ความแม่นยำในการทดสอบการประเมินสุขภาพทางไกลสำหรับการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมและความบกพร่องทางสติปัญญาที่ไม่รุนแรง

ความเป็นมา

ภาวะสมองเสื่อมเป็นโรคที่ความจำและทักษะการคิดอื่นๆ เสื่อมลงจนถึงขั้นที่บางคนไม่สามารถจัดการกิจวัติประจำวันของตนเองได้อีกต่อไปถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือ หากปัญหาด้านความจำและการคิดมีความรุนแรงน้อยกว่า และไม่กระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างอิสระ ภาวะนี้จะถือว่าเป็นความบกพร่องทางสติปัญญาระดับไม่รุนแรง (MCI) ทั้ง 2 ภาวะมักส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมหรือ MCI จะต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้พวกเขาและครอบครัวเข้าใจปัญหาและสามารถเข้าถึงการรักษาและการช่วยเหลือได้ อย่างไรก็ตาม คนนับล้านที่เป็นโรคสมองเสื่อมทั่วโลกไม่เคยได้รับการวินิจฉัย มีหลายสาเหตุสำหรับเรื่องนี้ แต่สาเหตุหนึ่งอาจเป็นจากการขาดบริการตรวจวินิจฉัยที่เข้าถึงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ชนบทหรือผู้ที่ยากในการเดินทาง ในช่วงที่โควิด-19 ระบาด หลายบริการแบบเห็นหน้าต้องปิดตัวลง Telehealth - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อให้บริการด้านสุขภาพในระยะไกลอาจเป็นวิธีที่จะเพิ่มการเข้าถึงการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้ที่สงสัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมที่ไม่สามารถไปคลินิกได้ง่าย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่ได้มาแลกกับความแม่นยำในการวินิจฉัย

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

เราถามว่าการวินิจฉัยทาง telehealth ของภาวะสมองเสื่อมและ MCI นั้นแม่นยำเพียงใดเทียบกับการวินิจฉัยที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในคลินิกแบบดั้งเดิมเพื่อประเมินแบบเห็นหน้า

สิ่งที่เราทำ

เราสืบค้นฐานข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2020 สำหรับการศึกษาที่ คนได้รับการประเมิน 2 แบบสำหรับผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือ MCI: การประเมินสุขภาพทางไกล 1 ครั้ง และการประเมินแบบทั่วไปที่เห็นหน้ากัน 1 ครั้ง ทั้ง 2 การประเมิน ทำโดยผู้เชี่ยวชาญและเกิดขึ้นภายในหนึ่งเดือน สำหรับการประเมินสุขภาพทางไกล การติดต่อทั้งหมดระหว่างผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยต้องทำจากระยะไกล โดยใช้ ICT แต่ข้อมูลบางส่วนที่จำเป็นในการวินิจฉัยสามารถเก็บรวบรวมโดยสมาชิกคนอื่น ๆ ของทีมแพทย์ที่เห็นผู้ป่วยด้วยตนเอง จากนั้นเราประเมินผลว่าการประเมินสุขภาพทางไกลสอดคล้องกับการประเมินแบบเห็นหน้าเพียงใด

สิ่งที่เราพบ

เรารวม 3 การศึกษา (ผู้เข้าร่วม 136 คน) ที่สงสัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อม มี 1 การศึกษาขนาดเล็ก (ผู้เข้าร่วม 16 คน) ดำเนินการในบ้านของทหารผ่านศึกในสหรัฐอเมริกา อีก 2 การศึกษาเป็นงานบริการชุมชนในออสเตรเลีย ทั้งหมดใช้ระบบการประชุมทางวิดีโอสำหรับการประเมินสุขภาพทางไกล ทั้ง 3 การศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม แต่มีเพียง 1 การศึกษาที่มีเป้าหมายเพื่อวินิจฉัย MCI ด้วย คุณภาพของการศึกษาโดยทั่วไปดี ใน 2 การศึกษา พยาบาลที่เห็นผู้ป่วยด้วยตนเองมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมินทั้งสองแบบ ซึ่งอาจมีอคติต่อการศึกษาเหล่านั้นไปสู่ข้อตกลงที่ใกล้เคียงกันระหว่างการประเมิน

การศึกษาพบว่าการประเมินสุขภาพทางไกลระบุได้อย่างถูกต้อง 80% ถึง 100% ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมในการประเมินแบบเห็นหน้า และยังระบุได้อย่างถูกต้อง 80% ถึง 100% ของผู้ที่ไม่มีภาวะสมองเสื่อม

มีเพียง 1 การศึกษา (ผู้เข้าร่วม 100 คน) ที่ตั้งใจวินิจฉัย MCI ในการศึกษานี้ 71% ของผู้เข้าร่วมที่มี MCI และ 73% ของผู้เข้าร่วมที่ไม่มี MCI ได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องโดยใช้การประเมินสุขภาพทางไกล

การประเมิน Telehealth ในการศึกษานี้วินิจฉัยได้ถูกต้อง 97% ของผู้เข้าร่วมที่มีทั้ง MCI หรือภาวะสมองเสื่อม แต่ระบุได้อย่างถูกต้องเพียง 22% ของผู้ที่ไม่ได้มีอย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่าผลนี้ก็ไม่มีความเชื่อมั่นมากเนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีขนาดเล็กมากในหมวดหมู่นี้

สิ่งสำคัญคือต้องบอกว่าการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมและ MCI ที่ทำโดยผู้เชี่ยวชาญ 2 คนที่เห็นผู้ป่วยแบบเจอตัวต่อตัวจะไม่ตรงกัน 100% ดังนั้นจึงไม่สามารถคาดหวังการตรงกันที่สมบูรณ์แบบระหว่าง telehealth และการประเมินแบบเห็นหน้า

สิ่งที่เราได้ข้อสรุป

จากหลักฐานที่เราพบ การประเมินสุขภาพทางไกลสำหรับการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมดูเหมือนจะมีความแม่นยำในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับการประเมินแบบเห็นหน้า แม้ว่าการศึกษาและผู้เข้าร่วมจำนวนน้อย และความแตกต่างระหว่างการศึกษาที่รวบรวมมา หมายความว่ายังมีความไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับผลลัพธ์นี้อย่างมาก Telehealth ดูเหมือนจะมีความแม่นยำในการวินิจฉัย MCI น้อยกว่าการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม การตรงกันระหว่างการประเมินแบบเห็นหน้า 2 ครั้งก็ยังไม่สมบูรณ์ และเราไม่สามารถบอกได้ว่าความไม่ตรงกันระหว่างการตรวจสุขภาพทางไกลและการวินิจฉัยแบบเห็นหน้ามีมากกว่า

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราพบว่ามีการศึกษาที่เข้าเกณฑ์จำนวนน้อยและมีผู้เข้าร่วมจำนวนน้อย ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการศึกษาที่ให้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์คือ เงื่อนไขเป้าหมายคือภาวะสมองเสื่อมเท่านั้น (2 การศึกษา) หรือภาวะสมองเสื่อมกับ MCI (1 การศึกษา) ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าการประเมินสุขภาพทางไกลอาจมีความไวและความจำเพาะสูง สำหรับการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมจากทุกสาเหตุเมื่อประเมินเทียบกับมาตรฐานอ้างอิงของการประเมินแบบเห็นหน้าทั่วไป แต่การประมาณการไม่แม่นยำเนื่องจากขนาดตัวอย่างเล็กและความแตกต่างระหว่างการศึกษา และอาจเป็นเฉพาะกับโมเดลสุขภาพทางไกล ซึ่งรวมการติดต่อแบบเห็นหน้ากับบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากนอกเหนือจากแพทย์ที่รับผิดชอบในการวินิจฉัยเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการวินิจฉัย MCI โดยการประเมินสุขภาพทางไกล ค่าประมาณที่ดีที่สุดของทั้งความไวและความจำเพาะค่อนข้างต่ำกว่า แต่อิงจากการศึกษาเดียว ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่ขอบเขตทางปัญญา ระหว่างภาวะปกติ/MCI และ MCI/ภาวะสมองเสื่อม อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานว่าความขัดแย้งในการวินิจฉัยเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากความแตกต่างที่ทราบกันดีระหว่างความคิดเห็นของแพทย์เมื่อกำหนดการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

คนหลายล้านที่ป่วยด้วยภาวะสมองเสื่อมทั่วโลกไม่ได้รับการวินิจฉัย ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อการเข้าถึงการดูแลและการรักษา และการวางแผนการบริการที่มีเหมาะสม Telehealth - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อให้บริการด้านสุขภาพในระยะไกล - อาจเป็นวิธีที่จะเพิ่มการเข้าถึงการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้ที่สงสัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อม โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือในชนบท มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงการระบาดของ COVID-19 สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าการวินิจฉัยที่ทำโดยใช้การประเมินสุขภาพทางไกลนั้นแม่นยำเหมือนที่ทำในบริบททางคลินิกแบบตัวต่อตัวแบบทั่วไปหรือไม่

วัตถุประสงค์: 

วัตถุประสงค์หลัก: เพื่อประเมินความแม่นยำในการวินิจฉัยของการประเมินสุขภาพทางไกลสำหรับภาวะสมองเสื่อมและความบกพร่องทางสติปัญญาระดับไม่รุนแรง

วัตถุประสงค์รอง: เพื่อค้นหาคุุณภาพและปริมาณของหลักฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง; เพื่อค้นหาแหล่งที่มาของความแตกต่างในข้อมูลความถูกต้องของการทดสอบ; เพื่อค้นหาและสังเคราะห์ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ป่วยหรือแพทย์ การใช้ทรัพยากร ค่าใช้จ่าย หรือความเป็นไปได้ของแบบจำลองการประเมินสุขภาพทางไกลในการศึกษาที่รวบรวมไว้

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาหลายฐานข้อมูลและทะเบียนการทดลองทางคลินิกในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2020 สำหรับวรรณกรรมที่ตีพิมพ์และ 'grey literature' และการทดลองที่ลงทะเบียนไว้ เราไม่ใช้ตัวกรองการค้นหาและไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา เราคัดกรองเอกสารอ้างอิงที่ได้มาซ้ำสองครั้งและประเมินเป็นเอกสารฉบับเต็มซึ่งพิจารณาว่าอาจมีความเกี่ยวข้องซ้ำสองครั้ง

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการศึกษาแบบภาคตัดขวางซึ่งมีผู้เข้าร่วม 10 คนขึ้นไปที่ได้รับการส่งต่อไปยังสถาบริการที่เชี่ยวชาญเพื่อประเมินผู้ที่สงสัยว่ามีความผิดปกติด้านความจำ ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนหรือน้อยกว่า ผู้เข้าร่วมแต่ละคนต้องได้รับการประเมินทางคลินิก 2 ครั้ง เป็นการประเมินที่ออกแบบมาเพื่อวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมหรือความบกพร่องทางสติปัญญาที่ไม่รุนแรง (MCI): การประเมินสุขภาพทางไกล (the index test) และการประเมินแบบเห็นหน้าทั่วไป (มาตรฐานอ้างอิง) การประเมินสุขภาพทางไกลสามารถได้จากข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวมแบบเห็นหน้า เช่น โดยพยาบาลที่ทำงานในสถานบริการปฐมภูมิ แต่การติดต่อทั้งหมดระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบในการสังเคราะห์ข้อมูลและทำการวินิจฉัยต้องดำเนินการจากระยะไกลโดยใช้ ICT

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คน ดึงข้อมูลจากการศึกษาที่รวบรวมนำเข้าอย่างอิสระต่อกัน ข้อมูลที่คัดลอกออกมาครอบคลุมวิธีการศึกษา บริบท ผู้เข้าร่วม รายละเอียดของการทดสอบดัชนีและมาตรฐานอ้างอิง และผลลัพธ์ในรูปแบบของจำนวนผู้เข้าร่วมที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือ MCI นอกจากนี้ยังได้หาข้อมูลการวินิจฉัยชนิดย่อยของภาวะสมองเสื่อมและการวัดเชิงปริมาณของความพึงพอใจของผู้ป่วย หรือแพทย์ การใช้ทรัพยากร ค่าใช้จ่าย และความเป็นไปได้ เราประเมินความเสี่ยงของการมีอคติและการบังคับใช้ของแต่ละการศึกษาที่รวมไว้โดยใช้ QUADAS-2 เราป้อนผลลัพธ์ลงในตาราง 2x2 เพื่อคำนวณความไวและความจำเพาะของการประเมินสุขภาพทางไกลสำหรับการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมจากทุกสาเหตุ, MCI และกลุ่มอาการทางสติปัญญาใดๆ (รวมภาวะสมองเสื่อมและ MCI) เรานำเสนอผลการศึกษาที่รวบรวมมาแบบบรรยาย เนื่องจากมีการศึกษาน้อยเกินไปที่จะได้ค่าประมาณสรุปของความไวและความจำเพาะ

ผลการวิจัย: 

มี 3 การศึกษาที่มีผู้เข้าร่วม 136 คนเข้าเกณฑ์ในการได้รับการรวมเข้ามา มี 2 การศึกษา (ผู้เข้าร่วม 20 และ 100 คน) ทำในชุมชนในออสเตรเลีย และ 1 การศึกษา (ผู้เข้าร่วม 16 คน) ดำเนินการในบ้านของทหารผ่านศึกในสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมได้รับการส่งต่อจากการดูแลเบื้องต้นที่มีอาการทางสติปัญญาที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย หรือถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมจากการตรวจคัดกรองในบ้านที่ดูแล (care homes) ภาวะสมองเสื่อมและ MCI เป็นภาวะเป้าหมายในการศึกษาที่ใหญ่ขึ้น; การศึกษาอื่นกำหนดเป้าหมายการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมเท่านั้น มี 1 การศึกษาขนาดเล็กเท่านั้นที่ใช้แบบจำลองสุขภาพทางไกล ‘อย่างเดียว’ กล่าวคือ ไม่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบใดๆ ของการประเมินแบบเห็นหน้า

การศึกษาโดยทั่วไปดำเนินการอย่างดี เราพิจารณาว่า 2 การศึกษามีความเสี่ยงสูงที่จะมี incorporation bias เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลจำนวนมากที่รวบรวมโดยพยาบาลแบบเห็นหน้า เพื่อแจ้งการประเมินทั้งการทดสอบดัชนีและมาตรฐานอ้างอิง มี 1 การศึกษามีความเสี่ยงที่ไม่ชัดเจนของ selection bias

สำหรับการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมจากทุกสาเหตุ ความไวของการประเมินสุขภาพทางไกลอยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 และความจำเพาะตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 เราถือว่าสิ่งนี้เป็นหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากเนื่องจากความไม่แม่นยำ ความไม่สอดคล้องระหว่างการศึกษาและความเสี่ยงของการมีอคติ สำหรับการวินิจฉัย MCI ข้อมูลจากการศึกษาเดียว (ผู้เข้าร่วม 100 คน) ที่มีความไว 0.71 (95% CI 0.54 ถึง 0.84) และความจำเพาะ 0.73 (95% CI 0.60 ถึง 0.84) เราถือว่าสิ่งนี้เป็นหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำเนื่องจากความไม่แม่นยำและความเสี่ยงของการมีอคติ สำหรับการวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ (ภาวะสมองเสื่อมหรือ MCI) ข้อมูลจากการศึกษาเดียวกันให้ความไว 0.97 (95% CI 0.91 ถึง 0.99) และความจำเพาะ 0.22 (95% CI 0.03 ถึง 0.60) ความไม่สอดคล้องกันในการวินิจฉัยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่าง MCI และภาวะสมองเสื่อม ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยประมาณในทุกทิศทาง นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่ผู้ป่วยระบุว่ามีสติปัญญาดีในการประเมินแบบเห็นหน้ากันที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น MCI ในการประเมินสุขภาพทางไกล (แต่มีจำนวนน้อย)

มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมินความถูกต้องของการวินิจฉัยชนิดย่อยของภาวะสมองเสื่อม

มี 1 การศึกษาได้ให้ข้อมูลจำนวนเล็กน้อยซึ่งบ่งชี้ถึงความพึงพอใจระดับที่ดีของแพทย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อแบบจำลองสุขภาพทางไกล ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ต้นทุน หรือความเป็นไปได้

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 สิงหาคม 2021

Tools
Information