งานของ Cochrane เกี่ยวกับ Rapid review ในการตอบสนองต่อ COVID-19

ในช่วงเวลาการระบาดกระจายทั่วของ COVID-19 เราต้องตอบความต้องการคำตอบที่สําคัญในเวลาที่เหมาะสมของผู้มีอํานาจตัดสินใจด้านสุขภาพให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้่ พร้อมกับมั่นใจว่ามีความเข้มงวดของระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่พึงพอใจ เรากําลังทํางานอย่างหนักเพื่อเพิ่มความเร็วในกระบวนการปกติสําหรับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Cochrane ในการตอบสนองนี้เรามี :

สร้างบริการและเอกสารด้านบรรณาธิการอย่างรวดเร็ว

สร้างคําแนะนําสําหรับวิธีการของ Rapid Reviews

งานของ Cochrane เกี่ยวกับ Rapid reviews ในการตอบสนองต่อ COVID-19

จัดลําดับความสําคัญของคําถามในขณะที่ทํางานอย่างใกล้ชิดกับผู้ทำงานด้านการดูแลสุขภาพและหน่วยงานสุขภาพ

งานที่เสร็จสมบูรณ์ใน Rapid Reviews ที่มุ่งเน้นคําถามเกี่ยวกับการกักกันหลายเรื่อง

Rapid Review คืออะไร?

Rapid Reviews สามารถมีหลายรูปแบบ กลุ่ม Cochrane Rapid Reviews Method ได้เสนอคํานิยามดังต่อไปนี้ "รูปแบบของการสังเคราะห์ความรู้ที่เร่งกระบวนการของการดําเนินการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบแบบดั้งเดิมผ่านการปรับปรุงหรือละเว้นวิธีการเฉพาะเพื่อผลิตหลักฐานสําหรับผู้มีส่วนได้เสียในลักษณะการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ.

ตอนนี้มากขึ้นกว่าเดิม ความสําคัญของการการสังเคราะห์หลักฐานที่เชื่อถือได้ อย่างรวดเร็วที่มีคุณภาพสูงมีความสําคัญ เราแสวงหาการสนับสนุนของชุมชนวิทยาศาสตร์ในความพยายามร่วมกันนี้

Rapid Reviews นี้สําหรับใคร?

Cochrane COVID Rapid Reviewsพยายามที่จะให้ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างรวดเร็วสำหรับแพทย์ ผู้กําหนดนโยบายและประชาชนในการการตัดสินใจในระหว่างการระบาดกระจายทั่วของ coronavirus

Cochrane COVID Rapid Reviews สร้างขึ้นมาอย่างไร?

Cochrane ได้มีส่วนร่วมกับ WHO และผู้มีส่วนได้เสียระหว่างประเทศอื่น ๆ เพื่อสร้างธนาคารของคําถามซึ่งมีการปรับอยู่ตลอดเวลาในลําดับความสําคัญและการกลั่นกรอง การสืบคันเพื่อคัดกรองให้ทันสมัยกับ non-Cochrane rapid reviews เพื่อช่วยลดการกระทำที่ซ้ําซ้อน

สถานการณ์ COVID-19 กําลังเคลื่อนที่อย่างผิดปกติ และความจําเป็นของของหลักฐานมีมากขึ้น Cochrane Rapid Reviews สามารถช่วยโดยการส่งมอบหลักฐานเชิงสังเคราะห์อย่างรวดเร็ว. ทีมผู้เขียนที่มีประสบการณ์กับ Cochrane จากทั่วโลกได้อาสาที่จะบริจาคเวลาของพวกเขาและเราจะให้ความlนับสนุนโดยการประสานงานกับทีมผู้เขียนและการค้นหาวรรณกรรม การสนับสนุนด้านโลจิสติกและวิธีการ

รูปแบบที่คล่องตัวของเราช่วยให้ทีมผู้วิจัยสามารถทบทวนวรรณกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานทางวิธีการระดับสูง นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุนผ่านทางบริการบรรณาธิการอย่างรวดเร็วซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินคุณภาพภายในหนึ่งสัปดาห์หลังส่งการทบทวนวรรณกรรมและเพื่อให้กระบวนการบรรณาธิการเสร็จสมบูรณ์ภายในสองสัปดาห์ นอกจากนี้ Cochrane ยังสนับสนุนการปรับปรุง Rapid Reviews เหล่านี้เมื่อมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

ฉันจะช่วยได้อย่างไร?

นักวิจัยหน้าใหม่และที่มีประสบการณ์และนักแปลสามารถให้ความช่วยเหลือของได้ที่Cochrane TaskExchange

หากคุณทราบว่าคําถามในธนาคารคำถามของเราได้มีการนําไปดำเนินการโดยนักวิจัยอื่น (หรือทีมของคุณเอง)โปรดส่งอีเมลมาที่covidrapidreviews@cochrane.orgเพื่อช่วยให้เราป้องกันการทําซ้ำ

ถ้าคุณมีทีมงานและมีความสนใจในการทำ Cochrane COVID Rapid Reviewเพื่อตอบคำถามในธนาคารคําถามโปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการเขียน COVID Rapid Reviewและส่งอีเมลถึงเราที่covidrapidreviews@cochrane.orgแจ้งให้เราทราบแผนงานของคุณ (โปรดใส่ชื่อและหมายเลขประจําตัวของคําถาม) จากนั้นเราจะสามารถแจ้งให้คุณทราบว่าคําถามยังคงมีอยู่สําหรับการทบทวนวรรณกรรมอย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณมีทีมงานและพร้อมที่จะเริ่มต้นการทํางานสำหรับ COVID Rapid Review ที่ไม่ได้อยู่ในธนาคารโปรดส่งอีเมลถึงเราที่covidrapidreviews@cochrane.orgแจ้งให้เราทราบแผนงานของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันการทําซ้ําและติดตามความพยายามที่ดําเนินการอยู่ที่อื่น

หากคําถามที่คุณพิจารณาว่ามีความสําคัญยังไม่อยู่ในธนาคารคำถามคุณสามารถส่งมาที่นี่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้ Search function เพื่อประเมินว่าคําถามนั้นยังไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ