การให้แคลเซียมแบบเม็ดเสริมก่อนตั้งครรภ์หรือช่วงต้นของการตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงในการตั้งครรภ์

ปัญหาคืออะไร

ผู้วิจัยต้องการทราบว่าการให้แคลเซียมเสริมอาหารก่อนตั้งครรภ์หรือช่วงต้นของการตั้งครรภ์จะช่วยให้สตรีตั้งครรภ์หลีกเลี่ยง ภาวะ pre-eclampsia, ความดันโลหิตสูง, และปัญหาสุขภาพร้ายแรงอื่นๆ ในระหว่างตั้งครรภ์ นอกจากนี้จะช่วยปรับปรุงการตั้งครรภ์และการเกิดสำหรับทารก

ทำไมเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ

หลังจากสัปดาห์ที่ยี่สิบของการตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงและมีโปรตีนในปัสสาวะเรียกว่า pre-eclampsia สตรีหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำ, ไม่ได้มีแคลเซียมเพียงพอในอาหาร การให้แคลเซียมเสริมในช่วงครึ่งหลังของการตั้งครรภ์สามารถลดความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงและโปรตีนในปัสสาวะ, และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การชัก, โรคหลอดเลือดสมอง, ปัญหาการแข็งตัวของเลือด, การมีของเหลวในปอด, ไตวายหรือเสียชีวิต เป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบว่าการใช้แคลเซียมเสริมก่อนตั้งครรภ์และช่วงต้นของการตั้งครรภ์สามารถลดจำนวนของสตรีที่มีปัญหาความดันโลหิตในระหว่างตั้งครรภ์และภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยค้นหาการศึกษาแบบ randomised controlled studies ที่ศึกษาผลของการใช้แคลเซียมเสริมก่อนการตั้งครรภ์หรือช่วงต้นของการตั้งครรภ์ก่อนมีภาวะ pre-eclampsia

ผู้วิจัยพบข้อมูลเชิงประจักษ์อะไรบ้าง

ผู้วิจัยค้นหาเอกสารทางการแพทย์ในเดือนกรกฎาคม 2018 และพบการทดลองทางคลินิกที่เกี่ยวข้องหนึ่งเรื่อง การทดลองนี้มีสตรีผู้เข้าร่วม 1355 คน ที่เคยภาวะ per-eclampsia อาศัยอยู่ในอาร์เจนตินา, แอฟริกาใต้, และซิมบับเว

การทดลองเปรียบเทียบสตรีตั้งครรภ์ได้รับแคลเซียมทุกวันกับผู้ได้รับยาหลอก จนถึง 20 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ จากนั้นให้สตรีตั้งครรภ์ทุกคนได้แคลเซียมทุกวันจนกว่าจะคลอด ผู้วิจัยมีความกังวลบางอย่างเกี่ยวกับหลักฐานจากการทดลองนี้เพราะเกือบหนึ่งในสี่ของสตรีที่เข้าร่วมการทดลองไม่มาติดตามการรักษาและผู้วิจัยไม่ทราบว่าพวกเขาตั้งครรภ์ต่อหรือไม่ โดยรวม ผลการศึกษาแนะนำว่าสตรีบางคนอาจได้รับประโยชน์จากแคลเซียมเสริม การค้นพบนี้เป็นไปได้ว่าแคลเซียมไม่ได้สร้างความแตกต่าง แคลเซียมอาจช่วยให้สตรีตั้งครรภ์บางคนหลีกเลี่ยงการสูญเสียการตั้งครรภ์หรือปัญหาความดันโลหิตสูง แต่เราต้องการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าผลนี้เกิดจากแคลเซียม แคลเซียมอาจมีผลน้อยหรือไม่มีผลต่อสตรีตั้งครรภ์มีสุขภาพที่ร้ายแรงอื่นๆ ในระหว่างตั้งครรภ์ เช่น การเข้ารับการดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤติ ปัญหาความดันโลหิต (pre-eclampsia, severe pre-eclampsia) รกลอกตัวก่อนกําหนดหรือเสียชีวิต ด้านทารก แคลเซียมอาจมีผลน้อยหรือไม่มีผลต่อทารกน้ำหนักตัวต่ำ ปัญหาเกี่ยวกับการคลอด หรือต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤต ผลของแคลเซียมไม่ชัดเจนต่อทารกจะเสียชีวิตทั้งก่อนหรือหลังคลอดหรือจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตมากกว่า 24 ชั่วโมง

หลักฐานนี้หมายความว่าอย่างไร

เราจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อตัดสินใจว่า การให้แคลเซียมก่อนตั้งครรภ์หรือช่วงต้นของการตั้งครรภ์ ช่วยป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงและปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าการเสริมแคลเซียมก่อนตั้งครรภ์หรือช่วงต้นของการตั้งครรภ์ลดผลการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์สำหรับแม่และทารก การวิจัยได้ทำการทดลอง ซึ่งไม่ครอบคลุมในการทบทวนนี้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การศึกษาที่รวบรวมเพียงได้เพียงเรื่องเดียวนี้ แนะนำให้เสริมแคลเซียมก่อนการตั้งครรภ์และช่วงต้นของการตั้งครรภ์อาจลดความเสี่ยงต่อ pre-eclampsia หรือการสูญเสียการตั้งครรภ์ในอายุครรภ์ใดๆ, แต่ยังสรุปผลอื่นๆ กับสตรีและเด็กทารกไม่ได้ ดังนั้นหลักฐานปัจจุบันไม่สนับสนุนหรือหักล้างว่าการให้แคลเซียมเสริมเป็นประจำก่อนการตั้งครรภ์และช่วงต้นของการตั้งครรภ์

ประโยชน์โดยรวมของแคลเซี่ยมเสริมก่อนการตั้งครรภ์และช่วงต้นของการตั้งครรภ์ การให้แคลเซี่ยมช่วงครึ่งแรกของการตั้งครรภ์การศึกษายังมีจำกัด

จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าการเสริมแคลเซียมก่อนตั้งครรภ์หรือช่วงต้นของการตั้งครรภ์ลดผลการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์สำหรับแม่และทารก การวิจัยได้ทำการทดลอง ซึ่งไม่ครอบคลุมในการทบทวนนี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์รวมถึง pre-eclampsia, ความดันโลหิตสูง, โรคโลหิตสูงเรื้อรัง, และความดันโลหิตสูงแบบระบุไม่ได้ Pre-eclampsia พบมากในประเทศรายได้ต่ำมากกว่าในประเทศที่มีรายได้สูง คำอธิบายที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งคืออาหารที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขาดแคลเซียม การเสริมแคลเซียมในครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ลดผลร้ายแรงของ pre-eclampsia, แต่มีผลจำกัดแค่ความเสี่ยงโดยรวมของ pre-eclampsia มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบว่าประโยชน์ของการให้แคลเซียมเสริมก่อนตั้งครรภ์หรือช่วงต้นของการตั้งครรภ์ (ก่อนอายุครรภ์ 20 สัปดาห์) หลักฐานดังกล่าวอาจใช้เป็นผลระดับประชากร เพื่อปรับปรุงปริมาณแคลเซียม อาหารหลักที่มีแคลเซียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่ทราบว่าการบริโภคแคลเซียมในอาหารไม่เพียงพอ นี่เป็นการปรับปรุงการทบทวนที่เผยแพร่ครั้งแรก ในปี 2017

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบผลของการเสริมแคลเซียม, ได้รับก่อนตั้งครรภ์หรือช่วงต้นของการตั้งครรภ์อย่างน้อยช่วงครึ่งแรกของการตั้งครรภ์ ต่อ pre-eclampsia และความผิดปกติเกี่ยวกับความดันโลหิตอื่นๆ การเจ็บป่วยและเสียชีวิตของมารดา ทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด

วิธีการสืบค้น: 

ผู้วิจัยได้สืบค้นในฐานข้อมูล Cochrane Pregnancy and Childbirth Group'sTrials Register (31 กรกฎาคม 2018), PubMed (13 กรกฎาคม 2018), ClinicalTrials.gov, the WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP; 31 กรกฎาคม 2018), และสืบค้นเอกสารอ้างอิงของรายงานการศึกษาที่สืบค้นได้

เกณฑ์การคัดเลือก: 

คัดเลือกการศึกษาแบบ randomised controlled trials (RCT) เกี่ยวกับการเสริมแคลเซียม, รวมทั้งสตรีที่ยังไม่ได้ตั้งครรภ์, หรือสตรีในช่วงต้นของการตั้งครรภ์ Cluster-RCTs, quasi-RCTs และการทดลองที่ตีพิมพ์เป็นบทคัดย่อ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้วิจัยสองคนประเมินการศึกษาเพื่อนำเข้ามาทบทวน ตรวจสอบอคติอย่างอิสระต่อกัน ดึงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวมได้ ผู้วิจัยได้ประเมินคุณภาพของหลักฐานที่ได้โดยวิธีการ GRADE

ผลการวิจัย: 

การเปรียบเทียบระหว่างแคลเซียมกับการใช้ยาหลอก

เรารวบรวมการศึกษาหนึ่งเรื่อง (มีสตรีเข้าร่วม 1355 คน) จากหลายๆ สถานพยาบาลในอาร์เจนตินา, แอฟริกาใต้, และซิมบับเว การวิเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลจากสตรี 633 คน มี 579 คนตั้งครรภ์จนอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ การทดลองมีความเสี่ยงของการมีอคติปานกลาง เนื่องจากอัตราการจำนวนผู้เข้าร่วมลดลงมาก สตรีที่ยังไม่ตั้งครรภ์ที่เคยมีประวัติ pre-eclampsia ได้รับแคลเซี่ยมเสริม 500 มิลลิกรัมทุกวันหรือได้รับยาหลอก ตั้งแต่เริ่มเข้าร่วมการศึกษาจนอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้รับแคลเซียม 1.5 กรัมทุกวันตั้งแต่เมื่ออายุครรภ์ 20 สัปดาห์จนกระทั่งคลอด

ผลการศึกษาหลัก: การเสริมแคลเซียมมีผลน้อยหรือไม่แตกต่างในการลดความเสี่ยงของ pre-eclampsia (69/296 เทียบกับ 82/283, ค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ (RR) 0.80, 95% CI 0.61 ถึง 1.06; หลักฐานที่มีคุณภาพต่ำ) แคลเซียมอาจลดความเสี่ยงของ pre-eclampsia หรือสูญเสียการตั้งครรภ์หรือตายคลอด (หรือทั้งสองอย่าง) ที่อายุครรภ์ใดๆ อย่างไรก็ตามพบว่า 95% CI แตะที่จุดไม่มีผล (RR 0.82, 95% CI 0.66 ถึง 1.00; หลักฐานที่มีคุณภาพต่ำ) การเสริมอาจมีผลน้อยหรือไม่มีความแตกต่างต่อการเจ็บป่วยในมารดาที่มีความเจ็บป่วยรุนแรงและดัชนีการตาย (RR 0.93, 95% CI 0.68 ถึง 1.26 หลักฐานที่มีคุณภาพต่ำ) การสูญเสียการตั้งครรภ์หรือตายคลอดที่อายุครรภ์ใดๆ (RR 0.83, 95% CI 0.61 ถึง 1.14 หลักฐานที่มีคุณภาพต่ำ) หรือ การผ่าตัดคลอด (RR 1.11, 95% CI 0.96 ถึง 1.28 หลักฐานที่มีคุณภาพต่ำ)

ผลการศึกษารอง: การเสริมแคลเซียมอาจมีผลน้อยหรือไม่มีความแตกต่างต่อไปนี้ ทารกแรกเกิดน้ำหนัก < 2500 กรัม (RR 1.00, 95% CI 0.76 ถึง 1.30 หลักฐานที่มีคุณภาพต่ำ), คลอดก่อนกำหนดอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ (RR 0.90, 95% CI 0.74 ถึง 1.10), คลอดก่อนกำหนด อายุครรภ์ < 32 สัปดาห์ (RR 0.79, 95% CI 0.56 ถึง 1.12), และการสูญเสียการตั้งครรภ์, ทารกตายคลอดหรือตายก่อนออกจากโรงพยาบาล (RR 0.82, 95% CI 0.61 ถึง 1.10 หลักฐานที่มีคุณภาพต่ำ), ไม่มีผลเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์, มีโปรตีนในปัสสาวะระหว่างตั้งครรภ์, ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์รุนแรง, severe pre-eclampsia ดัชนีภาวะแทรกซ้อน ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าแคลเซียมอาจมีผลต่อการตายของทารกหรือการเข้ารักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต สำหรับ > 24 ชั่วโมง, หรือทั้งสองอย่าง (RR 1.11, 95% CI 0.77 ถึง 1.60; หลักฐานที่มีคุณภาพต่ำ)

ผลกระทบต่อการเสริมแคลเซียมต่อคะแนน apgar < 7 ที่ห้านาที (RR 0.43, 95% CI 0.15 ถึง 1.21; หลักฐานที่มีคุณภาพต่ำมาก), การตายคลอด, การเริ่มมีภาวะ pre eclampsia, eclampsia, รกลอกตัวก่อนกำหนด, การเข้ารักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติมากกว่า 24 ชั่วโมง, การตายของมารดา, ทารกอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่แรกเกิดเกิน 7 วันและการตั้งครรภ์สูญเสียก่อนอายุครรภ์ 20 สัปดาห์

บันทึกการแปล: 

แปลโดยเพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tools
Information