Continuous positive airway pressure (CPAP) สำหรับ acute bronchiolitis ในเด็ก

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

Continuous positive airway pressure (CPAP) ดีกว่าหรือแย่กว่าการรักษาแบบประคับประคองสำหรับเด็กที่เป็นโรค acute bronchiolitis หรือไม่

ความเป็นมา

Bronchiolitis คือการอักเสบของทางเดินหายใจขนาดเล็กในปอด และเป็นสาเหตุที่พบบ่อยในการรักษาที่แผนกฉุกเฉินในเด็กเล็ก เด็กที่เป็นโรค acute bronchiolitis มักได้รับการดูแลแบบประคับประคองซึ่งรวมถึงการให้น้ำอย่างเพียงพอ และการให้ออกซิเจนตามความจำเป็น การรักษาด้วย CPAP เกี่ยวข้องกับการให้แรงดันอากาศเป็นบวกโดยการเป่าลมจากปั๊มเพื่อเปิดทางเดินหายใจ และอาจได้ผลสำหรับเด็กที่เป็นโรค acute bronchiolitis นี่เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2015 และปรับปรุงในปี 2019

ช่วงเวลาที่ค้นหา

15 สิงหาคม 2021

ลักษณะการศึกษา

เรารวบรวม 3 การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบขนาดเล็ก (การศึกษาที่ผู้เข้าร่วมได้รับการสุ่มให้เป็นหนึ่งในสองกลุ่มหรือมากกว่า) ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทั้งหมด 122 คนที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค bronchiolitis ไม่พบการศึกษาใหม่สำหรับการปรับปรุงครั้งนี้ 3 การศึกษาดำเนินการที่ศูนย์เดียวในฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และอินเดีย การศึกษาทั้งหมดเปรียบเทียบ CPAP กับการรักษามาตรฐาน

แหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษา

1 การศึกษาได้รับทุนจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 1 การศึกษา รายงานว่าไม่ได้รับเงินทุน และการศึกษาที่สามไม่ได้กล่าวถึงแหล่งเงินทุน

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

หลักฐานที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้ไม่สามารถสรุปผลใดๆ เกี่ยวกับผลของ CPAP ต่อความจำเป็นในการใช้เครื่องช่วยหายใจในเด็กที่เป็นโรค bronchiolitis ได้ หลักฐานความเชื่อมั่นที่ต่ำและจำกัดระบุว่าการหายใจดีขึ้น (อัตราการหายใจลดลง) ในเด็กที่ได้รับ CPAP ระยะเวลาที่เด็กอยู่ในโรงพยาบาลมีความคล้ายคลึงกันระหว่างกลุ่ม CPAP และกลุ่มที่รักษาตามมาตรฐาน ไม่มีรายงานเด็กในการศึกษาที่เสียชีวิต การศึกษาไม่ได้รายงานเกี่ยวกับเวลาในการฟื้นตัว การเปลี่ยนแปลงของ partial oxygen pressure ความถี่ที่เด็กเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากแผนกฉุกเฉิน เด็กอยู่ในแผนกฉุกเฉินนานแค่ไหน หรือความจำเป็นในการเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤต ไม่มีอาการเฉพาะที่ที่จมูกหรืออาการช็อกตามที่รายงานโดย 1 การศึกษา ไม่มีรายงานว่าเด็กมีลมอยู่ในโพรงระหว่างปอดกับผนังทรวงอกซึ่งทำให้ปอดยุบ (pneumothorax) ตามรายงานของ 1 การศึกษา 2 การศึกษาไม่ได้รายงานเกี่ยวกับผลเฉพาะที่ของจมูก ภาวะช็อก หรือ pneumothorax การศึกษาที่เพิ่มเข้ามาในการปรับปรุงครั้งก่อนของการทบทวนในปี 2019 มีส่วนสนับสนุนข้อมูลในการประเมินอัตราการหายใจและความจำเป็นในการช่วยหายใจ

ความเชื่อมั่นของหลักฐาน

เราพบหลักฐานที่จำกัดและมีความเชื่อมั่นต่ำเกี่ยวกับ CPAP สำหรับเด็กที่เป็นโรค bronchiolitis ความเชื่อมั่นของหลักฐานลดลงเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอคติ การขาดการติดตามการรักษา การรายงานแบบคัดเลือก และค่าที่ต่างกันมากที่รายงานโดยการศึกษาที่รวบรวมไว้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การใช้ CPAP ไม่ได้ลดความจำเป็นในการช่วยหายใจในเด็กที่เป็นโรค bronchiolitis แม้ว่าหลักฐานจะมีความเชื่อมั่นต่ำก็ตาม หลักฐานความเชื่อมั่นที่จำกัดและต่ำแสดงให้เห็นว่าการหายใจดีขึ้น (อัตราการหายใจลดลง) ในเด็กที่เป็นโรค bronchiolitis ที่ได้รับ CPAP; การค้นพบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากการทบทวนวรรณกรรมปี 2015 และการปรับปรุงปี 2019 เนื่องจากหลักฐานที่มีอยู่อย่างจำกัด ผลของ CPAP ในเด็กที่เป็นโรค acute bronchiolitis จึงไม่แน่นอนสำหรับผลลัพธ์อื่นๆ จำเป็นต้องมีการทดลองขนาดใหญ่เพียงพอเพื่อประเมินผลของ CPAP สำหรับเด็กที่เป็นโรค acute bronchiolitis

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Acute bronchiolitis เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการเข้าแผนกฉุกเฉินและการรักษาในโรงพยาบาลในเด็กอายุไม่เกินสามปี ไม่มีการรักษาเฉพาะสำหรับ bronchiolitis ยกเว้นการรักษาแบบประคับประคอง ซึ่งรวมถึงการให้สารน้ำให้เพียงพอและการเสริมออกซิเจน Continuous positive airway pressure (CPAP) มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายทางเดินหายใจส่วนปลายของปอด ทำให้เกิดการปล่อยลมออกของปอดที่ขยายตัวเกินใน bronchiolitis ความดันทางเดินหายใจที่เพิ่มขึ้นยังช่วยป้องกันทางเดินหายใจขนาดเล็กส่วนปลายไม่ให้แฟบลงระหว่างการหายใจออก การศึกษาเชิงสังเกตุรายงานว่า CPAP มีประโยชน์สำหรับเด็กที่เป็น acute bronchiolitis นี่เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2015 และปรับปรุงในปี 2019

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ CPAP เปรียบเทียบกับไม่มี CPAP หรือ CPAP หลอกในทารกและเด็กอายุไม่เกิน 3 ปีที่เป็นโรค acute bronchiolitis

วิธีการสืบค้น: 

เราทำการค้นหา CENTRAL (2021, Issue 7) ซึ่งรวมถึง Cochrane Acute Respiratory Infections Group Specialized Register, MEDLINE (1946 ถึง สิงหาคม 2021), Embase (1974 ถึง สิงหาคม 2021), CINAHL (1981 ถึง สิงหาคม 2021) และ LILACS (1982 ถึง สิงหาคม 2021) ในเดือนสิงหาคม 2021 นอกจากนี้เรายังค้นหา US National Institutes of Health Ongoing Trials Register ClinicalTrials.gov และ World Health Organization (WHO) International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) สำหรับการทดลองที่เสร็จสิ้นและกำลังดำเนินการในวันที่ 26 ตุลาคม 2021

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราพิจารณาการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs), quasi-RCTs, cross-over RCTs และ cluster-RCTs ที่ประเมินผลของ CPAP ในเด็กที่เป็นโรค acute bronchiolitis

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมสองคนประเมินการเข้าเกณฑ์ของการศึกษา คัดลอกข้อมูลโดยใช้ structure pro forma วิเคราะห์ข้อมูล และทำ meta-analyses อย่างอิสระ เราใช้เครื่องมือความเสี่ยงของอคติของ Cochrane เพื่อประเมินความเสี่ยงของอคติในการศึกษาที่รวบรวมไว้ เราได้สร้าง summary of the findings table โดยใช้ซอฟต์แวร์ GRADEpro GDT

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม 3 การศึกษาที่มีเด็กทั้งหมด 122 คน (62/60 คนในกลุ่มการรักษา/กลุ่มควบคุม) ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือนเพื่อตรวจสอบการใช้ CPAP ทางจมูกเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาแบบประคับประคอง (หรือ 'มาตรฐาน') เรารวม 1 การทดลองใหม่ (เด็ก 72 คน) ในการปรับปรุงปี 2019 ที่ให้ข้อมูลในการประเมินอัตราการหายใจและความจำเป็นในการใช้ mechanical ventilation สำหรับการปรับปรุงนี้ เราไม่พบการทดลองใหม่ใด ๆ เพื่อรวมไว้ในการปรับปรุงปัจจุบัน การศึกษาที่รวมไว้เป็นการทดลองแบบศูนย์เดียวที่ดำเนินการในฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และอินเดีย 2 การศึกษาเป็นการศึกษาแบบ RCT แบบกลุ่มคู่ขนาน และ 1 การศึกษาเป็น cross-over RCT หลักฐานที่ได้จากการศึกษาที่รวบรวมมามีความเชื่อมั่นต่ำ เราทำการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะมีอคติสำหรับการปกปิด ข้อมูลผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์ และการรายงานแบบคัดเลือก และช่วงความเชื่อมั่นกว้าง

ผลของ CPAP ต่อความจำเป็นในการใช้เครื่องช่วยหายใจในเด็กที่เป็นโรค acute bronchiolitis มีความไม่เชิ่อมั่นเนื่องจากความเสี่ยงของอคติและความไม่แม่นยำในการประมาณการผลกระทบ (ความแตกต่างของความเสี่ยง −0.01 ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) −0.09 ถึง 0.08; 3 RCTs เด็ก 122 คนหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่มีการทดลองใดวัดเวลาในการฟื้นตัว หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำที่จำกัดระบุว่า CPAP ลดอัตราการหายใจ (อัตราการหายใจลดลงจะดีกว่า) (ความแตกต่างเฉลี่ย (MD) −3.81, 95% CI −5.78 ถึง −1.84; 2 RCTs เด็ก 91 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) มีเพียงหนึ่งการทดลองที่วัดการเปลี่ยนแปลงของความอิ่มตัวของออกซิเจนในหลอดเลือด (ความอิ่มตัวของออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นจะดีกว่า) และผลลัพธ์ไม่แม่นยำ (MD −1.70%, 95% CI −3.76 ถึง 0.36; 1 RCT เด็ก 19 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ผลของ CPAP ต่อการเปลี่ยนแปลง arterial partial carbon dioxide pressure (pCO₂) (pCO₂ ที่ลดลงจะดีกว่า) มีความไม่แม่นยำ (MD −2.62 mmHg, 95% CI −5.29 ถึง 0.05; 2 RCTs เด็ก 50 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาลใกล้เคียงกันทั้งในกลุ่ม CPAP และกลุ่มดูแลแบบประคับประคอง (MD 0.07 วัน, 95% CI −0.36 ถึง 0.50; 2 RCTs เด็ก 50 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) 2 การศึกษาไม่ได้รายงาน pneumothorax แต่ pneumothorax ไม่เกิดขึ้นใน 1 การศึกษา ไม่มีการศึกษาใดรายงานการเสียชีวิต ไม่มีรายงานผลลัพธ์หลายประการ (การเปลี่ยนแปลงของ partial oxygen pressure อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (จากแผนกฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาล) ระยะเวลาของการอยู่ในแผนกฉุกเฉิน และความจำเป็นในการเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก) ไม่ได้รายงานในการศึกษาที่รวบรวมไว้

บันทึกการแปล: 

หมายเหตุการแปล แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 เมษายน 2022 edit โดย ผกากรอง 27 ตุลาคม 2022

Tools
Information