ค้นหาความช่วยเหลือ

เมื่อคุณค้นหาในช่องค้นหาที่ด้านบนขวาของเว็บไซต์หรือในหน้า Cochrane Evidence คุณสามารถใช Boolean operators และตัวกรองเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ

Boolean operators

การค้นหาด้วย OR - หากคุณค้นหาคำสองคำขึ้นไปใช้ คุณต้องใช้ OR ตัวอย่างเช่นหากคุณค้นหา paracetamol fever คุณจะพบผลลัพธ์ที่มีทั้งคำว่า paracetamol หรือ fever ในเนื้อหา เนื้อหาที่มีทั้งสองคำจะปรากฏในผลลัพธ์สูงกว่าเนื้อหาที่มีเพียงหนึ่งคำเท่านั้น

การค้นหาด้วย AND - หากคุณต้องการที่จะค้นหาเนื้อหาที่มีสองคำหรือมากกว่า คุณต้องใช้ AND ตัวอย่างเช่น:paracetamol AND fever การค้นหานี้จะไม่รวมผลลัพธ์ที่ปรากฎเพียงคำเดียวเท่านั้น

Quotes - หากคุณต้องการค้นหาวลีทั้งหมดคุณสามารถใช้เครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่างเช่น: "paracetamol for fever" แต่โปรดทราบว่าสิ่งนี้จะให้ผลลัพธ์การค้นหาเนื้อหาที่มีวลีที่ตรงตัวที่คุณกำลังค้นหาเท่านั้น คุณจะไม่พบผลลัพธ์ที่คำปรากฏในลำดับที่แตกต่างกันหรือคำอื่น ๆ ในระหว่างคำ

ตัวกรอง

หลังจากที่คุณทำการค้นหาครั้งแรก คุณจะต้องเข้าไปที่หน้าการค้นหา Cochrane Evidence ซึ่งคุณสามารถใช้ตัวกรองได้ หากคุณใช้แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ตัวกรองจะอยู่ทางด้านซ้าย ในโทรศัพท์ตัวกรองจะอยู่ด้านล่างของผลลัพธ์การค้นหาของคุณ และคุณสามารถใช้ลิงก์ "ข้ามไปที่ตัวกรอง" ที่ด้านบนของผลลัพธ์การค้นหาเพื่อไปที่นั่น  คลิกที่ "แสดงตัวกรองขั้นสูง" เพื่อดูตัวกรองที่มีอยู่ทั้งหมด

หัวข้อสุขภาพ - หัวข้อสุขภาพแสดง 10 หัวข้อที่มีผลลัพธ์มากที่สุด หากคุณต้องการดูมากกว่า10 หัวข้อ คลิก "แสดงเพิ่มเติม" หัวข้อสุขภาพมีสามระดับ ดังนั้นหัวข้อระดับบนสุดจึงมีหัวข้อย่อยสองระดับ ตัวกรองด้วย AND จะพบผลลัพธ์ที่ใช้ตัวกรองที่เลือกทั้งหมดเท่านั้น 

New and updated - ตัวกรองด้วย OR จะพบผลลัพธ์ที่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง Cochrane Reviews สามารถเป็นได้ทั้ง review ใหม่และ review ที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย แต่จะไม่แสดงทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการเลือกทั้งสองตัวเลือกจะแสดงเนื้อหาทั้งที่เป็น review ใหม่หรือ review ที่ได้รับการปรับปรุง

Podcasts - เลือกตัวเลือกที่แสดงเฉพาะ Review ที่มี Podcast

Stage - Cochrane Reviews สามารถเป็นได้ทั้งสถานะ Title, Protocol หรือ Review ฉบับสมบูรณ์ ดังนั้นหากคุณเลือกมากกว่าหนึ่งสถานะ คุณจะเห็นผลลัพธ์ของทั้งคู่

Cochrane group topics - ทำตามตรรกะเดียวกันกับหัวข้อสุขภาพ หมวดหมู่มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มบรรณาธิการที่ผลิต Cochrane Review

ที่ได้รับการตีพิมพ์ - เลือก ปี เดือน หรือวัน เพื่อค้นหาเนื้อหาที่ตีพิมพ์ในช่วงเวลาที่ระบุ คุณสามารถเลือกได้เพียงช่วงเวลาเดียวเท่านั้น

การรวมตัวกรอง - ใช้ตัวกรองต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน ด้วยตัวกรอง AND ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกหัวข้อ Cancer health และตัวกรอง New คุณจะพบเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับโรคมะเร็งเท่านั้น