การให้สารน้ำทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

การให้สารน้ำสำหรับผู้ใหญ่ในระยะสุดท้ายของการเจ็บป่วยมีประโยชน์และความเสี่ยงอย่างไร

ใจความสำคัญ

- เราไม่แน่ใจว่าการให้ของเหลวผ่านทางการหยดเข้าไปในหลอดเลือดดำหรือใต้ผิวหนัง หรือผ่านทางท่อเข้าไปในกระเพาะอาหารในระยะสุดท้ายของการเจ็บป่วยจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต (ความเป็นอยู่ที่ดี) เมื่อเทียบกับการดูแลมาตรฐาน (การดูแลช่องปากที่ดี) เพื่อบรรเทาอาการกระหายน้ำ) หรือยาหลอก ยาหลอกเป็น 'หลอก' หรือการรักษาหลอกลวงที่มีลักษณะเหมือนกันแต่ประกอบด้วยของเหลวในปริมาณที่ไม่สามารถรักษาได้

- เราไม่แน่ใจว่าการให้ของเหลวทางการแพทย์จะทำให้ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้นหรือทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตรายหรือไม่  

- เราต้องการการศึกษาที่ดีและเพิ่มขึ้นเพื่อตรวจสอบการให้สารน้ำทางการแพทย์สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของการเจ็บป่วย การศึกษาในอนาคตควรมุ่งเน้นไปที่การทดสอบที่ดีกว่าเพื่อพิจารณาว่าการให้สารน้ำทางการแพทย์มีประโยชน์ต่อผู้คนหรือไม่ และการค้นหาว่าควรเริ่มให้เมื่อใดและปริมาณของเหลวที่จะให้มากน้อยเพียงใด (หากมี)

ทำไมต้องเสริมการให้สารน้ำในระยะสุดท้ายของการเจ็บป่วย

การดูแลแบบประคับประคองคือการรักษา การดูแล และการสนับสนุนสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่กับความเจ็บป่วยที่มีเหลือน้อย ผู้ใหญ่ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองอาจมีความต้องการสารน้ำทางช่องปากลดลงเมื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิต ในเวลานี้พวกเขาอาจมีอาการที่เกี่ยวข้องกับปริมาณของเหลวที่ลดลงซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขา ข้อกังวลอีกประการหนึ่งก็คือ หากไม่มีของเหลวเสริม อายุขัยของพวกเขาอาจลดลงเนื่องมาจากโอกาสที่จะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการบริโภคทางปากที่ลดลง แทนที่จะเสียชีวิตจากโรคประจำตัว

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าสารน้ำที่แพทย์ให้สามารถช่วยเหลือผู้ใหญ่ในระยะสุดท้ายของการเจ็บป่วยได้หรือไม่

เราสนใจผลของของเหลวที่ให้ทางการแพทย์ต่อ:

- คุณภาพชีวิต (ความเป็นอยู่) ของผู้คน

- พวกเขามีชีวิตอยู่นานแค่ไหน; และ

- การเกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตราย

เราทำอะไรไปแล้วบ้าง

เราค้นหาการศึกษาที่ตรวจสอบว่า:

- การให้สารน้ำทางการแพทย์ เปรียบเทียบกับยาหลอกที่มีปริมาณของเหลวที่ไม่ช่วยในการรักษา หรือ

- การให้สารน้ำทางการแพทย์เมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลมาตรฐานรวมถึงการดูแลช่องปากที่ดีเพื่อบรรเทาอาการกระหายน้ำ

มีประสิทธิผลและไม่ว่าจะก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ในผู้ใหญ่อายุเกิน 18 ปี ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของการเจ็บป่วยหรือไม่ 

เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษา และประเมินความเชื่อมั่นของเราต่อหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาดของการศึกษา

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 4 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งหมด 422 คน การศึกษาสองเรื่องเปรียบเทียบการให้สารน้ำทางการแพทย์กับยาหลอก และสองการศึกษาเปรียบเทียบการให้สารน้ำทางการแพทย์กับการดูแลมาตรฐาน การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ 200 คน และการศึกษาที่เล็กที่สุดอยู่ที่ 42 คน การศึกษาใช้เวลาระหว่าง 2 ถึง 14 วัน อายุของผู้ที่อยู่ในการศึกษาวิจัยอยู่ระหว่าง 28 ถึง 98 ปี โดยในจำนวนนี้เป็นผู้หญิง 226 คน และผู้ชาย 196 คน การศึกษานี้ดำเนินการในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และอาร์เจนตินา การศึกษา 2 ฉบับได้รับทุนสนับสนุนจากทุนวิจัยทางคลินิก เราไม่พบการศึกษาใดที่ผู้คนไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็งระยะลุกลาม 

ผลลัพธ์หลัก

ในผู้ใหญ่ที่ได้รับสารน้ำที่ให้ทางการแพทย์ในระยะสุดท้ายของการเจ็บป่วย เปรียบเทียบกับยาหลอก:

- เราไม่แน่ใจว่าสารน้ำที่ให้ทางการแพทย์ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตหรือไม่

- เราไม่แน่ใจว่าสารน้ำที่ให้ทางการแพทย์จะทำให้ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้นหรือไม่ และจะนำไปสู่การเกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตรายหรือไม่

ในผู้ใหญ่ที่ได้รับสารน้ำที่ให้ทางการแพทย์ในระยะสุดท้ายของการเจ็บป่วย เปรียบเทียบกับการดูแลมาตรฐาน:

- เราไม่แน่ใจว่าสารน้ำที่ให้ทางการแพทย์ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตหรือไม่เนื่องจากขาดข้อมูลในการศึกษาที่นำเข้ามา;

- เราไม่แน่ใจว่าสารน้ำที่ให้ทางการแพทย์จะทำให้ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้นหรือไม่ และจะนำไปสู่การเกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตรายหรือไม่

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เราไม่มั่นใจในหลักฐาน และผลลัพธ์ของการวิจัยเพิ่มเติมอาจแตกต่างไปจากผลการทบทวนนี้ ปัจจัยหลักสามประการลดความเชื่อมั่นของเราในหลักฐาน ประการแรก หลักฐานไม่ครอบคลุมทุกคนที่เราสนใจ เนื่องจากเราพบเฉพาะการศึกษาที่รวมผู้ที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามเท่านั้น ประการที่สอง การศึกษามีขนาดเล็กมากและมีการศึกษาไม่เพียงพอที่จะมั่นใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ของเรา ท้ายที่สุด อาจเป็นไปได้ที่ผู้คนในการศึกษาทราบว่าตนได้รับการรักษาแบบใด ซึ่งอาจทำให้เกิดอคติได้  

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้า หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนพฤศจิกายน 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

นับตั้งแต่การปรับปรุงการทบทวนครั้งก่อน เราพบการศึกษาใหม่ 1 ฉบับ ในผู้ใหญ่ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของการเจ็บป่วย ยังคงมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะพิจารณาว่า MAH ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตหรือยืดระยะเวลาการรอดชีวิตหรือไม่ เมื่อเทียบกับยาหลอกหรือการดูแลมาตรฐาน เนื่องจากผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามขั้นสุดท้าย การค้นพบของเราไม่สามารถนำไปใช้กับผู้ใหญ่ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในบริบทอื่น สำหรับโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง โรคสมองเสื่อม หรือโรคเกี่ยวกับความเสื่อมของระบบประสาท หรือสำหรับผู้ที่มีการพยากรณ์โรคที่เรื้อรัง แพทย์จะต้องตัดสินใจโดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียของ MAH ในสถานการณ์ของแต่ละบุคคล โดยมีหลักฐานที่มีคุณภาพสูงมาเป็นแนวทาง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

หลายๆ คนที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองมักรับประทานทางช่องปากระหว่างเจ็บป่วยได้ลดลง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบั้นปลายของชีวิต การจัดการสิ่งนี้อาจรวมถึงการให้สารน้ำทางการแพทย์ (MAH) โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต (QoL) ยืดอายุของผู้ป่วย หรือทั้ง 2 อย่าง นี่เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในฉบับที่ 2 ปี 2008 และได้รับการปรับปรุงในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 และมีนาคม 2014

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของ MAH เปรียบเทียบกับยาหลอกและการดูแลมาตรฐาน ในผู้ใหญ่ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในด้าน QoL และการอยู่รอด และเพื่อประเมินเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น

วิธีการสืบค้น: 

เราระบุการศึกษาโดยการค้นหา Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, EMBASE, CINAHL, CANCERLIT, Caresearch, Dissertation abstracts, SCIENCE CITATION INDEX และรายการอ้างอิงของการศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมด ตำราหลัก และการทบทวนอย่างเป็นระบบก่อนหน้านี้ วันที่ค้นหาล่าสุดที่ดำเนินการใน CENTRAL, MEDLINE และ Embase คือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของการศึกษา MAH ในผู้ใหญ่ที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองอายุ 18 ปีขึ้นไป เกณฑ์ในการคัดเข้าคือการเปรียบเทียบ MAH กับยาหลอกหรือการดูแลมาตรฐาน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนสามคนทบทวนชื่อเรื่องและบทคัดย่ออย่างอิสระต่อกันสำหรับความเกี่ยวข้อง และผู้ประพันธ์ 2 คนดึงข้อมูลและดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการมีอคติ ผลลัพธ์หลักคือ QoL โดยใช้เครื่องมือวัดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ผลลัพธ์รองคือการรอดชีวิตและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ สำหรับผลลัพธ์ที่ต่อเนื่อง เราวัดค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และรายงานผลต่างของค่าเฉลี่ย (MD) ด้วยช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) ระหว่างกลุ่ม สำหรับผลลัพธ์แบบ 2 ทางเลือก เราประมาณและเปรียบเทียบอัตราส่วนความเสี่ยง (RR) และ 95% CIs ระหว่างกลุ่ม สำหรับข้อมูลเวลาถึงการเกิดเหตุการณ์ เราวางแผนที่จะคำนวณเวลารอดชีวิตนับจากวันที่สุ่ม และเพื่อประมาณและแสดงผลการแทรกแซงเป็นอัตราส่วนอันตราย (HR) เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้ GRADE และสร้างตารางสรุปผลการวิจัย 2 ตาราง 

ผลการวิจัย: 

เราพบการศึกษาใหม่ 1 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 200 คน) สำหรับการศึกษาทั้งหมด 4 ฉบับที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้ (ผู้เข้าร่วม 422 คน) ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม ยกเว้นผู้เข้าร่วม 29 คนที่เป็นมะเร็งทางโลหิตวิทยา คนอื่นๆ ทั้งหมดเป็นมะเร็งอวัยวะเนื้อตัน การศึกษา 2 ฉบับเปรียบเทียบ MAH กับยาหลอกแลอีก 2 ฉบับเปรียบเทียบ MAH กับการดูแลมาตรฐาน มีการศึกษาที่นำเข้าน้อยเกินไปที่จะประเมินกลุ่มย่อยที่แตกต่างกัน เช่น ประเภทของผู้เข้าร่วม สิ่งแทรกแซง ช่วงเวลาของสิ่งแทรกแซง และสถานที่ศึกษา เราถือว่าการศึกษา 1 ฉบับ มีความเสี่ยงของการมีอคติสูงในเรื่อง อคติในการปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมโครงการ และ อคติในการประเมินผล เนื่องจากขาดการปกปิด นอกนั้นประมินความเสี่ยงของอคติว่าต่ำหรือไม่ชัดเจน

MAH เทียบกับยาหลอก

คุณภาพชีวิต

การศึกษา 1 ฉบับ วัดการเปลี่ยนแปลงของ QoL ที่ 1 สัปดาห์โดยใช้ Functional Assessment of Cancer Therapy - General (FACT-G) (ระดับตั้งแต่ 0 ถึง 108 คะแนนที่สูงกว่า = QoL ที่ดีขึ้น) ไม่มีข้อมูลจากการศึกษาอื่น เราไม่แน่ใจว่า MAH ปรับปรุง QoL หรือไม่ (MD 4.10, 95% CI −1.63 ถึง 9.83; การศึกษา 1 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 93 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

การอยู่รอด

การศึกษา 1 ฉบับ รายงานเกี่ยวกับการอยู่รอดตั้งแต่การลงทะเบียนเข้าร่วมการศึกษาจนถึงวันสุดท้ายของการติดตามผลหรือการเสียชีวิต เราไม่สามารถประเมิน HR ได้ ไม่มีข้อมูลจากการศึกษาอื่น เราไม่แน่ใจว่า MAH ปรับปรุง QoL หรือไม่ (การศึกษา 1 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 93 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

การศึกษา 1 ฉบับ รายงานเกี่ยวกับความรุนแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เวลา 2 วันโดยใช้ระดับการให้คะแนนที่เป็นตัวเลข (ระดับตั้งแต่ 0 ถึง 10 คะแนนที่ต่ำกว่า = ความเป็นอันตรายน้อยลง) ไม่มีข้อมูลจากการศึกษาอื่น เราไม่แน่ใจว่า MAH นำไปสู่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือไม่ (ความเจ็บปวดบริเวณที่ฉีด: MD 0.35, 95% CI -1.19 ถึง 1.89; บริเวณที่ฉีดบวม MD −0.59, 95% CI −1.40 ถึง 0.22; การศึกษา 1 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 49 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) 

การให้สารน้ำทางการแพทย์เมื่อเทียบกับการดูแลมาตรฐาน

คุณภาพชีวิต

ไม่มีข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์

การอยู่รอด

การศึกษาหนึ่งวัดการรอดชีวิตตั้งแต่การสุ่มเข้าศึกษาจนถึงวันสุดท้ายของการติดตามผลที่ 14 วันหรือการเสียชีวิต ไม่มีข้อมูลจากการศึกษาอื่น เราไม่แน่ใจว่า MAH ปรับปรุงการอยู่รอดหรือไม่ (HR 0.36, 95% CI 0.22 ถึง 0.59; การศึกษา 1 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 200 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

การศึกษา 2 ฉบับ วัดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการติดตามผล (ช่วง 2 ถึง 14 วัน) เราไม่แน่ใจว่า MAH นำไปสู่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือไม่ (RR 11.62, 95% CI 1.62 ถึง 83.41; การศึกษา 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 242 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) 

บันทึกการแปล: 

แปลโดย แพทย์หญิงวิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย แพทย์หญิง ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 30 มกราคม 2024

Tools
Information