การตัดผนังกันช่องในโพรงมดลูกในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีผนังกันช่องในโพรงมดลูก

คำถามการวิจัย

ผู้เขียน Cochrane อยากทราบว่า การส่องกล้องตัดผนังกันช่องในโพรงมดลูก (การผ่าตัดเพื่อตัดผนังกั้นโพรงมดลูกออก) ช่วยเพิ่มโอกาสของการให้กำเนิดในสตรีที่มีผนังกันช่องในโพรงมดลูก และประโยชน์เหล่านี้เกินดุลภาวะแทรกซ้อนที่เป็นไปได้ของกระบวนการหรือไม่

ความเป็นมา

ผนังกันช่องในโพรงมดลูกเป็นภาวะผิดปกติมาแต่กำเนิดของมดลูก ที่มดลูกถูกแบ่งออกเป็นสองโพรง สตรีที่มีมดลูกเป็นผนังกันช่องในโพรงมดลูก จะเสี่ยงสำหรับการมีบุตรยาก แท้งซ้ำ และการคลอดก่อนกำหนด การผ่าตัดเอาผนังกันช่องในโพรงมดลูกออกเป็นความคิดเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์เหล่านี้ แต่ประสิทธิภาพของกระบวนการผ่าตัดนี้ยังไม่ชัดเจน

ลักษณะของการศึกษา

เราตรวจสอบงานวิจัยที่ตีพิมพ์ถึง พฤษภาคม 2016 การศึกษาแบบ Randomised controlled trials ที่ประเมินผลกระทบต่อผลลัพธ์การสืบพันธุ์ของการส่องกล้องโพรงมดลูกในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีผนังกันช่องในโพรงมดลูกที่เป็นไปตามเกณฑ์การนำเข้า ในการทดลองเหล่านี้ สตรีจะได้รับการสุ่มเข้ากลุ่มตัดผนังกั้นหรือรอสังเกตอาการ (ไม่ศัลยกรรม) ไม่มีการศึกษาที่เข้าเกณฑ์ ดังนั้นเราไม่สามารถรายงานเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนได้

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

ในปี 2011 ของรีวิวนี้ เราไม่พบการศึกษาแบบ Randomised controlled trials เผยแพร่เพื่อนำเข้าในการปรับปรุงครั้งนี้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การส่องกล้องเพื่อตัดผนังกั้นโพรงมดลูก ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีมดลูกเป็นผนังกั้นโพรงมดลูก ได้รับการทำทั่วโลกเพื่อปรับปรุงผลทางด้านการเจริญพันธุ์ ในปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนการผ่าตัดในสตรีเหล่านี้ การศึกษาแบบ Randomised controlled trials มีความจำเป็นเร่งด่วน มีสองการทดลองกำลังกำลังดำเนินการ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

สตรีมีมดลูกที่มีผนังกันช่องในโพรงมดลูกจะเพิ่มความเสี่ยงสำหรับการมีบุตรยาก แท้งซ้ำ และการคลอด การฟื้นฟูของกายวิภาคของมดลูกโดยส่องกล้องเพื่อผ่าตัดผนังกันช่องในโพรงมดลูกเป็นการรักษาที่ได้รับการยอมรับแล้ว การรักษานี้ได้รับการประเมินเป็นหลักในการศึกษา cohort ย้อนหลัง ซึ่งแสดงผลดีในแง่ของการตั้งครรภ์ ปัญหาสำคัญในการศึกษาเหล่านี้คือการมีรูปแบบงานวิจัยแบบ ก่อน/หลัง ซึ่งมักจะแสดงผลที่ดีในกลุ่มที่ได้การรักษา

วัตถุประสงค์: 

การตรวจสอบว่าการส่องกล้องเพื่อตัดผนังกันช่องในโพรงมดลูกในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีมดลูกเป็นผนังกันช่องในโพรงมดลูก ช่วยเพิ่มอัตราการให้กำเนิด และ เพื่อประเมินความปลอดภัยของกระบวนการนี้

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นใน Cochrane Gynaecology and Fertility Group Specialised Register (เริ่มพฤษภาคม 2016), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL CRSO) (เริ่มพฤษภาคม 2016), MEDLINE (1946 ถึง 2016 พฤษภาคม), Embase (1974 ถึง 2016 พฤษภาคม), PsycINFO (1806 ถึง 2016 พฤษภาคม) และฐานข้อมูล CINAHL (1982 ถึง 2016 พฤษภาคม) นอกจากนี้เรายังค้นหาการทดลองที่ลงทะเบียนสำหรับการทดลองที่กำลังดำเนินการ Cochrane Library และวิทยานิพนธ์ที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ conference abstracts, OpenGrey, LILACS PubMed และ Google

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราวางแผนที่จะรวบรวมการศึกษาแบบ Randomised controlled trials ที่ประเมินผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์และความปลอดภัยของการส่องกล้องผ่าตัดผนังกั้นโพรงมดลูกในสตรีวัยเจริญพันธุ์มีมดลูกเป็นผนังกั้นโพรงมดลูก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ถ้ามีการศึกษา ผู้เขียนรีวิวสองคนเลือกการศึกษา ประเมินความเสี่ยงของอคติของการทดลอง และดึงข้อมูลโดยอิสระต่อกัน พวกเขาจะติดต่อผู้เขียนการศึกษาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผลการวิจัย: 

ในปี 2011 ของรีวิวนี้ เราพบว่าไม่มีการศึกษาแบบ Randomised controlled trials สำหรับการนำเข้าในการปรับปรุงนี้

บันทึกการแปล: 

แปลโดย นพ.เจน โสธรวิทย์ ภาควิชาวิทยาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แปลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018

Tools
Information