การเปลี่ยนแรงดันในเครื่องเพิ่มแรงดันทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่องเพิ่มการใช้งานโดยผู้ใหญ่ที่มีการหยุดหายใจขณะนอนหลับ ได้อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการทบทวนนี้คืออะไร

การทบทวนวรรณกรรมนี้ดูวิธีการที่แตกต่างกันของการช่วยให้ผู้ที่มี OSA เพื่อใช้เครื่อง CPAP OSA หมายถึงการปิดและเปิดลำคอแบบชั่วคราวแต่บ่อยครั้งในระหว่างการนอนหลับ เพราะผู้ใหญ่ที่มี OSA ไม่ได้รับการนอนหลับเท่าที่พวกเขาต้องการ พวกเขาอาจรู้สึกเหนื่อยในช่วงกลางวันและมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต พวกเขามีความเสี่ยงที่จะหลับในขณะที่ดำเนินกิจกรรมประจำวัน และมีความเสี่ยงของการมีโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว

ใจความสำคัญ

ผู้ใหญ่ที่ใช้อุปกรณ์ CPAP ที่มีการปรับแรงดันการรักษาโดยอัตโนมัต (Auto-CPAP) อาจเพิ่มการใช้เครื่องโดยประมาณ13 นาทีต่อคืน แต่ไม่น่าที่จะรู้สึกเหนื่อยน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนที่ใช้เครื่อง CPAP ความดันคงที่ (Fixed-CPAP) เครื่อง CPAP ความดันคงที่ จะดีกว่าเล็กน้อยในการลดจำนวนครั้งที่ทางเดินหายใจปิดในเวลากลางคืน เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถประเมินว่ามีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างชนิดของเครื่องเหล่านี้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความทนในการใช้

การทบทวนนี้ศึกษาอะไร

เครื่อง CPAP ถูกสวมใส่ผ่านจมูกและปากขณะที่คนนอนหลับตอนกลางคืน พวกเขาเป่าอากาศที่ความดันคงที่ผ่านจมูกและปากเพื่อให้ทางเดินหายใจเปิด อุปกรณ์นี้ทำให้เกิดการนอนหลับที่สดชื่นง่ายขึ้น แต่บางคนพบว่ายากที่จะใช้อุปกรณ์นี้เป็นประจำ พวกเขารู้สึกว่าระดับแรงดันสูงเกินไปหรือมีปากแห้งเมื่อตื่นขึ้นมา หากแรงดันที่จำเป็นเพื่อให้ทางเดินหายใจเปิดต่ำลง เครื่องอาจจะง่ายต่อการใช้บ่อยขึ้น

เราค้นหาการศึกษาที่เปรียบเทียบวิธีที่แตกต่างกันในการกำหนดแรงดัน เราได้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาที่เปรียบเทียบเครื่อง CPAP ที่เปลี่ยนแรงดันโดยอัตโนมัติเมื่อบุคคลนอนหลับ (เช่น auto-CPAP) กับเครื่องที่ให้แรงดันในระดับเดียวกันตลอดทั้งคืน (CPAP ที่ความดันคงที่)

ผลลัพธ์หลักของการทบทวนคืออะไร

เราพบการศึกษา 64 เรื่องในบุคคล 3922 คน การศึกษา 36 เรื่องใน 2135 คนที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบ CPAP อัตโนมัติ กับ CPAP แรงดันคงที่ เป็นการศึกษาจากยุโรป สหรัฐอเมริกา ฮ่องกงและออสเตรเลีย 75 % ของคนที่เข้าร่วมในการศึกษาเป็นผู้ชายที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามี sleep apnoea และไม่มีประสบการณ์ในการใช้ CPAP

เมื่อเทียบกับ CPAP แบบแรงดันคงที่ คนเริ่มต้นการรักษาด้วย auto CPAP จะใช้เครื่องนานขึ้นประมาณ13 นาทีต่อคืน ที่ประมาณ 6 สัปดาห์ (หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับปานกลาง) แม้ว่าเมื่อเราดูจำนวนของคนที่ใช้เครื่องมากกว่าสี่ชั่วโมงต่อคืน เราไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะรู้ว่ามีความแตกต่างระหว่างเครื่องที่ต่างกัน (หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับต่ำ)

Auto-CPAP อาจช่วยลดอาการในเวลากลางวันได้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับ -Fixed-CPAP (หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับปานกลาง) จำนวนบุคคลที่ถอนตัวจากการศึกษามีความคล้ายกันในการศึกษาต่าง ๆ: 11% ในกลุ่ม Fixed-CPAP และ10% ในกลุ่ม Auto-CPAP (หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับปานกลาง) เครื่องทั้งสองชนิดลดจำนวนครั้งที่ทางเดินหายใจส่วนบนปิดในระหว่างนอนหลับ แม้ว่า Fixed-CPAP จะดีกว่าเล็กน้อย (หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับสูง) การศึกษา 3 เรื่องใช้การวัดที่เราเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในการวัดคุณภาพชีวิตใน sleep apnoea (the Functional Outcomes of Sleep Questionnaire) ในคนที่ใช้เครื่อง CPAP พบว่า ความแตกต่างเฉลี่ยระหว่างเครื่องจากการวัดด้วยเครื่องมือนี้มีขนาดเล็ก แต่มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะมั่นใจเกี่ยวกับผลลัพธ์นี้ (หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับต่ำ) Auto-CPAP อาจจะประสบความสำเร็จน้อยกว่า Fixed-CPAP ในการควบคุมความดันโลหิต แต่ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลนี้ เรามีความไม่มั่นใจว่า ผู้ใช้เครื่อง CPAP มีประสบการณ์การใช้อุปกรณ์อย่างไร เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับความอดทนในการใช้เครื่อง (จมูกที่ปิดกั้น, ปากแห้ง, หน้ากากรั่วหรือรู้สึกว่าระดับแรงดันสูงเกินไป) ได้รับการวัดที่แตกต่างกันในแต่ละการศึกษา (ความเชื่อมั่นมีระดับต่ำมาก)

Plain Language Summary นี้ทำเมื่อ เดือนตุลาคม 2018

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ในผู้ใหญ่ที่มี OSA ที่รุนแรง ในการเริ่มต้นการรักษาที่ใช้แรงดันทางเดินหายใจบวก, auto-CPAP อาจเพิ่มการใช้งานเครื่องโดยประมาณ13 นาทีต่อคืน ผลกระทบต่อคะแนนการง่วงนอนตอนกลางวัน ของ auto-CPAP จะไม่มีความหมายทางคลินิก ค่า AHI จะต่ำกว่าเล็กน้อยกับ fixed-CPAP การใช้ครื่องมือการตรวจสอบคุณภาพชีวิตในการศึกษาถึงวันนี้มีจำกัด แม้ว่าจะมีการใช้ ขนาดผลที่ได้ไม่เกินความแตกต่างที่สำคัญทางคลินิก การยอมรับวิธีการมาตรฐานของการวัดความทนจะช่วยให้ผู้ตัดสินใจเปรียบเทียบประโยชน์กับอันตรายจากการรักษาที่แตกต่างกัน หลักฐานที่มีอยู่สำหรับวิธีการการปรับเปลี่ยนแรงดันอื่น ๆ ไม่ได้เป็นพื้นฐานที่เชื่อถือได้ที่จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน การศึกษาในอนาคตควรดูผลกระทบของอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแรงดันและการทำความชื้นในคนที่เคยใช้ CPAP แต่ไม่สามารถที่จะยังคงอยู่กับการรักษา

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การอุดกั้นการหายใจขณะนอนหลับ(OSA) คือการปิดซ้ำ ๆ ของทางเดินหายใจส่วนบนในระหว่างการนอนหลับ เรื่องนี้จะรบกวนการนอนและทำให้ง่วงในตอนกลางวันมากเกินไป ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับเจ็บป่วยหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาว สามารถใช้เครื่องเพิ่มแรงดันเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง (CPAP) ในระหว่างการนอน เครื่องนี้ส่งแรงดันอากาศผ่านหน้ากากทางจมูกหรือ oronasal เพื่อป้องกันไม่ให้ทางเดินหายใจปิด ลดการรบกวนการนอนและปรับปรุงคุณภาพการนอน บางคนพบว่าเป็นการยากที่จะทน เพราะระดับแรงดันสูงและ อาการอื่นๆเช่นปากแห้ง การสลับเครื่องทีทำให้ระดับแรงดันอากาศที่จำเป็นมีความแตกต่างกันเพื่อลดการรบกวนการนอน อาจเพิ่มความสะดวกสบายและส่งเสริมการใช้งานปกติมากขึ้น อุปกรณ์การทำความชื้นจะเพิ่มความชื้นในอากาศที่ถูกส่งไปยังทางเดินหายใจส่วนบนผ่านวงจร CPAP การเพิ่มความชื้นอาจลดความแห้งของลำคอและปากจึงเพิ่มความทนต่อการใช้ CPAP Cochrane review ที่ได้รับการปรับปรุงนี้พิจารณา ผลของการปรับปรุงการใช้แรงดันบวกและการเพิ่มความชื้นต่อการใช้เครื่องและผลลัพธ์ทางคลินิกอื่น ๆ ใน OSA

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบผลกระทบของการปรับเปลี่ยนแรงดันในเชิงบวกหรือการทำความชื้นในการเพิ่มการใช้งานเครื่อง CPAP ในผู้ใหญ่ที่มี OSA

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น Cochrane Airways Specialised Register and clinical trials registries เมื่อ 15 ตุลาคม 2018

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบ randomised parallel group หรือ cross over ในผู้ใหญ่ที่มี OSA เรารวบรวมนำเข้าการศึกษาที่เปรียบเทียบ CPAP ที่มีการปรับโดยอัตโนมัติ (auto-CPAP) ความดันทางเดินหายใจในเชิงบวก 2 ระดับ (bi-PAP), CPAP ที่มี expiratory pressure relief (CPAPexp), การทำให้ชื้นด้วยความร้อนพร้อมกับ CPAP คงที, CPAP ที่มีการปรับโดยอัตโนมัตร่วมกับ expiratory pressure relief, Bi-PAP ที่มี expiratory pressure relief, auto Bi-PAP และ CPAPexp ด้วยการตรวจจับความตื่นตัวด้วยการตั้งค่าแรงดันคงที่

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ระเบียบวิธีการวิจัยตามมาตรฐานของ Cochrane เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้ GRADE สำหรับผลลัพธ์ของการใช้งานเครื่อง, อาการ (วัดโดย Epworth Sleepiness Scale (ESS)), Apnoea Hypopnoea Index (AHI), คุณภาพชีวิตวัดโดย Functional Outcomes of Sleep Questionnaire (FOSQ), ความดันโลหิต การเลิกใช้ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (เช่น การอุดตันจมูกหรือการแพ้หน้ากาก) การเปรียบเทียบที่น่าสนใจหลักในการทบทวน คือ auto CPAP เทียบกับ fixed CPAP

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการศึกษา 64 เรื่อง (ผู้เข้าร่วม 3922 คน เป็นชาย 75%) การเปรียบเทียบหลักของ auto-CPAP กับ fiwed CPAP จะขึ้นอยู่กับการศึกษา 36 เรื่อง ที่มีผู้เข้าร่วม 2135 คนจากยุโรป, สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกงและออสเตรเลีย ส่วนใหญ่ของการศึกษารวบรวมผู้เข้าร่วมที่ได้รับการวินิจฉัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าเป็น OSA และไม่ได้ใช้ CPAP ก่อนหน้านี้ พวกเขามีการง่วงนอนมากเกินไป (ESS: 13), รบกวนการนอนหลับอย่างรุนแรง (AHI อยู่ในระหว่าง 22 ถึง 59) และดัชนีมวลกายเฉลี่ย (BMI) ของ 35 kg/m2 การใช้เครื่องทำที่บ้านและระยะเวลาของการศึกษาเกือบทั้งหมดคือ 12 สัปดาห์หรือน้อยกว่า เราตัดสินว่าการศึกษาที่มีความเสี่ยงของอคติสูงหรือไม่ชัดเจนมีอิทธิพลต่อผลกระทบของ auto CPAP ในการใช้เครื่อง, อาการ, คุณภาพชีวิตและความทน, แต่ไม่ใช่สำหรับผลลัพธ์อื่น ๆ

ผลลัพธ์หลัก

เมื่อเทียบกับการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณห้าชั่วโมงต่อคืนด้วย CPAP คงที่, คนอาจจะใช้อัตโนมัติ CPAP เป็นเวลา13 นาทีต่อคืนมากกว่า ที่ประมาณ 6 สัปดาห์ (ความแตกต่างเฉลี่ย (MD) 0.21 ชั่วโมง/คืน, ช่วงความเชื่อมั่น (CI) 95% 0.11 ถึง 0.31; การศึกษา 31 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 1452 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับปานกลาง) เราไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบว่า auto-CPAP เพิ่มจำนวนของคนที่ใช้เครื่องมากกว่า 4 ชั่วโมงต่อคืนเมื่อเทียบกับ fixed CPAP (Odds ratio (OR) 1.16, 95% CI 0.75 ถึง 1.81; การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 346 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับต่ำ)

ผลลัพธ์รอง

Auto-CPAP อาจจะช่วยลดอาการง่วงนอนตอนกลางวันเมื่อเทียบกับ fixed-CPAP ที่ประมาณ 6 สัปดาห์โดยจำนวนเล็กน้อย (MD - 0.44 ESS unit, 95% CI -0.72 ถึง - 0.16; การศึกษา 25 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 1285 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับปานกลาง) AHI จะสูงขึ้นเล็กน้อยกับ auto-CPAP กว่ากับ fixed-CPAP (MD 0.48 เหตุการณ์ต่อชั่วโมง, 95% CI; 0.16 ถึง 0,80; การศึกษา 26 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 1256 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับสูง) แม้ว่ามันจะลดลงด้วยเครื่องทั้งสองประเภทจากค่าพื้นฐานในการศึกษา 10% ของคนใน auto-CPAP และ 11% ของคนในกลุ่ม fixed-CPAP ถอนตัวออกจากการศึกษา (OR 0.90, 95% CI 0.64 ถึง 1.27; หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับปานกลาง) Auto-CPAP และ fixed-CPAP อาจมีผลที่คล้ายกันในคุณภาพชีวิตตามที่วัดโดย FOSQ แต่หลักฐานเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มั่นใจในผลนี้ (MD 0.12, 95% CI -0.21 ถึง 0.46; การศึกษา 3 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 352 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นระดับต่ำ) การศึกษา 2 เรื่อง (ผู้เข้าร่วม 353 คน) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความดันโลหิตที่วัดที่คลินิก Auto-CPAP อาจมีประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิต diastolic น้อยกว่าเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ fixed-CPAP (MD 2.92 mmHg, 95% CI 1.06 ถึง 4.77 mmHg; หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับต่ำ) CPAP ทั้งสองแบบ อาจจะไม่แตกต่างกันในผลกระทบต่อความดันโลหิต systolic (MD 1.87 mmHg, 95% CI -1.08 ถึง 4.82; หลักฐานความเชื่อมั่นระดับปานกลาง) การศึกษา 9 เรื่อง (ผู้เข้าร่วม 574 คน) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เช่นการอุดตันจมูก, ปากแห้ง, ความอดทนต่อแรงดันการรักษาและการรั่วไหลของหน้ากาก การศึกษาเหล่านี้ใช้การวัดที่แตกต่างกันเพื่อประเมินผลลัพธ์เหล่านี้และเนื่องจากการแปรปวนในทิศทางและขนาดของผลกระทบระหว่างการศึกษา, ผลการเปรียบเทียบผลลัพธ์ความทนมีความไม่แน่นอน (หลักฐานมีความเชื่อมั่นระดับต่ำมาก)

ฐานหลักฐานสำหรับวิธีการอื่น ๆ มีขนาดเล็กและไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอในการตรวจสอบว่ามีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างวิธีการปรับเปลี่ยนแรงดันและ fixed-CPAP ต่อผลการใช้เครื่อง, อาการและคุณภาพของชีวิต เช่นเดียวกับหลักฐานสำหรับ auto-CPAP เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีการวัด อย่างน่าผิดหวัง

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แปลเมื่อวันที 18 ธันวาคม 2019

Tools
Information