การให้ออกซิเจนผ่านเมมเบรนนอกร่างกาย (ภายนอกร่างกาย) (ECMO) สำหรับผู้ใหญ่ที่ป่วยหนัก

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

ECMO ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในระยะยาวในผู้ใหญ่ที่ป่วยหนักหรือไม่

ใจความสำคัญ

– ECMO มีประสิทธิภาพในการลดการเสียชีวิตเมื่อเทียบกับการรักษาแบบเดิม แต่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการตกเลือดครั้งใหญ่

ไม่มีการรายงานผลลัพธ์รองอื่น ๆ

– ผลการวิจัยมีความไม่เชื่อมั่นและจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม

การเติมออกซิเจนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นอกร่างกายคืออะไร

การให้ออกซิเจนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นอกร่างกาย (ECMO) เป็นรูปแบบหนึ่งของการช่วยชีวิตสำหรับผู้ป่วยที่ป่วยหนักที่สุดในหอผู้ป่วยหนัก เป็นเครื่องที่สูบฉีดและให้ออกซิเจนในเลือดของบุคคลภายนอกร่างกาย ช่วยให้หัวใจและปอดได้พักผ่อนและฟื้นตัว มี ECMO หลายประเภทที่แตกต่างกันไปตามวิธีการคืนเลือดสู่ร่างกาย Venoarterial ECMO (VA) ใช้สำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรง (หัวใจ) venovenous ECMO (VV) สำหรับภาวะหายใจล้มเหลว และการช่วยฟื้นคืนชีพนอกร่างกาย (ECPR) ถูกนำมาใช้ในระหว่างภาวะหัวใจหยุดเต้น (ที่หัวใจหยุดเต้น) แม้ว่าอาจช่วยชีวิตได้ แต่ ECMO ก็เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เช่น เลือดออก การบาดเจ็บทางระบบประสาท (ความเสียหายต่อสมอง กระดูกสันหลัง หรือเส้นประสาท) และการเสียชีวิต ดังนั้นเราจึงดำเนินการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อพิจารณาว่า ECMO ปรับปรุงผลลัพธ์หรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับการช่วยดูแลหัวใจและปอดแบบทั่วไป (เช่น การกดหน้าอกและการหายใจแบบปากต่อปาก)

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าการรักษาแบบใดได้ผลดีที่สุดและมีผลข้างเคียงหรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาฐานข้อมูลทางการแพทย์สำหรับการทดลองทางคลินิกที่ออกแบบมาอย่างดีโดยเปรียบเทียบ ECMO กับการช่วย (การควบคุม) โรคหัวใจและปอดแบบทั่วไปในผู้ใหญ่ที่ป่วยหนัก

เราพบอะไร

เราพบการทดลอง 5 ฉบับ ที่ประกอบด้วยผู้เข้าร่วม 757 คนที่ได้รับการสุ่มให้กับ ECMO หรือกลุ่มควบคุม การทดลอง 2 ฉบับเป็นของ VV ECMO (ผู้เข้าร่วม 429 คน) การทดลอง 1 ฉบับของ VA ECMO (ผู้เข้าร่วม 41 คน) และการทดลอง 2 ฉบับของ ECPR (ผู้เข้าร่วม 285 คน) ผลลัพธ์หลักคือความตาย (ณ วันที่ 90 ถึง 1 ปี)

ผลการศึกษาที่สำคัญ

โดยรวมแล้ว ECMO มีประสิทธิภาพในการลดการเสียชีวิตเมื่อเทียบกับการจัดการแบบเดิม อย่างไรก็ตาม ECMO มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการมีเลือดออกรุนแรง ไม่มีความแตกต่างในผลลัพธ์ใน ECMO ประเภทต่างๆ (VV, VA หรือ ECPR) และผลอื่นๆ ของ ECMO (เช่น การบาดเจ็บทางระบบประสาทหรือคุณภาพชีวิต) มีการรายงานที่ไม่ดี

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

คุณภาพโดยรวมของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง สาเหตุหลักมาจากความแตกต่างระหว่างการศึกษา (รวมถึงการออกแบบการศึกษา คำจำกัดความ และวิธีการวัดผลลัพธ์) และความแตกต่างในประชากรในการศึกษาและจำนวนผู้เข้าร่วมที่ได้รับการรักษา สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการค้นพบนี้มีความไม่เชื่อมั่น และจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับหลักฐานนี้

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นข้อมูลล่าสุดถึงเดือนมีนาคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่ปรับปรุงนี้ ซึ่งมี RCTs ที่เพิ่มเติม 4 ฉบับ เราพบว่า ECMO มีความเกี่ยวข้องกับการลดลงของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุในวันที่ 90 ถึง 1 ปี เช่นเดียวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการตกเลือด 3 เท่า อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของผลลัพธ์นี้อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง โดยจำกัดด้วยจำนวนที่น้อยของการทดลองขนาดเล็ก ความแตกต่างทางคลินิก และความไม่ตรงในการศึกษาต่างๆ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) อาจให้ประโยชน์ในประชากรผู้ใหญ่บางกลุ่ม รวมถึงผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรง ภาวะหายใจล้มเหลวขั้นรุนแรง และภาวะหัวใจหยุดเต้น อย่างไรก็ตาม ยังเกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงในระยะสั้นและระยะยาว และยังขาดหลักฐานคุณภาพสูงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เมื่อเร็วๆ นี้การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCT) ขนาดใหญ่หลายฉบับได้รับการเผยแพร่ ดังนั้นเราจึงดำเนินการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบครั้งก่อนของเราที่เผยแพร่ในปี 2014

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินว่าการช่วยชีวิตด้วย venovenous (VV) venoarterial (VA) ECMO หรือ cardiopulmonary resuscitation (ECPR) ช่วยเพิ่มอัตราการเสียชีวิตหรือไม่เมื่อเทียบกับการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยหัวใจและปอดแบบทั่วไปในผู้ใหญ่ที่ป่วยหนัก

วิธีการสืบค้น: 

เราใช้วิธีการค้นหาแบบมาตรฐานและครอบคลุมตามวิธีการของ Cochrane วันที่ค้นหาล่าสุดคือ มีนาคม 2022 การค้นหาจำกัดเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวม RCTs, quasi-RCTs และ Cluster-RCTs ที่เปรียบเทียบ VV ECMO, VA ECMO หรือ ECPR กับการช่วยเหลือทั่วไปในผู้ใหญ่ที่ป่วยหนัก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีตามมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเราคือ 1. การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ ณ วันที่ 90 ถึงหนึ่งปี ผลลัพธ์รองของเราคือ 2. ระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาล 3. การรอดชีวิตก่อนจำหน่าย 4. ความทุพพลภาพ 5. ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์/เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย 6. คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 7. ภาวะสุขภาพในระยะยาว และ 8. ค่าใช้จ่าย -ประสิทธิผล เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ผลการวิจัย: 

RCTs 5 ฉบับ งตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกของเรา โดยมีการศึกษาใหม่ 4 ฉบับที่ถูกเพิ่มในการทบทวนเดิม (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 757 คน) การศึกษา 2 ฉบับคือ VV ECMO (ผู้เข้าร่วม 429 คน), VA ECMO 1 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 41 คน) และ ECPR 2 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 285 คน) RCTs 4 ฉบับ มีความเสี่ยงต่ำของการเกิดอคติ และอีก 1 ฉบับไม่ชัดเจน และความเชื่อมั่นโดยรวมของผลลัพธ์ (คะแนน GRADE) อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งลดลงสาเหตุหลักมาจากความไม่ตรงของประชากรในการศึกษาและการรักษา

ECMO มีความสัมพันธ์กับการลดลงของการเสียชีวิตใน 90 วันถึง 1 ปีเมื่อเทียบกับการรักษาแบบเดิม (risk ratio [RR] 0.80, 95% ช่วงความเชื่อมั่น [CI] 0.70 ถึง 0.92; P = 0.002, I 2 = 11%) การค้นพบนี้ยังคงเดิมหลังจากดำเนินการวิเคราะห์ความไวโดยการลบการทดลองเดี่ยวที่มีความเสี่ยงของการมีอคติที่ไม่แน่นอนออก การวิเคราะห์กลุ่มย่อยไม่พบผลของกลุ่มย่อยที่มีนัยสำคัญใน VV, VA หรือ ECPR (P = 0.73)

การศึกษา 4 ฉบับ รายงานความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการตกเลือดที่รุนแรงด้วย ECMO (RR 3.32, 95% CI 1.90 ถึง 5.82; P < 0.001) ในขณะที่การศึกษา 2 ฉบับ รายงานว่าไม่มีความแตกต่างในผลลัพธ์ทางระบบประสาทที่ดี (RR 2.83, 95% CI 0.36 ถึง 22.42; P = 0.32) ผลลัพธ์รองอื่นๆ ไม่ได้รับการรายงานอย่างสม่ำเสมอในการศึกษาทั้งหมด

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ธันวาคม 2023

Tools
Information