ซูโครสสำหรับแก้ปวด (บรรเทาอาการปวด) ในทารกแรกเกิดที่เข้ารับการเจาะเลือดที่ส้นเท้า

ใจความสำคัญ

- ซูโครส เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการควบคุม อาจช่วยลดความเจ็บปวดสำหรับเหตุการณ์ที่เจ็บปวดเพียงครั้งเดียว (การเจาะเลือดส้นเท้า)

- มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นทันทีเล็กน้อย เช่น การขย้อน ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องมีการรักษา

- เราต้องการการศึกษาที่ประเมินผลของการให้ซูโครสซ้ำๆ ต่อผลลัพธ์ทันที (ความรุนแรงของความเจ็บปวด) และผลลัพธ์ระยะยาว (พัฒนาการทางระบบประสาท)

- เราจำเป็นต้องประเมินว่าซูโครสส่งผลต่อทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดอย่างมาก ไม่เสถียร หรือต้องช่วยหายใจอย่างไร (หรือปัจจัยเหล่านี้รวมกัน)

ยาแก้ปวดซูโครสคืออะไร

ซูโครส (น้ำตาลทราย) ผสมกับน้ำในความเข้มข้นต่างๆ (ปกติ 24%) และให้กับทารกในปริมาณที่น้อยมาก (เช่น สองสามหยด) ประมาณสองนาทีก่อนทำหัตถการอันเจ็บปวด นอกจากนี้ ซูโครสยังได้รับร่วมกับวิธีการบรรเทาความเจ็บปวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ยา เช่น จุกนมหลอก (การดูดแบบไม่ใช้สารอาหาร - NNS) หรือเมื่อทารกได้รับการดูแลแบบการสัมผัสผิวหนังต่อผิวหนัง

เหตุใดจึงสำคัญสำหรับทารกแรกเกิดที่เข้ารับการเจาะเลือดที่ส้นเท้า

ทารกที่ป่วยหรือยังไม่สมบูรณ์ และจำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล มีขั้นตอนที่เจ็บปวดหลายครั้งต่อวันและมีขั้นตอนที่เจ็บปวดหลายครั้งตลอดการเข้าพักในโรงพยาบาล สำหรับทารกส่วนใหญ่ ขั้นตอนที่เจ็บปวดส่วนใหญ่จะเป็นการเจาะเลือดที่ส้นเท้า หากไม่ได้รับการรักษา ความเจ็บปวดจะส่งผลทันทีและระยะยาว ซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาสมองและพฤติกรรมของพวกเขา สิ่งสำคัญคือต้องลดจำนวนขั้นตอนที่เจ็บปวด รวมถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่เกี่ยวข้องให้เหลือน้อยที่สุด

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าซูโครสทำงานได้ดีเพียงใดในการบรรเทาอาการปวดในทารกแรกเกิดที่ต้องเข้ารับการหัตถการเจาะเลือดที่ส้นเท้าขณะอยู่ในโรงพยาบาล เรายังต้องการทราบว่ามีข้อกังวลด้านความปลอดภัยใดๆ เกี่ยวกับการใช้ซูโครสเพื่อบรรเทาอาการปวดจากเหตุการณ์ที่เจ็บปวดเพียงครั้งเดียว เช่น การเจาะเลือดที่ส้นเท้าหรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่ตรวจสอบว่า:

- ซูโครส เทียบกับการไม่รักษาหรือการดูแลมาตรฐาน

- ซูโครสเมื่อเทียบกับน้ำ สารละลายหวานอื่นๆ (เช่น กลูโคส)

- ซูโครสเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นที่ไม่ใช่ยา (เช่น NNS)

- ซูโครสมีประสิทธิผลในการลดปริมาณและความรุนแรงของความเจ็บปวดที่ทารกประสบหรือไม่ โดยประเมินจากการตอบสนองต่อความเจ็บปวดของทารก (เช่น การร้องไห้ การทำหน้าบูดบึ้ง อัตราการเต้นของหัวใจ) และโดยการใช้ระดับความเจ็บปวดมาตรฐานของทารก

เรายังต้องการทราบว่าซูโครสเกี่ยวข้องกับผลไม่พึงประสงค์ในทารกคลอดก่อนกำหนดหรือทารกครบกำหนดหรือไม่

เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาและจัดอันดับความเชื่อมั่นของเราในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษา

เราพบอะไร

เราทบทวน 55 การศึกษา ที่รวมทารกทั้งหมด 6273 คน 29 การศึกษา ศึกษาเฉพาะทารกที่คลอดครบกำหนดเท่านั้น 22 การศึกษามีทารกที่คลอดก่อนกำหนดเท่านั้น และ 4 การศึกษามีทั้งทารกที่คลอดครบกำหนดและคลอดก่อนกำหนด การเจาะเลือดที่ส้นเท้าเป็นขั้นตอนที่เจ็บปวดใน 50 การศึกษา 5 การศึกษา ได้ศึกษาขั้นตอนการรักษาความเจ็บปวดเล็กน้อยอื่นๆ นอกเหนือจากการเจาะเลือดที่ส้นเท้า

ผลลัพธ์หลัก

- ซูโครสเมื่อเทียบกับการรักษาแบบควบคุมอาจช่วยลดความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดที่ส้นเท้าครั้งเดียวในทารกได้

- ผลลัพธ์ไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับผลของซูโครสเมื่อเทียบกับ NNS การให้นมบุตร การฝังเข็มด้วยเลเซอร์ และการกระตุ้นการดูดกลืนในการลดคะแนนความเจ็บปวด

- ผลลัพธ์ไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับผลของซูโครส + NNS เมื่อเทียบกับ NNS ในการลดอาการปวด

- ซูโครสดูเหมือนจะไม่ลดความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดที่ส้นเท้าครั้งเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับกลูโคส การบีบน้ำนม และการดูแลแบบการสัมผัสผิวหนังต่อผิวหนัง

- เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รายงานมีเพียงเล็กน้อยและได้รับการแก้ไขโดยไม่มีการรักษาใดๆ

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เรามีหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลางว่าซูโครสน่าจะช่วยลดความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดที่ส้นเท้า

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานนี้เป็นข้อมูลล่าสุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2022

แหล่งทุนของการศึกษา

เราไม่พบการศึกษาใดๆ ที่ได้รับเงินทุนจากภาคอุตสาหกรรม

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ซูโครสเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมอาจส่งผลให้คะแนน PIPP ลดลงที่ 30 และ 60 วินาทีหลังจากการเจาะเลือดที่ส้นเท้าครั้งเดียว (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) หลักฐานไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของซูโครสเมื่อเทียบกับ NNS การให้นมบุตร การฝังเข็มด้วยเลเซอร์ กระตุ้นการดูดกลืน และผลของซูโครส + NNS เมื่อเทียบกับ NNS ในการลดความเจ็บปวด ซูโครสเมื่อเปรียบเทียบกับกลูโคส น้ำนมแม่ที่บีบออก และการดูแลแบบผิวหนังต่อผิวหนัง แสดงให้เห็นคะแนนความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ควรใช้ซูโครสร่วมกับวิธีการอื่นที่ไม่ใช่เภสัชวิทยาด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีความไม่เชื่อมั่นของหลักฐาน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ซูโครสได้รับการตรวจสอบเพื่อดูผลในการทำให้สงบและบรรเทาความเจ็บปวดในทารกแรกเกิดสำหรับหัตการที่รุกราน เช่น การเจาะเลือดที่ส้นเท้า

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของซูโครสในการบรรเทาอาการปวดจากการเจาะส้นเท้าในทารกแรกเกิดในแง่ของผลลัพธ์ทันทีและระยะยาว

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา (กุมภาพันธ์ 2022): CENTRAL, MEDLINE, Embase, PsycINFO, CINAHL, Web of Science และ 3 ทะเบียนการทดลอง

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ โดยที่ทารกแรกเกิดที่คลอดครบกำหนดและ/หรือทารกที่คลอดก่อนกำหนดได้รับซูโครสสำหรับการเจาะเลือดที่ส้นเท้า การรักษาเปรียบเทียบ ได้แก่ การให้น้ำ/ยาหลอก/การไม่ทำอะไรเลย การดูดโดยไม่ใช้สารอาหาร (NNS) กลูโคส การให้นมบุตร น้ำนมแม่ ดนตรี การฝังเข็ม กระตุ้นการดูดกลืน และการดูแลแบบเนื้อแนบเนื้อ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane เรารายงาน mean differences (MD) กับช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) โดยใช้ fixed-effect model สำหรับการวัดผลลัพธ์แบบต่อเนื่อง เราประเมิน heterogeneity โดย I 2 เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ผลการวิจัย: 

เรารวม 55 การทดลอง (ทารก 6273 คน): 29 การทดลองรวมทารกแรกเกิดครบกำหนด 22 การทดลองรวมทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด และอีก 4 การทดลองรวมทารกแรกเกิดทั้งคู่ 50 การทดลองศึกษาการเจาะส้นเท้า; 15 การทดลองตรวจสอบกระบวนการที่เจ็บปวดเล็กน้อยอื่นๆ นอกเหนือจากการเจาะ

ซูโครสเปรียบเทียบกับการควบคุม

หลักฐานแสดงให้เห็นว่าซูโครสอาจส่งผลให้คะแนน PIPP ลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ 30 วินาที (MD -1.74 (95% CI -2.11 ถึง -1.37); I 2 = 62%; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) และ 60 วินาที หลังจากการเจาะ (MD -2.14, 95% CI -3.34 ถึง -0.94; I 2 = 0%; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของซูโครสต่อคะแนน DAN เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำที่ 30 วินาทีหลังจากการกรีด (MD -1.90, 95% CI -8.58 ถึง 4.78; heterogeneity ไม่เกี่ยวข้อง (N/A); หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

หลักฐานแสดงให้เห็นว่าซูโครสอาจส่งผลให้คะแนน NIPS ลดลงเมื่อเทียบกับน้ำทันทีหลังจากการเจาะ (MD -2.00, 95% CI -2.42 ถึง -1.58; heterogeneity N/A; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

ซูโครสเปรียบเทียบกับ NNS

หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของซูโครสต่อคะแนน PIPP เมื่อเปรียบเทียบกับ NNS ในช่วงระยะเวลาพักฟื้นหลังจากการเจาะ (MD 0.60, 95% CI -0.30 ถึง 1.50; heterogeneity ไม่เกี่ยวข้อง; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และคะแนน DAN ที่ 30 วินาทีหลังจากการเจาะ (MD -1.20, 95% CI -7.87 ถึง 5.47; heterogeneity N/A; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

ซูโครส + NNS กับ NNS

หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของซูโครส + NNS ต่อคะแนน PIPP เมื่อเปรียบเทียบกับ NNS ในช่วงระยะเวลาพักฟื้นหลังจากการเจาะ (MD -4.90, 95% CI -5.73 ถึง -4.07; heterogeneity not applicable; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และหลังจากการเจาะ (MD -3.80, 95% CI -4.47 ถึง -3.13; heterogeneity N/A; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของซูโครส + NNS ต่อคะแนน NFCS เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำ + NNS ในระหว่างการเจาะ (MD -0.60, 95% CI -1.47 ถึง 0.27; heterogeneity N/A; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

ซูโครสเทียบกับกลูโคส

หลักฐานแสดงให้เห็นว่าซูโครสให้ผลลัพธ์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างในคะแนน PIPP เมื่อเทียบกับกลูโคสที่ 30 วินาที (MD 0.26, 95% CI -0.70 ถึง 1.22; heterogeneity N/A; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และ 60 วินาทีหลังจากการเจาะ (MD -0.02 , 95% CI -0.79 ถึง 0.75; heterogeneity N/A; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

ซูโครสกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของซูโครสต่อคะแนน PIPP เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ 30 วินาทีหลังการเจาะ (MD -0.70, 95% CI -0.49 ถึง 1.88; I 2 = 94%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของซูโครสต่อคะแนน COMFORTneo เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังการเจาะ (MD -2.60, 95% CI -3.06 ถึง -2.14; heterogeneity N/A; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

ซูโครสเทียบกับน้ำนมแม่ที่บีบออก

หลักฐานแสดงให้เห็นว่าซูโครสอาจส่งผลให้คะแนน PIPP-R แตกต่างกันเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างเลยเมื่อเปรียบเทียบกับการให้น้ำนมแม่ที่บีบออกในระหว่างการเจาะ (MD 0.3, 95% CI -0.24 ถึง 0.84; heterogeneity N/A; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และที่ 30 วินาทีหลังการเจาะ (MD 0.3, 95% CI -0.11 ถึง 0.71; heterogeneity N/A; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

หลักฐานแสดงให้เห็นว่าซูโครสอาจส่งผลให้คะแนน PIPP-R เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการให้น้ำนมแม่ที่บีบออก ที่ 60 วินาทีหลังจากการเจาะ (MD 1.10, 95% CI 0.34 ถึง 1.86; heterogeneity N/A; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของซูโครสต่อคะแนน DAN เมื่อเปรียบเทียบกับการให้น้ำนมแม่ที่บีบออก ที่ 30 วินาทีหลังจากการเจาะ (MD -1.80, 95% CI -8.47 ถึง 4.87; heterogeneity N/A; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

ซูโครสกับการฝังเข็มด้วยเลเซอร์

คะแนน PIPP-R ระหว่างซูโครสและกลุ่มดนตรีไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลถูกรายงานเป็นค่ามัธยฐานและ IQR

หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของซูโครสต่อคะแนน NIPS เมื่อเปรียบเทียบกับการฝังเข็มด้วยเลเซอร์ในระหว่างการเจาะ (MD -0.86, 95% CI -1.43 ถึง -0.29; heterogeneity N/A; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

ซูโครสเทียบกับการกระตุ้นการดูดกลืน

หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของซูโครสต่อคะแนน BPSN ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับกระตุ้นการดูดกลืนในระหว่างการเจาะ (MD -2.27, 95% CI -4.66 ถึง 0.12; heterogeneity N/A; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และในระหว่างการฟื้นตัวหลังจากการเจาะ ( MD -0.31, 95% CI -1.72 ถึง 1.10; heterogeneity N/A; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

ซูโครสเทียบกับการสัมผัสผิวหนังต่อผิวหนัง + น้ำ (การเจาะซ้ำ)

หลักฐานแสดงให้เห็นว่าซูโครสให้ผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างในคะแนน PIPP เมื่อเปรียบเทียบกับการสัมผัสผิวหนังต่อผิวหนัง + น้ำที่ 30 วินาทีหลังจากเจาะครั้งแรก (MD 0.13, 95% CI -0.70 ถึง 0.96) เจาะครั้งที่ 2 (MD -0.56, 95% CI -1.57 ถึง 0.45); หรือการเจาะครั้งที่ 3 (MD-0.15, 95% CI -1.26 ถึง 0.96) heterogeneity N/A หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำสำหรับการเปรียบเทียบทั้งหมด

หลักฐานแสดงให้เห็นว่าซูโครสให้ผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างในคะแนน PIPP เมื่อเทียบกับผิวหนังต่อผิวหนัง + น้ำที่ 60 วินาทีหลังจากครั้งแรก (MD –0.61, 95% CI -1.55 ถึง 0.33) การเจาะที่ 2 (MD -0.12, 95% CI -0.99 ถึง 0.75); หรือการเจาะครั้งที่ 3 (MD-0.40, 95% CI -1.48 ถึง 0.68) heterogeneity N/A หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำสำหรับการเปรียบเทียบทั้งหมด

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เล็กน้อยไม่จำเป็นต้องมีการรักษา

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 กันยายน 2023

Tools
Information