Pomoć pri pretraživanju

Kada pretražujete u polju za pretraživanje u gornjem desnom kutu web stranice ili na stranici Cochrane Dokazi, možete koristiti Booleove operatore i filtere za pročišćavanje pretraživanja.

Booleovi operatori

OR (hrv. ILI) pretraživanja - Ako tražite dvije ili više riječi, prema zadanim postavkama koristite OR (hrv. ILI) pretraživanje. Na primjer, ako tražite paracetamol vrućica naći ćete rezultate koji u tekstu imaju paracetamol ili vrućica. Tekstovi koji imaju obje tražene riječi biti će u rezultatima pretrage izlistani prije tekstova sa samo jednom traženom riječju.

AND (hrv. I) pretraživanja - Ako želite pronaći sadržaj koji obavezno sadrži dvije ili više riječi, morate koristiti operater AND, na primjer: paracetamol AND vrućica. Ovakvo pretraživanje isključiti će rezultate koji imaju samo jednu od traženih riječi.

Navodnici - Ako želite potražiti čitave izraze, možete upotrijebiti navodnike, na primjer: "paracetamol za vrućicu". Imajte na umu da će takva pretraga dati samo onaj sadržaj koji uključuje točnu frazu koju tražite. Nećete naći rezultate u kojima se te riječi pojavljuju različitim redoslijedom ili između ostalih riječi.

Filteri

Nakon što pokrenete početnu pretragu, doći ćete na stranicu za pretraživanje Cochrane Evidence gdje možete koristiti filtere za pretraživanje. Ako koristite računalo, filteri su na lijevoj strani. Ako koristite mobilni telefon, filteri se nalaze ispod rezultata pretraživanja. Ako želite pristupiti filterima odmah, možete koristiti poveznicu "Preskoči na filtere" (eng. „Skip to filters“), koja se nalazi na vrhu rezultata pretraživanja.  Kliknite na "Prikaži napredne filtee" (eng. „Show advanced filters“) biste vidjeli sve dostupne filtere.

Zdravstvene teme - Zdravstvene teme prikazuju 10 tema s najviše rezultata. Ako želite vidjeti više od 10, kliknite "Prikaži više". Zdravstvene teme imaju tri razine, tako da teme najviše razine imaju dvije razine pod-tema. Filter teme je AND (I filter) pa će naći samo one rezultate za koje vrijede svi odabrani filteri. 

Novo i obnovljeno - Filteri sa kućicama su OR (hrv. ILI) filteri, pa pronalaze rezultate za bilo koji od odabranih kućica. Cochrane sustavni pregledi mogu biti novi ili obnovljeni pregledi, ali ne i oboje istovremeno. Ako označite obje kućice, prikazat će vam se i novi i obnovljeni sustavni pregledi.

Glasovni zapisi (eng. podcast) - označite ovu kućicu ako želite vidjeti samo one sustavne preglede koji imaju i glasovni zapis.

Stadij - Cochrane sustavni pregledi mogu biti u fazi prijavljenog naslova, objavljenog protokola ili objavljenog cijelog sustavnog pregleda. Ako označite više stadija, vidjet ćete rezultate za bilo koji od njih.

Teme Cochrane skupina - Prati istu logiku kao i Zdravstvene teme. Kategorije su posebno povezane s uredničkim skupinama koje proizvode Cochrane sustavne preglede.

Objavljeno - Odaberite godinu, mjesec ili dan da biste pronašli sadržaj objavljen u određenom vremenskom razdoblju. Možete odabrati samo jedno vremensko razdoblje, ne i kombinirati nekoliko različitih vremenskih razdoblja.

Kombiniranje filtera - Ako istovremeno upotrebljavate različite filtere, biti će korišten AND (hrv. I) oblik pretraživanja. Na primjer, ako odaberete temu Tumori i filter Novi, pronaći ćete samo nove sustavne preglede o tumorima.