาแบบ 'จำลอง' หรือการรักษาหลอก ๆ ที่ไม่มียาใด ๆ แต่มีลักษณะหรือรสชาติเหมือนกับยาที่กำลังทดสอบ)

2) การรักษาที่ไม่ใช่ยา (เช่น สารละลายที่หวาน);

3) ยาอื่น ๆ หรือ

4) opioids ประเภทต่างๆ

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่เปรียบเทียบ opioids เปรียบเทียบกับ 4 การรักษาที่อธิบายไว้ข้างต้น เราเปรียบเทียบและสรุปผล และให้คะแนนความเชื่อมั่นของเราในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาด

เราพบอะไร

เรารวมการศึกษา 4 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับทารก 331 คน การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดคือในทารก 171 คน และการศึกษาที่เล็กที่สุดคือในทารก 15 คน

• การศึกษา 2 เปรียบเทียบ opioids กับยาหลอก: ไม่ชัดเจนว่า opioids มีผลต่อการเสียชีวิตหรือไม่; ไม่มีการศึกษารายงานความเจ็บปวด พัฒนาการระยะยาว ปัญหาการมองเห็น (ภาวะจอประสาทตาเสื่อมในทารกคลอดก่อนกำหนด) หรือเลือดออกในสมอง (เลือดออกในโพรงสมอง)

• การศึกษา 1 ฉบับเปรียบเทียบ opioid ชนิดหนึ่งกับ opioid อีกชนิดหนึ่ง: ยังไม่ชัดเจนว่า fentanyl มีผลต่อการเสียชีวิตเมื่อเทียบกับ tramadol หรือไม่; ไม่มีการศึกษาใดรายงานความเจ็บปวด พัฒนาการระยะยาว ปัญหาการมองเห็น หรือเลือดออกในสมอง

• การศึกษา 1 ฉบับ เปรียบเทียบโอปิออยด์กับยาบรรเทาอาการปวดประเภทอื่น: ยังไม่ชัดเจนว่ามอร์ฟีนโอปิออยด์มีผลต่อความเจ็บปวดเมื่อเทียบกับพาราเซตามอลหรือไม่; ไม่มีการศึกษาใดรายงานถึงพัฒนาการในระยะยาว การตาย ปัญหาการมองเห็น หรือเลือดออกในสมอง

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เราไม่มั่นใจในหลักฐานเนื่องจากมีการศึกษาไม่เพียงพอที่จะแน่ใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ของผลลัพธ์ของเรา เป็นไปได้ว่าผู้เข้าร่วมในการศึกษาทราบว่าพวกเขาได้รับวิธีการแบบใด นอกจากนี้ ไม่ใช่ทุกการศึกษาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เราสนใจ

การทบทวนวรรณกรรมนี้ทันสมัยแค่ไหน
เราค้นหาการศึกษาที่มีจนถึงเดือนพฤษภาคม 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานจำกัดเกี่ยวกับการบริหารยา opioid สำหรับความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดในทารกแรกเกิด เมื่อเทียบกับยาหลอก opioids อื่น ๆ หรือพาราเซตามอล

เราไม่แน่ใจว่า Tramadol ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตเมื่อเทียบกับยาหลอกหรือไม่ ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานคะแนนความเจ็บปวด ความพิการทางพัฒนาการของระบบประสาทที่สำคัญ ผลลัพธ์ด้านความรู้ความเข้าใจและการศึกษาในเด็กอายุมากกว่า 5 ปี ภาวะจอประสาทตาผิดปกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด หรือภาวะเลือดออกในโพรงสมอง เราไม่แน่ใจว่าเฟนทานิลลดอัตราการเสียชีวิตเมื่อเทียบกับทรามาดอลหรือไม่ ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานคะแนนความเจ็บปวด ความพิการทางพัฒนาการของระบบประสาทที่สำคัญ ผลลัพธ์ด้านความรู้ความเข้าใจและการศึกษาในเด็กอายุมากกว่า 5 ปี ภาวะจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนำหนด หรือภาวะเลือดออกในโพรงสมอง เราไม่แน่ใจว่ามอร์ฟีนช่วยลดความเจ็บปวดเมื่อเทียบกับพาราเซตามอลหรือไม่ ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานความพิการทางพัฒนาการทางระบบประสาทที่สำคัญ ผลลัพธ์ด้านความรู้ความเข้าใจและการศึกษาในเด็กอายุมากกว่า 5 ปี การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลครั้งแรก จอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนด หรือเลือดออกในโพรงสมอง ไม่พบการศึกษาที่เปรียบเทียบ opioids กับวิธีการที่ไม่ใช่ทางเภสัชวิทยา

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ทารกแรกเกิดอาจได้รับการผ่าตัดเนื่องจากความผิดปกติ เช่น ไส้เลื่อนกะบังลม ภาวะผนังหน้าท้องไม่ปิดแต่กำเนิด โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และภาวะกระเพาะอาการส่วนปลายตีบจากการหนาตัวผิดปกติ หรือภาวะแทรกซ้อนของการคลอดก่อนกำหนด เช่น ลำไส้อักเสบเนื้อตาย ลำไส้ทะลุที่เกิดขึ้นเอง และภาวะจอประสาทตาผิดปกติของทารกคลอดก่อนกำหนดที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ตัวเลือกสำหรับการรักษาความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด ได้แก่ opioids วิธีการที่ไม่ใช่เภสัชวิทยา และยาอื่นๆ มอร์ฟีน เฟนทานิล และเรมิเฟนทานิลเป็นโอปิออยด์ที่ใช้บ่อยที่สุดในทารกแรกเกิด อย่างไรก็ตาม มีรายงานผลกระทบเชิงลบของ opioids ต่อโครงสร้างและการทำงานของสมองที่กำลังพัฒนา การประเมินผลกระทบของ opioids มีความสำคัญสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทารกแรกเกิดที่มีอาการปวดมากในช่วงหลังการผ่าตัด

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และโทษของยาระงับปวดกลุ่ม Opioid ให้ทั่วร่างกายในทารกแรกเกิดที่ได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากทุกสาเหตู ความเจ็บปวด และความพิการของพัฒนาการทางระบบประสาทที่มีนัยสำคัญ เปรียบเทียบกับการไม่ใช้ยา ยาหลอก การรักษาที่ไม่ใช่ทางเภสัชวิทยา ยากลุ่ม opioids ประเภทต่างๆ หรือยาอื่นๆ

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane CENTRAL, MEDLINE ผ่าน PubMed และ CINAHL ในเดือนพฤษภาคม 2021 เราค้นหา WHO ICTRP, clinictrials.gov และทะเบียนการทดลอง ICTRP เราค้นหาเอกสารประกอบการประชุมและรายการอ้างอิงของบทความที่ได้รับสำหรับ RCT และ quasi-RCT

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ที่ดำเนินการในทารกที่คลอดก่อนกำหนดและทารกคลอดครบกำหนดโดยนับอายุครรภ์หลังมีประจำเดือนจนถึง 46 สัปดาห์และ 0 วันที่มีอาการปวดหลังการผ่าตัดและให้ opioids โดยเปรียบเทียบกับ 1) ยาหลอกหรือไม่มีการแทรกแซง; 2) วิธีการที่ไม่ใช่เภสัชวิทยา 3) opioids ประเภทต่างๆ หรือ 4) ยาอื่นๆ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเราคือการประเมินความปวดด้วยวิธีที่ตรวจสอบได้ การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลครั้งแรก ความพิการทางพัฒนาการทางระบบประสาทที่สำคัญ และผลลัพธ์ด้านความรู้ความเข้าใจและการศึกษาในเด็กอายุมากกว่า 5 ปี เราใช้โมเดลเอฟเฟกต์คงที่ที่มีอัตราส่วนความเสี่ยง (RR) และความแตกต่างของความเสี่ยง (RD) สำหรับข้อมูลแบบแบ่งขั้วและความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) สำหรับข้อมูลต่อเนื่อง เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์แต่ละรายการ

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม RCTs 4 ฉบับ ศึกษาในทารก 331 คนใน 4 ประเทศในทวีปต่างๆ การศึกษาส่วนใหญ่ทำในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดขนาดใหญ่หรือขนาดกลาง (รวมถึงการผ่าตัดทรวงอกหรือช่องท้อง) ซึ่งอาจต้องมีการควบคุมความเจ็บปวดด้วยการบริหารยา opioid หลังการผ่าตัด การทดลองแบบสุ่มไม่ได้พิจารณาผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเล็กน้อย (รวมถึงการซ่อมแซมไส้เลื่อนที่ขาหนีบ) และบุคคลที่ได้รับสารกลุ่มโอปิออยด์ก่อนเริ่มการทดลอง RCTs 2 ฉบับเปรียบเทียบ opioids กับยาหลอก; 1 ฉบับ ศึกษาเฟนทานิลกับทรามาดอล และ 1 ฉบับ ศึกษามอร์ฟีนกับพาราเซตามอล ไม่สามารถดำเนินการวิเคราะห์อภิมานได้เนื่องจาก RCT ที่รวมอยู่รายงานผลลัพธ์ไม่เกินสามรายการภายในการเปรียบเทียบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมากสำหรับผลลัพธ์ทั้งหมด เนื่องจากความไม่แม่นยำของการประมาณการ (ลดระดับลงสองระดับ) และข้อจำกัดของการศึกษา (ลดระดับลงหนึ่งระดับ)

การเปรียบเทียบ 1: opioids กับไม่รักษาหรือยาหลอก

การทดลองสองรายการรวมอยู่ในการเปรียบเทียบนี้ โดยเปรียบเทียบระหว่าง Tramadol หรือ Tapentadol กับยาหลอก ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่สำคัญต่อไปนี้: ความเจ็บปวด; ความพิการทางพัฒนาการของระบบประสาทที่สำคัญ หรือผลลัพธ์ทางความคิดและการศึกษาในเด็กอายุมากกว่า 5 ปี หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของ tramadol เมื่อเทียบกับยาหลอกต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลครั้งแรก (RR 0.32, 95% Confidence Interval (CI) 0.01 ถึง 7.70; RD -0.03, 95% CI -0.10 ถึง 0.05, ผู้เข้าร่วม 71 คน , 1 การศึกษา I² = ไม่เกี่ยวข้อง) ไม่มีรายงานเกี่ยวกับ: ภาวะจอประสาทตาเสื่อมในทารกคลอดก่อนกำหนด; หรือเลือดออกในโพรงสมอง

การเปรียบเทียบ 2: opioids กับวิธีการที่ไม่ใช่ทางเภสัชวิทยา

ไม่มีการทดลองใดรวมอยู่ในการเปรียบเทียบนี้

การเปรียบเทียบ 3: การเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวของ opioids ที่แตกต่างกัน

การศึกษา 1 ฉบับเปรียบเทียบเฟนทานิลกับทรามาดอลรวมอยู่ในการเปรียบเทียบนี้ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่สำคัญต่อไปนี้: ความเจ็บปวด; ความพิการทางพัฒนาการของระบบประสาทที่สำคัญ หรือผลลัพธ์ทางความคิดและการศึกษาในเด็กอายุมากกว่า 5 ปี หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของเฟนทานิลเมื่อเทียบกับยาทรามาดอลต่อการตายจากทุกสาเหตุระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลครั้งแรก (RR 0.99, 95% CI 0.59 ถึง 1.64; RD 0.00, 95% CI -0.13 ถึง 0.13, ผู้เข้าร่วม 171 คน, การศึกษา 1 ฉบับ; I² = ไม่เกี่ยงข้อง) ไม่มีรายงานเกี่ยวกับ: ภาวะจอประสาทตาเสื่อมในทารกคลอดก่อนกำหนด; หรือเลือดออกในโพรงสมอง

การเปรียบเทียบ 4: opioids กับยาแก้ปวดและยาระงับประสาทอื่น ๆ

มีการทดลองเปรียบเทียบมอร์ฟีนกับพาราเซตามอลหนึ่เรืองในการเปรียบเทียบนี้ หลักฐานไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของมอร์ฟีนเมื่อเทียบกับพาราเซตามอลต่อคะแนนความปวด COMFORT (MD 0.10, 95% CI -0.85 ถึง 1.05; ผู้เข้าร่วม 71 คน, การศึกษา 1 ฉบับ; I² = ไม่เกี่ยวข้อง) ไม่มีรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่สำคัญอื่นๆ เช่น ความพิการทางพัฒนาการของระบบประสาทที่สำคัญ ผลลัพธ์ทางความคิดและการศึกษาในเด็กอายุมากกว่า 5 ปี การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลครั้งแรก จอประสาทตาเสื่อมในทารกคลอดก่อนกำหนด; หรือเลือดออกในโพรงสมอง

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 6 มิถุนายน 2023

Tools
Information