ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสในทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดที่เสี่ยงต่อโรคปอด

ใจความสำคัญ

• เราไม่พบหลักฐานคุณภาพดีเพียงพอเกี่ยวกับการใช้ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสในทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนด: มีเพียง 3 การศึกษา เท่านั้นสำหรับการป้องกันโรคปอด

• หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสต่อภาวะหลอดลมผิดปกติผิดปกติ หรือที่เรียกว่าโรคปอดเรื้อรัง การเสียชีวิต โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด (ความเสียหายต่อดวงตาซึ่งอาจทำให้ตาบอด) เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกหรือไม่มีการรักษา

• ไม่มีการศึกษารายงานความผิดปกติโรคปอดเรื้อรังหรือเสียชีวิตที่อายุ 36 สัปดาห์นับจากประจำเดือนครั้งสุดท้ายของมารดา ความจำเป็นในการให้ออกซิเจน และการพัฒนาการในระยะยาว อายุทารกนับจากประจำเดือนครั้งสุดท้ายของมารดาคือการรวมกันของอายุครรภ์ (ระยะเวลาตั้งครรภ์) และอายุจริงของทารกหลังทารกเกิด

โรคปอดเรื้อรังคืออะไร

ทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดคลอด (ทารกคลอดก่อนกำหนด) โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต โรคปอด และความบกพร่องทางสมองมากกว่าทารกแรกเกิดที่เกิดครบกำหนดคลอดหรือในระยะเวลาใกล้เคียง ตัวอย่างเช่น ทารกเหล่านี้บางคนมีความบกพร่องทางสติปัญญา ตาบอด หรือหูหนวก โรคปอดเรื้อรัง หรือเรียกว่าโรคปอดเรื้อรัง เป็นปัญหาที่พบบ่อยในทารกคลอดก่อนกำหนดที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (การหายใจโดยใช้เครื่องช่วยหายใจ) และประกอบด้วยการต้องการการใช้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจ อนุมูลอิสระของออกซิเจน เช่น ผลผลิตจากปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ออกซิเจน เชื่อว่าจะทำให้เกิดโรคปอดเรื้อรัง เนื่องจากพวกมันไม่เสถียรมาก จึงสามารถทำลายเซลล์อื่นๆ ได้

ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสคืออะไร

ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสเป็นโปรตีนที่ปกติแล้วมีอยู่ในร่างกายเพื่อป้องกันอนุมูลอิสระ แต่ทารกที่คลอดก่อนกำหนดไม่มีสารนี้เพียงพอที่จะให้ความต้านทานตามธรรมชาติ การให้ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสแก่ทารกที่คลอดก่อนกำหนดจึงอาจป้องกันโรคปอดเรื้อรัง

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสสามารถลดความเสี่ยงของ:

•โรคปอดเรื้อรัง

•การเสียชีวิต

•การรวมกันของโรคปอดเรื้อรังและการเสียชีวิต

เราทำอะไรไปแล้วบ้าง

เราค้นหาการศึกษาเกี่ยวกับซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสในทารกที่คลอดเร็วก่อนกำหนด เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาและให้คะแนนความเชื่อมั่นของหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาดการศึกษา

ผู้วิจัยค้นพบอะไรบ้าง

เรารวบรวม 3 การศึกษา ในการทบทวนของเรา โดยมีทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดทั้งหมด 380 รายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดเรื้อรัง ไม่ชัดเจนว่าซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสจะช่วยลดโรคปอดเรื้อรัง การเสียชีวิต หรือการรวมกันโรคปอดเรื้อรังและการเสียชีวิตหรือไม่ ขนาดยาอยู่ระหว่าง 0.25 มก./กก. ถึง 5.0 มก./กก. ทารกได้รับซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสโดยการฉีดใต้ผิวหนังหรือเข้าไปในหลอดลมโดยตรง ไม่มีการศึกษาที่กำลังดำเนินอยู่

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เราไม่มั่นใจในหลักฐานเกี่ยวกับโรคปอดเรื้อรังและการเสียชีวิต เนื่องจากการศึกษามีขนาดเล็กและใช้วิธีการที่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในผลลัพธ์ โดยรวมแล้ว ผลการศึกษาไม่น่าจะสะท้อนถึงผลการศึกษาทั้งหมดที่ดำเนินการในเรื่องนี้ บางผลการศึกษายังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

การทบทวนนี้มีความทันสมัยแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงกันยายน 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสต่อโรคปอดเรื้อรังใช้คำจัดความเป็นความต้องการออกซิเจนที่ 28 วัน โรคปอดเรื้อรังคือทารกต้องการใช้ออกซิเจนที่อายุ 36 สัปดาห์นับจากประจำเดือนครั้งสุดท้ายของมารดา การเสียชีวิตของทารกแรกเกิด และการเสียชีวิตก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลเมื่อเทียบกับยาหลอก ไม่มีการศึกษารายงานโรคปอดเรื้อรัง หรือการเสียชีวิตที่อายุ 36 สัปดาห์นับจากประจำเดือนครั้งสุดท้ายของมารดาและความต้องการออกซิเจนเสริม หลักฐานไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสต่อจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนดในทุกระยะและจอประสาทตาผิดปกติขั้นรุนแรงในทารกคลอดก่อนกำหนด ไม่มีการศึกษารายงานผลลัพธ์พัฒนาการทางระบบประสาทปานกลางถึงรุนแรงที่อายุ 18 ถึง 24 เดือน

ผลของซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสในทารกคลอดก่อนกำหนดยังไม่มีการรายงานการทดลองใดๆ ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา โดยพิจารณาว่าการทดลองซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสในทารกคลอดก่อนกำหนดครั้งล่าสุดดำเนินการในปี 1997/1998 และไม่มีการศึกษาใหม่ที่กำลังดำเนินอยู่ เนื่องจากหลักฐานที่มีอยู่จำกัด จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลใหม่จากการศึกษาพรีคลินิกและการศึกษาเชิงสังเกตเพื่อยืนยันการดำเนินการ RCT ใหม่ การศึกษาเชิงสังเกตอาจรายงานว่าให้ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสอย่างไร รวมถึงข้อบ่งชี้ ขนาดยา และความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการเสียชีวิต โรคปอดเรื้อรัง และพัฒนาการทางระบบประสาทในระยะยาว

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

สารอนุมูลอิสระจากออกซิเจนมีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดโรคปอดเรื้อรังในทารกที่คลอดก่อนกำหนด ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส (SOD) เป็นเอนไซม์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากอนุมูลอิสระดังกล่าว การให้ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสเสริมได้รับการทดสอบในการทดลองทางคลินิกเพื่อป้องกันโรคปอดเรื้อรังในทารกคลอดก่อนกำหนด

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสในการป้องกันและรักษาโรคปอดเรื้อรังในแง่การเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของทารกคลอดก่อนกำหนด หรือในทารกที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดเรื้อรัง

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นจาก CENTRAL, PubMed, Embase และทะเบียนการทดลอง 3 ฐานในวันที่ 22 กันยายน 2022 พร้อมด้วยการตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง การค้นหาการอ้างอิง และติดต่อกับผู้วิจัยเพื่อระบุการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อค้นหากการศึกษาอื่นๆ

เกณฑ์การคัดเลือก: 

Randomized, quasi-randomized และ Cluster-randomized Controls (RCTs) โดยผู้เข้าร่วมเป็นทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีพัฒนาการหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดเรื้อรัง และผู้ที่ได้รับการสุ่มให้ได้รับ SOD อย่างใดอย่างหนึ่ง (ในรูปแบบใด ๆ โดยวิธีใด ๆ ขนาดยาใดๆ เวลาใดก็ได้) หรือยาหลอก หรือไม่มีการรักษา

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเราคือ โรคปอดเรื้อรัง โดยกำหนดเป็นความต้องการใช้ออกซิเจนที่ 28 วัน หรือ ต้องการใช้ออกซิเจนที่อายุ 36 สัปดาห์ นับจากประจำเดือนครั้งสุดท้าย การเสียชีวิตของทารกแรกเกิด การเสียชีวิตก่อนออกจากโรงพยาบาล และ โรคปอดเรื้อรังหรือการเสียชีวิตที่อายุ 36 สัปดาห์นับจากประจำเดือนครั้งสุดท้าย เรารายงานอัตราส่วนความเสี่ยง (RR) และผลต่างความเสี่ยง (RD) ด้วยช่วงความเชื่อมั่น 95% (CIs) สำหรับผลลัพธ์แบบใช่หรือไม่ใช่ เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับแต่ละผลลัพธ์

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม RCTs จำนวน 3 การศึกษา (ทารก 380 ราย) เกี่ยวกับการบริหารซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสในทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีความเสี่ยงต่อโรคปอดเรื้อรัง และไม่มีการศึกษาในทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีกำลังค่อยๆเกิดภาวะโรคปอดเรื้อรัง ภาวะหายใจไม่เพียงพอในช่วงต้น

หลักฐานไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบของซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสต่อโรคปอดเรื้อรังโดยใช้คำจัดความเป็นความต้องการออกซิเจนที่อายุ 28 วัน (RR 1.09, 95% CI 0.94 ถึง 1.26; RD 0.06, 95% CI -0.05 ถึง 0.16, 1 การศึกษา, ทารก 302 คน; I 2 สำหรับ RR และ RD ไม่สามารถคำนวณได้) โรคปอดเรื้อรังหมายถึงต้องการใช้ออกซิเจนที่อายุ 36 สัปดาห์นับจากประจำเดือนครั้งสุดท้าย (RR 0.96, 95% CI 0.72 ถึง 1.29; RD -0.01, 95% CI -0.11 ถึง 0.09, 2 การศึกษา, ทารก 335 คน; I 2 สำหรับ RR และ RD = 0%) อัตราการตายของทารกแรกเกิด (RR 0.98, 95% CI 0.57 ถึง 1.68; RD -0.00, 95% CI -0.08 ถึง 0.07, 2 การศึกษา, ทารก 335 คน; I 2 สำหรับ RR และ RD = 0%) และการเสียชีวิตก่อนจำหน่าย (RR 1.20, 95% CI 0.53 ถึง 2.71; RD 0.04, 95% CI -0.14 ถึง 0.23, 2 การศึกษา, ทารก 78 คน; I 2 สำหรับ RR และ RD = 0%) ไม่มีการศึกษารายงานภาวะโรคปอดเรื้อรัง หรือการเสียชีวิตที่อายุ 36 สัปดาห์นับจากประจำเดือนครั้งสุดท้ายของมารดา หลักฐานไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสต่อจอประสาทตาผิดปกติของในทารกคลอดก่อนกำหนดทุกระยะ (RR 0.95, 95% CI 0.78 ถึง 1.15; RD -0.03, 95% CI -0.15 ถึง 0.08, 2 การศึกษา, ทารก 335 คน; I 2 สำหรับ RR = 0%, I 2 สำหรับ RD = 8%) และจอประสาทตาผิดปกติอย่างรุนแรงในทารกคลอดก่อนกำหนด (ROP) (RR 0.97, 95% CI 0.57 ถึง 1.65; RD -0.01, 95% CI -0.10 ถึง 0.09, 1 การศึกษา, ทารก 244 คน; I 2 สำหรับ RR และ RD ไม่สามารถใช้ได้) ไม่มีการศึกษารายงานผลลัพธ์พัฒนาการทางระบบประสาทปานกลางถึงรุนแรงที่อายุ 18 ถึง 24 เดือน ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมากสำหรับผลลัพธ์ทั้งหมด

เราพบว่าไม่มีการทดลองที่กำลังดำเนินอยู่

บันทึกการแปล: 

แปลโดย แพทย์หญิงนันท์ธิดา ภัทราประยูร วันที่ 14 ตุลาคม 2023

Tools
Information