การออกกำลังกายสำหรับผู้ใหญ่หลังการปลูกถ่ายตับ

ความเป็นมา

ระดับการออกกำลังกายมีแนวโน้มลดลงในผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายตับ ประโยชน์และผลเสียของการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการพัฒนาของโรคหัวใจและปอด ความดันโลหิตสูง เบาหวานชนิดที่ 2 โรคสมองเสื่อม โรคไขมันพอกตับที่ไม่เกิดจากแอลกอฮอล์ (ภาวะที่เกิดจากการสะสมของไขมันในตับ) มะเร็ง หรือ โรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิตอื่นๆ ที่อาจพัฒนาอย่างรวดเร็วยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างดี

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบประโยชน์และโทษของการออกกำลังกายในผู้ใหญ่หลังการปลูกถ่ายตับ

เราทำอะไร

เรารวมการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มในผู้รับการปลูกถ่ายตับโดยเปรียบเทียบการออกกำลังกายประเภทใดก็ตามกับกลุ่่มที่ไม่มีการออกกำลังกาย การแทรกแซงหลอก หรือการออกกำลังกายประเภทอื่น

เราพบอะไร

เราพบการทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม 3 ฉบับ มีผู้เข้าร่วม 241 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้เข้าร่วม 199 คนอยู่จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง การทดลองแบบสุ่มคือการศึกษาที่ผู้เข้าร่วมได้รับการสุ่มไปยังกลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม การทดลองดำเนินการในสหรัฐอเมริกา สเปน และตุรกี ระยะเวลาของการออกกำลังกายคือ 2, 6 และ 10 เดือนในการทดลองต่างๆ การทดลองทั้งหมดเปรียบเทียบสิ่งแทรกแซงที่เน้นการออกกำลังกายกับการดูแลตามปกติ การทดลองทั้งหมดรวมผู้ใหญ่ที่ได้รับการปลูกถ่ายตับ การทดลองทั้งสามเรื่องประเมินการแทรกแซงโดยการออกกำลังกายต่างๆ (เช่น การออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือการออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน หรือทั้งสองอย่าง) และด้วยการควบคุมดูแลและรูปแบบที่แตกต่างกัน (เช่น การออกกำลังกายแบบมีผู้ดูแลหรือไม่มี การออกกำลังกายแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม) การออกกำลังกายแบบแอโรบิกหมายถึงประเภทของการออกกำลังกายที่มีโครงสร้างซ้ำๆ ซึ่งต้องใช้ระบบเผาผลาญของร่างกายเพื่อใช้ออกซิเจนในการผลิตพลังงาน การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ามเนื้อ เสริมสร้างระบบหัวใจและหลอดเลือดและปอดให้แข็งแรง การฝึกความต้านทานหรือการฝึกความแข็งแกร่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกายที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพของกล้ามเนื้อโดยการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหรือกลุ่มกล้ามเนื้อเพื่อต้านทานแรงต้านทานภายนอก การฝึกแบบใช้แรงต้านทานรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การใช้ฟรีเวท เครื่องยกน้ำหนัก ยางยืดออกกำลังกาย และน้ำหนักตัวของบุคคลนั้น การดูแลตามปกติประกอบด้วยการแทรกแซงทางการแพทย์แบบดั้งเดิมโดยมีหรือไม่มีคำแนะนำให้คงความเคลื่อนไหวอยู่ สถานที่ทดลองอยู่ที่โรงพยาบาลหรือที่บ้าน

การทดลอง 2 ฉบับได้รับทุนสนับสนุน ซึ่ง 1 ฉบับได้รับทุนจากศูนย์ทรัพยากรการวิจัยแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา) และอีก 1 ฉบับได้รับจาก Instituto de Salud Carlos III (สเปน) การทดลองอื่นไม่ได้รับเงินทุน

เราพบการศึกษาที่กำลังดำเนินการวิจัยอยู่จำนวน 3 ฉบับ

ผลลัพธ์หลัก

เราไม่แน่ใจอย่างมากว่าการออกกำลังกายเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติจะมีประโยชน์หรือผลเสียต่อการเสียชีวิตจากสาเหตุใดก็ตาม การศึกษา 2 ฉบับรายงานการเสียชีวิตแปดครั้ง ซึ่งบ่อยกว่าในกลุ่มออกกำลังกาย เราไม่แน่ใจอย่างมากว่าการออกกำลังกายเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติมีผลดีหรือเป็นผลเสียต่อคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเมื่อสิ้นสุดการรักษา เราไม่แน่ใจอย่างมากว่ามีความแตกต่างในผลระหว่างการออกกำลังกายกับการดูแลตามปกติต่อความสามารถในการออกกำลังกายแบบแอโรบิก (ซึ่งบ่งชี้ระดับสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด (หลอดเลือดและหัวใจ)) เมื่อสิ้นสุดสิ่งแทรกแซง เราไม่แน่ใจอย่างมากว่าการออกกำลังกายส่งผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในคนหลังการปลูกถ่ายตับหรือไม่ การทดลอง 1 ฉบับรายงานว่า การรับรู้ถึงความเหนื่อยล้าในกลุ่มออกกำลังกายมากขึ้น

การทดลองไม่ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง อย่างไรก็ตาม การทดลองทั้งหมดรายงานว่าไม่มีผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมที่ออกกำลังกาย ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการวัดผลด้านหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

ต้องใช้ความระมัดระวังในการตีความผลการทบทวนนี้เนื่องจากจำนวนการทดลองที่รวบรวมมีจำกัดมากและมีข้อมูลน้อย เรามีความมั่นใจเพียงเล็กน้อยในหลักฐานเนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่การทดลองส่วนใหญ่เลือกที่จะนำเสนอชุดย่อยของผลลัพธ์จากการศึกษาของพวกเขาโดยการละเว้นผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ เช่นเดียวกับในการศึกษา 2 ฉบับที่นำเสนอเพียงผู้เข้าร่วมบางส่วนที่ออกจากการศึกษาแบบคัดเลือกซึ่งแตกต่างจากผู้ที่ ยังคงอยู่ในการศึกษา นอกจากนี้เรายังพบว่ายังขาดข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่มีความสำคัญทางคลินิก เราไม่มั่นใจในหลักฐานของผลของการฝึกออกกำลังกายซึ่งรวมถึงการออกกำลังกายแบบแอโรบิก การออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน หรือทั้งสองอย่างร่วมกันต่อการทำงานของร่างกาย (นั่นคือ ความสามารถในการออกกำลังกายแบบแอโรบิกและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ) ในผู้รับการปลูกถ่ายตับ เนื่องจากมีความไม่แน่นอนสูง เราต้องการการทดลองขนาดใหญ่ที่มีการประเมินผลลัพธ์แบบปกปิด (กระบวนการปกปิดข้อมูลประจำตัวของกลุ่มการรักษาจากผู้ประเมินผลลัพธ์) ซึ่งออกแบบตามคำแนะนำของระเบียบวิธีการทดลองทางคลินิกและคำแนะนำสำหรับการรายงานการทดลองแบบสุ่ม

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

การตรวจสอบนี้รวมการทดลองที่เผยแพร่ภายในวันที่ 2 กันยายน 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

จากหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากในการทบทวนอย่างเป็นระบบของเรา เราไม่แน่ใจอย่างมากเกี่ยวกับบทบาทของการฝึกออกกำลังกาย (แอโรบิก การออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน หรือทั้งสองอย่าง) ในการส่งผลต่อการเสียชีวิต คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และการทำงานของร่างกาย (เช่น ความสามารถแอโรบิก และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ) ในผู้รับการปลูกถ่ายตับ มีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือดหลังการปลูกถ่าย และผลลัพธ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เราขาดการทดลองขนาดใหญ่ที่มีการประเมินผลลัพธ์แบบปกปิดกลุ่ม ซึ่งออกแบบตามคำแถลงของ SPIRIT และรายงานตามคำแถลงของ CONSORT

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การค้นพบว่าการออกกำลังกายมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับกลุ่มอาการเมตาบอลิซึมหลังการปลูกถ่ายเป็นเรื่องใหม่ และชี้ให้เห็นว่าการออกกำลังกายอาจเป็นหนทางในการลดภาวะแทรกซ้อนของกลุ่มอาการเมตาบอลิซึมในผู้รับการปลูกถ่ายตับ การใช้การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มระดับการออกกำลังกายในแต่ละวันโดยความถี่ของเซสชันการฝึกที่บ่อยขึ้น ความเข้มข้นสูงขึ้น และนานขึ้น หรือการรวมส่วนประกอบเหล่านี้อาจจำเป็นเพื่อต่อต้านผลกระทบของกิจกรรมที่ลดลงก่อนการปลูกถ่าย การรบกวนทางเมตาบอลิซึม และหลังการกดภูมิคุ้มกันจากการปลูกถ่าย ตลอดจนปรับปรุงการทำงานทางกายภาพและความสามารถในการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหลังการปลูกถ่ายตับ การออกกำลังกายเป็นประจำส่งผลเชิงบวกในระยะยาวต่อการฟื้นตัวตามหลังารผ่าตัดต่างๆ รวมถึงการปลูกถ่ายอวัยวะ ทำให้ผู้คนมีโอกาสกลับมามีชีวิตที่กระตือรือร้นกับครอบครัว ในสังคม และในชีวิตการทำงาน ในทำนองเดียวกัน การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบเฉพาะเจาะจงอาจลดการสูญเสียความแข็งแรงหลังการปลูกถ่ายตับ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และผลเสียของการแทรกแซงโดยการออกกำลังกายในผู้ใหญ่หลังการปลูกถ่ายตับ เปรียบเทียบกับการไม่ออกกำลังกาย การดำเนินการหลอก หรือการออกกำลังกายประเภทอื่น

วิธีการสืบค้น: 

เราใช้วิธีการสืบค้นตามแบบมาตรฐานและครอบคลุมของ Cochrane วันที่ค้นหาล่าสุดคือ 2 กันยายน 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มในผู้รับการปลูกถ่ายตับโดยเปรียบเทียบการออกกำลังกายประเภทใดก็ตามกับการที่ไม่มีการออกกำลังกาย การแทรกแซงหลอก หรือการออกกำลังกายประเภทอื่น

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเราคือ 1. การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ 2. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และ 3. คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ผลลัพธ์รองของเราคือ 4. ค่ารวมของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคหัวใจ 5. ความสามารถแบบแอโรบิก 6. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 7. การเจ็บป่วย 8. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง และ 9. โรคหัวใจและหลอดเลือดหลังการปลูกถ่าย เราประเมินความเสี่ยงของอคติของการทดลองแต่ละรายการโดยใช้ RoB 1 อธิบายสิ่งแทรกแซงโดยใช้รายการตรวจสอบ TIDieR และใช้ GRADE เพื่อประเมินความแน่นอนของหลักฐาน

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการทดลองแบบ randomised clinical trials 3 ฉบับ การทดลองสุ่มผู้ใหญ่ 241 รายที่ได้รับการปลูกถ่ายตับ โดยมีผู้เข้าร่วม 199 รายที่ทำการทดลองเสร็จสิ้น การทดลองดำเนินการในสหรัฐอเมริกา สเปน และตุรกี พวกเขาเปรียบเทียบการออกกำลังกายกับการดูแลตามปกติ ระยะเวลาของการแทรกแซงอยู่ระหว่าง 2 ถึง 10 เดือน การทดลอง 1 ฉบับ รายงานว่า 69% ของผู้เข้าร่วมที่ได้รับการแทรกแซงการออกกำลังกายปฏิบัติตามการกำหนดให้ออกกำลังกาย การทดลองที่ 2 รายงานว่ามีการเข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกาย 94% โดยมีผู้เข้าร่วมเข้าร่วมเซสชันจำนวน 45/48 การทดลองที่เหลือรายงานว่ามีการปฎิบัติตาม 96.8% ในการออกกำลังกายในช่วงระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาล

การทดลอง 2 ฉบับได้รับทุนสนับสนุน ซึ่ง 1 ฉบับไดรับทุนจากศูนย์ทรัพยากรการวิจัยแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา) และอีก 1 ฉบับได้รับทุนจาก Instituto de Salud Carlos III (สเปน) การทดลองที่เหลือไม่ได้รับเงินทุน

การทดลองทั้งหมดมีความเสี่ยงสูงโดยรวมของการเกิดอคติ ซึ่งมาจากความเสี่ยงสูงของการเกิดอคติแบบเลือกสรรการรายงานและอคติในการออกจากการทดลอง 2 ฉบับ ผลลัพธ์ของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุแสดงให้เห็นความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในกลุ่มออกกำลังกายเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่ผลลัพธ์เหล่านี้มีความไม่แน่นอนอย่างมาก (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 3.14 ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.74 ถึง 13.37; การทดลอง 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 165 คน; I² = 0%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) การทดลองไม่ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ยกเว้นการเสียชีวิตหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง อย่างไรก็ตาม การทดลองทั้งหมดรายงานว่าไม่มีผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย เราไม่แน่ใจอย่างมากว่าการออกกำลังกายเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติมีผลดีหรือเป็นผลเสียต่อคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือไม่ ที่ประเมินโดยใช้ รthe 36-item Short Form Physical Functioning subscale เมื่อสิ้นสุดสิ่งแทรกแซง (ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง (MD) 10.56, 95 % CI −0.12 ถึง 21.24; การทดลอง 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 169 คน; I² = 71%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีการทดลองใดที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดหัวใจหลังการปลูกถ่าย เราไม่แน่ใจอย่างมากว่ามีความแตกต่างในความสามารถในการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในแง่ของ VO 2peak เมื่อสิ้นสุดการแทรกแซงระหว่างกลุ่ม (MD 0.80, 95% CI −0.80 ถึง 2.39; การทดลอง 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 199 คน; I² = 0%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก ) เราไม่แน่ใจอย่างมากว่ามีความแตกต่างในความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเมื่อสิ้นสุดการแทรกแซงระหว่างกลุ่ม (MD 9.91, 95% CI −3.68 ถึง 23.50; การทดลอง 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 199 คน; I² = 44%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) การทดลอง 1 ฉบับ วัดการรับรู้ความเหนื่อยล้าโดยใช้รายการตรวจสอบความแข็งแกร่งส่วนบุคคล (CIST) ผู้เข้าร่วมในกลุ่มออกกำลังกายแสดงให้เห็นระดับการรับรู้ความเมื่อยล้าที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิกเทียบกับผู้เข้าร่วมในกลุ่มควบคุม โดยมีค่าเฉลี่ยลดลง 40 คะแนนใน CIST (95% CI 15.62 ถึง 64.38; การทดลอง 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 30 คน)

เราพบการศึกษาที่กำลังดำเนินการวิจัยอยู่จำนวน 3 ฉบับ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย พญ.ผการกอง ลุมพิกานนท์ 7 มกราคม 2024

Tools
Information