การเปรียบเทียบประเภทของวัคซีน HPVและจำนวนครั้งที่ให้ สำหรับการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ HPV ในเพศหญิงและเพศชาย

Human Papillomaviruses (HPV) เป็นกลุ่มของไวรัสที่ทำให้มีการติดเชื้อผิวหนังและเยื่อเมือก Human papillomavirus (HPV) บางชนิดสามารถติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ และสามารถพบได้มากในกลุ่มคนที่มีอายุน้อย การติดเชื้อส่วนใหญ่จะถูกำจัดโดยระบบภูมิคุ้มกัน แต่บางคนจะเป็นการติดเชื้อที่ต่อเนื่องโดย HPV บางชนิด ที่ไปทำให้เกิดความผิดปกติในเซลล์ที่ติดเชื้อ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเรียกว่า 'precancerous' เพราะสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งของปากมดลูก, ช่องคลอด, อวัยวะเพศหญิง, ทวารหนัก, องคชาต, และหัวและลำคอ การติดเชื้อ HPV ประเภทอื่น ๆ ทำให้เกิดหูดในบริเวณอวัยวะเพศหรือรอบทวารหนัก

การฉีดวัคซีนมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV ในอนาคต มีวัคซีน HPV สามชนิดที่ใช้อยู่– bivalent (ป้องกัน HPV สองชนิด) quadrivalent (ป้องกัน HPV สี่ ชนิด) และ nonavalent (ป้องกัน HPV เก้า ชนิด) ในสตรี bivalent หรือ quadrivalent HPV vaccine สาม doses ป้องกันการเกิด precancer ของปากมดลูกที่เกิดจาก HPV ประเภทที่มีอยู่ในวัคซีน หลักฐานเกี่ยวกับวัคซีน nonavalent เกี่ยวกับผลของ quadrivalent วัคซีนในเพศชายและเกี่ยวกับผลของวัคซีน HPV ในผู้ที่มีการติดเชื้อเอชไอวียังไม่ได้รับการทบทวนอย่างละเอียด การรับวัคซีน HPV ยังคงต่ำในหลายประเทศ กำหนดการฉีดวัคซีนที่ง่ายกว่าหรือให้วัคซีนทั้งเด็กหญิงและเด็กผู้ชายสามารถเพิ่มจำนวนคนที่ได้รับวัคซีนได้

การทดลองวัคซีน HPV ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ precancer และโรคมะเร็งด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก มีการให้วัคซีน HPV เป็นประจำก่อนที่เด็กหญิงจะมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ และคงไม่ถูกจริยธรรมที่จะเก็บตัวอย่างจากปากมดลูกของเด็กหญิงที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ ประการที่สอง precancer ที่เกี่ยวข้องกับ HPV และมะเร็งเกิดขึ้นน้อยและไม่เกิดหลายปีหลังจากการติดเชื้อ HPV ประการที่หนึ่งผู้เข้าร่วมในการทดลองจะได้รับการรักษาถ้า precancer พัฒนาเพื่อให้ความก้าวหน้าของโรคมะเร็งปากมดลูกจะแม้แต่ไม่มีการฉีดวัคซีน ผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการระหว่างประเทศระบุว่า ในบางสถานการณ์ระดับแอนติบอดี (แสดงถึงการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง) สามารถนำมาใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและทวารหนัก ระดับแอนติบอดี้หลังการฉีดวัคซีนในการทดลองไม่ควรจะต่ำกว่าที่พบในการศึกษาอื่น ๆในผู้ใหญ่ที่ได้แสดงว่าวัคซีนเพื่อป้องกันโรคที่รุนแรงของปากมดลูกหรือทวารหนักที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ HPV

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

ประสิทธิภาพและอันตรายของวัคซีน HPV ตามตารางเวลาที่ต่างกันแตกต่างกันอย่างไร (เช่นจำนวนครั้ง และตารางเวลา) และชนิดของวัคซีน HPV แตกต่างกันในเพศหญิงและเพศชายอย่างไร

ผลลัพธ์หลัก

ผลลัพธ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับหลักฐานการวิจัยถึงวันที่ 27 กันยายน 2018 เราวิเคราะห์ การศึกษา 20 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 31,940 คน

เป็นการศึกษาเปรียบเทียบวัคซีน HPV สอง กับ สาม doses หรือเปรียบเทียบช่วงเวลาระหว่าง doses มุ่งเน้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันมากกว่าการติดเชื้อหรือผลของโรค วัคซีน HPV สอง doses ให้ผลการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่คล้ายคลึงกับ วัคซีน HPV สาม doses และระยะเวลาที่ยาวนาน (ถึง 12 เดือน) ระหว่าง doses ให้การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าช่วงสั้น มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบว่ามีความแตกต่างระหว่างตารางการฉีดวัคซีนสำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและการเสียชีวิต

ในผู้ชายอายุ 16 ถึง 26 ปี มีการศึกษา หนึ่ง เรื่อง ด้วยหลักฐานระดับปานกลางแสดงว่าวัคซีน HPV ชนิด quadrivalent ช่วยป้องกันรอยโรคของอวัยวะเพศภายนอกและหูดที่อวัยวะเพศได้ดีกว่าการรักษาหลอก (กลุ่มควบคุม) สำหรับสตรีอายุ 16 ถึง 26 ปี มีการศึกษา หนึ่ง เรื่อง พบว่า nonavalent และ quadrivalent ให้ความคุ้มครองระดับเดียวกันในการป้องกัน precancer และ cancer ของปากมดลูก, ช่องคลอด, และ vulvar (หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับสูง)

มีหลักฐานว่าวัคซีน quadrivalent มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในเฉพาะที่ (เช่นอาการปวดบวมและรอยแดงที่บริเวณที่ฉีดยา) มากกว่ากลุ่มควบคุมในเพศชาย และวัคซีนชนิด nonavalent มีผลที่ไม่พึงประสงค์เฉพาะที่มากกว่า quadrivalent วัคซีนในเพศชายและเพศหญิง หลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและการเสียชีวิตจากการศึกษาเปรียบเทียบวัคซีน HPV ประเภทต่าง ๆ หรือตารางยา มีความแน่นอนต่ำหรือต่ำมาก

ในคนที่ติดเชื้อเอชไอวี วัคซีน HPV ทำให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระดับที่เหมาะสม แต่หลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบต่อการติดเชื้อ HPV ถาวรหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับ HPV และอันตรายมีจำกัด

ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

ไม่พบปัญหาสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพของระเบียบวิธีของการศึกษาสำหรับการวัดการติดเชื้อและโรค หรือสำหรับการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ความมั่นใจของเราในหลักฐานเกี่ยวกับอันตรายร้ายแรงและการเสียชีวิตในการศึกษาทั้งหมดที่เปรียบเทียบวัคซีน HPV ชนิดต่าง ๆ และตารางการฉีดวัคซีนที่แตกต่างกันอยู่ในระดับต่ำไม่ว่าจะเป็นเพราะมีความถี่ต่ำหรือเนื่องจากหลักฐานเป็นทางอ้อมหรือทั้งสองอย่าง หลักฐานที่จัดว่ามีความแน่นอนสูงหมายถึงว่าเรามั่นใจว่าการวิจัยเพิ่มเติมไม่น่าจะเปลี่ยนการค้นพบของเรา หลักฐานที่มั่นใจระดับปานกลางหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่การวิจัยเพิ่มเติมอาจมีผลกระทบสำคัญในการค้นพบของเรา ในขณะที่หลักฐานที่มั่นใจระดับต่ำหมายความว่าเรามีความมั่นใจต่ำและการวิจัยเพิ่มเติมอาจมีผลกระทบสำคัญในการค้นพบของเรา หลักฐานทีมีความ่แน่นอนต่ำมากหมายความว่าเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลลัพธ์

สรุปผล

วัคซีน HPV สอง doses ในสตรีวัยสาวมีผลในการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เปรียบเทียบกับ สาม doses ในเพศชาย วัคซีน quadrivalent แสดงว่าทำให้เกิดการป้องกันโรคอวัยวะเพศภายนอกและหูดที่อวัยวะเพศ วัคซีน HPV ชนิด quadrivalent และ nanovalent ในสตรีวัยสาวส่งผลให้ระดับการป้องกันที่ใกล้เคียงกัน สำหรับ precancer และ cancer ของปากมดลูก, ช่องคลอด, และ vulva หลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพและอันตรายในคนที่ติดเชื้อ HIV มีจำกัด การศึกษาระดับประชากรระยะยาวต้องมีเพื่อการตรวจสอบความปลอดภัยของวัคซีนเหล่านี้ต่อไป เพื่อตรวจสอบว่า vaccine สอง doses สามารถให้การป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ HPV ผลกระทบต่อมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ HPV นานแค่ไหน และการให้ vaccine สอง doses จะเพิ่มความครอบคุมของ vaccine

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ภูมิคุ้มกันของสอง HPV vaccine สอง doses และ สาม doses ที่วัดโดยใช้การตอบสนองของแอนติบอดีในสตรีวัยสาวคล้ายกัน วัคซีนชนิด quadrivalent อาจจะช่วยลดรอยโรคของอวัยวะเพศภายนอกและหูดที่อวัยวะเพศในเพศชายเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม Nonavalent และ quadrivalent vaccine ให้การป้องกันที่คล้ายคลึงกันกับผลลัพท์รวมของ cervical, vaginal และ vulval precancer หรือ cancer ในคนที่ติดเชื้อเอชไอวี ทั้ง bivalent และ quadrivalent HPV vaccine ให้ผลในการตอบสนองของแอนติบอดีสูง สำหรับการเปรียบเทียบตารางการฉีดวัคซีน HPV ทั้งหมดมีความเชื่อมั่นของหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่รายงานในช่วงระยะเวลาการศึกษาต่ำหรือต่ำมาก เนื่องจากจำนวนเหตุการณ์น้อยหรือหลักฐานเป็นทางอ้อมหรือทั้งสองอย่าง การเฝ้าระวังหลังการตลาดเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อดำเนินการตรวจสอบอันตรายที่อาจเกี่ยวข้องกับวัคซีน HPV ในประชากรและหลักฐานนี้จะรวมอยู่ในการปรับปรุงในอนาคตของการทบทวนวรรณกรรมนี้ การศึกษาการสังเกตการณ์ระยะยาวมีความจำเป็นในการประเมินประสิทธิภาพของการลด จำนวนครั้งของการฉีด vaccine กับผลลัพธ์ ของการเกิดมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ HPV และการนำวิธีการนี้มาใช้จะช่วยเพิ่มอัตราการครอบคลุมการฉีดวัคซีน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การได้รับ human papillomavirus (HPV) วัคซีนยังคงต่ำในหลายประเทศแม้ว่า bivalent และ quadrivalent HPV vaccine ที่ให้ สาม doses มีประสิทธิภาพในการป้องกัน precancerous lesions ของปากมดลูกในสตรี ตารางการฉีดวัคซีนที่ง่ายขึ้นเช่น จำนวนครั้งที่ น้อยลงอาจช่วยลดอุปสรรคในการให้วัคซีน เช่นเดียวกับโปรแกรมที่มีเพศชายด้วย

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพ, ภูมิคุ้มกัน, และอันตรายของตารางการฉีด vaccine ที่แตกต่างกันและชนิดที่แตกต่างกันของวัคซีน HPV ในเพศหญิงและเพศชาย

วิธีการสืบค้น: 

เราได้ดำเนินการค้นหาทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 กันยายน 2018 ใน Ovid MEDLINE, the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (in the Cochrane Library) และ Ovid Embase นอกจากนี้เรายังค้นหาใน WHO International Clinical Trials Registry Platform และ ClinicalTrials.gov (ทั้งสองแหล่ง เมื่อ 27กันยายน 2018) เว็บไซต์ผู้ผลิตวัคซีนและตรวจสอบเอกสารอ้างอิงของการศึกษา HPV ที่สืบค้นได้ และ การทบทวนวรรณกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวม randomised controlled trials (RCTs) โดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา เราพิจารณาการศึกษาที่รวบรวมเพศชายหรือเพศหญิงที่ไม่ติดเชื้อ HIV อายุ 9 ถึง 26 ปี หรือเพศชายหรือเพศหญิงทุกวัยที่ติดเชื้อ HIV

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีการที่แนะนำโดย Cochrane เราใช้คำว่า 'ควบคุม' เพื่อหมายถึงผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบที่มี adjuvant หรือ active vaccine และ 'ยาหลอก' หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี adjuvant หรือ active vaccine ผลลัพธ์หลักส่วนใหญ่ในการทบทวนนี้เป็นผลทางคลินิก อย่างไรก็ตาม สำหรับการเปรียบเทียบตารางการฉีด RCTs ที่รวบรวมนำเข้า ถูกออกแบบมาเพื่อวัดการตอบสนองของแอนติบอดี (เช่นภูมิคุ้มกัน) เป็นผลลัพธ์หลัก มากกว่าผลลัพธ์ทางคลินิก เพราะมันเป็นสิ่งผิดจริยธรรมที่จะเก็บตัวอย่างปากมดลูกจากสตรีอายุต่ำกว่า16 ปี เราวิเคราะห์ผลลัพธ์ภูมิคุ้มกัน (i.e. geometric mean titres) ที่มีอัตราส่วนของค่าเฉลี่ย ผลลัพธ์ทางคลินิก (เช่นโรคมะเร็งและ intraepithelial neoplasia) ที่มี risk ratios or rate ratio สำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงและเสียชีวิตเราคำนวณ odds ratio เราจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานโดยใช้ GRADE

ผลการวิจัย: 

เรารวมรวมได้ 20 RCTs ที่มีผู้เข้าร่วมการศึกษา 31,940 ราย ระยะเวลาของการติดตามผลในการศึกษาที่รวบรวมนำเข้า อยู่ในช่วง เจ็ด เดือนถึง ห้า ปี

การเปรียบเทียบ HPV vaccine สอง doses กับ สาม doses ใน สตรีอายุ 9-15 ปี

การตอบสนองของแอนติบอดีหลังจากได้รับ vaccine HPV สอง doses หรือ สาม doses จะคล้ายกันถึง ห้า ปี ของการติดตามผล (RCTs 4 เรื่อง หลักฐานมีควาามเชื่อมั่นระดับปานกลางถึงสูง) ไม่มี RCTs รวบรวมข้อมูลผลทางคลินิก หลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงในการศึกษาเปรียบเทียบตารางการฉีด ที่มีความมั่นใจต่ำมากเนื่องจาก imprecision และ indirectness (สาม doses 35/1159; สอง doses 36/1158; RCTs 4 เรื่อง) มีรายงานการตาย หนึ่ง รายในกลุ่ม สาม doses (1/898) และไม่มีในกลุ่ม สอง doses (0/899) (หลักฐานควาามเชื่อมั่นระดับต่ำ)

ช่วงระยะเวลาระหว่างการฉีดวัคซีน HPV แต่ละ dose ในเพศชายและหญิง อายุ 9 ถึง 14 ปี

การตอบสนองของแอนติบอดี้ดีขึ้น ในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น (6 หรือ 12 เดือน) ระหว่าง สอง dose แรกของวัคซีน HPV กว่าช่วงที่สั้นกว่า (2 หรือ 6 เดือน) ถึงสามปีของการติดตามผล (RCTs 4 เรื่อง หลักฐานความเชื่อมั่นระดับปานกลางถึงสูง) ไม่มี RCTs เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลทางคลินิก หลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงในการศึกษาเปรียบเทียบช่วงเวลามีความเชื่อมั่นระดับต่ำมากเนื่องจาก imprecision และ indirectness ไม่มีการรายงานการเสียชีวิตในการศึกษาใด ๆ (0/1898, RCTs 3 เรื่อง หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับต่ำ)

การฉีดวัคซีน HPV ของผู้ชายอายุ 10 ถึง 26 ปี

ใน RCT หนึ่ง เรื่องที่มีหลักฐานความเชื่อมั่นระดับปานกลาง พบว่า quadrivalent HPV เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ลดอุบัติการณ์ของรอยโรคอวัยวะเพศภายนอก (กลุ่มควบคุม 36 ต่อ 3081 คน-ปี; quadrivalent 6 ต่อ 3173 คน-ปี rate ration 0.16, 95% CI 0.07 ถึง 0.38; 6254 คน-ปี) และหูดอวัยวะเพศ (กลุ่มควบคุม 28 ต่อ 2814 คน-ปี; quadrivalent 3 ต่อ 2831 คน-ปี rate ration 0.11, 95% CI 0.03 to 0.38; 5645 คน-ปี) Quadrivalent vaccine มีผลให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในจุดที่ฉีดยา เช่น ความเจ็บปวดหรืออาการแดงมากกว่ากลุ่มควบคุม (537 เทียบกับ 601 ต่อ 1000 risk ratio (RR) 1.12, 95% CI 1.06 ถึง 1.18, ผู้เข้าร่วมโครงการ 3895 คน, หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากจาก RCTs สอง เรื่อง เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงกับวัคซีน quadrivalent (กลุ่มควบคุม 12/2588; กลุ่ม quadrivalent 8/2574), และเกี่ยวกับการเสียชีวิต (กลุ่มควบคุม 11/2591; กลุ่ม quadrivalent 3/2582) เนื่องจาก imprecision และ indirectness

Nonavalent vaccine เทียบกับ quadrivalent vaccine ในเพศหญิงและชายอายุ 9 ถึง 26 ปี

มี RCTs สาม เรื่อง หนึ่งเรื่องศึกษาในเพศหญิงอายุ 9-15 ปี (n = 600) หนึ่งเรื่องศึกษาในเพศหญิงอายุ 16 ถึง 26 ปี (n = 14,215) และหนึ่งเรื่องในเพศชายอายุ 16 ถึง 26 ปี (n = 500) RCT ในเพศหญิงวัย 16 ถึง 26 ปี รายงานผลทางคลินิก มีความแตกต่างน้อยหรือไม่มีความแตกต่างในอุบัติการณ์ของผลรวมของ high-grade cervical epithelial neoplasia, adenocarcinoma in situ, หรือ cervical cancer ระหว่างวัคซีน HPV (quadrivalent 325/6882, nonavalent 326/6871; OR 1.00, 95% CI 0.85 ถึง 1.16; ผู้เข้าร่วม 13,753 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับสูง) RCTs อีก สอง เรื่อง ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางคลินิก มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เฉพาะที่มากขึ้นเล็กน้อยใน nanovalent vaccine (905 ต่อ 1000) เทียบกับ quadrivalent vaccine (846 ต่อ 1000) (RR 1.07, 95% CI 1.05 ถึง 1.08; RCTs 3 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 15,863 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นสูง) หลักฐานเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงใน RCTs สาม เรื่อง (nonavalent 243/8234, quadrivalent 192/7629; OR 0.60, 95% CI 0.14 ถึง 2.61) มีความเชื่อมั่นต่ำเนื่อง imprecision and indirectness

การฉีดวัคซีน HPV สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

RCTs เจ็ด เรื่อง รายงานวัคซีน HPV ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีการทดลองขนาดเล็ก สอง เรื่องที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลทางคลินิก การตอบสนองของแอนติบอดีสูงขึ้นต่อการฉีดวัคซีนทั้ง HPVvaccine ทั้ง bivalent หรือ quadrivalent กว่ากลุ่มควบคุมและการตอบสนองเหล่านี้อยู่ได้นานถึง 24 เดือนในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี (หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับต่ำ) หลักฐานเกี่ยวกับผลทางคลินิกและอันตรายต่อวัคซีน HPV ในผู้ติดเชื้อ เอชไอวีเป็นความไม่แน่นอน (หลักฐานมีเชื่อมั่นระดับต่ำถึงต่ำมาก) เนื่องจาก imprecision และ indirectness

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ธันวาคม 2019

Tools
Information