ความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาอีโพเอตินชนิดต่างๆ ในการรักษาภาวะโลหิตจางในผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง

ประเด็นคืออะไร
จำนวนเม็ดเลือดแดงต่ำ (โรคโลหิตจาง) พบได้บ่อยในผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง และอาจทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น เหนื่อยง่ายหรือหายใจไม่ออก รวมทั้งเพิ่มความจำเป็นในการถ่ายเลือด ยา Epoetin เป็นยาฉีด (เข้าสู่ผิวหนังหรือกระแสเลือด) ที่ใช้ในการรักษาภาวะโลหิตจางในผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม ไม่ทราบว่ายา epoetin แต่ละชนิด มีประโยชน์และโทษต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกันหรือไม่ เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาวิจัย วิธีหนึ่งในการเปรียบเทียบยาต่างๆ เมื่อมีการทดลองทางคลินิกคือการใช้เทคนิคที่เรียกว่าการวิเคราะห์อภิมานของเครือข่าย

เราทำอะไร

เราตรวจสอบการศึกษาที่มีอยู่ซึ่งพิจารณายาอีโพเอตินในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง (รวมถึงผู้ที่ไม่ต้องการการฟอกไต ผู้ที่จำเป็นต้องฟอกไต และผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต) เพื่อประเมินประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกหรือระหว่างรูปแบบต่างๆ ของ ยาอีโพเอติน เราพิจารณาว่าพวกมันทำให้ไม่ต้องถ่ายเลือด ลดความเหนื่อยล้าหรือหายใจไม่ออก และพวกมันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง การอุดตันของรูต่อหรือสายสวนหลอดเลือดที่จำเป็นสำหรับการล้างไต หรือไตวายในผู้ที่มีโรคไตที่ไม่รุนแรง

เราพบอะไร

จากการวิจัยที่มีอยู่ เราไม่สามารถมั่นใจได้ว่ายา epoetin ที่แตกต่างกันนั้นดีกว่าหรือแย่กว่ากันสำหรับโอกาสที่ต้องได้รับการถ่ายเลือด การเสียชีวิต หัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง การมีลิ่มเลือดในรูต่อหรือสายสวนหลอดเลือดเพื่อล้างไต หรือโอกาส ที่ต้องฟอกไตสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตไม่รุนแรง นอกจากนี้ เรายังไม่แน่ใจด้วยว่ายาอีโพเอตินในรูปแบบต่างๆ นั้นดีกว่าในการปรับปรุงอาการของโรคโลหิตจาง เช่น อ่อนเพลียหรือหายใจไม่ออกหรือไม่ ซึ่งไม่มีรายงานในการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ที่มีอยู่

ข้อสรุป

ข้อมูลว่ายา epoetin ในรูปแบบต่าง ๆ นั้นดีกว่าหรือปลอดภัยกว่ากันนั้นยังไม่ชัดเจน

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ผลกระทบเปรียบเทียบของ ESA ต่างๆ ต่อการถ่ายเลือด การเสียชีวิต (สาเหตุใดๆ และหลอดเลือดหัวใจ) เหตุการณ์สำคัญของหัวใจและหลอดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง การเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด ไตวาย ความเมื่อยล้า และการหายใจไม่ออกนั้นไม่แน่นอน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

สารกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (ESAs) มักใช้เพื่อรักษาภาวะโลหิตจางในผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) อย่างไรก็ตาม การใช้สารนี้กี่ยวข้องกับเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือด นี่เป็นการปรับปรุงการทบทวนของ Cochrane ที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2014

วัตถุประสงค์: 

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ ESAs (epoetin alfa, epoetin beta, darbepoetin alfa, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta และ biosimilar ESAs เปรียบเทียบกัน ยาหลอก หรือไม่มีการรักษา) ในการรักษาโรคโลหิตจางในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง

วิธีการสืบค้น: 

ในการปรับปรุงวรรณกรรมครั้งนี้ เราค้นหา Cochrane Kidney and Transplant Register of Studies จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2022 ผ่านการติดต่อกับ Information Specialist โดยใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนนี้ การศึกษาใน Register จะถูกระบุผ่านการค้นหาของ CENTRAL, MEDLINE และ EMBASE, การดำเนินการประชุม, International Clinical Trials Register (ICTRP) Search Portal และ ClinicalTrials.gov

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ที่รวมการเปรียบเทียบ ESA (epoetin alfa, epoetin beta, darbepoetin alfa, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta, biosimilar epoetin หรือ biosimilar darbepoetin alfa) กับ ESA อื่น ยาหลอก หรือไม่มีการรักษาในผู้ใหญ่ที่มี CKD ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วม

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คน คัดเลือกการศึกษาและดึงข้อมูลโดยเป็นอิสระต่อกัน การสังเคราะห์ข้อมูลดำเนินการโดยใช้การวิเคราะห์อภิมานแบบจับคู่ผลแบบสุ่ม (แสดงเป็นอัตราต่อรอง (OR) และช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI)) และการวิเคราะห์เมตาของเครือข่าย เราประเมินความแตกต่างและความไม่สอดคล้องกันภายในการวิเคราะห์เมตาโดยใช้เทคนิคมาตรฐานและกลุ่มย่อยที่วางแผนไว้และการถดถอยเมตาเพื่อสำรวจแหล่งที่มาของความแตกต่างหรือความไม่สอดคล้องกัน เราประเมินความเชื่อมั่นในการประมาณการรักษาสำหรับผลลัพธ์หลัก (ป้องกันการถ่ายเลือดและการเสียชีวิต (จากสาเหตุใดก็ตาม)) โดยใช้วิธี Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE)

ผลการวิจัย: 

การปรับปรุงนี้มีการศึกษาใหม่ 62 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 9237 คน) ดังนั้นการทบทวนจึงรวมการศึกษา 117 ฉบับ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 25,237 คน การศึกษาส่วนใหญ่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ชัดเจนต่อการเกิดอคติในขอบเขตระเบียบวิธีวิจัยส่วนใหญ่ โดยรวมแล้ว ผลลัพธ์ยังคงคล้ายกันในการปรับปรุงนี้เมื่อเทียบกับการตรวจสอบครั้งก่อนของเราในปี 2014

สำหรับการป้องกันการถ่ายเลือด epoetin alfa (OR 0.28, 95% CI 0.13 ถึง 0.61; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และ epoetin beta (OR 0.19, 95% CI 0.08 ถึง 0.47; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) อาจให้ผลดีกว่ายาหลอก และ darbepoetin alfa อาจดีกว่ายาหลอก (OR 0.27, 95% CI 0.11 ถึง 0.67; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (OR 0.33, 95% CI 0.11 ถึง 1.02; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก), biosimilar epoetin (OR 0.34, 95% CI 0.11 ถึง 1.03; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และ biosimilar darbepoetin alfa (OR 0.37 , 95% CI 0.07 ถึง 1.91; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) มีผลที่ไม่แน่นอนในการป้องกันการถ่ายเลือดเมื่อเทียบกับยาหลอก ผลเปรียบเทียบของ ESA เมื่อเปรียบเทียบกับ ESA อื่นในการป้องกันการถ่ายเลือดนั้นไม่แน่นอน มีหลักฐานที่มีความแน่นอนในระดับต่ำถึงต่ำมาก

ผลต่อการเสียชีวิต (สาเหตุใดๆ) ไม่แน่นอนสำหรับอีโพเอตินอัลฟ่า (OR 0.79, 95% CI 0.51 ถึง 1.22; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ), อีโพเอตินเบต้า (OR 0.69, 95% CI 0.40 ถึง 1.20; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ), เมทอกซีโพลีเอทิลีนไกลคอล- epoetin beta (OR 1.07, 95% CI 0.67 ถึง 1.71; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก), biosimilar epoetin (OR 0.80, 95% CI 0.47 ถึง 1.36; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และ biosimilar darbepoetin alfa (OR 1.63, 95% CI 0.51 ถึง 5.23; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) เมื่อเทียบกับยาหลอก อาจไม่มีความแตกต่างระหว่าง darbepoetin alfa และยาหลอกเกี่ยวกับอัตราการเสียชีวิต (จากสาเหตุใดก็ตาม) (OR 0.99, 95% CI 0.81 ถึง 1.21; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) ผลกระทบเชิงเปรียบเทียบของ ESA เมื่อเปรียบเทียบกับ ESA อื่นต่อการเสียชีวิต (สาเหตุใดก็ตาม) มีความไม่แน่นอนในหลักฐานในระดับต่ำถึงต่ำมาก

Epoetin beta อาจเพิ่มโอกาสของความดันโลหิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก (OR 2.17, 95% CI 1.17 ถึง 4.00; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) เมื่อเทียบกับยาหลอก อีโพอีตินอัลฟ่า (OR 2.10, 95% CI 1.22 ถึง 3.59; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก), ดาร์บีโพอีตินอัลฟ่า (OR 1.88, 95% CI 1.12 ถึง 3.14; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และเมทอกซีโพลีเอทิลีนไกลคอล-อิโพเอตินเบต้า (OR 1.98 , 95% CI 1.05 ถึง 3.74; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) อาจเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคความดันโลหิตสูง แต่ biosimilar epoetin (OR 1.88, 95% CI 0.96 ถึง 3.67; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และ biosimilar darbepoetin alfa (OR 1.98, 95% CI 0.84 ถึง 4.66; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) มีผลไม่แน่นอนต่อความดันโลหิตสูง ผลเปรียบเทียบของ ESA ทั้งหมดเทียบกับ ESA อื่น, ยาหลอกหรือไม่มีการรักษาต่อการเสียชีวิตmujgdujp;dy[หลอดเลือดหัวใจ, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, โรคหลอดเลือดสมอง, การเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด, ไตวาย และอาการหายใจไม่ออกนั้นไม่แน่นอน ไม่สามารถวิเคราะห์เครือข่ายสำหรับความล้าได้เนื่องจากข้อมูลที่น้อย

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 30 พฤษภาคม 2023

Tools
Information