Przyjmowanie mio-inozytolu w formie suplementu diety w czasie ciąży w celu zapobiegania rozwojowi cukrzycy ciążowej

Najważniejsze informacje

Kobiety, u których rozwinie się cukrzyca ciążowa obciążone są większym ryzykiem wystąpienia komplikacji w czasie ciąży i podczas porodu, a także większym ryzykiem rozwoju cukrzycy w późniejszym okresie życia. Dzieci matek, u których wystąpiła cukrzyca ciążowa mogą być większe niż powinny i mogą wystąpić u nich urazy okołoporodowe. Dzieci te narażone są na zachorowanie na cukrzycę, nawet jako małe dzieci lub młodzi dorośli. Liczba kobiet, u których rozpoznaje się cukrzycę ciążową zwiększa się na całym świecie, dlatego istotne jest znalezienie prostych i efektywnych kosztowo sposobów zapobiegania rozwojowi tej choroby u kobiet.

Mio-inozytol to naturalnie występujący cukier, znajdujący się w zbożach, kukurydzy, zielonych warzywach, mięsie, który odgrywa rolę we wrażliwości organizmu na insulinę.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy suplementacja mio-inozytolu w ciąży jest skuteczna w zapobieganiu cukrzycy ciążowej.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań porównujących mio-inozytol (stosowany w monoterapii lub w połączeniu z innym leczeniem) z niestosowaniem leczenia lub z innym leczeniem. Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań oraz oceniliśmy pewność co do wiarygodności wyników, opierając się na czynnikach takich jak metodologia badań i liczba uczestników.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 7 badań obejmujących łącznie 1319 kobiet będących w ciąży – od 10 do 24 tygodnia ciąży.

Głównie wyniki

Nie mamy pewności, czy suplementacja mio-inozytolu zmniejsza częstość występowania cukrzycy ciążowej. Jednak stosowanie mio-inozytolu może wiązać się z mniejszym ryzykiem zaburzeń nadciśnieniowych w ciąży. Nie mamy pewności czy suplementacja mio-inozytolu zmniejsza liczbę dzieci, które urodziły się za duże w stosunku do wieku ciążowego.

Badania nie dostarczyły żadnych informacji na temat liczby dzieci, które zmarły (przed porodem lub krótko po porodzie), depresji czy późniejszej cukrzycy typu 2 po porodzie. Nie odnotowano działań niepożądanych u matek w 5 badaniach, w których raportowano ten punkt końcowy, w pozostałych 2 badaniach o tym nie wspomniano.

Nie mamy jasności co do wpływu suplementacji mio-inozytolu na przyrost masy ciała podczas ciąży lub na częstość urodzeń dzieci z małym stężeniem glukozy we krwi. W tym przeglądzie nie stwierdzono wpływu suplementacji na inne wyniki, takie jak ryzyko cesarskiego cięcia lub urodzenia dużego dziecka. Może to wynikać z faktu, że badania były zbyt małe, aby wykryć różnice w zakresie tych punktów końcowych, a także z tego, że nie we wszystkich badaniach były one raportowane. Jednak stosowanie mio-inozytolu może zmniejszać częstość występowania porodów przedwczesnych, w porównaniu z grupą kontrolną.

We włączonych badaniach nie przedstawiono wielu innych istotnych punktów końcowych dotyczących matki lub dziecka, jak również nie raportowano żadnych danych dotyczących długoterminowych wyników u matki lub dziecka, ani kosztów opieki zdrowotnej.

Nie ma wystarczających dowodów na to, że podawanie mio-inozytolu w formie suplementu diety u ciężarnych zapobiega wystąpieniu cukrzycy ciążowej. Jednak suplementacja mio-inozytolu może zapobiegać zaburzeniom nadciśnieniowym w ciąży (wysokie ciśnienie tętnicze) i przedwczesnemu porodowi. Konieczne są dalsze duże, dobrze zaprojektowane badania z randomizacją (RCT), aby ocenić skuteczność suplementacji mio-inozytolu w zapobieganiu cukrzycy ciążowej i jej wpływ na poprawę innych wyników zdrowotnych u matek i ich dzieci.

Jakie są ograniczenia analizowanych danych naukowych?

Mamy niewielkie zaufanie do wyników przeglądu, ponieważ nie odnaleźliśmy wystarczającej liczby badań, aby mieć pewność co do wyników, a wielu z interesujących nas punktów końcowych nie raportowano w badaniach, które zidentyfikowaliśmy. Badania były ponadto ograniczone do populacji z krajów o wysokim dochodzie, nie mają więc zastosowania w innych populacjach. Badania miały również pewne ograniczenia dotyczące sposobu raportowania metod.

Jak aktualne są przedstawione dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne do grudnia 2022 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Olga Adamowicz-Sidor Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information