การใช้ myo-inositol เป็นอาหารเสริมในระหว่างตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ข้อความสำคัญ

สตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์และการคลอด ตลอดจนการเกิดเป็นโรคเบาหวานต่อไปในชีวิต ทารกของมารดาที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์อาจมีขนาดใหญ่กว่าที่ควรจะเป็นและอาจได้รับบาดเจ็บระหว่างการคลอด ทารกเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานแม้เป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม จำนวนสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นทั่วโลก ดังนั้นการหาวิธีที่ง่ายและประหยัดต้นทุนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หญิงเกิดภาวะนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

Myo-inositol เป็นน้ำตาลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งพบได้ในธัญพืช ข้าวโพด ผักใบเขียว และเนื้อสัตว์ ซึ่งมีบทบาทในความไวของร่างกายต่ออินซูลิน

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าไมโอ-อิโนซิทอลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก่อนคลอดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์หรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่เปรียบเทียบไมโอ-อิโนซิทอล (ให้อย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับการรักษาอื่น) กับไม่รักษาหรือให้การรักษาอื่น เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาและให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาด

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 7 ฉบับในสตรี 1319 คนที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ 10 สัปดาห์ถึง 24 สัปดาห์

ผลลัพธ์หลัก

มีความไม่ชัดเจนว่าการเสริมไมโอ-อิโนซิทอลเกี่ยวข้องกับการลดอัตราเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือไม่ อย่างไรก็ตาม myo-inositol อาจเกี่ยวข้องกับการลดลงของความผิดปกติของความดันโลหิตสูงในการตั้งครรภ์ มีความไม่ชัดเจนว่าการเสริมไมโอ-อิโนซิทอลจะลดจำนวนทารกที่คลอดออกมามีน้ำหนักตัวมากกว่าอายุครรภ์หรือไม่

การศึกษาไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับจำนวนทารกที่เสียชีวิต (ไม่ว่าจะก่อนคลอดหรือหลังจากนั้นไม่นาน) ภาวะซึมเศร้า หรือโรคเบาหวานประเภท 2 ที่ตามมาหลังคลอด ไม่มีผลข้างเคียงของการบำบัดต่อมารดาในการศึกษา 5 ฉบับที่รายงานเกี่ยวกับผลลัพธ์นี้ อีกสองการศึกษาไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้

ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับผลของการเสริมไมโอ-อิโนซิทอลต่อการเพิ่มน้ำหนักตัวระหว่างตั้งครรภ์หรือต่อทารกที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ การทบทวนนี้ไม่พบผลกระทบใดๆ ต่อผลลัพธ์อื่นๆ เช่น ความเสี่ยงของการผ่าตัดคลอดหรือทารกตัวโต อาจเป็นเพราะการศึกษามีขนาดเล็กเกินไปที่จะตรวจจับความแตกต่างในผลลัพธ์เหล่านี้ และผลลัพธ์ไม่ได้ถูกรายงานโดยการศึกษาทั้งหมด อย่างไรก็ตาม myo-inositol อาจเกี่ยวข้องกับการลดลงของอัตราการคลอดก่อนกำหนดเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม

การศึกษาที่รวบรวมไว้ไม่ได้รายงานเกี่ยวกับผลลัพธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแม่และทารก และยังไม่มีข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ระยะยาวสำหรับแม่หรือทารก หรือค่าใช้จ่ายสำหรับบริการด้านสุขภาพ

ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนว่าการให้ไมโอ-อิโนซิทอลเป็นอาหารเสริมในระหว่างตั้งครรภ์จะช่วยป้องกันโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้ อย่างไรก็ตาม myo-inositol อาจป้องกันความผิดปกติของความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตสูง) ของการตั้งครรภ์และการคลอดก่อนกำหนด จำเป็นต้องมีการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมขนาดใหญ่ ออกแบบมาอย่างดี เพื่อประเมินประสิทธิภาพของไมโอ-อิโนซิทอลในการป้องกันเบาหวานขณะตั้งครรภ์และการปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพอื่นๆ สำหรับมารดาและทารก

หลักฐานนี้มีข้อจำกัดอะไรบ้าง

เรามีความมั่นใจเพียงเล็กน้อยในหลักฐานต่างๆ เนื่องจากมีการศึกษาไม่เพียงพอที่จะแน่ใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ และผลลัพธ์ในการทบทวนจำนวนมากของเราไม่ได้ถูกรายงานในการศึกษาที่เราระบุ การศึกษายังจำกัดเฉพาะกลุ่มประชากรจากแหล่งรายได้สูง ดังนั้นผลลัพธ์อาจใช้ไม่ได้กับประชากรกลุ่มอื่น การศึกษายังมีข้อ จำกัด บางประการเกี่ยวกับการรายงานวิธีการศึกษา

หลักฐานนี้ทันสมัยแค่ไหน

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันถึงเดือนธันวาคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานจากการศึกษา 7 ฉบับแสดงให้เห็นว่าการเสริมอาหารที่มีไมโอ-อิโนซิทอลก่อนตั้งครรภ์ในระหว่างตั้งครรภ์อาจลดอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โรคความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ และการคลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่จำกัดแนะนำว่าการเสริมไมโอ-อิโนซิทอลอาจไม่ช่วยลดความเสี่ยงของทารกมีน้ำหนักตัวมากกว่าอายุครรภ์

หลักฐานปัจจุบันมาจากการศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ได้มีความสามารถตรวจหาความแตกต่างของผลลัพธ์ เช่น การเสียชีวิตปริกำเนิดและการเจ็บป่วยร้ายแรงของทารก การศึกษาที่รวบรวมไว้ 6 ฉบับดำเนินการในอิตาลีและ 1 ฉบับในไอร์แลนด์ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขาดความสามารถนำไปใช้ในบริบทอื่นๆ มีหลักฐานของความไม่สอดคล้องกันระหว่างปริมาณของไมโอ-อิโนซิทอล ระยะเวลาของการบริหารและประชากรในการศึกษา ด้วยวิธีการ GRADE เราได้ลดระดับความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์ทั้งหมดให้ต่ำหรือต่ำมาก

การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกแซงการฝากครรภ์ที่มีแนวโน้มในการป้องกันโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์นี้น่าจะได้รับการสนับสนุน และควรรวมหญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อชาติต่างกันและมีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน Myo-inositol ในปริมาณที่แตกต่างกัน ความถี่และระยะเวลาของการบริหาร ควรเปรียบเทียบกับยาหลอก การควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย และวิธีการทางเภสัชวิทยา ควรพิจารณาติดตามผลระยะยาวและผลลัพธ์ควรรวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงผลข้างเคียง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่เริ่มมีอาการหรือตรวจพบครั้งแรกระหว่างตั้งครรภ์เป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก Myo-inositol ซึ่งเป็นไอโซเมอร์ของอิโนซิทอล เป็นน้ำตาลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งพบได้ทั่วไปในธัญพืช ข้าวโพด พืชตระกูลถั่ว และเนื้อสัตว์ Myo-inositol เป็นหนึ่งในสื่อกลางภายในเซลล์ของสัญญาณอินซูลิน และสัมพันธ์กับความไวของอินซูลินในโรคเบาหวานประเภท 2 ผลที่เป็นประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุงความไวของอินซูลินแสดงให้เห็นว่าไมโอ-อิโนซิทอลอาจมีประโยชน์สำหรับสตรีในการป้องกันโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ นี่คือการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมที่เผยแพร่ครั้งแรก ในปี 2015

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินว่าการเสริมอาหารด้วยไมโอ-อิโนซิทอลก่อนตั้งครรภ์มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับมารดาและทารกในครรภ์ในการป้องกันโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือไม่

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Pregnancy and Childbirth's Trials Register, ClinicalTrials.gov , WHO ICTRP (17 มีนาคม 2022) และรายการอ้างอิงของการศึกษาที่ค้นได้

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ที่เผยแพร่และไม่ได้เผยแพร่ รวมถึงคลัสเตอร์ RCT และบทคัดย่อการประชุม ที่ประเมินผลของไมโอ-อิโนซิทอลในการป้องกันเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ เรารวมการศึกษาที่เปรียบเทียบขนาดยาของไมโอ-อิโนซิทอล เพียงอย่างเดียวหรือในการเตรียมแบบผสม เทียบกับไม่มีการรักษา ยาหลอก หรือวิธีการอื่น การทดลองแบบกึ่งสุ่มและแบบไขว้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม เราไม่รวมสตรีที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 1 หรือ 2 ที่มีอยู่ก่อนแล้ว

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์ 2 คนประเมินการศึกษาอย่างเป็นอิสระต่อกันเพื่อคัดรวม ประเมินความเสี่ยงของอคติ และดึงข้อมูลออกมา เราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้วิธี GRADE

ผลการวิจัย: 

เรารวม RCTs 7 ฉบับ (1 ฉบับดำเนินการในไอร์แลนด์ 6 ฉบับดำเนินการในอิตาลี) ที่รายงานเกี่ยวกับสตรี 1319 คนที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ 10 สัปดาห์ถึง 24 สัปดาห์เมื่อเริ่มการศึกษา การศึกษามีขนาดตัวอย่างค่อนข้างเล็กและความเสี่ยงโดยรวมของการมีอคติต่ำ

สำหรับผลลัพธ์หลักของมารดา การวิเคราะห์อภิมานพบว่าไมโอ-อิโนซิทอลอาจลดอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (risk ratio (RR) 0.53, 95% Confident range (CI) 0.31 ถึง 0.90; การศึกษา 6 เรื่อง, สตรี 1140 คน) และความผิดปกติของความดันโลหิตสูงของการตั้งครรภ์ (RR 0.34, 95% CI 0.19 ถึง 0.61; การศึกษา 5 ฉบับ, สตรี 1052 คน) แต่ความน่าเชื่อถือของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำถึงต่ำมาก สำหรับผลลัพธ์หลักของทารกแรกเกิด มีเพียงการศึกษาเดียวที่วัดความเสี่ยงของทารกที่น้ำหนักมากกว่าอายุครรภ์ (large-for-gestational-age) และพบว่าไมโออิโนซิทอลมีความสัมพันธ์กับทั้งประโยชน์และโทษ (RR 1.40, 95% CI 0.65 ถึง 3.02; การศึกษา 1 ฉบับ, ทารก 234 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานเกี่ยวกับผลลัพธ์หลักอื่นๆของทารก (การตายปริกำเนิด การเสียชีวิตหรือความเจ็บป่วยของทารก)

สำหรับผลลัพธ์รองของมารดา เราไม่ชัดเจนเกี่ยวกับผลของไมโอ-อิโนซิทอลต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) -0.25 กิโลกรัม (กก.), 95% CI -1.26 ถึง 0.75 กก.; การศึกษา 4 ฉบับ, สตรี 831 คน) และ การบาดเจ็บที่ฝีเย็บ (RR 4.0, 95% CI 0.45 ถึง 35.25; การศึกษา 1 ฉบับ สตรี 234 คน) เนื่องจากหลักฐานได้รับการประเมินว่ามีความเชื่อมั่นต่ำมาก นอกจากนี้ ไมโอ-อิโนซิทอลอาจให้ผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างในการผ่าตัดคลอด (RR 0.91, 95% CI 0.77 ถึง 1.07; การศึกษา 4 ฉบับ, สตรี 829 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานเกี่ยวกับผลลัพธ์รองอื่นๆ ของมารดา (ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและการเกิดโรคเบาหวานประเภท 2 ที่ตามมา) สำหรับผลลัพธ์รองของทารกแรกเกิด การวิเคราะห์เมตาไม่พบว่าทารกแรกเกิดมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (RR 3.07, 95% CI 0.90 ถึง 10.52; การศึกษา 4 ฉบับ; ทารก 671 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) อย่างไรก็ตาม ไมโอ-อิโนซิทอลอาจเกี่ยวข้องกับการลดอุบัติการณ์ของการคลอดก่อนกำหนด (RR 0.35, 95% CI 0.17 ถึง 0.70; การศึกษา 4 ฉบับ; ทารก 829 คน) มีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับผลลัพธ์รองของมารดาและทารกแรกเกิด และไม่มีรายงานข้อมูลสำหรับผลลัพธ์ระยะยาวในวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ หรือสำหรับผลลัพธ์การใช้บริการด้านสุขภาพ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 1 มิถุนายน 2023

Tools
Information