ชาเขียวสำหรับการลดน้ำหนักและดูแลน้ำหนักในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน

ชาเขียวมีประวัติอย่างยาวนานว่ามีประโยชน์หลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือการช่วยให้ผู้ที่มีน้ำหนักเกินในการลดน้ำหนักและรักษาน้ำหนักที่ลดลง เชื่อกันว่าสามารถเพิ่มการใช้พลังงานของบุคคลได้ ผลิตภัณฑ์ชาเขียวเพื่อลดน้ำหนักคือสารสกัดจากชาเขียวที่มีความเข้มข้นของส่วนผสม (คาเทชินและคาเฟอีน) สูงกว่าเครื่องดื่มชาเขียวทั่วไปที่เตรียมจากถุงชาและน้ำเดือด การทบทวนวรรณกรรมนี้ศึกษาการศึกษาเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก 15 รายการ และการศึกษา 3 รายการที่วัดการรักษาน้ำหนัก โดยให้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวแก่กลุ่มเดียว และผลเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ทั้งสองกลุ่มไม่ทราบว่าพวกเขากำลังได้รับผลิตภัณฑ์ชาเขียวหรือชุดควบคุม ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1945 คน อยู่จนเสร็จสิ้นการศึกษา โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 12 ถึง 13 สัปดาห์ โดยสรุป การลดน้ำหนักในผู้ใหญ่ที่ได้รับ้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ มีขนาดเล็กมาก และไม่น่าจะมีความสำคัญทางคลินิก พบผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันในการศึกษาที่ใช้วิธีอื่นในการวัดการสูญเสียน้ำหนัก (ดัชนีมวลกาย, รอบเอว) การศึกษาที่ตรวจสอบผลของผลิตภัณฑ์ชาเขียวต่อการรักษาน้ำหนักไม่แสดงประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุม

ผลข้างเคียงส่วนใหญ่ เช่น อาการคลื่นไส้ ท้องผูก ความรู้สึกไม่สบายในช่องท้อง และความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้น ได้รับการพิจารณาว่าไม่รุนแรงถึงปานกลาง และไม่เกี่ยวข้องกับชาเขียวหรือวิธีการควบคุม ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต แม้ว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การศึกษา 1 รายการ พยายามที่จะพิจารณาคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยถามผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับทัศนคติต่อการรับประทานอาหาร การศึกษา 9 รายการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้เข้าร่วมในการเตรียมชาเขียว การศึกษาไม่ได้รวมข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับผลของ้ผลิตภัณฑ์ชาเขียวต่อการเจ็บป่วย ค่าใช้จ่าย หรือความพึงพอใจของผู้ป่วย

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ผลิตภัณฑ์ชาเขียวดูเหมือนจะทำให้น้ำหนักลดลงเล็กน้อยและไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจากปริมาณการลดน้ำหนักน้อย จึงไม่น่าจะมีความสำคัญทางคลินิก ชาเขียวไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการคงไว้ซึ่งการลดน้ำหนัก จากการศึกษาที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ มีเพียง 2 การศึกษาเท่านั้นที่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เหลือได้รับการพิจารณาว่าไม่รุนแรงถึงปานกลาง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ผลิตภัณฑ์ชาเขียวใช้เป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักและรักษาน้ำหนัก เชื่อกันว่า Catechins และคาเฟอีนซึ่งมีอยู่ในชาเขียว ต่างก็มีบทบาทในการเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน ซึ่งอาจนำไปสู่การลดน้ำหนัก มีการเผยแพร่งานวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) จำนวนหนึ่งที่ประเมินบทบาทของชาเขียวในการลดน้ำหนัก อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชาเขียวในการลดน้ำหนักยังไม่ชัดเจน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชาเขียวสำหรับการลดน้ำหนักและการรักษาน้ำหนักในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นฐานข้อมูลต่อไปนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงวันที่ระบุ รวมทั้งรายการอ้างอิงของบทความที่เกี่ยวข้อง: The Cochrane Library (ฉบับที่ 12, 2011), MEDLINE (ธันวาคม 2011), EMBASE (ธันวาคม 2011), CINAHL (มกราคม 2012), AMED (มกราคม 2012), บทคัดย่อทางชีวภาพ (มกราคม 2012), IBIDS (สิงหาคม 2010), Obesity+ (มกราคม 2012) ), IPA (มกราคม 2012) และ Web of Science (ธันวาคม 2011) การทดลองแบบควบคุมในปัจจุบันที่มีลิงก์ไปยังฐานข้อมูลอื่นๆ ของการทดลองที่กำลังดำเนินอยู่ก็ถูกค้นหาด้วยเช่นกัน

เกณฑ์การคัดเลือก: 

RCTs ที่มีระยะเวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์ ซึ่งเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ชาเขียวกับกลุ่มควบคุมในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์ 3 คน ดึงข้อมูล, ประเมินการศึกษาในเรื่องความเสี่ยงของการมีอคติและคุณภาพอย่างอิสระต่อกัน โดยแก้ไขข้อแตกต่างโดยฉันทามติ Heterogeneity ของการศึกษาที่นำเข้า ถูกประเมินด้วยสายตาโดยใช้ forest plot และวัดปริมาณโดยใช้ I2statistic เราสังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ meta-analysis และการวิเคราะห์เชิงพรรณนาตามความเหมาะสม มีการทำ subgroup และ sensitivity analyses บันทึกผลข้างเคียงที่รายงานในการศึกษา

ผลการวิจัย: 

เนื่องจากระดับของ heterogeneity ระหว่างการศึกษา การศึกษาจึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ที่ดำเนินการในญี่ปุ่นและที่ดำเนินการนอกประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาในการศึกษาอยู่ระหว่าง 12 ถึง 13 สัปดาห์ การวิเคราะห์ meta-analysis ของการศึกษา 6 รายการที่ดำเนินการนอกประเทศญี่ปุ่นพบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) ในการลดน้ำหนัก -0.04 กก. (95% CI -0.5 ถึง 0.4; P = 0.88; I2 = 18%; ผู้เข้าร่วม 532 คน) การศึกษา 8 รายการที่ดำเนินการในญี่ปุ่นนั้นไม่เหมือนกันมากพอที่จะรวมผลลัพธ์และ MD ในการลดน้ำหนักอยู่ระหว่าง -0.2 กก. ถึง -3.5 กก. (ผู้เข้าร่วม 1030 คน) ผลิตภัณฑ์ชาเขียวดีกว่า การวิเคราะห์ meta-analysis ของการศึกษาที่วัดการเปลี่ยนแปลงของดัชนีมวลกาย (BMI) ที่ดำเนินการนอกประเทศญี่ปุ่นพบว่า MD ใน BMI อยู่ที่ -0.2 กก./ม. 2 (95% CI -0.5 ถึง 0.1; P = 0.21; I2 = 38%; ผู้เข้าร่วม 222 คน) ความแตกต่างระหว่าง 8 การศึกษาที่ดำเนินการในญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้รวมผลลัพธ์และพบว่าค่าดัชนีมวลกายลดลงตั้งแต่ไม่มีผลกระทบถึง -1.3 กก./ม. 2 (ผู้เข้าร่วม 1030 คน) กลุ่มชาเขียวดีกว่ากลุ่มควบคุม การวิเคราะห์ meta-analysis ของการศึกษา 5 รายการที่ดำเนินการนอกประเทศญี่ปุ่นและวัดรอบเอวรายงาน MD ที่ -0.2 ซม. (95% CI -1.4 ถึง 0.9; P = 0.70; I2 = 58%; ผู้เข้าร่วม 404 คน) ความแตกต่างระหว่างการศึกษา 8 รายการที่ดำเนินการในญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้รวมผลลัพธ์และมีผลต่อรอบเอวตั้งแต่เพิ่มขึ้น 1 ซม. ไปจนถึงลดลง 3.3 ซม. (ผู้เข้าร่วม 1030 คน) การวิเคราะห์ meta-analysis สำหรับการศึกษาการลดน้ำหนัก 3 รายการที่ดำเนินการนอกประเทศญี่ปุ่น โดยมีข้อมูลอัตราส่วนเอวต่อสะโพก (ผู้เข้าร่วม 144 คน) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ (MD 0; 95% CI -0.02 ถึง 0.01) การวิเคราะห์การศึกษา 2 รายการที่ดำเนินการเพื่อพิจารณาว่าชาเขียวสามารถช่วยรักษาน้ำหนักหลังจากช่วงลดน้ำหนัก (ผู้เข้าร่วม 184 คน) แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการลดน้ำหนัก 0.6 ถึง -1.6 กก., การเปลี่ยนแปลงของดัชนีมวลกายจาก 0.2 ถึง -0.5 กก./ม. 2 และรอบเอวเปลี่ยนจาก 0.3 ถึง -1.7 ซม. ในการศึกษา 8 รายการที่บันทึกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 4 รายการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรงถึงปานกลาง ยกเว้นการศึกษา 2 รายการ (กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาเขียว) ที่ต้องรักษาในโรงพยาบาล (รายงานว่าไม่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่ใช้) การศึกษา 9 รายการรายงาน compliance/adherence, การศึกษา 1 รายการ ประเมินทัศนคติต่อการกินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ไม่มีการศึกษารายงานความพึงพอใจของผู้ป่วย การเจ็บป่วย หรือค่าใช้จ่าย

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อ 1 กรกฏาคม 2020

Tools
Information